Strasbourg, 18.10.2022

COM(2022) 548 final

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Programul de lucru al Comisiei pentru 2023
O Uniune fermă și unită


1.O Uniune fermă și unită 

„Un întreg continent a acționat ca un singur om, dând dovadă de solidaritate… europenii nu s-au ascuns și nu au ezitat.” Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Discursul privind starea Uniunii, 14 septembrie 2022.

În ultimul an, Europa și lumea întreagă s-au confruntat cu mai multe crize concomitente. Invadarea barbară a Ucrainei de către Rusia a readus în Europa realitatea îngrozitoare a războiului. Bilanțul tragic al deceselor și distrugerilor continuă să crească, la fel și consecințele nefaste ale conflictului atât în Europa, cât și în restul lumii. Crizele energetice cauzate de război au adâncit criza privind costurile vieții deja în creștere, care a afectat redresarea puternică a Europei după pandemie. În paralel, ordinea mondială bazată pe norme este contestată în noi moduri, evidențiind nevoia de unitate și cooperare cu partenerii noștri, precum și de investiții și de contacte diplomatice cu țările din întreaga lume.

Programul de lucru al Comisiei din acest an a fost elaborat în aceste circumstanțe unice și are la bază trei realități complementare. Prima realitate este că provocările de o asemenea amploare pot fi abordate cu succes doar în mod colectiv, ca o Uniune. Iar Europa a demonstrat în repetate rânduri că se ridică la înălțimea momentului, fie că vorbim de vaccinuri, de redresarea economică, de sancțiuni sau de sprijinul acordat Ucrainei. Europa a demonstrat în orice situație cât de mult poate realiza, cu câtă ambiție poate răspunde și cât de repede poate acționa atunci când există un scop comun și o abordare unită. Aceasta trebuie să fie forța motrice a activității noastre și în anul care urmează.

A doua realitate este că aceste crize nu fac decât să sublinieze necesitatea ca Europa să continue să accelereze transformarea radicală stabilită la începutul acestui mandat, fie pentru a combate crizele climatice și naturale, pentru a spori reziliența economiilor și a democrațiilor noastre, pentru a crește competitivitatea industriilor noastre, pentru a face societățile noastre mai echitabile sau pentru a ne consolida poziția geopolitică. Obiectivele prezentului program, enunțate pentru prima dată în Orientările politice, au fost construirea unui viitor mai bun pentru generația următoare și asigurarea faptului că suntem mai bine echipați și pregătiți pentru a face față provocărilor viitoare. Acestea rămân la fel de valabile și în prezent.

A treia realitate este că acest set unic de crize, care se resimte atât de acut în viața de zi cu zi a europenilor, nu poate fi abordat prin menținerea practicilor actuale. Va fi nevoie de reacții rapide continue, atât pentru a anticipa provocările viitoare, cât și pentru a răspunde celor mai presante nevoi. În acest spirit, activitatea noastră se va concentra pe sprijinirea europenilor în aceste vremuri de încercare. Aceasta va fi principala prioritate a Comisiei în anul următor – fie prin reducerea prețurilor la energie, asigurarea aprovizionării cu materiile prime esențiale pentru a ne menține competitivitatea pe plan industrial și securitatea alimentară, consolidarea economiei noastre sociale de piață, fie prin oferirea în continuare a unui răspuns consistent la pandemia de COVID-19, care este încă prezentă în întreaga Uniune.

Aceste trei realități conturează activitățile enumerate în anexele la prezentul program de lucru în ceea ce privește toate cele șase obiective ambițioase emblematice. Acesta se bazează pe activitatea și progresele pe care le-am realizat deja pentru a aborda cele mai presante provocări, menținând în același timp direcția pe termen mai lung. Prin REPowerEU, planul de a elimina dependența Europei de importurile de energie din Rusia, aprovizionarea din Rusia s-a redus constant, fiind compensată printr-o diversificare a surselor de aprovizionare ca urmare a sprijinului obținut din partea partenerilor noștri internaționali. Ne așteaptă în continuare o iarnă grea, însă, prin adoptarea Regulamentului privind înmagazinarea gazelor, au fost constituite stocuri la un nivel de aproape 91 % din capacitatea totală a instalațiilor de înmagazinare ale Uniunii, iar statele membre pun în aplicare planuri de economisire a gazelor în conformitate cu Planul european de reducere a cererii de gaz. Comisia a stabilit, de asemenea, măsuri de intervenție de urgență pe piața energiei pentru a contracara recentele creșteri semnificative ale prețurilor și pentru a reduce facturile la energie ale cetățenilor și întreprinderilor europene. Și vom continua să accelerăm tranziția energetică, atât ca mijloc de combatere a crizei climatice, cât și pentru a ne reduce dependențele și a ne crește competitivitatea. Esențială în acest demers va fi, de asemenea, consolidarea rezilienței și a capacităților de răspuns ale infrastructurii critice, care va constitui elementul central al unui plan în cinci pași anunțat de președinta von der Leyen.

