8.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 263/41


Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(2022/C 263/11)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (1).

COMUNICARE A UNEI MODIFICĂRI STANDARD A DOCUMENTULUI UNIC

„Cigales”

PDO-ES-A0622-AM03

Data comunicării: 12.4.2022

DESCRIEREA ȘI JUSTIFICAREA MODIFICĂRII APROBATE

1.   Modificări ale caracteristicilor fizico-chimice

DESCRIERE:

Această modificare afectează conținutul maxim total de dioxid de sulf exprimat în miligrame pe litru (mg/l), care respectă limitele stabilite de legislația aplicabilă. În cazul vinurilor albe și roze/„clarete”, acesta crește de la 150 la 200 mg/l, iar în cazul vinurilor roșii, de la 140 la 150 mg/l. Metoda de măsurare a conținutului de zahăr al vinurilor spumante de calitate este, de asemenea, corectată, astfel încât se referă în prezent la grame de glucoză + fructoză + zaharoză pe litru. Referirea la „zaharoză” a fost omisă anterior.

Această modificare vizează punctul 2 litera (a) din caietul de sarcini și punctul 4 din documentul unic.

Această modificare este considerată o modificare standard a documentului unic deoarece nu implică o schimbare semnificativă a caracteristicilor produsului, acesta păstrându-și proprietățile și profilul care sunt descrise în rubrica referitoare la legătură și care rezultă din interacțiunea dintre factorii naturali și cei umani. Prin urmare, se consideră că această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

S-a considerat că nu este necesar ca limitele pentru dioxidul de sulf să fie mai mici decât cele stabilite de legislație, deoarece acest lucru ar putea îngreuna depozitarea vinurilor și nu le îmbunătățește calitatea.

2.   Adăugarea termenului „clarete” ca sinonim pentru „roze”

DESCRIERE:

Termenul „clarete” a fost introdus ca sinonim pentru „roze”.

Această modificare vizează secțiunile 2(a), 2(b), 3(c), 5 și 7 din caietul de sarcini, precum și secțiunile 4 și 5 din documentul unic.

Aceasta este considerată o modificare standard (care vizează documentul unic), deoarece nu implică o schimbare semnificativă a caracteristicilor produsului, ci doar reintroducerea unui termen tradițional, care a fost utilizat întotdeauna pentru identificarea vinurilor din areal. Caracteristicile și profilul produsului descrise în rubrica referitoare la legătură, rezultate din interacțiunea dintre factorii naturali și cei umani, rămân aceleași. Prin urmare, se consideră că această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Termenul „clarete” a fost utilizat în mod tradițional pentru a face referire la vinurile roze produse în Cigales și în orice altă zonă viticolă din Spania. În conformitate cu legislația aplicabilă la momentul constituirii denumirii de origine, vinurile produse astfel puteau fi denumite numai „roze”. Din acest motiv, acest tip de vin a fost definit ca fiind „roze”, iar termenul „clarete” a fost omis. În conformitate cu legislația aplicabilă în prezent, termenul „clarete” poate fi utilizat ca sinonim pentru „roze”, înțelegându-se că metoda de elaborare a vinului respectiv este cea corespunzătoare vinurilor roze. Intenția este de a utiliza din nou acest termen tradițional, reamintind denumirea sub care era cunoscut tipul respectiv de vin în perioada de început în acest areal viticol. Acest lucru are potențialul de a adăuga valoare acestor vinuri, deoarece sunt diferite de vinurile roze produse în alte părți ale lumii.

3.   Reformularea descrierii caracteristicilor organoleptice

DESCRIERE:

Îmbunătățirea descrierii organoleptice a vinurilor.

Această modificare vizează punctul 2 litera (b) din caietul de sarcini și punctul 4 din documentul unic.

Aceasta este considerată o modificare standard (care vizează documentul unic), deoarece nu implică o schimbare semnificativă a caracteristicilor produsului, ci doar actualizarea descrierii acestora. Prin urmare, se consideră că această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei.

