Keywords
Summary

Keywords

Libera circulație a mărfurilor – Tranzit comunitar – Tranzit comunitar extern – Mărfuri depozitate temporar – Mărfuri necomunitare – Acceptarea declarației vamale – Momentul plasării sub regimul de tranzit extern și al atribuirii unei destinații vamale – Data acordării liberului de vamă mărfurilor

[Regulamentul nr. 2913/92 al Consiliului, art. 4 pct. 20, art. 37 alin. (2), art. 50, 67 și 73 și art. 82 alin. (1)]

Summary

Articolele 50, 67 și 73 din Regulamentul nr. 2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 648/2005, trebuie interpretate în sensul că mărfurile necomunitare care au făcut obiectul unei declarații vamale acceptate de autoritățile vamale în vederea plasării lor sub regimul vamal de tranzit comunitar extern și care au statutul de mărfuri depozitate temporar sunt plasate sub acest regim vamal și obțin astfel o destinație vamală la momentul acordării liberului de vamă.

Desigur, conform articolului 67 din codul menționat, dacă nu se prevede în mod expres altfel, data folosită în scopurile tuturor dispozițiilor care reglementează regimul vamal pentru care s-au declarat mărfurile este data acceptării acestei declarații de către autoritățile vamale. Cu toate acestea, simpla acceptare a declarației nu este suficientă pentru a pune capăt depozitării temporare. Astfel, articolul 37 alineatul (2) din Codul vamal prevede că mărfurile care sunt introduse pe teritoriul vamal al Comunității rămân sub supraveghere vamală atât timp cât este necesar pentru a se stabili statutul lor vamal și, în cazul mărfurilor necomunitare și fără a aduce atingere articolului 82 alineatul (1) din acest cod, până ce li se modifică statutul vamal.

În ceea ce privește tranzitul în discuție, mărfurile nu pot fi în tranzit comunitar extern decât atunci când toate condițiile acestui tranzit sunt îndeplinite. Astfel, necesitatea sau posibilitatea aplicării de către autoritățile vamale a măsurilor de verificare, de identificare sau de garantare nu permite să se considere că, prin simpla acceptare a declarației vamale, pot fi îndeplinite toate condițiile regimului de tranzit comunitar extern. În plus, faptul că mărfurile nu pot fi supuse regimului de tranzit comunitar extern decât de la acordarea liberului de vamă decurge din definiția care figurează la articolul 4 punctul 20 din Codul vamal, care evidențiază faptul că punerea la dispoziție a mărfurilor de către autoritățile vamale este făcută „în scopurile prevăzute de regimul vamal sub care au fost plasate”.

(a se vedea punctele 40-42, 46 și 53-55 și dispozitivul)


Cauza C-542/11

Staatssecretaris van Financiën

împotriva

Codirex Expeditie BV

(cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden)

„Codul vamal comunitar — Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 — Mărfuri depozitate temporar — Mărfuri necomunitare — Regim vamal de tranzit comunitar extern — Momentul atribuirii unei destinații vamale — Acceptarea declarației vamale — Acordarea liberului de vamă mărfurilor — Datorie vamală”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 27 iunie 2013

Libera circulație a mărfurilor – Tranzit comunitar – Tranzit comunitar extern – Mărfuri depozitate temporar – Mărfuri necomunitare – Acceptarea declarației vamale – Momentul plasării sub regimul de tranzit extern și al atribuirii unei destinații vamale – Data acordării liberului de vamă mărfurilor

[Regulamentul nr. 2913/92 al Consiliului, art. 4 pct. 20, art. 37 alin. (2), art. 50, 67 și 73 și art. 82 alin. (1)]

Articolele 50, 67 și 73 din Regulamentul nr. 2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 648/2005, trebuie interpretate în sensul că mărfurile necomunitare care au făcut obiectul unei declarații vamale acceptate de autoritățile vamale în vederea plasării lor sub regimul vamal de tranzit comunitar extern și care au statutul de mărfuri depozitate temporar sunt plasate sub acest regim vamal și obțin astfel o destinație vamală la momentul acordării liberului de vamă.

Desigur, conform articolului 67 din codul menționat, dacă nu se prevede în mod expres altfel, data folosită în scopurile tuturor dispozițiilor care reglementează regimul vamal pentru care s-au declarat mărfurile este data acceptării acestei declarații de către autoritățile vamale. Cu toate acestea, simpla acceptare a declarației nu este suficientă pentru a pune capăt depozitării temporare. Astfel, articolul 37 alineatul (2) din Codul vamal prevede că mărfurile care sunt introduse pe teritoriul vamal al Comunității rămân sub supraveghere vamală atât timp cât este necesar pentru a se stabili statutul lor vamal și, în cazul mărfurilor necomunitare și fără a aduce atingere articolului 82 alineatul (1) din acest cod, până ce li se modifică statutul vamal.

În ceea ce privește tranzitul în discuție, mărfurile nu pot fi în tranzit comunitar extern decât atunci când toate condițiile acestui tranzit sunt îndeplinite. Astfel, necesitatea sau posibilitatea aplicării de către autoritățile vamale a măsurilor de verificare, de identificare sau de garantare nu permite să se considere că, prin simpla acceptare a declarației vamale, pot fi îndeplinite toate condițiile regimului de tranzit comunitar extern. În plus, faptul că mărfurile nu pot fi supuse regimului de tranzit comunitar extern decât de la acordarea liberului de vamă decurge din definiția care figurează la articolul 4 punctul 20 din Codul vamal, care evidențiază faptul că punerea la dispoziție a mărfurilor de către autoritățile vamale este făcută „în scopurile prevăzute de regimul vamal sub care au fost plasate”.

(a se vedea punctele 40-42, 46 și 53-55 și dispozitivul)