Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea) din 23 septembrie 2011 – NEC Display Solutions Europe/OAPI – C More Entertainment (see more)

(Cauza T‑501/08)

„Marcă comunitară – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative see more – Mărcile naționale verbale anterioare CMORE – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”

1.                     Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 21, 22 și 58)

2.                     Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Caracter distinctiv redus al mărcii anterioare – Incidență [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctul 57)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 28 august 2008 (cauza R 1388/2007-4) privind o procedură de opoziție între C More Entertainment AB și NEC Display Solutions Europe GmbH

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă NEC Display Solutions Europe GmbH la plata cheltuielilor de judecată.