MOTIVE:

Consiliul de reglementare al DOP „Cigales”, acreditat în conformitate cu standardul ISO 17065, a subcontractat analiza organoleptică a vinurilor către un laborator de analiză senzorială, acreditat la rândul său în conformitate cu standardul ISO 17025. Pe baza experienței acumulate de-a lungul anilor, descrierea caracteristicilor organoleptice a fost modificată în vederea alinierii la procedura de analiză în conformitate cu criteriile stabilite de standardul ISO 17025. Au fost incluse, de asemenea, descrieri individuale ale vinurilor dulci albe, roze și roșii, pentru a oferi informații mai specifice cu privire la caracterul lor și pentru a permite o analiză mai detaliată.

4.   Modificarea densității de plantare

DESCRIERE:

Scopul acestei modificări este ca plantațiile existente să fie exceptate de la respectarea densității minime de 1 000 de butuci la hectar.

Modificarea vizează punctul 3 litera (a) din caietul de sarcini și secțiunea 5.1 din documentul unic.

Această modificare este considerată o modificare standard deoarece nu implică o schimbare semnificativă a caracteristicilor produsului. De fapt, strugurii cultivați pe cele mai vechi plantații sunt cei din care se obțin cele mai autentice vinuri cu DOP „Cigales”. Această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de modificări la nivelul Uniunii prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Motivul acestei modificări este de a se asigura că plantațiile viticole vechi care au rămas în acest areal viticol și care au mai puțin de 1 000 de butuci pe hectar sunt lăsate intacte. Pe lângă valoarea lor istorică și culturală, aceste plantații viticole produc struguri de o calitate excelentă datorită producției lor scăzute și vechimii viței-de-vie. Din această materie primă se produc vinurile de cea mai înaltă calitate, cu cea mai mare valoare adăugată.

În plus, având în vedere că în aceste plantații viticole vechi distanțele de plantare sunt de 3 m x 3 m (ceea ce a permis adaptarea la mecanizare), nu se consideră logic ca aceste parcele vechi să fie excluse din cauza nerespectării densității minime de plantare. Excluderea acestora ar duce la pierderi în ceea ce privește potențialul productiv și calitatea.

5.   Includerea posibilității de a reduce tăria alcoolică probabilă a strugurilor în anumiți ani

DESCRIERE:

Se introduce posibilitatea reducerii tăriei alcoolice a strugurilor în anumiți ani cu 0,5 grade.

Această modificare vizează secțiunea 3.b.1 din caietul de sarcini și secțiunea 5.1 din documentul unic.

Aceasta este o modificare standard deoarece nu implică schimbări semnificative, dat fiind că această posibilitate a existat întotdeauna. Modificarea în cauză implică doar transferul regulamentului (care este în prezent încorporat ca normă internă de funcționare) în caietul de sarcini, documentul care stabilește toate dispozițiile tehnice care vizează produsul. Prin urmare, această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de modificări la nivelul Uniunii prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Această modificare îi permite Consiliului de reglementare să reducă tăria alcoolică probabilă minimă a strugurilor cu până la 0,5o Beaumé în anumiți ani, în urma efectuării unui studiu tehnic care să justifice o astfel de reducere.

Orientările privind reducerea tăriei alcoolice pentru anumiți ani au fost incluse în norma aplicabilă, regulamentul pentru DOP „Cigales” (Reglamento de la Denominación de Origen Cigales), care este anterior caietului de sarcini al produsului. Regulamentul menționat a fost modificat recent și nu mai include această posibilitate, care, ca măsură tehnică, ar trebui inclusă în caietul de sarcini al produsului.

6.   Includerea posibilității de a utiliza diferite tipuri de vinuri spumante de calitate

DESCRIERE:

Această modificare introduce posibilitatea ca vinurile spumante de calitate să fie produse prin alte metode decât metoda tradițională.

Modificarea vizează secțiunea 3.b.1 din caietul de sarcini și secțiunea 5.1 din documentul unic.

