17.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 80/26


Ordonanța Tribunalului din 6 februarie 2012 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Comisia

(Cauza T-337/09) (1)

2012/C 80/44

Limba de procedură: spaniola

Președintele Camerei a opta a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 256, 24.10.2009.