30.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 223/59


Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 16 iunie 2008 — Republica Cipru/Comisia Comunităților Europene

(Cauza T-122/08) (1)

(2008/C 223/111)

Limba de procedură: greaca

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 142, 7.6.2008.