Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 15 decembrie 2010 — Goncharov/OAPI

(Cauza C‑156/10 P)

„Recurs — Marcă comunitară — Mărci constituite din acronime — Marca anterioară DSB — Semnul verbal «DSBW» — Procedură de opoziție — Motiv relativ de refuz — Examinarea riscului de confuzie — Similitudine vizuală — Similitudine fonetică — Inadmisibilitate — Aprecierea faptelor”

Recurs — Motive — Apreciere eronată a situației de fapt și a elementelor de probă — Inadmisibilitate — Controlul exercitat de Curte cu privire la aprecierea faptelor și a elementelor de probă — Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare [art. 256 alin. (1) al doilea paragraf TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf] (a se vedea punctul 38)

Obiectul

Recurs împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 21 ianuarie 2010, Goncharov/OAPI – DSB (DSBW) (T‑34/07), prin care Tribunalul a respins acțiunea în anulare formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 4 decembrie 2006 de respingere a cererii de înregistrare a semnului verbal „DSBW” ca marcă comunitară pentru anumite servicii din clasele 39, 41 și 43 și de admitere a opoziției titularului mărcii comunitare verbale anterioare „DSB” — Risc de confuzie — Neluarea în considerare, la examinarea riscului de confuzie, a particularităților mărcilor constituite din acronime — Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Îl obligă pe domnul Goncharov la plata cheltuielilor de judecată.