ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

3 mai 2007

Cauza F‑123/05

Jean‑Marc Bracke

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcționari — Concurs — Concurs intern — Condiții de admitere — Anunț de concurs — Condiția referitoare la vechimea în serviciu — Personal interimar — Articolul 27 din statut — Principiul bunei administrări — Principiul nediscriminării”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA prin care domnul Bracke solicită anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri din 7 septembrie 2005 de respingere a reclamației sale formulate împotriva deciziei Comisiei din 21 aprilie 2005 prin care s‑a refuzat angajarea reclamantului ca funcționar stagiar în urma concursului COM/PC/04

Decizia: Respinge acțiunea ca nefondată. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumar

1.      Funcționari — Concurs — Concursuri interne — Condiții de admitere

[Statutul funcționarilor, art. 27 primul paragraf și art. 29 alin. (1)]

2.      Funcționari — Concurs — Comisie de evaluare — Independență — Limite

1.      Exercitarea puterii de apreciere care aparține instituțiilor în materia organizării de concursuri, în special în ceea ce privește stabilirea condițiilor de admitere, trebuie să fie compatibilă cu dispozițiile imperative ale articolului 27 primul paragraf și ale articolului 29 alineatul (1) din statut. Articolul 27 primul paragraf din statut definește în mod imperativ recrutarea, iar articolul 29 alineatul (1) din statut stabilește cadrul procedurilor de urmat în vederea ocupării posturilor vacante. În consecință, această putere trebuie exercitată întotdeauna în funcție de exigențele impuse de posturile vacante și, mai general, de interesul serviciului.

Prin impunerea unei vechimi în serviciu de cinci ani în calitate de funcționar sau de agent supus regimului aplicabil celorlalți agenți, cu excluderea perioadelor de muncă efectuate în cadrul instituțiilor ca interimar, ca o condiție de admitere la un concurs intern, autoritatea împuternicită să facă numiri aplică corect articolele 27 și 29 din statut. Această condiție de admitere permite, într‑adevăr, să garanteze nu numai experiența profesională a candidaților, dar și faptul că au făcut dovada aptitudinilor lor în cadrul raporturilor de muncă prevăzute în statut și în regimul aplicabil celorlalți agenți, care sunt diferite în materie de subordonare, evaluare și disciplină de cele aplicabile interimarilor. Această condiție nu încalcă nici principiul egalității de tratament, întrucât, având în vedere obiectul său, persoanele care și‑au desfășurat activitatea în calitate de interimari, pe de o parte, și persoanele care au lucrat în calitate de funcționari sau agenți, pe de altă parte, nu se află într‑o situație comparabilă.

(a se vedea punctele 45, 46, 49-52 și 56)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 21 noiembrie 2000, Carrasco Benítez/Comisia, T‑214/99, RecFP, p. I‑A‑257 și II-1169, punctele 53 și 57; 13 decembrie 2006, Heus/Comisia, T‑173/05, RecFP, p. I-A-2-329 şi II-A-2-1695, punctele 37, 41, 42 și 44

2.      Autoritatea împuternicită să facă numiri este obligată, în exercitarea propriilor competențe, să ia decizii care nu sunt afectate de nelegalități. Așadar, ea nu poate fi ținută de o decizie a comisiei de evaluare a cărei nelegalitate poate să afecteze, pe cale de consecință, propriile sale decizii. Prin urmare, în cazul în care comisia de evaluare admite în mod eronat participarea unui candidat la concurs și îl înscrie în lista candidaților eligibili, autoritatea împuternicită să facă numiri trebuie să refuze numirea acestui candidat printr‑o decizie motivată, care să permită instanței comunitare să îi aprecieze temeinicia.

Autoritatea împuternicită să facă numiri nu trebuie să examineze legalitatea deciziei comisiei de evaluare de a permite participarea la concurs a unui candidat decât în momentul în care se pune problema recrutării efective și nicidecum în momentul în care comisia de evaluare îi comunică lista candidaților eligibili.

(a se vedea punctele 64 și 65)

Trimitere la:

Curte: 23 octombrie 1986, Schwiering/Curtea de Conturi, 142/85, Rec., p. 3177, punctele 19 și 20

Tribunalul de Primă Instanță: 16 martie 2005, Ricci/Comisia, T‑329/03, RecFP, p. I‑A‑69 și II‑315, punctul 35; 15 septembrie 2005, Luxem/Comisia, T‑306/04, RecFP, p. I‑A‑263 și II‑1209, punctele 23 și 24