Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 9 iulie 2008 – Audi/OAPI (Vorsprung durch Technik)

(Cauza T‑70/06)

„Marcă comunitară – Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale Vorsprung durch Technik – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 – Refuzul parțial al înregistrării de către examinator – Dreptul de a fi ascultat”

Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive absolute de refuz – Mărci lipsite de caracter distinctiv [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (b)] (a se vedea punctele 41-46)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 16 decembrie 2005 (cauza R 237/2005‑2) prin care a fost respins parțial recursul formulat împotriva deciziei examinatorului care refuză înregistrarea mărcii verbale Vorsprung durch Technik pentru produse și servicii din clasele 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 și 42

Date privind cauza

Solicitantul mărcii comunitare:

Audi AG

Marca comunitară vizată:

Marca verbală Vorsprung durch Technik pentru produse și servicii din clasele 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35-43 și 45 – cererea nr. 3016292

Decizia examinatorului:

Refuză parțial înregistrarea

Decizia camerei de recurs:

Respinge parțial recursul


Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Audi AG va suporta propriile cheltuieli de judecată și cheltuielile efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI).