2.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 103/5


Hotărârea Curții (Camera întâi) din 17 februarie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Sąd Rejonowy Warszawa — Republica Polonă) — Artur Weryński/Mediatel 4B Spółka z o.o.

(Cauza C-283/09) (1)

(Cooperare judiciară în materie civilă - Obținere de probe - Audiere a unui martor de către instanța solicitată la cererea instanței solicitante - Despăgubire cuvenită martorilor)

2011/C 103/06

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy Warszawa

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Artur Weryński

Pârâtă: Mediatel 4B Spółka z o.o.

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — Interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comerciala (JO L 174, p. 1, Ediție specială 19/vol. 3, p. 138) — Audierea unui martor de o instanță a unui stat membru la cererea unei instanțe dintr-un alt stat membru — Indemnizație acordată martorilor — Posibilitatea instanței solicitate să solicite instanței solicitante plata unui avans în beneficiul martorului audiat

Dispozitivul

Articolele 14 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială trebuie interpretate în sensul că instanța solicitantă nu are obligația de a plăti instanței solicitate un avans pentru despăgubirea cuvenită martorului sau de a rambursa despăgubirea achitată martorului audiat.


(1)  JO C 244, 10.10.2009.