6.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 232/10


Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 23 mai 2011 (cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare, formulate de Tribunal de première instance de Namur — Belgia) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)/État belge — SPF Finances

(Cauzele conexate C-267/10 și C-268/10) (1)

(Articolul 6 alineatul (1) TUE - Articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Deținerea și vânzarea de tutun prelucrat pentru fumat - Dispoziții naționale care autorizează perceperea accizelor pe produsele din tutun - Necompetență vădită a Curții)

2011/C 232/17

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de première instance de Namur

Părțile din acțiunea principală

Reclamanți: André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)

Pârât: État belge — SPF Finances

cu participarea: État belge — Service public fédéral Défense

Obiectul

Cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Tribunal de première instance de Namur — Interpretarea articolului 6 alineatul (1) primul paragraf TUE și a articolului 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Compatibilitatea cu obiectivul protecției sănătății umane a unei reglementări naționale care permite fabricarea, importul, promovarea și comercializarea tutunului prelucrat pentru fumat, recunoscut ca fiind grav dăunător — Validitatea, în lumina normelor citate anterior, a dispozițiilor naționale care autorizează perceperea accizelor pe produsele din tutun

Dispozitivul

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este în mod vădit necompetentă pentru a răspunde la întrebările adresate de Tribunal de première instance de Namur (Belgia) prin deciziile din 24 martie 2010.


(1)  JO C 221, 14.8.2010.