Pentru a sprijini cetățenii și întreprinderile din întreaga Europă, trebuie să continuăm investițiile și reformele prin intermediul instrumentului NextGenerationEU. În mod similar, trebuie să profităm în continuare de capacitatea bugetului UE. Pentru a aborda criza energetică, trebuie să protejăm elementele fundamentale ale economiei noastre și, în special, să ne protejăm piața unică și să asigurăm un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă. Pe lângă menținerea unor condiții de concurență echitabile pe piața unică prin orientări clare privind ajutoarele de stat, bazate pe principiul general al proporționalității și al necesității, o soluție europeană unitară și comună este de o importanță capitală pentru gestionarea riscului grav de fragmentare a Uniunii. Prin REPowerEU, Comisia a făcut primi pași importanți în direcția solidarității, dar sunt necesare eforturi suplimentare. Prin urmare, trebuie să stimulăm REPowerEU cu finanțare suplimentară pe baza unei evaluări a nevoilor și luând în considerare capacitatea de absorbție a investițiilor. Vom căuta surse complementare de finanțare pentru REPowerEU și suntem pregătiți să propunem măsuri suplimentare, bazându-ne, de asemenea, pe lecțiile învățate din mecanismele de solidaritate financiară ale UE din cadrul NextGenerationEU și al altor instrumente de succes.

În paralel cu măsurile luate pentru a contracara consecințele invaziei ruse aici în Uniune, sprijinul nostru pentru Ucraina va rămâne la fel de ferm, de hotărât și de coordonat ca începând cu 24 februarie. În anul următor, miza este Ucraina și viitorul Ucrainei. Dar și viitorul Uniunii Europene și tot ce reprezintă aceasta: libertate, democrație, drepturi fundamentale, statul de drept și toate valorile pe care se întemeiază UE.

Demonstrând solidaritatea reală între UE și statele membre, cele peste 180 de măsuri adoptate deja de Uniunea Europeană ca răspuns la invazie lovesc Rusia în punctele ei vulnerabile, oferind, în același timp, un sprijin puternic Ucrainei și poporului său. De la începutul războiului și până în septembrie, UE și statele membre au mobilizat peste 19 miliarde EUR pentru a consolida reziliența economică, socială și financiară a Ucrainei, la care se adaugă sprijin militar în valoare de 3,1 miliarde EUR în cadrul Instrumentului european pentru pace. Cetățenii și statele membre au dat dovadă de generozitate și solidaritate impresionante în primirea milioanelor de ucraineni care fug din calea violenței, UE contribuind la asigurarea accesului acestora la locuri de muncă, locuințe, educație și asistență medicală prin activarea Directivei privind protecția temporară.

Prin intermediul mecanismului său de protecție civilă, UE a coordonat furnizarea a peste 70 000 de tone de bunuri în natură destinate asistenței în Ucraina, inclusiv alimente, apă, adăpost, energie și asistență medicală. Am mobilizat echipamente medicale și specializate prin intermediul Autorității pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA) și din stocurile pentru situații de urgență rescEU pentru a răspunde riscurilor pe care le reprezintă, pentru sănătatea publică, amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare. Prin Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE) și prin propunerea privind FAST-CARE, am facilitat mobilizarea fondurilor de coeziune de către statele membre și regiuni pentru a ajuta persoanele care fug din calea războiului.

Vom continua să oferim Ucrainei asistență politică, financiară și umanitară solidă și suntem pregătiți să sprijinim reconstrucția viitoare a țării. Un prim pas este furnizarea a 100 de milioane EUR pentru reabilitarea școlilor ucrainene avariate. Întrucât drumul spre Europa se întrevede în viitorul Ucrainei și al poporului ucrainean, vom depune, de asemenea, eforturi pentru a facilita accesul acestei țări la piața unică. În același timp, vom continua să ne coordonăm, inclusiv cu aliații noștri, pentru a asigura aplicarea eficace a sancțiunilor în scopul menținerii unei presiuni economice puternice asupra Rusiei și pentru a-i afecta capacitatea de a continua războiul în Ucraina.

Actuala criză alimentară cauzată de creșterea bruscă a prețurilor și de secete severe, agravată de invadarea Ucrainei de către Rusia, pune în pericol securitatea alimentară în întreaga lume și reprezintă o altă provocare importantă. Pentru a aborda acest aspect și pentru a facilita accesul Ucrainei la piața unică și la lanțurile de aprovizionare globale prin rute alternative, Comisia continuă să colaboreze îndeaproape cu partenerii săi internaționali, cu statele membre, cu autoritățile ucrainene și cu operatorii economici pentru a asigura accesul la îngrășăminte, la producția de alimente și la comerțul deschis pentru a preveni denaturarea aprovizionării cu alimente. „Culoarele noastre de solidaritate” permit Ucrainei să exporte cereale și alte produse și să importe bunurile de care are nevoie, de la ajutor umanitar până la îngrășăminte. De asemenea, am mobilizat 600 de milioane EUR din Fondul european de dezvoltare pentru a crește sprijinul acordat țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific în vederea asigurării securității alimentare.

Mai sunt multe de făcut atât pe plan intern, cât și extern, începând cu punerea în aplicare a ceea ce s-a convenit deja și cu adoptarea a ceea ce a mai rămas de convenit. Am prezentat inițiative de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, de investiții în tehnologii verzi și de protejare a mediului natural. Am propus norme pentru a pune la dispoziția cetățenilor și a întreprinderilor o nouă generație de tehnologii digitale. Am prezentat măsuri de creștere a competitivității noastre și de consolidare a rezilienței pieței unice, promovând în același timp justiția socială pe piața forței de muncă. Actuala Comisie a luat măsuri pentru consolidarea în continuare a capacității UE de a apăra democrația și statul de drept. Am acționat în direcția asigurării libertății și a pluralismului mass-mediei, precum și a consolidării unei societăți pluraliste, egale și favorabile incluziunii.

