Hotărârea Tribunalului (Camera a opta) din 26 noiembrie 2008 – New Look/OAPI (NEW LOOK)

(Cauza T‑435/07)

„Marcă comunitară – Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale NEW LOOK – Motiv absolut de refuz – Lipsă a caracterului distinctiv dobândit prin utilizare – Articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”

Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive absolute de refuz – Mărci lipsite de caracter distinctiv [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 7 alin. (3)] (a se vedea punctele 18 și 23-26)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 3 septembrie 2007 (cauza R 670/2007‑2) privind înregistrarea ca marcă comunitară a semnului verbal NEW LOOK

Date privind cauza

Solicitantul mărcii comunitare:

New Look Ltd

Marca comunitară vizată:

Marca verbală NEW LOOK pentru produse și servicii din clasele 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 și 35 – cererea nr. 2932606

Decizia examinatorului:

Refuză înregistrarea

Decizia camerei de recurs:

Respinge recursul


Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă New Look Ltd la plata cheltuielilor de judecată.