Bruxelles, 6.9.2022

COM(2022) 661 final

2022/0273(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind suspendarea totală a aplicării Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Federației Ruse


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Federației Ruse (denumit în continuare „Acordul de facilitare a vizelor”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2007 1 . Scopul acordului menționat este de a facilita, pe bază de reciprocitate, eliberarea de vize cetățenilor Uniunii Europene și ai Federației Ruse, în cazul unei șederi planificate cu o durată de cel mult 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Uniunea Europeană a încheiat acorduri de facilitare a eliberării de vize numai cu un număr restrâns de țări terțe. Astfel de acorduri trebuie să fie o dovadă a parteneriatului reciproc dintre UE și țara respectivă și se bazează pe respectarea reciprocă a valorilor comune.

În 2011, s-au lansat negocieri privind revizuirea Acordului de facilitare a eliberării vizelor pentru a se ține seama de modificările aduse cadrului juridic al UE și de experiența dobândită prin punerea în aplicare a acordului. În paralel, s-a inițiat un dialog privind „Măsuri comune în direcția liberalizării vizelor”. Ambele exerciții au fost înghețate ca urmare a anexării ilegale de către Rusia a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol în 2014 2 .

Ca reacție la această anexare ilegală din 2014 și la continuarea acțiunilor destabilizatoare din estul Ucrainei, Uniunea Europeană a introdus (i) sancțiuni economice având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, legate de punerea în aplicare incompletă a acordurilor de la Minsk; (ii) sancțiuni în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei; (iii) sancțiuni ca răspuns la anexarea ilegală a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol de către Federația Rusă.

Decizia Federației Ruse de a recunoaște zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei ca entități independente, decizia de a trimite trupe rusești în Ucraina și agresiunea militară neprovocată și nejustificată împotriva integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a acordurilor internaționale, inclusiv a Cartei ONU, a Actului final de la Helsinki, a Cartei de la Paris și a Memorandumului de la Budapesta.

În calitate de semnatară a acordurilor de la Minsk, Rusia are o responsabilitate clară și directă de a depune eforturi pentru a găsi o soluție pașnică. Prin decizia de a recunoaște ca entități independente regiunile din estul Ucrainei necontrolate de guvern, Rusia a încălcat în mod flagrant acordurile de la Minsk, care prevăd revenirea deplină a acestor zone sub controlul guvernului ucrainean.

La 23 februarie 2022, UE a convenit în unanimitate asupra unui prim pachet de sancțiuni, care au generat costuri suplimentare pentru Rusia ca răspuns la acțiunile sale. Pachetul a inclus sancțiuni individuale, restricții financiare și restricții privind relațiile economice dintre UE și zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei.

La 24 februarie 2022, Consiliul European a condamnat în termenii cei mai fermi agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei și a exprimat, alături de partenerii săi internaționali, solidaritatea deplină a Uniunii cu Ucraina și cu poporul său. De atunci, Rusia a continuat să încalce grav dreptul internațional prin agresiunea sa militară ilegală, comițând atrocități împotriva populației ucrainene și subminând securitatea și stabilitatea europeană și mondială. În plus, Consiliul European a solicitat Rusiei să înceteze imediat acțiunile militare, să retragă necondiționat toate forțele și echipamentele militare de pe întregul teritoriu al Ucrainei și să respecte pe deplin integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional.  3

În consecință, Uniunea a răspuns cu noi pachete de sancțiuni, care au inclus indisponibilizarea activelor și interdicții de călătorie pentru persoane fizice. Uniunea a adoptat, de asemenea, măsuri restrictive privind sectorul finanțelor, al energiei, al transporturilor și al tehnologiei. UE a luat și alte măsuri, în special suspendarea parțială a aplicării Acordului de facilitare a eliberării vizelor 4 . Această măsură a suspendat facilitățile legate de documentele justificative, taxa de viză, eliberarea vizelor cu intrări multiple și durata procedurilor de prelucrare a cererilor de viză. Măsura a vizat titularii ruși de pașapoarte diplomatice, funcționarii guvernamentali, oamenii de afaceri și reprezentanții organizațiilor de afaceri.

