Cauza C-406/10

SAS Institute Inc.

împotriva

World Programming Ltd

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division)]

„Proprietate intelectuală — Directiva 91/250/CEE — Protecția juridică a programelor pentru calculator — Articolul 1 alineatul (2) și articolul 5 alineatul (3) — Întinderea protecției — Creație directă sau prin intermediul unui alt proces — Program pentru calculator protejat prin dreptul de autor — Reluarea funcțiilor de un al doilea program fără acces la codul sursă al primului — Decompilare a codului obiect al primului program pentru calculator — Directiva 2001/29/CE — Drept de autor și drepturi conexe în societatea informațională — Articolul 2 litera (a) — Manual de utilizare a unui program pentru calculator — Reproducere într-un alt program pentru calculator — Încălcarea dreptului de autor — Condiție — Expresia creației intelectuale proprii a autorului manualului de utilizare”

Sumarul hotărârii

 1. Apropierea legislațiilor – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 91/250 – Protecția juridică a programelor pentru calculator – Domeniu de aplicare – Forma de exprimare a unui program pentru calculator – Noțiune

  [Directiva 91/250 a Consiliului, art. 1 alin. (2)]

 2. Apropierea legislațiilor – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 91/250 – Protecția juridică a programelor pentru calculator – Excepții de la actele supuse unor restricții – Persoană abilitată pentru a utiliza o copie a unui program pentru calculator

  [Directiva 91/250 a Consiliului, art. 5 alin. (3)]

 3. Apropierea legislațiilor – Drept de autor și drepturi conexe – Directiva 2001/29 – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională – Dreptul de reproducere – Manual de utilizare a unui program pentru calculator

  [Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 2 lit. (a)]

 1.  Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protecția juridică a programelor pentru calculator trebuie interpretat în sensul că nici funcționalitatea unui program pentru calculator, nici limbajul de programare și formatul de fișiere de date utilizate în cadrul unui program pentru calculator în vederea exploatării anumitor funcții ale sale nu constituie o formă de exprimare a acestui program și nu sunt, cu acest titlu, protejate prin dreptul de autor asupra programelor pentru calculator în sensul acestei directive.

  Astfel, admiterea faptului că funcționalitatea unui program pentru calculator poate să fie protejată prin dreptul de autor ar însemna să se ofere posibilitatea de monopolizare a ideilor, în detrimentul progresului tehnic și al dezvoltării industriale.

  Referitor la limbajul de programare și la formatul fișierelor de date utilizate în cadrul unui program pentru calculator în vederea interpretării și executării de programe de aplicație scrise de utilizatori, precum și în vederea citirii și scrierii de date într-un anumit format de fișier de date, acestea reprezintă elemente ale respectivului program prin intermediul cărora utilizatorii exploatează anumite funcții ale programului menționat.

  Totuși, dacă un terț ar obține partea codului sursă sau a codului obiect referitoare la limbajul de programare sau la formatul de fișier de date utilizat în cadrul unui program pentru calculator și ar crea, cu ajutorul acestui cod, elemente similare în propriul program pentru calculator, acest comportament ar fi susceptibil să constituie o reproducere parțială, în sensul articolului 4 litera (a) din Directiva 91/250.

  În sfârșit, limbajul de programare și formatul de fișiere de date pot să beneficieze, ca opere, de protecția prin dreptul de autor în temeiul Directivei 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională dacă sunt o creație intelectuală proprie autorului lor.

  (a se vedea punctele 40, 42, 43, 45 și 46 și dispozitiv 1)

 2.  Articolul 5 alineatul (3) din Directiva 91/250 privind protecția juridică a programelor pentru calculator trebuie interpretat în sensul că persoana care a obținut o copie sub licență a unui program pentru calculator poate, fără autorizarea titularului dreptului de autor asupra acestui program, să analizeze, să studieze sau să testeze funcționarea acestui program în vederea identificării ideilor și a principiilor care stau la baza oricărui element al programului respectiv, atunci când efectuează acte acoperite de această licență, precum și acte de încărcare și de rulare necesare utilizării programului pentru calculator și cu condiția să nu încalce drepturile exclusive ale titularului asupra acestui program.

  Nu se poate încălca dreptul de autor asupra programului pentru calculator atunci când dobânditorul legal al licenței nu a avut acces la codul sursă al programului pentru calculator care face obiectul licenței, ci s-a limitat la analiza, la studiul și la testarea acestui program pentru a reproduce funcționalitatea sa într-un alt program.

  (a se vedea punctele 61 și 62 și dispozitiv 2)

 3.  Articolul 2 litera (a) din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională trebuie interpretat în sensul că reproducerea, într-un program pentru calculator sau într-un manual de utilizare a acestui program, a anumitor elemente descrise în manualul de utilizare a unui alt program pentru calculator protejat prin dreptul de autor poate constitui o încălcare a dreptului de autor asupra acestui din urmă manual dacă – fapt a cărui verificare revine instanței de trimitere – reproducerea respectivă reprezintă expresia creației intelectuale proprii a autorului manualului de utilizare a programului pentru calculator protejat prin dreptul de autor.

