28.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 182/20


Hotărârea Tribunalului din 11 aprilie 2018 – H/Consiliul

(Cauza T-271/10 RENV) (1)

((„Politica externă și de securitate comună - Agent național detașat la MPUE în Bosnia și Herțegovina - Decizie de schimbare a repartizării - Competența șefului MPUE de a decide schimbarea repartizării unui agent național detașat - Obligația de motivare - Abuz de putere - Eroare vădită de apreciere - Hărțuire morală”))

(2018/C 182/22)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: H (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: A. Vitro și F. Naert, agenți)

Obiectul

În primul rând, o cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea, pe de o parte, a deciziei din 7 aprilie 2010, semnată de șeful personalului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia și Herțegovina, prin care reclamantei i-a fost schimbată repartizarea pe postul de Criminal Justice Adviser – Prosecutor pe lângă biroul regional din Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) și, pe de altă parte, a deciziei din 30 aprilie 2010, semnată de șeful acestei misiuni menționat la articolul 6 din Decizia 2009/906/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2009 privind MPUE în Bosnia și Herțegovina (JO 2009, L 322, p. 22), de confirmare a Deciziei din 7 aprilie 2010, și, în al doilea rând, o cerere întemeiată pe articolul 268 TFUE prin care se urmărește repararea prejudiciului pe care l-ar fi suferit reclamanta.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

O obligă pe doamna H la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 221, 14.8.2010.