11.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 173/15


Ordonanța Tribunalului din 11 aprilie 2011 — Quantum/OAPI — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

(Cauza T-31/08) (1)

2011/C 173/32

Limba de procedură: greaca

Președintele Camerei a cincea a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 92, 12.4.2008.