26.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 26/6


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 22 noiembrie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Audiencia Provincial de Barcelona — Spania) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Cauza C-139/11) (1)

(Transporturi aeriene - Compensarea și asistența acordată pasagerilor - Refuzul la îmbarcare, anularea sau întârzierea prelungită a unui zbor - Termen de introducere a acțiunii)

2013/C 26/10

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Provincial de Barcelona

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Joan Cuadrench Moré

Pârât: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretarea articolelor 5 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, p. 1, Ediție specială 07/vol. 12, p. 218) — Lipsa unui termen de introducere a acțiunilor — Articolul 35 din Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montréal), aprobată prin Decizia din 5 aprilie 2001 a Consiliului (JO L 194, p. 38, Ediție specială 07/vol. 8, p. 113) — Legea aplicabilă

Dispozitivul

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 trebuie interpretat în sensul că termenul în care trebuie introduse acțiunile având ca obiect plata compensației prevăzute la articolele 5 și 7 din acest regulament este stabilit în conformitate cu normele fiecărui stat membru în materia prescripției acțiunilor.


(1)  JO C 179, 18.6.2011.