Aceasta este o modificare standard care vizează documentul unic. Vinurile spumante de calitate trebuie să aibă în continuare caracteristicile organoleptice și fizico-chimice stabilite în caietul de sarcini, indiferent de metoda de producție. Prin urmare, această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de modificări la nivelul Uniunii prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Vinurile spumante de calitate pot fi produse prin orice metodă autorizată inclusă în categoria 5 din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Obiectivul este de a valorifica noi oportunități de extindere a pieței pentru acest tip de produs, care a fost elaborat pentru prima dată în 2011. Cu toate acestea, eticheta principală trebuie să indice metoda utilizată, pentru a se garanta că consumatorul este informat în legătură cu modul în care a fost produs vinul.

7.   Reformularea secțiunii privind condițiile de învechire

DESCRIERE:

Această modificare introduce anumite condiții referitoare la învechirea vinurilor (dimensiunea butoiului și data de la care se calculează perioada de învechire).

Modificarea vizează secțiunea 3.b.2 din caietul de sarcini și secțiunea 5.1 din documentul unic.

Este o modificare standard care vizează documentul unic, deoarece nu implică schimbări semnificative, dat fiind că condițiile sunt identice cu cele prevăzute anterior în regulament. Modificarea în cauză implică doar transferul regulamentului (care este în prezent încorporat ca normă internă de funcționare) în caietul de sarcini al produsului, documentul care stabilește toate dispozițiile tehnice care vizează produsul. Prin urmare, această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de modificări la nivelul Uniunii prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Această modificare introduce secțiunea privind condițiile de învechire, care figura doar în vechiul regulament. Motivul este că în urma modificării vechiului regulament toate aspectele tehnice au fost definite în caietul de sarcini.

8.   Modificarea restricțiilor privind vinificarea

DESCRIERE:

Au fost eliminate procentajele aferente anumitor soiuri din amestec.

Această modificare vizează secțiunea 3.b.2 din caietul de sarcini și secțiunea 5.1 din documentul unic.

Aceasta este o modificare standard care vizează documentul unic, deoarece caracteristicile și profilul produsului descrise în rubrica referitoare la legătură, rezultate din interacțiunea dintre factorii naturali și cei umani, rămân aceleași. Prin urmare, această modificare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de modificări la nivelul Uniunii prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Nu se consideră necesară menținerea acestor restricții privind vinificarea, deoarece caracteristicile vinurilor cu DOP „Cigales” se datorează, în primul rând, modului în care soiurile s-au adaptat la mediul geografic și modului în care acest mediu (climă, sol, relief etc.) a influențat producția de struguri, nu existenței unui procentaj mai mare dintr-un soi sau altul.

9.   Randamente maxime în funcție de tipul de vin

DESCRIERE:

Randamentul nu mai este limitat în funcție de culoarea strugurilor. De acum înainte, acestea vor fi limitate în funcție de tipul de vin produs. Se stabilește un randament maxim de 7 000 kg la hectar pentru soiurile albe și roșii atunci când sunt utilizate pentru producția de vinuri roșii și de 9 000 kg la hectar pentru alte tipuri de vin: vinuri albe, roze/clarete și vinuri spumante de calitate.

Această modificare vizează punctul 5 din caietul de sarcini și secțiunea 5.2 din documentul unic.

Aceasta este o modificare standard care vizează documentul unic, deoarece nu afectează caracteristicile produsului. Această actualizare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de modificări la nivelul Uniunii prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Vinurile roze și clarete au fost produse în mod tradițional în acest areal utilizând amestecuri de struguri albi și roșii. Se obișnuiește ca pe o parcelă să existe atât soiuri albe, cât și roșii, astfel încât nu are sens să se stabilească două randamente diferite pentru fiecare parcelă.

Există, de asemenea, o justificare tehnică pentru această modificare: în prezent, există pe piață o cerere de vinuri spumante de calitate, vinuri roze și albe mai ușoare, cu o corpolență și o structură mai reduse. Acest lucru necesită reducerea tăriei alcoolice și a extractului uscat, precum și creșterea acidității. În cazul în care recolta este devansată pentru a obține aceste caracteristici, celelalte componente ale strugurilor nu vor fi ajuns la maturitate. Cu toate acestea, utilizarea unui volum mai mare permite echilibrarea acestor parametri fără a se aduce atingere celorlalte componente, asigurându-se astfel că strugurii ajung la maturitate deplină.

