8.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/29


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 17 octombrie 2013 — Birkhoff/Comisia

(Cauza F-60/09 RENV)

(Funcție publică - Funcționari - Trimitere la Tribunal spre rejudecare după anulare - Remunerație - Alocații familiale - Alocație pentru copilul aflat în întreținere - Copil care suferă de o boală gravă sau care are o infirmitate care îl împiedică să se întrețină - Cerere de prelungire a plății alocației)

2014/C 71/54

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (reprezentant: C. Inzillo, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și B. Eggers, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Trimitere spre rejudecare după anulare — Funcție publică — Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului privind obținerea unei prelungiri a plății alocației pentru copilul aflat în întreținere în temeiul articolului 2 alineatul (5) din anexa VII la statut

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de domnul Birkhoff în cauza F-60/09 și în cauza T-10/11 P.

3.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată în cauza F-60/09 RENV.