4.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 82/10


Recurs introdus la 9 februarie 2009 de Deepak Rajani (Dear!Net Online) împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a opta) pronunțate la 26 noiembrie 2008 în cauza T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online)/ Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

(Cauza C-559/08 P)

(2009/C 82/19)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (reprezentant: A. Kockläuner, avocat)

Celelalte părți în proces: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Artoz-Papier AG

Concluziile recurentei

Anularea în totalitate a Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță din 26 noiembrie 2008, T-100/06;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată efectuate în fața Curții de Justiție.

Motivele și principalele argumente

Recurenta solicită anularea hotărârii atacate pentru următoarele motive:

respingând primul motiv de recurs, Tribunalul de Primă Instanță a interpretat în mod greșit articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul privind marca comunitară (RMC) coroborat cu articolul 4 alineatul 1) din Aranjamentul de la Madrid;

respingând primul motiv de recurs, Tribunalul de Primă Instanță a încălcat articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată), precum și articolul 6 coroborat cu articolul 14 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO);

respingând primul motiv de recurs, Tribunalul de Primă Instanță a încălcat articolul 10 din Directiva 89/104/CEE (1) coroborat cu articolul 1 din aceeași directivă;

respingând cel de al doilea motiv de recurs, Tribunalul de Primă Instanță a încălcat articolul 79 din RMC, întrucât nu a ținut cont de faptul că persoana care a formulat opoziția a acționat cu rea credință;

respingând cel de al doilea motiv de recurs, Tribunalul de Primă Instanță a considerat în mod greșit mărcile în cauză ca fiind atât de similare încât pot fi confundate și a încălcat, astfel, articolul 8 alineatul (1) litera (b) din RMC;

respingând cel de al doilea motiv de recurs, Tribunalul de Primă Instanță a încălcat articolul 135 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Tribunalul de Primă Instanță, întrucât nu a luat în considerare elementele de probă anexate la cererea introductivă;

respingând cel de al doilea motiv de recurs, Tribunalul de Primă Instanță a încălcat articolele 49 și 50 coroborate cu articolul 220 din Tratatul privind Uniunea Europeană (versiunea consolidată);

respingând cel de al doilea motiv de recurs, Tribunalul de Primă Instanță nu a ținut cont de faptul că OAPI a săvârșit un abuz de putere.


(1)  Prima directivă a Consiliului 89/104/CEE din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92).