De asemenea, este esențial să punem un accent mai puternic pe sprijinirea negocierilor interinstituționale pentru a ne transforma angajamentele politice în acte legislative. S-au realizat deja multe lucruri datorită unității instituțiilor, fie că vorbim de un certificat COVID­19, de normele digitale sau de salariul minim. Trebuie să accelerăm această abordare, în special în ceea ce privește documentele esențiale pentru dubla tranziție, cum ar fi pachetul „Pregătiți pentru 55”, propunerile privind combaterea defrișărilor la nivel mondial sau bateriile și Legea privind inteligența artificială. Activitatea Comisiei va fi ghidată în continuare de realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite în toate domeniile de politică. Obiectivele de dezvoltare durabilă au fost integrate în semestrul european și în instrumentele noastre pentru o mai bună legiferare. În 2023, Comisia va prezenta prima revizuire voluntară a punerii în aplicare a ODD de către UE în cadrul Forumului politic la nivel înalt al ONU.

În ultimii ani, cetățenii europenii au simțit în mod direct impactul pe care bugetul UE îl poate avea asupra vieții lor. Cu toate acestea, resursele și flexibilitatea sunt limitate. Evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027, pe care o vom efectua în 2023, va fi un bun prilej de a reevalua dacă bugetul actual al UE continuă să ofere mijloacele necesare pentru a răspunde provocărilor comune.

În acest scop, Comisia va propune, de asemenea, un al doilea pachet de noi resurse proprii, bazându-se, printre altele, pe propunerea privind un set unic de norme fiscale pentru desfășurarea de activități economice în Europa (BEFIT). Alături de primul set de propuneri, prin aceste măsuri se vor asigura tipuri de venituri mai diversificate și mai reziliente și se va evita reduceri nejustificate ale programelor Uniunii sau creșteri excesive ale contribuțiilor statelor membre, în vederea rambursării fondurilor colectate de UE pentru a finanța componenta de granturi a NextGenerationEU.

2.Cetățenii trebuie să ocupe un loc central în cadrul democrației europene 

Programul de lucru din acest an este și primul după încheierea Conferinței privind viitorul Europei. Reflectând numărul mare de propuneri și importanța îndeplinirii promisiunilor privind aspectele importante pentru cetățeni, multe dintre inițiativele-cheie prezentate în acest program de lucru dau curs propunerilor ambițioase formulate în cadrul Conferinței.

Conferința privind viitorul Europei 1 a fost un exercițiu unic de democrație participativă și deliberativă la scară europeană și o modalitate de îmbunătățire a procesului de elaborare a politicilor noastre. Participanții la Conferință au reușit să dezvolte o viziune ambițioasă și plină de inspirație pentru Uniunea noastră.

Este viziunea unei Europe care facilitează viața de zi cu zi a cetățenilor din mediul rural sau din zonele urbane; care abordează în mod direct provocările generaționale cu care ne confruntăm; care este mai autonomă; și care își îndeplinește promisiunile privind aspectele care îi interesează cel mai mult pe europeni, de la alimentele pe care le consumă la aerul pe care îl respiră. Acum este la latitudinea Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei să ia măsuri în acest sens. Prezentul program de lucru este un alt pas în eforturile Comisiei de „transpunere a viziunii în acțiuni concrete” 2 .

Succesul pe termen lung al Conferinței privind viitorul Europei va depinde de schimbarea pe care o poate aduce în ceea ce privește implicarea sporită a cetățenilor în stabilirea priorităților și a ambițiilor, precum și în conceperea și elaborarea politicilor la nivel european.

Bazându-se pe succesul Conferinței privind viitorul Europei, grupurile de dezbatere ale cetățenilor participă în prezent la procesul de elaborare a politicilor Comisiei în anumite domenii-cheie. Noua generație de grupuri de dezbatere ale cetățenilor va delibera cu privire la inițiativele pentru anul viitor privind risipa de alimente, mobilitatea în scopul învățării și lumile virtuale.

3.Transpunerea în realitate a celor șase obiective ambițioase emblematice

3.1 Pactul verde european

Efectele schimbărilor climatice sunt din ce în ce mai grave, după cum o demonstrează valurile de căldură extremă din acest an, incendiile forestiere și seceta fără precedent. Accelerarea tranziției verzi este esențială pentru combaterea crizei climatice și pentru a ne consolida economiile și securitatea. În plus, având în vedere intensificarea amenințărilor la nivel global și noua realitate geopolitică, accelerarea transformării verzi va contribui la îmbunătățirea pe termen lung a securității noastre alimentare prin construirea unui sistem alimentar sustenabil și rezilient. Criza climatică a evidențiat, de asemenea, necesitatea de a consolida în continuare mecanismele UE de protecție civilă și de gestionare a crizelor.

Comisia a prezentat deja majoritatea propunerilor esențiale pentru punerea în aplicare a Pactului verde european și vom continua să oferim sprijin deplin colegiuitorilor pentru a putea ajunge la un acord până la sfârșitul acestei legislaturi. În acest an, este esențial să se ajungă rapid la un acord cu privire la pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”.