10.   Includerea soiurilor garnacha tintorera și garnacha blanca și eliminarea clasificării soiurilor principale și autorizate

DESCRIERE:

Au fost introduse două soiuri, iar distincția dintre soiurile principale și cele autorizate a fost eliminată.

Această modificare vizează punctul 6 din caietul de sarcini și punctul 7 din documentul unic.

Aceasta este o modificare standard care vizează documentul unic, deoarece nu afectează caracteristicile produsului. Această actualizare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de modificări la nivelul Uniunii prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

A fost eliminată clasificarea soiurilor în soiuri autorizate și principale, deoarece nu este necesară.

În ceea ce privește includerea soiului Garnacha Tintorera, deși a fost cultivat în mod tradițional în arealul DOP „Cigales”, acesta nu a fost considerat, în mod nejustificat, adecvat pentru vinuri de calitate. Resursele tehnice ale unităților de vinificație în urmă cu 35 de ani nu permiteau vinificarea adecvată a acestui soi, iar vinurile rezultate erau prea tanice și aspre și aveau o culoare și o astringență excesive. Acest lucru a condus la eliminarea sa de pe lista soiurilor autorizate.

Cu toate acestea, oenologia modernă a scos la iveală avantajele acestui soi în ceea ce privește producerea de vinuri de calitate. Resursele tehnice de care dispun unitățile de vinificație în prezent permit obținerea unui vin de foarte bună calitate din soiul Garnacha Tintorera, cu note fructate și caracteristici aromatice extraordinare, foarte apreciate de consumatorii actuali.

11.   Actualizarea formulării dispozițiilor privind legătura

DESCRIERE:

Aceasta nu este o modificare intrinsecă a legăturii, ci mai degrabă o actualizare a textului întregii secțiuni pentru a asigura coerența cu celelalte modificări introduse. Legătura de cauzalitate nu se modifică.

Această modificare vizează punctul 7 din caietul de sarcini și punctul 8 din documentul unic.

Aceasta este o modificare standard care vizează documentul unic. Aceasta reprezintă doar o modificare de redactare și nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de modificări la nivelul Uniunii prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Sunt necesare modificări minore pentru a se asigura că secțiunea privind legătura este coerentă cu celelalte modificări introduse în caietul de sarcini al produsului.

12.   Adăugarea unei dispoziții privind excluderea aplicării simultane a derogării privind creșterea randamentului și a reducerii tăriei alcoolice probabile a strugurilor

DESCRIERE:

Nu este permisă creșterea randamentului strugurilor și reducerea tăriei alcoolice probabile a acestora în același an.

Această modificare vizează secțiunea 8.b.1 din caietul de sarcini, dar nu afectează documentul unic.

Aceasta este o modificare standard care nu vizează documentul unic, deoarece nu afectează caracteristicile produsului. Această actualizare nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de modificări la nivelul Uniunii prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33.

MOTIVE:

Această condiție de eligibilitate este adăugată la punctul 3 din secțiunea 8.b.1 din caietul de sarcini, astfel încât să nu se permită, în același timp, aplicarea derogării privind creșterea randamentului și reducerea tăriei alcoolice probabile. Această criteriu de excludere a fost inclus și în vechiul regulament referitor la denumirea de origine. Ca și în cazul modificărilor anterioare, este necesar ca această cerință să fie transferată din regulament, unde nu mai apare, în caietul de sarcini al produsului.

13.   Reformularea dispozițiilor privind etichetarea

DESCRIERE:

Această secțiune a fost reformulată pentru a asigura coerența textului cu legislația în vigoare și pentru a introduce obligația ca eticheta să indice metoda de producție a vinurilor spumante de calitate, în conformitate cu modificarea corespunzătoare, în vederea evitării oricărei confuzii în rândul consumatorilor. Se introduce mențiunea „fermentado en barrica” (fermentat în butoaie).

Această modificare vizează secțiunea 8.b.3 din caietul de sarcini și punctul 9 din documentul unic.

Este o modificare standard care vizează documentul unic, dar nu implică nicio restricționare sau limitare a vânzării și nici nu se încadrează în vreuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33, care descriu modificările la nivelul Uniunii.

