Cauza C-616/10

Solvay SA

împotriva

Honeywell Fluorine Products Europe BV și alții

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank's-Gravenhage)

„Cooperare judiciară în materie civilă — Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Acțiune în contrafacerea unui brevet european — Competențe speciale și exclusive — Articolul 6 punctul 1 — Pluralitate de pârâți — Articolul 22 punctul 4 — Punere în discuție a validității brevetului — Articolul 31 — Măsuri provizorii sau de conservare”

Sumarul hotărârii

 1. Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul nr. 44/2001 – Competențe speciale – Pluralitate de pârâți – Competența instanței unuia dintre pârâți – Condiție – Legătură de conexitate – Existența riscului pronunțării unor hotărâri ireconciliabile – Întindere – Societăți stabilite în state membre diferite, acuzate fiecare în mod individual în cadrul unei proceduri aflate pe rolul unei instanțe din unul dintre aceste state membre, de încălcarea aceleiași părți naționale a unui brevet european, ca urmare a săvârșirii unor activități interzise în legătură cu același produs – Includere – Apreciere ce revine instanței naționale

  (Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului, art. 6 punctul 1)

 2. Cooperare judiciară în materie civilă – Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Regulamentul nr. 44/2001 – Competențe exclusive – Litigii „în ceea ce privește înregistrarea sau valabilitatea brevetelor” – Conținut – Măsuri provizorii și asigurătorii – Nulitatea unui brevet european invocată cu titlu incidental ca mijloc de apărare împotriva adoptării unei măsuri provizorii care vizează interzicerea unei contrafacerii transfrontaliere – Lipsa incidenței asupra competenței judecătorului delegat cu luarea măsurilor provizorii

  (Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului, art. 22 punctul 4 și art. 31)

 1.  Articolul 6 punctul 1 din Regulamentul nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că o situație în care în privința a două sau mai multe societăți stabilite în state membre diferite se impută, fiecăreia în mod individual, în cadrul unei proceduri aflate pe rolul unei instanțe din unul dintre aceste state membre, încălcarea aceleiași părți naționale a unui brevet european, astfel cum acesta este în vigoare într-un alt stat membru, ca urmare a săvârșirii unor activități interzise în legătură cu același produs, este susceptibilă ca, în cazul judecării separate a cauzelor, să conducă la pronunțarea unor hotărâri ireconciliabile în sensul acestei dispoziții. Revine instanței naționale obligația de a aprecia existența unui astfel de risc, ținând seama de toate elementele pertinente din dosar.

  (a se vedea punctul 30 și dispozitiv 1)

 2.  Articolul 22 punctul 4 din Regulamentul nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că nu se opune, într-o situație care privește o acțiune în contrafacere în cadrul căreia invaliditatea unui brevet european a fost invocată, cu titlu incidental, ca mijloc de apărare împotriva adoptării unei măsuri provizorii care vizează interzicerea contrafacerii transfrontaliere, aplicării articolului 31 din acest regulament.

  Într-adevăr, în primul rând, aceste dispoziții urmăresc să reglementeze situații diferite și fiecare are un domeniu de aplicare distinct. Astfel, în timp ce articolul 22 punctul 4 urmărește să atribuie competența pe fond în litigii referitoare la un domeniu bine delimitat, articolul 31 are în schimb vocația de a se aplica oricare ar fi competența pe fond. Pe de altă parte, nimic nu indică faptul că vreuna dintre dispozițiile în cauză poate fi considerată generală sau specială în raport cu cealaltă. Rezultă de aici că articolul 31 din Regulamentul nr. 44/2001 are un domeniu de aplicare autonom în raport cu cel al articolului 22 punctul 4 din acest regulament. Acest articol 31 se aplică atunci când o altă instanță decât cea care este competentă să se pronunțe pe fondul cauzei este sesizată cu o cerere de măsuri provizorii sau de conservare, astfel încât articolul 22 punctul 4, care privește competența pe fond, nu poate, în principiu, să fie interpretat în sensul că poate să deroge de la articolul 31 și, în consecință, să înlăture aplicarea acestuia.

  În al doilea rând, instanța sesizată pe cale incidentală nu adoptă o hotărâre definitivă cu privire la validitatea brevetului invocat, ci formulează o apreciere referitoare la modul în care s-ar pronunța cu privire la acest aspect instanța competentă conform articolului 22 punctul 4 din Regulamentul nr. 44/2001 și va respinge adoptarea măsurii provizorii solicitate dacă, potrivit opiniei instanței, există o posibilitate rezonabilă și neneglijabilă ca brevetul invocat să fie anulat de instanța competentă. În aceste împrejurări, riscul pronunțării unor hotărâri contradictorii este inexistent atunci când decizia provizorie adoptată de instanța sesizată pe cale incidentală nu se va antepronunța în niciun fel cu privire la hotărârea care urmează să fie adoptată pe fond de instanța competentă potrivit articolului 22 punctul 4 din Regulamentul nr. 44/2001.