În completarea acestor măsuri, la începutul anului 2022 am adoptat o propunere inovatoare de reducere la jumătate a utilizării pesticidelor până în 2030 și de refacere a ecosistemelor afectate ale Europei până în 2050. În lunile următoare, vom adopta pachete ambițioase de măsuri suplimentare în domeniul climei și mediului, inclusiv în ceea ce privește emisiile generate de transporturi și certificarea eliminării dioxidului de carbon, propuneri de îmbunătățire a calității aerului înconjurător și a apei, precum și inițiative-cheie în domeniul economiei circulare, abordând în special sustenabilitatea ambalajelor și a materialelor plastice, provocarea tot mai mare reprezentată de poluarea cu microplastice, dreptul la reparare și vehiculele scoase din uz. De asemenea, vom pleda în favoarea unui acord global ambițios pentru natură în cadrul Conferinței ONU privind biodiversitatea (COP 15) care va avea loc anul acesta la Montreal și ne vom afirma rolul de lider în combaterea schimbărilor climatice la nivel mondial în cadrul Conferinței privind schimbările climatice (COP 27) de la Sharm El-Sheikh.

În același timp, Uniunea noastră trebuie să fie mai bine pregătită pentru a face față volatilității viitoare a prețurilor, pentru a asigura facturi de energie electrică accesibile și pentru a anticipa transformarea industrială profundă necesară pentru un continent decarbonizat și în mare măsură electrificat până în 2050. Prin urmare, vom propune o reformă cuprinzătoare a pieței energiei electrice din UE la începutul anului 2023, care va include disocierea prețului gazelor naturale de cel al energiei electrice.

Pentru a contribui la extinderea economiei hidrogenului verde, vom institui o nouă Bancă europeană a hidrogenului care va investi 3 miliarde EUR în construirea unei piețe europene a hidrogenului, inclusiv prin corelarea ofertei cu cererea.

În 2023, vom lua măsuri pentru a reduce deșeurile și impactul acestora asupra mediului, cu accent pe deșeurile alimentare și textile, un subiect discutat în cadrul Conferinței privind viitorul Europei. Aproximativ 20 % din totalul alimentelor produse în UE sunt irosite, epuizând resursele naturale, afectând ecosistemele și contribuind la generarea de emisii de gaze cu efect de seră. Vom lua măsuri pentru soluționarea acestei probleme, inclusiv stabilirea unor obiective de reducere a risipei de alimente. La nivelul UE sunt eliminate anual aproximativ 11 kilograme de textile de persoană; de aceea, vom lua măsuri pentru a îmbunătăți reciclarea textilelor și pentru a ne asigura că producătorii au o responsabilitate mai mare în tratarea deșeurilor.

Vom institui un cadru cuprinzător pentru sisteme alimentare sustenabile în UE, pentru ca sustenabilitatea să stea la baza tuturor politicilor din sectorul alimentar. Vom revizui legislația UE privind bunăstarea animalelor în scopul extinderii domeniului de aplicare și asigurării unui nivel mai ridicat de bunăstare pentru acestea ca răspuns la recomandările Conferinței privind viitorul Europei și la inițiativa cetățenească europeană „End the Cage Age” (Să punem capăt erei cuștii).

Vom adopta norme cu privire la noi tehnici genomice, cum ar fi mutageneza sau cisgeneza dirijată. Acestea vor menține un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale și a mediului și vor contribui la un sistem alimentar mai rezilient și mai sustenabil prin produse inovatoare din plante. Inițiativa răspunde unei propuneri formulate în cadrul Conferinței privind viitorul Europei.

De asemenea, vom continua să depunem eforturi pentru crearea unui transport de marfă verde în vederea reducerii emisiilor și a poluării generate de transporturi, pe măsură ce ne îndreptăm către o mobilitate mai inteligentă și mai durabilă.

După consultări cu principalele părți interesate, vom propune o revizuire specifică a legislației privind înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice (REACH), cu scopul de a asigura avantaje competitive pentru Europa și inovarea prin promovarea substanțelor chimice sustenabile, de a simplifica și raționaliza procesul de reglementare, de a reduce sarcina administrativă și de a proteja sănătatea umană și mediul.

3.2 O Europă pregătită pentru era digitală

Raportul final al Conferinței privind viitorul Europei a subliniat necesitatea de a face soluțiile digitale accesibile și disponibile pentru toți europenii și de a ne asigura că Europa va fi forța motrice pentru o transformare digitală etică, transparentă și sigură.

În plus, raportul de analiză prospectivă strategică al Comisiei din 2022 a subliniat necesitatea de a accelera în paralel tranziția verde și cea digitală. Soluțiile digitale vor face ca economia noastră să devină mai eficientă și mai puțin consumatoare de resurse, contribuind în același timp la reducerea la minimum a amprentei digitalizării asupra mediului, resurselor și climei. În acest scop, vom prezenta o lege europeană privind materiile prime critice pentru a asigura o aprovizionare adecvată și diversificată pentru economia digitală a Europei, precum și pentru tranziția verde, și pentru a acorda prioritate reutilizării și reciclării.

Pe lângă eforturile continue depuse alături de statele membre pentru realizarea obiectivelor privind deceniul digital, vom propune instrumente de dezvoltare a unor lumi virtuale deschise centrate pe factorul uman, cum ar fi metaversurile. Acestea oferă numeroase posibilități industriilor și sectoarelor serviciilor, artelor creative și cetățenilor, precum și oportunități de a aborda provocări sociale mai ample, cum ar fi sănătatea și orașele inteligente.

