6.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/39


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 25 mai 2011 — Bombín Bombín/Comisia

(Cauza F-22/10) (1)

(Funcție publică - Funcționari - Concediu pentru interese personale - Concediu anual - Reportare a concediului - Funcționar ale cărui raporturi de muncă au încetat - Compensație financiară)

2011/C 232/68

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamant: Luis María Bombín Bombín (Roma, Italia) (reprezentant: R. Pardo Pedernera, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Acțiune având ca obiect anularea deciziei Comisiei de a refuza să acorde reclamantului, la momentul pensionării acestuia, o plată compensatorie pentru concediul neefectuat corespunzătoare unei perioade de mai mult de 12 zile

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea formulată de domnul Bombín Bombín.

2.

Domnul Bombín Bombín suportă toate cheltuielile de judecată.


(1)  JO C 148, 5.6.2010, p. 54.