10.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 175/42


Ordonanța Tribunalului din 2 aprilie 2014 – CNIPT/Comisia

(Cauza T-302/09) (1)

((„Ajutoare de stat - Regim-cadru de acțiuni desfășurate de organizații profesionale agricole recunoscute în Franța în favoarea membrilor grupurilor agricole reprezentate - Finanțare prin cotizații voluntare declarate obligatorii - Decizie prin care sistemul de ajutoare este declarat compatibil cu piața comună - Retragerea deciziei - Nepronunțare asupra fondului”))

2014/C 175/57

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) (Paris, Franța) (reprezentanți: V. Ledoux și B. Néouze, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial B. Stromsky și C. Urraca Caviedes, ulterior B. Stromsky și S. Thomas și în final M. Stromsky, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C (2008) 7846 final a Comisiei din 10 decembrie 2008 privind ajutorul de stat nr. 561/2008 privind regimul-cadru de acțiuni desfășurate de organizații profesionale agricole recunoscute în Franța în favoarea membrilor grupurilor agricole reprezentate.

Dispozitivul

1)

Nu mai este necesară pronunțare asupra fondului acțiunii.

2)

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 244, 10.10.2009.