Pentru a răspunde rezoluției Parlamentului European în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia va propune o Recomandare privind piratarea conținutului transmis în direct, oferind un set de instrumente pentru combaterea transmisiunii ilegale a evenimentelor în direct, în special a evenimentelor sportive.

În ceea ce privește mobilitatea, digitalizarea poate fi un catalizator pentru o multimodalitate fluidă și o sustenabilitate îmbunătățită. Vom propune un spațiu european comun al datelor privind mobilitatea pentru a stimula digitalizarea sectorului mobilității și a încuraja soluțiile inovatoare. Pentru a ne pregăti pentru soluțiile de mobilitate emergente, vom propune, de asemenea, un cadru de reglementare al UE privind hiperbucla, pentru a fi pregătiți să adoptăm această soluție de transport de mare viteză și cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Inițiativa noastră privind extinderea și îmbunătățirea în continuare a utilizării instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale va spori transparența în ceea ce privește societățile comerciale pe piața unică, va simplifica procedurile administrative și judiciare și va facilita extinderea transfrontalieră a societăților comerciale.

Climatul geopolitic incert, precum și perturbările recente ale lanțurilor de aprovizionare în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 au relevat importanța uriașă a pieței noastre unice pentru consolidarea bazei economice a Europei. O piață internă dinamică și funcțională reprezintă piatra de temelie pentru bunăstarea și stabilitatea Uniunii noastre. Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființare, vom publica o Comunicare privind piața unică, care va prezenta beneficiile semnificative, identificând în același timp lacunele în materie de punere în aplicare și prioritățile viitoare pentru a permite pieței unice să joace în continuare un rol-cheie în autonomia strategică deschisă a Uniunii.

Pentru a contribui la asigurarea unui mediu de reglementare stabil pentru întreprinderile noastre, vom propune un pachet de măsuri privind acordarea de licențe pentru brevete. Vom depune eforturi în vederea instituirii unui cadru eficient pentru acordarea de licențe pentru brevetele esențiale pentru standarde, care să reflecte cât mai bine interesele titularilor și ale entităților responsabile cu punerea în aplicare a acestora, și vom stabili norme clare pentru acordarea obligatorie de licențe pentru brevete.

Piața unică este un instrument-cheie care ne permite să punem pe primul plan sănătatea și siguranța cetățenilor din întreaga Uniune. Prin urmare, vom răspunde rezoluției legislative a Parlamentului European cu o propunere privind depistarea, înregistrarea și monitorizarea azbestului. Acest lucru va contribui la asigurarea faptului că toate statele membre își sporesc nivelul de ambiție în ceea ce privește monitorizarea, depistarea și combaterea riscului prezentat de această substanță periculoasă.

Avem nevoie de un mediu de afaceri favorabil și de o forță de muncă dotată cu competențele potrivite. Competitivitatea noastră viitoare depinde de toate acestea. Trebuie să eliminăm acele obstacole care stau în continuare în calea micilor noastre întreprinderi, deoarece acestea reprezintă coloana vertebrală a istoriei îndelungate a Europei în ceea ce privește prosperitatea industrială. Acesta este motivul pentru care vom prezenta un pachet de măsuri de ajutor pentru IMM-uri. Comisia va revizui Directiva privind întârzierea în efectuarea plăților pentru a reduce sarcinile pentru IMM-uri.

Pentru a beneficia de o forță de muncă dotată cu competențele necesare și a stimula competitivitatea întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor, precum și pentru a valorifica întregul potențial al tranziției digitale și verzi într-un mod echitabil din punct de vedere social, 2023 va fi Anul european al competențelor, pentru a asigura recalificarea și perfecționarea necesare a forței noastre de muncă și pentru a atrage competențele adecvate pe continentul nostru.

3.3 O economie în serviciul cetățenilor

Pregătim acest program de lucru într-o perioadă de mare incertitudine economică. Prin urmare, după această iarnă, suntem pregătiți să reevaluăm în special măsurile care pot afecta competitivitatea.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei pune la încercare reziliența economică și socială a Europei într-un moment în care aceasta trece prin transformări profunde. Trebuie să dezvoltăm un set solid de controale strategice ale comerțului și investițiilor pentru a ne consolida securitatea economică și, în același timp, să depunem eforturi pentru a diversifica lanțurile valorice.

Comisia este pregătită să revizuiască Regulamentul UE privind examinarea ISD în lumina experienței de doi ani, în vederea identificării, în conformitate cu principiile unei mai bune legiferări, a modificărilor necesare care ar consolida funcționarea și eficacitatea acestuia. De asemenea, ne vom baza pe experiența avută cu actualul regim de control al exporturilor al UE și cu punerea în aplicare a sancțiunilor în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, pentru a ne consolida controalele strategice ale exporturilor, colaborând îndeaproape cu statele membre și cu partenerii noștri internaționali. În plus, vom examina dacă sunt necesare instrumente suplimentare în ceea ce privește controlul investițiilor strategice în străinătate.

