Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 13 decembrie 2011 – Konsum Nord/Comisia

(Cauza T‑244/08)

„Ajutoare de stat – Preț de vânzare a unui teren – Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și se dispune recuperarea acestuia – Criteriul investitorului privat – Determinarea prețului pieței”

1.                     Ajutoare acordate de state – Noțiune – Caracter juridic – Interpretare pe baza unor elemente obiective – Control jurisdicțional – Întindere [art. 87 alin. (1) CE] (a se vedea punctele 37 și 38)

2.                     Ajutoare acordate de state – Noțiune – Apreciere în raport cu toate elementele relevante ale operațiunii în litigiu și cu contextul acesteia – Vânzarea unui teren care se înscrie în ansamblul operațiunilor aflate în legătură și care urmăresc facilitarea punerii în aplicare a unui plan de urbanism [art. 87 alin. (1) CE] (a se vedea punctele 56-58)

3.                     Ajutoare acordate de state – Noțiune – Apreciere potrivit criteriului investitorului privat – Apreciere în raport cu toate elementele relevante ale operațiunii în litigiu și cu contextul acesteia – Vânzarea unui teren de către o autoritate publică unei persoane private în pofida existenței unei oferte conținând un preț mai mare – Comparabilitatea celor două oferte – Criterii de apreciere [art. 87 alin. (1) CE] (a se vedea punctele 61-63, 65, 72 și 76)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei 2008/366/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2008 privind ajutorul de stat C 35/06 (ex NN 37/06) pus în aplicare de Suedia pentru Konsum Jämtland ekonomisk förening (JO L 126, p. 3)

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia 2008/366/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2008 privind ajutorul de stat C 35/06 (ex NN 37/06) pus în aplicare de Suedia pentru Konsum Jämtland ekonomisk förening.

2)

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Konsum Jämtland ekonomisk förening.