  (a se vedea punctele 36, 39, 40 și 48-51 și dispozitiv 2)


Cauza C-616/10

Solvay SA

împotriva

Honeywell Fluorine Products Europe BV și alții

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Rechtbank's-Gravenhage)

„Cooperare judiciară în materie civilă — Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor — Regulamentul (CE) nr. 44/2001 — Acțiune în contrafacerea unui brevet european — Competențe speciale și exclusive — Articolul 6 punctul 1 — Pluralitate de pârâți — Articolul 22 punctul 4 — Punere în discuție a validității brevetului — Articolul 31 — Măsuri provizorii sau de conservare”

Sumarul hotărârii

 1. Cooperare judiciară în materie civilă — Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială — Regulamentul nr. 44/2001 — Competențe speciale — Pluralitate de pârâți — Competența instanței unuia dintre pârâți — Condiție — Legătură de conexitate — Existența riscului pronunțării unor hotărâri ireconciliabile — Întindere — Societăți stabilite în state membre diferite, acuzate fiecare în mod individual în cadrul unei proceduri aflate pe rolul unei instanțe din unul dintre aceste state membre, de încălcarea aceleiași părți naționale a unui brevet european, ca urmare a săvârșirii unor activități interzise în legătură cu același produs — Includere — Apreciere ce revine instanței naționale

  (Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului, art. 6 punctul 1)

 2. Cooperare judiciară în materie civilă — Competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială — Regulamentul nr. 44/2001 — Competențe exclusive — Litigii „în ceea ce privește înregistrarea sau valabilitatea brevetelor” — Conținut — Măsuri provizorii și asigurătorii — Nulitatea unui brevet european invocată cu titlu incidental ca mijloc de apărare împotriva adoptării unei măsuri provizorii care vizează interzicerea unei contrafacerii transfrontaliere — Lipsa incidenței asupra competenței judecătorului delegat cu luarea măsurilor provizorii

  (Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului, art. 22 punctul 4 și art. 31)

 1.  Articolul 6 punctul 1 din Regulamentul nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că o situație în care în privința a două sau mai multe societăți stabilite în state membre diferite se impută, fiecăreia în mod individual, în cadrul unei proceduri aflate pe rolul unei instanțe din unul dintre aceste state membre, încălcarea aceleiași părți naționale a unui brevet european, astfel cum acesta este în vigoare într-un alt stat membru, ca urmare a săvârșirii unor activități interzise în legătură cu același produs, este susceptibilă ca, în cazul judecării separate a cauzelor, să conducă la pronunțarea unor hotărâri ireconciliabile în sensul acestei dispoziții. Revine instanței naționale obligația de a aprecia existența unui astfel de risc, ținând seama de toate elementele pertinente din dosar.

  (a se vedea punctul 30 și dispozitiv 1)

 2.  Articolul 22 punctul 4 din Regulamentul nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că nu se opune, într-o situație care privește o acțiune în contrafacere în cadrul căreia invaliditatea unui brevet european a fost invocată, cu titlu incidental, ca mijloc de apărare împotriva adoptării unei măsuri provizorii care vizează interzicerea contrafacerii transfrontaliere, aplicării articolului 31 din acest regulament.

  Într-adevăr, în primul rând, aceste dispoziții urmăresc să reglementeze situații diferite și fiecare are un domeniu de aplicare distinct. Astfel, în timp ce articolul 22 punctul 4 urmărește să atribuie competența pe fond în litigii referitoare la un domeniu bine delimitat, articolul 31 are în schimb vocația de a se aplica oricare ar fi competența pe fond. Pe de altă parte, nimic nu indică faptul că vreuna dintre dispozițiile în cauză poate fi considerată generală sau specială în raport cu cealaltă. Rezultă de aici că articolul 31 din Regulamentul nr. 44/2001 are un domeniu de aplicare autonom în raport cu cel al articolului 22 punctul 4 din acest regulament. Acest articol 31 se aplică atunci când o altă instanță decât cea care este competentă să se pronunțe pe fondul cauzei este sesizată cu o cerere de măsuri provizorii sau de conservare, astfel încât articolul 22 punctul 4, care privește competența pe fond, nu poate, în principiu, să fie interpretat în sensul că poate să deroge de la articolul 31 și, în consecință, să înlăture aplicarea acestuia.

  În al doilea rând, instanța sesizată pe cale incidentală nu adoptă o hotărâre definitivă cu privire la validitatea brevetului invocat, ci formulează o apreciere referitoare la modul în care s-ar pronunța cu privire la acest aspect instanța competentă conform articolului 22 punctul 4 din Regulamentul nr. 44/2001 și va respinge adoptarea măsurii provizorii solicitate dacă, potrivit opiniei instanței, există o posibilitate rezonabilă și neneglijabilă ca brevetul invocat să fie anulat de instanța competentă. În aceste împrejurări, riscul pronunțării unor hotărâri contradictorii este inexistent atunci când decizia provizorie adoptată de instanța sesizată pe cale incidentală nu se va antepronunța în niciun fel cu privire la hotărârea care urmează să fie adoptată pe fond de instanța competentă potrivit articolului 22 punctul 4 din Regulamentul nr. 44/2001.

  (a se vedea punctele 36, 39, 40 și 48-51 și dispozitiv 2)