De asemenea, trebuie să consolidăm modelul european al economiei sociale de piață. Vom continua să urmărim obiectivele din agenda socială, astfel cum au fost definite în cadrul Summitului social de la Porto din mai 2021, pentru a asigura o dublă tranziție echitabilă din punct de vedere social. Am prezentat inițiative importante pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. Vom prezenta o inițiativă pentru digitalizarea sistemelor de securitate socială și a plaselor de siguranță socială în sprijinul mobilității forței de muncă, în legătură cu lucrările în curs privind ESSPASS (Pașaportul european de securitate socială).

În contextul Anului european al competențelor, ne vom actualiza, de asemenea, cadrul de calitate pentru stagii, pentru a aborda aspecte precum remunerarea echitabilă și accesul la protecție socială.

Pentru a răspunde rezoluției Parlamentului European în temeiul articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, vom prezenta o inițiativă legislativă privind un statut pentru asociațiile transfrontaliere europene, care să le permită să beneficieze pe deplin de libertățile oferite de piața unică. Aceste asociații joacă un rol esențial în furnizarea de bunuri și servicii în multe sectoare ale economiei UE, contribuind în același timp la implicarea activă a cetățenilor în societatea civilă și democrație.

Vom propune o recomandare a Consiliului privind dezvoltarea condițiilor-cadru ale economiei sociale, pentru a ajuta statele membre să își adapteze mai bine politicile și legislația la nevoile specifice ale entităților din sectorul economiei sociale.

Comisia a prezentat un prim set de propuneri de noi resurse proprii pentru rambursarea fondurilor colectate de UE pentru a finanța componenta de granturi a NextGenerationEU și finanțarea Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, care sunt în prezent în curs de dezbatere cu colegiuitorii. Cu toate acestea, astfel cum s-a subliniat în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, Uniunea trebuie să își consolideze în continuare bugetul. În acest scop, Comisia va propune un al doilea pachet de noi resurse proprii, pe baza propunerii privind un set unic de norme fiscale pentru desfășurarea de activități economice în Europa (BEFIT).

Prin toate aceste măsuri se vor asigura tipuri de venituri mai diversificate și mai reziliente și se va evita reduceri nejustificate ale programelor Uniunii sau creșteri excesive ale contribuțiilor statelor membre. De asemenea, vom efectua o evaluare la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2021-2027. Mai mult, vom susține cu fermitate crearea unui nou Fond european al suveranității, pentru a ne asigura că viitorul industriei va fi în Europa.

În plus, vom prezenta orientările Comisiei în urma revizuirii guvernanței noastre economice, pentru a ne asigura că aceasta răspunde în continuare provocărilor acestui deceniu, luând în considerare contribuțiile valoroase din cadrul Conferinței privind viitorul Europei.

Vom propune, de asemenea, modalități de aprofundare și consolidare a cooperării administrative. Acest lucru va asigura sinergii mai bune între instrumentele UE de consolidare a capacităților, în special la nivel local și regional, și va permite o mai bună gestionare a investițiilor și a transformărilor, asigurând, în același timp, punerea în aplicare deplină și eficace a politicilor UE.

Piețele financiare eficiente și integrate și libera circulație a capitalurilor sunt esențiale pentru creșterea și redresarea economică, precum și pentru dubla tranziție verde și digitală. Acestea contribuie, de asemenea, la menținerea de către UE a rolului său economic și geopolitic de prim rang la nivel global. Comisia a prezentat o serie de reforme în materie de reglementare în domeniul investițiilor, al divulgării informațiilor, al serviciilor bancare și al asigurărilor. Acum vom urmări realizarea de progrese suplimentare în ceea ce privește edificarea unei Uniuni a piețelor de capital. Comisia va propune, de asemenea, un pachet de măsuri pentru facilitarea investițiilor de retail, în timp ce accesul la date în serviciile financiare va fi îmbunătățit în continuare printr-o inițiativă de instituire a unui cadru privind finanțarea deschisă. De asemenea, vom revizui Directiva privind serviciile de plată, pentru a sprijini inovarea, asigurând în același timp o utilizare mai ușoară și mai sigură a serviciilor de plată online și o protecție sporită a utilizatorilor împotriva fraudei și a abuzurilor.

Pentru a ne asigura că moneda comună a Uniunii este pregătită pentru era digitală, vom prezenta o propunere de stabilire a principiilor referitoare la o monedă euro digitală înainte de o eventuală emisiune de către Banca Centrală Europeană.

3.4 O Europă mai puternică pe plan internațional

Deși multilateralismul și ordinea internațională bazată pe norme vor rămâne principiile noastre directoare de bază, trebuie să ne pregătim pentru o epocă de rivalitate sistematică într­o lume multipolară.

În calitate de principal donator de asistență pentru dezvoltare și umanitară, UE va continua să răspundă consecințelor globale ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în special în ceea ce privește criza alimentară și energetică mondiale.

Sancțiunile împotriva Rusiei vor rămâne în vigoare atât timp cât continuă agresiunea împotriva Ucrainei și ocuparea/anexarea ilegală a teritoriului ucrainean. De asemenea, ne vom actualiza instrumentarul de lucru în materie de sancțiuni pentru a include corupția.

Realitatea crudă a războiului confirmă necesitatea ca UE să își intensifice eforturile în domeniul securității și apărării. Pentru a acționa în direcția Busolei strategice a UE, în 2023 vom prezenta strategia spațială a UE pentru securitate și apărare, precum și strategia actualizată a UE în materie de securitate maritimă. De asemenea, vom lansa un dialog cu industriile europene din domeniul apărării referitor la modalitățile de creștere a producției pentru a acoperi lacunele existente în stocurile europene de armament.