  (a se vedea punctul 70 și dispozitiv 3)


Cauza C-406/10

SAS Institute Inc.

împotriva

World Programming Ltd

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division)]

„Proprietate intelectuală — Directiva 91/250/CEE — Protecția juridică a programelor pentru calculator — Articolul 1 alineatul (2) și articolul 5 alineatul (3) — Întinderea protecției — Creație directă sau prin intermediul unui alt proces — Program pentru calculator protejat prin dreptul de autor — Reluarea funcțiilor de un al doilea program fără acces la codul sursă al primului — Decompilare a codului obiect al primului program pentru calculator — Directiva 2001/29/CE — Drept de autor și drepturi conexe în societatea informațională — Articolul 2 litera (a) — Manual de utilizare a unui program pentru calculator — Reproducere într-un alt program pentru calculator — Încălcarea dreptului de autor — Condiție — Expresia creației intelectuale proprii a autorului manualului de utilizare”

Sumarul hotărârii

 1. Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 91/250 — Protecția juridică a programelor pentru calculator — Domeniu de aplicare — Forma de exprimare a unui program pentru calculator — Noțiune

  [Directiva 91/250 a Consiliului, art. 1 alin. (2)]

 2. Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 91/250 — Protecția juridică a programelor pentru calculator — Excepții de la actele supuse unor restricții — Persoană abilitată pentru a utiliza o copie a unui program pentru calculator

  [Directiva 91/250 a Consiliului, art. 5 alin. (3)]

 3. Apropierea legislațiilor — Drept de autor și drepturi conexe — Directiva 2001/29 — Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională — Dreptul de reproducere — Manual de utilizare a unui program pentru calculator

  [Directiva 2001/29 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 2 lit. (a)]

 1.  Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protecția juridică a programelor pentru calculator trebuie interpretat în sensul că nici funcționalitatea unui program pentru calculator, nici limbajul de programare și formatul de fișiere de date utilizate în cadrul unui program pentru calculator în vederea exploatării anumitor funcții ale sale nu constituie o formă de exprimare a acestui program și nu sunt, cu acest titlu, protejate prin dreptul de autor asupra programelor pentru calculator în sensul acestei directive.

  Astfel, admiterea faptului că funcționalitatea unui program pentru calculator poate să fie protejată prin dreptul de autor ar însemna să se ofere posibilitatea de monopolizare a ideilor, în detrimentul progresului tehnic și al dezvoltării industriale.

  Referitor la limbajul de programare și la formatul fișierelor de date utilizate în cadrul unui program pentru calculator în vederea interpretării și executării de programe de aplicație scrise de utilizatori, precum și în vederea citirii și scrierii de date într-un anumit format de fișier de date, acestea reprezintă elemente ale respectivului program prin intermediul cărora utilizatorii exploatează anumite funcții ale programului menționat.

  Totuși, dacă un terț ar obține partea codului sursă sau a codului obiect referitoare la limbajul de programare sau la formatul de fișier de date utilizat în cadrul unui program pentru calculator și ar crea, cu ajutorul acestui cod, elemente similare în propriul program pentru calculator, acest comportament ar fi susceptibil să constituie o reproducere parțială, în sensul articolului 4 litera (a) din Directiva 91/250.

  În sfârșit, limbajul de programare și formatul de fișiere de date pot să beneficieze, ca opere, de protecția prin dreptul de autor în temeiul Directivei 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională dacă sunt o creație intelectuală proprie autorului lor.

  (a se vedea punctele 40, 42, 43, 45 și 46 și dispozitiv 1)

 2.  Articolul 5 alineatul (3) din Directiva 91/250 privind protecția juridică a programelor pentru calculator trebuie interpretat în sensul că persoana care a obținut o copie sub licență a unui program pentru calculator poate, fără autorizarea titularului dreptului de autor asupra acestui program, să analizeze, să studieze sau să testeze funcționarea acestui program în vederea identificării ideilor și a principiilor care stau la baza oricărui element al programului respectiv, atunci când efectuează acte acoperite de această licență, precum și acte de încărcare și de rulare necesare utilizării programului pentru calculator și cu condiția să nu încalce drepturile exclusive ale titularului asupra acestui program.

  Nu se poate încălca dreptul de autor asupra programului pentru calculator atunci când dobânditorul legal al licenței nu a avut acces la codul sursă al programului pentru calculator care face obiectul licenței, ci s-a limitat la analiza, la studiul și la testarea acestui program pentru a reproduce funcționalitatea sa într-un alt program.

  (a se vedea punctele 61 și 62 și dispozitiv 2)

 3.  Articolul 2 litera (a) din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională trebuie interpretat în sensul că reproducerea, într-un program pentru calculator sau într-un manual de utilizare a acestui program, a anumitor elemente descrise în manualul de utilizare a unui alt program pentru calculator protejat prin dreptul de autor poate constitui o încălcare a dreptului de autor asupra acestui din urmă manual dacă – fapt a cărui verificare revine instanței de trimitere – reproducerea respectivă reprezintă expresia creației intelectuale proprii a autorului manualului de utilizare a programului pentru calculator protejat prin dreptul de autor.

  (a se vedea punctul 70 și dispozitiv 3)