MOTIVE:

Scopul acestei modificări este de a îmbunătăți normele de etichetare.

14.   Actualizarea secțiunii privind controalele

DESCRIERE:

Este specificat organismul de control căruia autoritatea competentă i-a delegat sarcini, iar formularea secțiunii privind controalele a fost îmbunătățită.

Această modificare vizează punctul 9 din caietul de sarcini, dar nu afectează documentul unic.

Aceasta este o modificare standard care nu vizează documentul unic. Ea nu afectează caracteristicile produsului și nici nu se încadrează în vreuna dintre categoriile prevăzute la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/33, care descriu modificările la nivelul Uniunii.

MOTIVE:

În prezent Consiliul de reglementare al DOP „Cigales” este acreditat în conformitate cu ISO/IEC 17065: 2012. După această acreditare, autoritatea competentă, și anume Institutul de tehnologie agricolă din Castilia și Leon (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León) i-a delegat sarcini de verificare a conformității, astfel cum se prevede la articolul 116a din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

A fost, de asemenea, actualizată formularea secțiunii privind sarcinile de control, deoarece aceasta devenise caducă pentru certificarea în conformitate cu standardul ISO 17065.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea produsului

Cigales

2.   Tip de indicație geografică

DOP – Denumire de origine protejată

3.   categoriile de produse vitivinicole

1.

Vin

5.

Vin spumant de calitate

4.   Descrierea vinului (vinurilor)

1.   VIN - VINURI ALBE ȘI ROZE/CLARETE

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Vinuri albe:

La nivel vizual, vinurile albe au un aspect între limpede și strălucitor, cu nuanțe galben-verzui, galben-pai, galben deschis sau auriu.

La nivel olfactiv, vinurile au un miros pur (fără mirosuri dezagreabile), arome fructate (de fructe de livadă, de citrice) și/sau de plante. Pot să prezinte note de mirodenii și/sau de prăjit dacă vinul a fost maturat în butoi.

La nivel gustativ sunt echilibrate și au un conținut potrivit de aciditate și de alcool. Prezintă arome din aceeași gamă cu cele observate la nivel olfactiv (fructe de livadă, citrice și/sau plante). Unele vinuri pot prezenta note de mirodenii și/sau de prăjit (vinuri păstrate în recipiente de lemn).

Vinuri roze/clarete:

La nivel vizual, au un aspect între limpede și strălucitor, cu nuanțe roz-violaceu, roz-căpșună, roz-somon sau culoarea cojii de ceapă.

La nivel olfactiv, vinurile au un miros pur (fără mirosuri dezagreabile sau nepotrivite), arome fructate (de fructe roșii, fructe de livadă, citrice) și/sau arome proaspete de plante. Prezintă note de mirodenii și/sau de prăjit dacă vinul a fost maturat în butoi.

La nivel gustativ sunt echilibrate, prezintă arome asemănătoare celor observate la nivel olfactiv (fructe roșii, fructe de livadă, citrice și/sau plante proaspete, cu note de mirodenii și/sau de prăjit dacă vinul a fost maturat în butoi).

Parametrii fizici și chimici definiți la prezentul punct trebuie să respecte limitele stabilite de legislația Uniunii.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % de volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % de volum)

11

Aciditatea totală minimă

3,5 grame/litru, exprimată în acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

10,83

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

200

2.   VIN - VINURI ROȘII TINERE

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

La nivel vizual, au un aspect între limpede și strălucitor, cu nuanțe care variază de la violaceu la roșu cărămiziu.

La nivel olfactiv, vinurile au un miros pur (fără mirosuri dezagreabile sau nepotrivite), arome fructate (fructe negre sau roșii, proaspete sau foarte coapte) și/sau de plante, cu note de mirodenii și/sau de prăjit dacă vinul a fost maturat în butoi.

La nivel gustativ, sunt foarte echilibrate din punctul de vedere al acidității, al conținutului de alcool, al astringenței și al gustului amar. Gust rezidual din aceeași gamă cu aromele percepute la nivel olfactiv.