De la începutul agresiunii la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, situația s-a înrăutățit semnificativ, cu consecințe umanitare tragice pentru populația civilă și infrastructură, iar Rusia și-a extins în continuare ocupația totală sau parțială în regiunile estice și sudice ale Ucrainei. Milioane de ucraineni au fost forțați să fugă, toți trecând prin frontierele terestre, deoarece rutele aeriene nu sunt disponibile. Ca o consecință directă a invaziei pe scară largă, numărul de treceri ale frontierei ucrainene către țările învecinate crește în permanență. La 23 august, acesta a depășit 11 milioane, conform datelor UNHCR, din care aproximativ 10 milioane de intrări în UE.

La 31 august, în cadrul reuniunii informale a miniștrilor afacerilor externe, statele membre au considerat necesar să suspende în totalitate Acordul de facilitare a eliberării vizelor, în vederea reducerii semnificative a numărului de noi vize care urmează să fie eliberate cetățenilor ruși de către statele membre ale UE și a prevenirii posibilității ca cetățenii ruși să introducă de cereri de viză la consulatele mai multor state membre („visa shopping”).

UE nu poate considera Rusia, care poartă un astfel de război de agresiune, drept parte contractantă la Acordul privind facilitarea eliberării vizelor atât timp cât această țară continuă să desfășoare o politică externă distructivă și o agresiune militară împotriva unei țări candidate la aderarea la UE și să demonstreze o nerespectare totală a ordinii internaționale bazate pe norme.

2.    MĂSURILE PROPUSE

Agresiunea militară împotriva unei țări care se învecinează cu Uniunea Europeană justifică măsurile de protejare a intereselor esențiale de securitate ale Uniunii Europene și ale statelor sale membre.

Federația Rusă nu numai că a pus în pericol relațiile cu Uniunea Europeană și cu statele sale membre, ci și a încălcat acordurile de la Minsk prin subminarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei, contrar obligațiilor sale internaționale.

În plus, Federația Rusă urmărește o politică proactivă de impunere a utilizării pașapoartelor sale internaționale de către cetățenii ucraineni din regiunile ucrainene ocupate de armata rusă, încălcând integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

În conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Acordul de facilitare a eliberării vizelor, fiecare parte poate suspenda total sau parțial acordul din motive referitoare la ordinea publică, apărarea siguranței naționale sau protecția sănătății publice. Toate aceste criterii au fost puse în pericol de invadarea Ucrainei de către Rusia. Nerespectarea flagrantă de către Rusia a ordinii internaționale bazate pe norme reprezintă un risc major pentru ordinea publică. Există, de asemenea, riscuri specifice, cum ar fi circulația locuitorilor din zonele ocupate din Ucraina, care sunt apropiați ai regimului rus și cărora li s-ar putea elibera pașapoarte internaționale ale Federației Ruse. Această agresiune militară stă la baza dezvoltării criminalității organizate și a circulației armelor ilegale, amenințând astfel interesele de securitate ale Uniunii și securitatea națională a statelor membre. Riscurile crescute legate de utilizarea centralei nucleare de la Zaporijia ca bază militară de către Federația Rusă reprezintă o amenințare majoră la adresa vieții umane.

La un nivel mai general, decizia de a invada Ucraina și de a continua agresiunea militară este incompatibilă cu o relație de încredere între UE și Federația Rusă. UE a încheiat acorduri de facilitare a eliberării vizelor numai cu un număr limitat de țări terțe selectate, aceste acorduri decurgând dintr-un parteneriat reciproc dintre Uniune și țara respectivă. O țară care poartă un război de agresiune neprovocat și nejustificat nu ar trebui să mai poată beneficia de facilitarea eliberării vizelor. Prin urmare, se justifică suspendarea în totalitate a Acordului de facilitare a eliberării vizelor în ceea ce îi privește pe toți cetățenii Federației Ruse.

Suspendarea va afecta și unele categorii de călători, cum ar fi jurnaliștii, elevii, studenții și cercetătorii, care nu vor mai beneficia de facilități în temeiul Acordului de facilitare a eliberării vizelor suspendat. Având în vedere importanța unor astfel de categorii de călători pentru UE și a continuării contactelor interpersonale, această chestiune va fi abordată în cadrul orientărilor care urmează să fie adoptate de Comisie cu privire la chestiuni generale legate de vize cu Rusia.