Vom continua să cooperăm cu țările candidate din Balcanii de Vest, dar și cu Ucraina, Moldova și Georgia, în vederea viitoarei aderări a acestor țări la Uniune. Ne vom menține sprijinul pentru țările din cadrul Parteneriatului estic și din vecinătatea sudică. În plus, vom contribui în mod activ și ne vom implica în activitatea viitoarei Comunități Politice Europene pentru a purta discuții cu țările din Europa dincolo de procesul de aderare.

Pentru consolidarea rezilienței UE și diversificarea lanțurilor noastre de aprovizionare, vom pleda pentru ratificarea deplină a acordurilor comerciale, inclusiv, de exemplu, cu Chile, Mexic și Noua Zeelandă și vom continua negocierile cu alți parteneri importanți, cum ar fi Australia, India și Indonezia. De asemenea, vom prezenta o nouă agendă pentru America Latină și zona Caraibilor.

UE își menține angajamentul de a găsi soluții la crizele din alte părți ale lumii și de a promova soluții multilaterale semnificative la provocările globale, în special prin revizuirea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și prin consolidarea relațiilor noastre cu instituțiile financiare internaționale.

În contextul intensificării conflictelor și a dezastrelor naturale, decalajul dintre nevoile umanitare și resursele financiare disponibile este în creștere. Sporirea eficienței și a eficacității în ceea ce privește furnizarea asistenței rămâne un factor esențial, inclusiv prin extinderea capacităților proprii ale UE de a răspunde situațiilor de criză. Printre alte acțiuni, ne vom dubla capacitățile de combatere a incendiilor înainte de sezonul incendiilor forestiere din 2023 și ne vom completa flota cu zece avioane amfibie ușoare și trei elicoptere.

3.5 Promovarea modului nostru de viață european

Anul european al tineretului 2022 a oferit o serie de oportunități de consolidare a aptitudinilor și competențelor tinerilor europeni și de stimulare a implicării civice a acestora. Accentul puternic pus pe tineret va continua pe parcursul Anului european al competențelor.

Având în vedere că doar 15 % dintre tineri au urmat studii, cursuri de formare sau ucenicii într-o altă țară din UE, Comisia va propune actualizarea actualului cadru al UE privind mobilitatea în scopul învățării pentru a le permite cursanților să se deplaseze mai ușor între sistemele de educație: un pas esențial către realizarea unui Spațiu european al educației până în 2025.

În domeniul sănătății, Comisia va continua punerea în aplicare a ambițiosului plan de combatere a cancerului, unul dintre pilonii unei uniuni europene a sănătății puternice. Vom prezenta o recomandare privind tipurile de cancer care pot fi prevenite prin vaccinare și o actualizare a Recomandării privind mediile fără fum de tutun.

Un alt pilon esențial al uniunii europene a sănătății, propus în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, este crearea unui spațiu european al datelor privind sănătatea. Adoptarea și punerea în aplicare rapidă a acestei inițiative va îmbunătăți calitatea și continuitatea asistenței medicale și va asigura respectarea drepturilor cetățenilor legate de datele lor medicale. Comisia va răspunde unei alte propuneri formulate în cadrul Conferinței privind viitorul Europei printr-o abordare cuprinzătoare a sănătății mintale, o problemă societală de importanță majoră care a căpătat o atenție sporită în timpul pandemiei. De asemenea, Comisia va continua să promoveze sportul și beneficiile mintale și fizice ale unui stil de viață sănătos în întreaga societate și pentru toate generațiile, bazându-se pe inițiativa HealthyLifestyle4All și evenimentele „Youth Ideas Labs” din cadrul acesteia. 

Evenimentele din vecinătatea noastră continuă să releve importanța vitală a unui cadru clar și solid privind sistemul nostru de migrație și azil. În ultimul an s-au înregistrat, de asemenea, progrese importante cu privire la o nouă abordare a migrației în Europa, astfel cum se prevede în Pactul privind migrația și azilul. Comisia va continua să acorde sprijin deplin Parlamentului European și Consiliului pentru punerea în aplicare a foii de parcurs comune privind Pactul, prin adoptarea tuturor propunerilor prezentate înainte de încheierea acestui mandat. În completarea acestei inițiative, vom încerca să realizăm progrese în ceea ce privește pachetul privind competențele și talentele pentru a promova migrația legală eficace și reciproc avantajoasă, alături de o nouă inițiativă de facilitare a recunoașterii calificărilor resortisanților țărilor terțe în vederea atragerii competențelor adecvate pe continentul nostru, care va fi o temă importantă a Anului european al competențelor 2023. O inițiativă specifică va promova una dintre cele mai importante competențe din punct de vedere strategic, prin intermediul unei Academii de competențe în materie de securitate cibernetică.

Ca parte a eforturilor noastre de a construi o veritabilă uniune a securității și de a atinge obiectivele Strategiei UE pentru combaterea abuzului sexual asupra copiilor, Comisia va propune o revizuire a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor. Aceasta va avea în vedere noile provocări generate de schimbările tehnologice și necesitatea de a intensifica prevenirea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de abuz sexual asupra copiilor, precum și sprijinirea și protejarea copiilor victime, atât în mediul online, cât și în cel offline, în concordanță cu strategia cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului. Inițiativa va completa recenta propunere de Regulament de stabilire a normelor de prevenire și combatere a abuzului sexual asupra copiilor. Uniunea securității va fi consolidată și printr-o mai bună cooperare polițienească transfrontalieră pentru a aborda amenințările noi și complexe la adresa securității, odată ce propunerile Comisiei vor fi adoptate.

