Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 26 septembrie 2012 —
Serrano Aranda/OAPI – Burg Groep (LE LANCIER)

(Cauza T-265/09)

„Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale LE LANCIER – Mărcile naționale verbală și figurative anterioare EL LANCERO – Motive relative de refuz – Absența riscului de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Respingerea opoziției”

1.                     Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Aprecierea riscului de confuzie – Criterii [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 15, 16, 43, 74 și 75)

2.                     Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Marca verbală LE LANCIER – Mărcile verbală și figurative EL LANCERO [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 18, 70 și 76)

3.                     Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între produsele sau serviciile vizate – Criterii de apreciere – Caracter complementar al produselor [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 22 și 34)

4.                     Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între mărcile vizate – Criterii de apreciere – Marcă complexă [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 51 și 52)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 27 martie 2009 (cauza R 366/2008-1) privind o procedură de opoziție între domnul Enrique Serrano Aranda și Burg Groep BV

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Îl obligă pe domnul Enrique Serrano Aranda la plata cheltuielilor de judecată.