29.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 205/45


Acțiune introdusă la 6 iulie 2009 — Defense Technology/OAPI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(Cauza T-262/09)

2009/C 205/83

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Statele Unite) (reprezentant: R. Kunze, jurist și solicitor)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: DEF-TEC Defense Technology GmbH (Frankfurt/Main, Germania)

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 4 mai 2009 în cauza R 493/2002-4 (II) și

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca comunitară vizată: marca figurativă „FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR” pentru produse din clasele 5, 8 și 13 — cerere de înregistrare nr. 643 668

Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: reclamanta

Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: marca verbală americană „FIRST DEFENSE” pentru produse din clasa 13; două mărci figurative americane pentru produse din clasa 13; o marcă anterioară notorie în Belgia, Germania și Franța, „FIRST DEFENSE”; o marcă anterioară notorie în Belgia, Germania și Franța, „FIRST DEFENSE AND DESIGN”; o marcă verbală anterioară neînregistrată, „FIRST DEFENSE”, protejată în Germania și în Franța; o marcă anterioară neînregistrată în Belgia, Germania și Franța, „FIRST DEFENSE AND DESIGN”; o denumire comercială „FIRST DEFENSE”, protejată în Germania

Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția

Decizia camerei de recurs: anulează decizia diviziei de opoziție și respinge opoziția

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului, întrucât camera de recurs nu a aplicat corect dispoziția menționată și, în plus, a pronunțat în mod eronat o decizie bazată pe o înțelegere greșită a faptelor expuse; încălcarea articolelor 65, 75 și 76 din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, întrucât camera de recurs nu a luat măsurile necesare pentru a se conforma Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță din 6 septembrie 2006 în cauza T-6/05, DEFTEC Defense Technology/OAPI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR).