19.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/13


Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Dow AgroSciences şi Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Comisia

(Cauza T-446/10) (1)

([„Produse fitosanitare - Substanța activă trifluralin - Neincludere în anexa I la Directiva 91/414/CEE - Regulamentul (CE) nr. 33/2008 - Procedură accelerată de evaluare - Eroare vădită de apreciere - Principiul nediscriminării - Proporționalitate”])

(2015/C 346/14)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regatul Unit) și Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugalia) (reprezentanți: K. Van Maldegem şi C. Mereu, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial P. Ondrůšek și F. Wilman, ulterior P. Ondrůšek și G. von Rintelen, agenți, asistați de J. Stuyck, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei 2010/355/UE a Comisiei din 25 iunie 2010 privind neincluderea trifluralinului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (JO L 160, p. 30)

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Dow AgroSciences Ltd și Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 346, 18.12.2010.