Ordonanța președintelui Tribunalului din 15 decembrie 2009 – Noko Ngele/Comisia

(Cauza T‑390/09 R)

„Procedură privind măsurile provizorii – Nepronunțarea asupra fondului”

Procedură privind măsurile provizorii – Măsuri provizorii – Acțiune principală respinsă în prealabil – Cerere rămasă fără obiect – Nepronunțarea asupra fondului (art. 279 TFUE) (a se vedea punctele 3 și 4)

Obiectul

Cerere având ca obiect dispunerea de măsuri provizorii pentru a se garanta repararea prejudiciului pe care reclamanta pretinde că l‑a suferit în urma comportamentelor pretins nelegale ale unui membru al Comisiei și ale unor agenți ai acestei instituții

Dispozitivul

1)

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra cererii de măsuri provizorii.

2)

Reclamanta suportă propriile cheltuieli de judecată.