În toate cazurile, parametrii fizici și chimici definiți la prezentul punct trebuie să respecte limitele stabilite de legislația Uniunii.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % de volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % de volum)

12

Aciditatea totală minimă

3,5 grame/litru, exprimată în acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

10,83

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

150

3.   VINURI ROȘII CU MENȚIUNEA „ROBLE”

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

La nivel vizual, au un aspect între limpede și strălucitor, cu nuanțe care variază de la violaceu la roșu cărămiziu.

La nivel olfactiv, mirosul este pur (fără mirosuri dezagreabile sau nepotrivite), cu arome fructate și cu note de mirodenii și/sau de prăjit, specifice lemnului.

La nivel gustativ, aceste vinuri sunt echilibrate, prezintă arome fructate și note de mirodenii și/sau de prăjit, specifice lemnului.

(*)

În cazul vinurilor comercializate în primul an de după anul de recoltă; vinurile cu o vechime mai mare de un an nu pot depăși limita acidității volatile calculată după cum urmează: 1 gram per litru până la 10 % vol. și 0,06 grame per litru pentru fiecare grad peste 10 %.

(**)

În toate cazurile, parametrii fizici și chimici definiți la prezentul punct trebuie să respecte limitele stabilite de legislația Uniunii.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % de volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % de volum)

12

Aciditatea totală minimă

3,5 grame/litru, exprimată în acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

10,83

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

150

4.   VINURI ROȘII „CRIANZA”, „RESERVA” și „GRAN RESERVA”

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

„CRIANZA”:

La nivel vizual, au un aspect între limpede și strălucitor, cu nuanțe care variază de la violaceu la roșu cărămiziu.

La nivel olfactiv, mirosul este pur (fără mirosuri dezagreabile sau nepotrivite), cu note de mirodenii și/sau de prăjit, specifice lemnului și cu arome fructate.

La nivel gustativ, aceste vinuri sunt echilibrate și prezintă o aromă retronazală de mirodenii și/sau de prăjit și/sau fructată și/sau minerală.

„RESERVA”:

La nivel vizual, au un aspect între limpede și strălucitor, cu nuanțe care variază de la roșu la chihlimbariu.

La nivel olfactiv, mirosul este pur (fără mirosuri dezagreabile sau nepotrivite), cu note de mirodenii și/sau balsamice și/sau fructate și/sau minerale.

La nivel gustativ, aceste vinuri sunt decise și echilibrate; ele prezintă o aromă retronazală de mirodenii și/sau balsamică și/sau fructată și/sau minerală.

„GRAN RESERVA”:

La nivel vizual, au un aspect între limpede și strălucitor, cu nuanțe care variază de la roșu la chihlimbariu.

La nivel olfactiv, mirosul este pur (fără mirosuri dezagreabile sau nepotrivite), cu note de mirodenii și/sau balsamice.

La nivel gustativ, aceste vinuri sunt decise și prezintă o aromă retronazală de mirodenii și/sau balsamică și/sau fructată și/sau minerală.

În cazul vinurilor comercializate în primul an de după anul de recoltă; vinurile cu o vechime mai mare de un an nu pot depăși limita acidității volatile calculată după cum urmează: 1 g/l până la 10 % vol. și 0,06 g/l și per grad peste acest procentaj.

(**)

În toate cazurile, parametrii fizici și chimici definiți la prezentul punct trebuie să respecte limitele stabilite de legislația Uniunii.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % de volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % de volum)

12

Aciditatea totală minimă

3,5 grame/litru, exprimată în acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

10,83

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

150

5.   VIN - VINURI DULCI (ALBE, ROZE/CLARETE ȘI ROȘII)

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Vinuri roze dulci:

- La nivel vizual, au un aspect între limpede și strălucitor. Au nuanțe roz-violaceu, roz-căpșună, roz-somon sau culoarea cojii de ceapă.

- La nivel olfactiv, vinurile au un miros pur (fără mirosuri dezagreabile sau nepotrivite), arome fructate (de fructe roșii, fructe de livadă, citrice) și/sau arome proaspete de plante. Prezintă note de mirodenii și/sau de prăjit dacă vinul a fost maturat în butoi.

