1.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 180/42


Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 17 iunie 2009 — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Consiliul

(Cauza T-498/04) (1)

(„Dumping - Importuri de glifosat originar din China - Statutul de societate care funcționează în condițiile economiei de piață - Articolul 2 alineatul (7) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 384/96”)

2009/C 180/77

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd (Jiande City, China) (reprezentanți:: inițial D. Horovitz, avocat, și B. Hartnett, barrister, ulterior D. Horovitz)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, avocat)

Intervenientă în susținerea reclamantei: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace) (reprezentanți: J. Flynn, QC, și D. Scannell, barrister)

Intervenientă în susținerea pârâtului: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: E. Righini și K. Talabér-Ritz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 1683 al Consiliului din 24 septembrie 2004 de instituire a dreptului antidumping definitiv la importurile de glifosat originar din Republica Populară Chineză (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 11/vol. 36, p. 144), în măsura în care acesta o privește pe reclamantă.

Dispozitivul

1)

Anulează articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1683/2004 al Consiliului din 24 septembrie 2004 de instituire a dreptului antidumping definitiv la importurile de glifosat originar din Republica Populară Chineză în măsura în care acesta privește Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

2)

Consiliul suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. și de Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace).

3)

Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 57, 5.3.2005.