13.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 63/22


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 3 decembrie 2009 — Lothar Lohmeyer/Finanzamt Minden

(Cauza C-501/09)

2010/C 63/36

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Lothar Lohmeyer

Pârât: Finanzamt Minden

Întrebările preliminare

1.

Noțiunea „alimente” cuprinsă în prima categorie a anexei H la A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri (1) trebuie interpretată în sensul că include numai alimente „la pachet”, vândute de obicei în magazine alimentare, sau include și mâncarea ori felurile de mâncare preparate pentru consumul imediat prin fierbere, frigere sau coacere ori în alt mod?

2.

În cazul în care noțiunea „alimente” cuprinsă în prima categorie a anexei H la A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri include și mâncarea ori felurile de mâncare destinate consumului imediat:

Articolul 6 alineatul (1) prima teză din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri trebuie interpretat în sensul că include și livrarea mâncării sau a felurilor de mâncare proaspăt preparate pe care cumpărătorul le consumă la fața locului, fără a fi luate la pachet, prin utilizarea unor echipamente necesare consumului, precum, de exemplu, mese de scânduri, mese de bar sau alte echipamente asemănătoare?


(1)  JO L 145, p. 1.