12.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 80/7


Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 16 septembrie 2010 — Dominio de la Vega, SL/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Ambrosio Velasco SA

(Cauza C-459/09 P) (1)

(Recurs - Marcă comunitară - Regulamentul (CE) nr. 40/94 - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative DOMINIO DE LA VEGA - Marcă comunitară figurativă anterioară PALACIO DE LA VEGA - Existența unui risc de confuzie într-o parte a teritoriului Uniunii - Aprecierea similitudinii între mărci - Element dominant)

2011/C 80/12

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurentă: Dominio de la Vega, SL (reprezentanți: E. Caballero Oliver și A. Sanz-Bermell y Martínez, avocați)

Celelalte părți în proces: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent), Ambrosio Velasco SA (reprezentant: E. Armijo Chávarri, avocat)

Obiectul

Recurs introdus împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a șaptea) din 16 septembrie 2009, Dominio de la Vega/OAPI (T-458/07), prin care Tribunalul a respins o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 3 octombrie 2007 (cauza R 1431/2006-2) privind o procedură de opoziție între Ambrosio Velasco, SA și Dominio de la Vega, SL.

Dispozitivul

1.

Respinge recursul.

2.

Obligă Dominio de la Vega, SL la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 24, 30.1.2010.