25.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 260/22


Acțiune introdusă la 26 iulie 2010 — Three-N-Products Private/OAPI — Shah (AYUURI NATURAL)

(Cauza T-313/10)

()

2010/C 260/30

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, India) (reprezentant: C. Jäger, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: domnul S. Shah, domnul A. Shah, domnul M. Shah — A Partnership t/a FUDCO (Wembley, Regatul Unit)

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei R 1005/2009-4 a Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) din 1 iunie 2010;

obligarea pârâtului să confirme decizia diviziei de opoziție a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 2 iulie 2009 și să respingă în totalitate cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 5805387;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată;

în cazul în care cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs intervine în prezenta cauză, obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate de reclamantă în procedurile din fața camerei de recurs și a diviziei de opoziție.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca comunitară vizată: marca verbală „AYUURI NATURAL” pentru produse din clasele 3 și 5

Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: reclamanta

Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: marca comunitară figurativă „Ayur” înregistrată cu numărul 2996098 pentru, printre altele, produse din clasele 2 și 5; marca comunitară verbală „AYUR” înregistrată cu numărul 5429469 pentru, printre altele, produse din clasele 3 și 5

Decizia diviziei de opoziție: admite opoziția și respinge în totalitate cererea de înregistrare

Decizia camerei de recurs: admite calea de atac, anulează decizia atacată și respinge opoziția

Motivele invocate: reclamantul invocă două motive în susținerea cererii.

În cadrul primului motiv, reclamantul susține că decizia atacată încalcă articolele 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului, întrucât camera de recurs a reținut în mod eronat că nu există un risc de confuzie și că mărcile anterioare au o conotație evocatoare pentru produsele respective, ceea ce reduce caracterul distinctiv al mărcilor anterioare.

În cadrul celui de al doilea motiv, reclamantul arată că decizia atacată încalcă articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului, întrucât prin pronunțarea deciziei atacate, camera de recurs a săvârșit un abuz de putere, decizia fiind lipsită de caracter obiectiv și de temei juridic.