Odată cu intrarea în vigoare a deciziei Consiliului, normele prevăzute de Acordul de facilitare a eliberării vizelor vor fi suspendate. În consecință, în locul acestora se vor aplica normele generale ale Codului de vize.

3.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Temeiul juridic material este articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

În plus, articolul 15 alineatul (5) din Acordul de facilitare a eliberării vizelor prevede că fiecare parte poate suspenda total sau parțial acordul din motive referitoare la ordinea publică, apărarea siguranței naționale sau protecția sănătății publice. Decizia de suspendare este notificată celeilalte părți nu mai târziu de 48 de ore înainte de intrarea acesteia în vigoare. Partea care a suspendat aplicarea prezentului acord informează cealaltă parte imediat ce motivele suspendării nu se mai aplică.

Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive)

n.a.

Proporționalitate

Prezenta propunere este proporțională cu necesitatea de a proteja securitatea Uniunii și a statelor membre și de a reacționa la agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei. Având în vedere înrăutățirea situației în materie de securitate din Ucraina ca urmare a acțiunilor militare ale Federației Ruse și creșterea riscurilor pe care aceste acțiuni le prezintă pentru Uniunea Europeană, este proporțional să se suspende în totalitate Acordul de facilitare a eliberării vizelor.

4.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

Statele membre au discutat suspendarea în totalitate a Acordului de facilitare a eliberării vizelor în cadrul reuniunii Grupului de lucru pentru vize din 13 iulie 2022. De asemenea, statele membre și-au exprimat opiniile cu privire la suspendare în cadrul reuniunii informale a miniștrilor afacerilor externe (Gymnich) din 31 august 2022 și au ajuns la un acord politic cu privire la suspendarea acordului în ansamblu.

5.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Propunerea nu generează costuri suplimentare pentru bugetul UE.

6.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și măsurile de monitorizare, evaluare și raportare

Punerea în aplicare a măsurii va fi monitorizată de Comisie, în special în contextul evaluărilor Schengen.

Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii

Propunerea vizează suspendarea integrală a facilităților prevăzute în Acordul de facilitare a eliberării vizelor pentru cetățenii ruși. Aceasta se referă la documentele justificative care trebuie prezentate de solicitant înaintea călătoriei, la cuantumul taxei de viză, la eliberarea vizelor cu intrări multiple și la durata procedurilor de prelucrare a cererilor de viză. Facilitățile legate de aceste elemente diferite vor înceta să se aplice, iar normele standard din Codul de vize se vor aplica cetățenilor ruși în ceea ce privește: taxa de viză (articolul 16 din Codul de vize), durata maximă de prelucrare a cererilor de viză (articolul 23), eliberarea vizelor cu intrări multiple [articolul 24 alineatul (2)] și documentele justificative care trebuie prezentate de solicitant înainte de călătorie (articolul 14) 5 .

 

2022/0273 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind suspendarea totală a aplicării Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Federației Ruse

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (a) și articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Federației Ruse 6 (denumit în continuare „acordul”) a intrat în vigoare la 1 iunie 2007, în paralel cu Acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia 7 . 

(2)Scopul acordului este de a facilita, pe bază de reciprocitate, eliberarea de vize cetățenilor Uniunii Europene și ai Federației Ruse, în cazul unei șederi planificate cu o durată de cel mult 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Dorința de a facilita contactele între persoane, ca o condiție importantă pentru dezvoltarea constantă a relațiilor economice, umanitare, culturale, științifice și de altă natură, este subliniată în preambulul acordului.

(3)În conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din acord „fiecare parte poate suspenda total sau parțial acordul din motive referitoare la ordinea publică, apărarea siguranței naționale sau protecția sănătății publice. Decizia de suspendare este notificată celeilalte părți nu mai târziu de 48 de ore înainte de intrarea acesteia în vigoare. Partea care a suspendat aplicarea prezentului acord informează cealaltă parte imediat ce motivele suspendării nu se mai aplică.”

