15.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 13/21


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) la 2 noiembrie 2010 — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents

(Cauza C-518/10)

()

2011/C 13/39

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc

Pârât: Comptroller-General of Patents

Întrebările preliminare

În cazul în care criteriile aplicabile pentru a stabili dacă un produs este „protejat de un brevet de bază în vigoare”, în sensul articolului 3 litera (a) din regulament (1), includ sau constau într-o evaluare a faptului dacă furnizarea produsului ar încălca brevetul de bază, analiza este influențată după cum încălcarea are loc în mod indirect sau prin complicitate având în vedere articolul 26 din Convenția privind eliberarea brevetelor europene, transpusă în Regatul Unit prin articolul 60 alineatul (2) din Patents Act 1977, și prevederile corespunzătoare din legislația altor state membre ale Comunității?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (JO L 152, p. 1)