Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 martie 2009 — Antartica/OAPI

(Cauza C‑320/07 P)

„Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (5) — Refuz al înregistrării — Marcă anterioară de renume NASDAQ — Semn figurativ «nasdaq» — Utilizarea mărcii anterioare pentru produsele și serviciile pretins a fi oferite cu titlu gratuit — Profit necuvenit generat de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii anterioare — Public relevant”

Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare care se bucură de renume — Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)] (a se vedea punctele 48-51)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a patra) din 10 mai 2007, Antartica/OAPI (T‑47/06), prin care Tribunalul a respins ca neîntemeiată acțiunea introdusă de solicitantul mărcii figurative „nasdaq” pentru produse din clasele 9, 12, 14, 25 și 28, împotriva Deciziei R752/2004‑2 a Camerei a doua de recurs a OAPI din 7 decembrie 2005, de anulare a deciziei diviziei de opoziție care respinge opoziția formulată de titularul mărcilor verbale comunitară și națională „NASDAQ” pentru produse din clasele 9, 16, 35, 36, 38 și 42 — Interpretarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol.1, p. 146)

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Obligă Antartica Srl la plata cheltuielilor de judecată.