Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 7 iulie 2010 – Valigeria Roncato/OAPI – Roncato (CARLO RONCATO)

(Cauza T‑124/09)

„Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale CARLO RONCATO – Marca națională figurativă RV RONCATO și marca națională verbală RONCATO neînregistrate – Marca națională figurativă anterioară RV RONCATO și marca națională verbală anterioară RONCATO – Lipsa riscului unui profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv și din renumele mărcilor anterioare – Existența unui motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate – Motive relative de refuz – Articolul 8 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”

1.                     Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci neînregistrate sau al unui alt semn utilizat în comerț – Condiții [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (4)] (a se vedea punctul 18)

2.                     Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții – Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)] (a se vedea punctele 45 și 47-51)

Obiectul

Cale de atac formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 23 ianuarie 2009 (cauzele R 237/2008-1 și R 236/2008-1) privind o procedură de opoziție între Valigeria Roncato SpA și Roncato Srl

Date privind cauza

Solicitantul mărcii comunitare:

Roncato Srl

Marca comunitară vizată:

Marca verbală CARLO RONCATO privind produse din clasele 3, 9 și 14 – cererea nr. 4631719

Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției:

Valigeria Roncato SpA

Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției:

Marca figurativă italiană RV RONCATO (nr. 662773), marca verbală italiană RONCATO (nr. 510528) și mărcile figurative italiene RV RONCATO, neînregistrate

Decizia diviziei de opoziție:

A admis în parte opoziția

Decizia camerei de recurs:

A respins opoziția și a admis în totalitate cererea de înregistrare a mărcii


Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Valigeria Roncato SpA la plata cheltuielilor de judecată.