Keywords
Summary

Keywords

Cetățenia Uniunii Europene — Dispoziții ale Tratatului FUE — Domeniu de aplicare personal — Minor resortisant al unui stat membru care nu și‑a exercitat niciodată dreptul la libera circulație — Includere

(art. 20 TFUE)

Summary

Articolul 20 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru, pe de o parte, să refuze unui resortisant al unui stat terț, care asigură întreținerea copiilor săi de vârstă mică, cetățeni ai Uniunii, șederea în statul membru de reședință al acestora din urmă și ai cărui cetățeni sunt și, pe de altă parte, să refuze respectivului resortisant al unui stat terț acordarea unui permis de muncă, în măsura în care astfel de decizii i‑ar priva pe acei copii de beneficiul efectiv al esenței drepturilor corespunzătoare statutului de cetățean al Uniunii.

Astfel, statutul de cetățean al Uniunii are vocația de a fi statutul fundamental al resortisanților statelor membre. Or, un astfel de refuz de acordare a dreptului de ședere ar avea drept consecință faptul că respectivii copii, cetățeni ai Uniunii, ar fi obligați să părăsească teritoriul Uniunii pentru a‑și însoți părinții. În același mod, dacă nu s‑ar acorda un permis de muncă unei astfel de persoane, aceasta ar risca să nu dispună de resursele necesare pentru a face față propriilor sale nevoi și celor ale familiei sale, ceea ce ar avea de asemenea drept consecință obligarea copiilor săi, cetățeni ai Uniunii, să părăsească teritoriul acesteia. În asemenea condiții, respectivii cetățeni ai Uniunii ar fi, în fapt, în imposibilitatea de a exercita esența drepturilor conferite de statutul lor de cetățean al Uniunii.

(a se vedea punctele 41, 44 și 45 și dispozitivul)