(4)Ca reacție la anexarea ilegală a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol de către Federația Rusă în 2014 și la continuarea acțiunilor sale destabilizatoare în estul Ucrainei, Uniunea Europeană a introdus deja sancțiuni economice, răspunzând astfel acțiunilor Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, legate de punerea în aplicare incompletă a acordurilor de la Minsk; sancțiuni în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei; și sancțiuni ca răspuns la anexarea ilegală a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol de către Federația Rusă.

(5)În calitate de semnatară a acordurilor de la Minsk, Federația Rusă are responsabilitatea clară și directă de a depune eforturi pentru a găsi o soluționare pașnică a conflictului în conformitate cu aceste principii. Prin decizia de a recunoaște ca entități independente regiunile din estul Ucrainei necontrolate de guvern, Federația Rusă a încălcat în mod flagrant acordurile de la Minsk, care prevăd revenirea deplină a acestor zone sub controlul guvernului ucrainean.

(6)Decizia Federației Ruse de a recunoaște zonele necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei ca entități independente și decizia ulterioară de a trimite trupe rusești în Ucraina subminează și mai mult integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a acordurilor internaționale, inclusiv a Cartei Organizației Națiunilor Unite, a Actului final de la Helsinki, a Cartei de la Paris și a Memorandumului de la Budapesta.

(7)De la 24 februarie 2022, când a început agresiunea neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei, situația s-a înrăutățit, iar Rusia și-a extins ocupația totală sau parțială în regiunile estice și sudice ale Ucrainei. De asemenea, Rusia utilizează centrala din Zaporijia, cea mai mare centrală nucleară a Ucrainei, ca bază militară, creând riscuri de a se produce un incident nuclear major cu efecte de propagare în țările învecinate, inclusiv în statele membre.

(8)La 24 februarie 2022, Consiliul European a condamnat în termenii cei mai fermi agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei, exprimându-și, împreună cu partenerii săi internaționali, solidaritatea deplină cu Ucraina și cu poporul său. Prin acțiunile sale militare ilegale, Rusia încalcă grav dreptul internațional și subminează securitatea și stabilitatea europeană și mondială. Ulterior, la 25 februarie, Uniunea a adoptat măsuri restrictive suplimentare de suspendare parțială a aplicării acordului, ca răspuns la agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei 8 .

(9)O agresiune militară asupra unei țări învecinate cu Uniunea Europeană, precum cea asupra Ucrainei, care a dus la impunerea de măsuri restrictive, justifică luarea de măsuri menite să protejeze interesele esențiale de securitate ale Uniunii Europene și ale statelor sale membre.

(10)Federația Rusă a încălcat, de asemenea, acordurile de la Minsk prin subminarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei. Acest lucru contravine obligațiilor internaționale ale Federației Ruse.

(11)Acțiunile militare ale Federației Ruse în Ucraina au sporit amenințările la adresa ordinii publice, a securității naționale și a sănătății publice a statelor membre.

(12)Prin urmare, având în vedere deteriorarea situației declanșate de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, Consiliul consideră că aplicarea dispozițiilor acordului care prevede facilități pentru cetățenii Federației Ruse ce solicită o viză de scurtă ședere ar trebui suspendată în totalitate.

(13)Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului; prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

(14)În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Aplicarea dispozițiilor acordului se suspendă în totalitate în ceea ce îi privește pe cetățenii Federației Ruse.

Articolul 2

Decizia (UE) 2022/333 a Consiliului se înlocuiește cu prezenta decizie.

Prezenta decizie intră în vigoare în a doua zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și a notificării Federației Ruse.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu,

   Președintele

(1)    Acordul dintre Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene și ai Federației Ruse (JO L 129, 17.5.2007).
(2)    Concluziile Consiliului privind Ucraina, adoptate la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, Bruxelles, 3 martie 2014.
(3)    Concluziile Consiliului European, 24 februarie 2022.
(4)    Decizia (UE) 2022/333 a Consiliului.
(5)    Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2016) 3347 final din 6.6.2016 de stabilire a listei documentelor justificative care trebuie prezentate de către solicitanții de viză în Iran, Irak și Federația Rusă.
(6)    JO L 129, 17.5.2007.
(7)    Acord între Comunitatea Europeană și Federația Rusă privind readmisia (JO L 129, 17.5.2007).
(8)    Decizia (UE) 2022/333 a Consiliului.