26.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/42


Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 12 decembrie 2007 — Republica Italiană/Comisia Comunităților Europene

(Cauza T-308/05) (1)

(„Fonduri Structurale - Cofinanțare - Regulamentele (CE) nr. 1260/1999 și (CE) nr. 448/2004 - Condiții de eligibilitate a avansurilor plătite de către organismele naționale în cadrul regimurilor de ajutor de stat sau în legătură cu acordarea de ajutoare - Proba utilizării Fondurilor de către destinatarii finali - Acțiune în anulare - Act atacabil’)

(2008/C 22/78)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Republica Italiană (reprezentanți: inițial A. Cingolo, ulterior P. Gentili, avvocati dello Stato)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: L. Flynn și M. Velardo, agenți, asistați de G. Faedo, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziilor pretins cuprinse în scrisorile Comisiei nr. 5272 din 7 iunie 2005, nr. 5453 din 8 iunie 2005, nr. 5726 și nr. 5728 din 17 iunie 2005 și nr. 5952 din 23 iunie 2005.

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Republica Italiană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 257, 15.10.2005.