26.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/26


Acțiune introdusă la 7 noiembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă

(Cauza C-492/07)

(2008/C 22/50)

Limba de procedură: poloneza

Părțile

Reclamantă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: A. Nijenhuis și K. Mojzesowicz, agenți)

Pârâtă: Republica Polonă

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin netranspunerea corectă în dreptul intern a Directivei 2002/21/CE (1) a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) și în special a articolului 2 litera (k) privind definiția abonatului, Republica Polonă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive,

obligarea Republicii Polone la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul de transpunere a directivei a expirat la 30 aprilie 2004.


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 33, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 195.