- La nivel gustativ sunt echilibrate, prezintă arome asemănătoare celor observate la nivel olfactiv (fructe roșii, fructe de livadă, citrice și/sau plante proaspete, cu note de mirodenii și/sau de prăjit dacă vinul a fost maturat în butoi). Sunt corpolente, dulci și structurate.

Vinuri roșii dulci

- La nivel vizual, au un aspect între limpede și strălucitor, cu nuanțe care variază de la violaceu la roșu cărămiziu.

- La nivel olfactiv, vinurile au un miros pur (fără mirosuri dezagreabile sau nepotrivite), arome fructate (fructe negre și roșii, proaspete și/sau foarte coapte) și/sau de plante, cu note de mirodenii și/sau de prăjit dacă vinul a fost maturat în butoi.

- La nivel gustativ, sunt foarte echilibrate din punctul de vedere al acidității și al conținutului de alcool; au un gust rezidual fructat, din aceeași gamă cu aromele percepute la nivel olfactiv (fructe negre și roșii, fructe uscate, arome de plante), cu note condimentate și/sau prăjite. Sunt corpolente, dulci și structurate.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % de volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % de volum)

11

Aciditatea totală minimă

3,5 grame/litru, exprimată în acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

10,83

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

200

6.   VIN SPUMANT DE CALITATE (ALB/ROZE/CLARETE)

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

La nivel vizual, au un aspect între limpede și strălucitor, cu nuanțe de galben (galben-pai până la galben auriu) atunci când vinul este produs din soiuri albe sau roșii și cu nuanțe de roșu (roz deschis până la roz-căpșună) atunci când este produs din soiuri roșii sau roșii și albe; bule de dimensiune medie, formarea unei coroane și persistență scurtă spre medie sau medie.

La nivel olfactiv, mirosul este pur (fără mirosuri dezagreabile sau nepotrivite), cu note fructate și/sau de drojdie.

La nivel gustativ, aceste vinuri se caracterizează printr-o senzație fructată și gust de fructe uscate și/sau de drojdie ca aromă retronazală.

În toate cazurile, parametrii fizici și chimici definiți la prezentul punct trebuie să respecte limitele stabilite de legislația Uniunii.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % de volum)

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % de volum)

9

Aciditatea totală minimă

3,5 grame/litru, exprimată în acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)

10,83

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)

160

5.   Practici oenologice

5.1.   Practici oenologice specifice

1.   PRACTICI OENOLOGICE

Practică oenologică specifică

Practică oenologică specifică

Struguri sănătoși, tărie alcoolică probabilă minimă: 10° Baumé (soiuri albe) și 10,5° Baumé (soiuri roșii).

Randament maxim la extracție: 72 de litri la 100 de kilograme de struguri.

Pentru producerea vinurilor dulci, se păstrează o parte din zaharurile naturale ale strugurilor, fermentația fiind întreruptă prin metode autorizate, cu excepția adăugării de alcool.

Vinurile spumante de calitate sunt produse prin orice metodă autorizată.

Condiții de învechire a vinurilor:

1.

Vinurile trebuie să fie învechite în crame înregistrate, în butoaie de stejar cu o capacitate maximă de 330 de litri.

2.

În cazul vinurilor pentru care se utilizează mențiunile „Crianza”, „Reserva” și „Gran Reserva”, perioadele de învechire se calculează începând cu data de 1 noiembrie a anului de recoltă.

2.   PRACTICI OENOLOGICE

Practica de cultivare

În cazul plantațiilor noi, densitatea minimă de plantare este de 1 000 de butuci per hectar. În cazul plantațiilor existente se respectă densitatea acestora.

5.2.   Randamente maxime

1.

Pentru producția de vinuri roșii

7 000 de kilograme de struguri la hectar

2.

 

50,40 hectolitri la hectar

3.

Pentru producția de vinuri albe, roze/clarete și vinuri spumante de calitate

9 000 de kilograme de struguri la hectar

4.

