2.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 194/8


Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 10 mai 2011 — Comisia Europeană/Regatul Suediei

(Cauza C-479/10) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Mediu - Directiva 1999/30/CE - Controlul poluării - Valori limită pentru concentrațiile de PM10 din aerul înconjurător)

2011/C 194/10

Limba de procedură: suedeza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Alcover San Pedro și K. Simonsson, agenți)

Pârât: Regatul Suediei (reprezentanți: A. Falk și C. Meyer Seitz, agenți)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Încălcarea articolului 5 alineatul (1) din Directiva 1999/30/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător (JO L 163, p. 41, Ediție specială, 15/vol. 5, p. 46) — Depășirea valorilor limită pentru pulberile în suspensie de PM10 în aerul înconjurător pe parcursul anilor 2005, 2006 și 2007 în zonele SW 2 și SW 4 și pe parcursul anilor 2005 și 2006 în zona SW 5

Dispozitivul

1.

Prin depășirea valorilor limită aplicabile concentrațiilor de PM10 în aerul înconjurător pe parcursul anilor 2005-2007 în zonele SW 2 și SW 4 și pe parcursul anilor 2005 și 2006 în zona SW 5, Regatul Suediei nu și a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 1999/30/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător.

2.

Obligă Regatul Suediei la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 328, 4.12.2010.