 

64,80 hectolitri la hectar

6.   Arealul geografic delimitat

Arealul geografic al DOP „Cigales” se întinde pe o suprafață de 574 km2, cuprinzând partea nordică a depresiunii Duero, pe cele două maluri ale râului Pisuerga.

Arealul cuprinde următoarele localități:

Provincia Valladolid:

Cabezón de Pisuerga, Cigales, Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Fuensaldaña, Mucientes, Quintanilla de Trigueros, San Martín de Valvení, Santovenia de Pisuerga, Trigueros del Valle și Valoria la Buena, precum și domeniul „El Berrocal”, care aparține localității Valladolid, fiind situat între limita provinciei Valladolid, drumul Valladolid-Fuensaldaña-Mucientes și râul Pisuerga.

Provincia Palencia:

Dueñas.

7.   Soiul/soiurile de struguri de vin

ALBILLO MAYOR

CABERNET SAUVIGNON

GARNACHA BLANCA

GARNACHA ROJA - GARNACHA GRIS

GARNACHA TINTA

GARNACHA TINTORERA

MACABEO - VIURA

MERLOT

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO - TINTA DEL PAIS

VERDEJO

8.   Descrierea legăturii (legăturilor)

8.1.   Vin

Arealul geografic al DOP „Cigales” este ideal pentru cultura viței-de-vie: traversată de râul Pisuerga, podgoria se află într-un punct intermediar al cursului acestuia, între clima rece din amonte și clima temperată de la locul de vărsare. Legătura dintre climă și sol favorizează obținerea unor struguri cu o aciditate și o proporție a zaharurilor foarte echilibrate. Soiurile foarte bine adaptate zonei și viticultura practicată timp de mai multe decenii permit obținerea unor vinuri foarte echilibrate.

O altă caracteristică este faptul că 30 % din podgorie are o vechime mai mare de 60 de ani, ceea ce, împreună cu condițiile sus-menționate, permite o maturare foarte intensă și echilibrată a strugurilor, adecvată pentru vinurile „Crianza”.

8.2.   Vin spumant de calitate

Diferitele experiențe din ultimii ani au permis obținerea unor vinuri spumante de o calitate înaltă (bule mici și persistente, integrarea aromelor secundare etc.), care păstrează caracteristicile specifice ale vinurilor din regiune. Soiurile tipice ale regiunii (foarte bine adaptate) produc vinuri spumante de o mare finețe și foarte proaspete, atât în timpul degustării, cât și ca aromă retronazală.

Condițiile climatice din regiune, care permit obținerea unei materii prime cu o aciditate, un extract uscat și arome echilibrate, conferă vinului o corpolență care compensează aciditatea.

9.   Alte condiții esențiale (ambalarea, etichetarea, alte cerințe)

Cadrul juridic:

În legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Ambalarea în arealul geografic delimitat

Descrierea condiției:

Având în vedere că îmbutelierea vinurilor cu DOP „Cigales” este una dintre etapele esențiale pentru a se garanta conservarea caracteristicilor obținute în cursul procesului de producție și, după caz, de învechire, astfel cum sunt definite acestea în caietul de sarcini, această operațiune trebuie să se efectueze în unitățile de îmbuteliere din cramele situate în arealul de producție delimitat în caietul de sarcini.

Cadrul juridic:

În legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Dispoziții suplimentare privind etichetarea

Descrierea condiției:

Mențiunea tradițională „DENUMIRE DE ORIGINE” poate fi utilizată în locul mențiunii „DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATĂ”.

Cu excepția vinurilor dulci și a celor spumante de calitate, este obligatoriu ca pe etichetă să figureze anul de recoltă, chiar dacă vinurile nu sunt învechite.

Se pot utiliza mențiunile „CRIANZA”, „RESERVA” și „GRAN RESERVA”, cu condiția ca vinurile să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru aceste mențiuni tradiționale, precum și mențiunile „ROBLE” și „FERMENTADO EN BARRICA”, cu condiția ca vinurile să respecte cerințele prevăzute de legislația în vigoare.

Link către caietul de sarcini al produsului

www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DOP+CIGALES+en+vigor_Rev+2.docx/319701e4-ff93-9af2-5b81-7acb4a82fdd4


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.