Comisia va continua să ia toate măsurile necesare pentru a asigura un spațiu Schengen solid și rezilient, fără controale la frontierele interne. Controalele eficiente la frontieră, fluidizarea proceselor legate de călătoriile internaționale și de securitate vor fi asigurate prin evoluția din domeniul tehnologiei, odată cu progresele înregistrate în punerea în aplicare a noilor sisteme interoperabile și printr-o nouă propunere privind digitalizarea documentelor de călătorie. De asemenea, Comisia va continua să sprijine colegiuitorii pentru adoptarea rapidă a Codului Frontierelor Schengen revizuit. 

3.6 Un nou elan pentru democrația europeană

Democrația, piatra de temelie a Uniunii noastre, este supusă unei presiuni mai mari ca niciodată. Stabilitatea, securitatea și prosperitatea Uniunii noastre se bazează cu fermitate pe apărarea valorilor și a instituțiilor noastre democratice. Prin urmare, trebuie să fim perseverenți în apărarea drepturilor fundamentale și a valorilor noastre comune, cum ar fi egalitatea și statul de drept, și în protejarea fundamentelor societăților noastre libere și democratice, cum ar fi pluralismul și libertatea mass-mediei.

Respectarea sistematică a statului de drept în toate statele membre a fost un obiectiv formulat în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, iar cea de-a treia ediție a raportului anual privind statul de drept din iulie 2022 a inclus pentru prima dată recomandări adresate tuturor statelor membre. Protejarea principalilor piloni democratici este considerată o prioritate politică majoră în Planul de acțiune pentru democrația europeană. Pe această bază, Comisia a prezentat o propunere referitoare la Legea europeană privind libertatea mass­mediei, pentru a oferi garanții legislative pentru libertatea și pluralismul mass-mediei.

În 2023, Comisia va prezenta un pachet de măsuri privind apărarea democrației pentru a aprofunda acțiunea din cadrul Planului de acțiune pentru democrația europeană, cu scopul de a promova alegeri libere și corecte, de a intensifica eforturile de combatere a dezinformării și de a sprijini libertatea și pluralismul mass-mediei, inclusiv prin dezvoltarea spațiului civic și a participării cetățenilor pentru a consolida reziliența democratică din interior. În special, acesta va include propuneri de protejare a democrațiilor noastre și de consolidare a încrederii prin apărarea sistemului nostru democratic de interesele externe. Vom propune, de asemenea, măsuri de actualizare a cadrului nostru legislativ pentru combaterea corupției.

Comisia a prezentat propuneri de consolidare a alegerilor pentru Parlamentul European, sprijinind integritatea procesului electoral și promovând o participare sporită prin norme privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică, privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, precum și privind drepturile electorale ale cetățenilor europeni mobili. Suntem pregătiți să sprijinim colegiuitorii și în ceea ce privește propunerea Parlamentului European referitoare la o nouă lege electorală. Ar fi important ca toate aceste norme noi referitoare la alegeri să intre în vigoare în timp util pentru următoarele alegeri pentru Parlamentul European din 2024.

Comisia va continua să construiască o Uniune a egalității prin intermediul unei inițiative emblematice privind drepturile persoanelor cu handicap, propunând un card european pentru dizabilitate care să asigure recunoașterea reciprocă a statutului de persoană cu handicap în toate statele membre. Uniunea egalității va fi consolidată în continuare prin ajungerea la un acord între colegiuitori cu privire la inițiativele propuse privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și privind transparența salarială. În contextul punerii în aplicare a Planului de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025, Comisia va continua să depună eforturi pentru a asigura o protecție eficace împotriva discriminării pe motive de rasă sau origine etnică, inclusiv în ceea ce privește asigurarea respectării legii.

Pentru a se asigura că drepturile consumatorilor continuă să fie protejate și respectate atât pe piețele online, cât și pe cele offline, Comisia va propune modificări ale normelor care reglementează cooperarea dintre autoritățile de protecție a consumatorilor pentru a contribui la descurajarea practicilor comerciale neloiale și pentru a sprijini investigarea mai eficace a încălcărilor legislației privind protecția consumatorilor.

Comisia va analiza instrumente de consolidare a cadrului său de transparență, în special în ceea ce privește accesul la documente.

Pentru a îmbunătăți cooperarea dintre autoritățile naționale de protecție a datelor în ceea ce privește asigurarea respectării Regulamentului general privind protecția datelor, Comisia va propune armonizarea anumitor aspecte procedurale naționale ale activității lor.

4.O mai bună legiferare, punere în aplicare și asigurare a respectării legislației UE

4.1O mai bună legiferare

Provocările cu care se confruntă în prezent Europa au evidențiat necesitatea elaborării unor politici în cunoștință de cauză, bazate pe date concrete și pe principiile privind o mai bună legiferare.

În prezent, Comisia dispune de instrumente de reglementare care respectă cele mai înalte standarde, astfel cum sunt recunoscute de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. O mai bună legiferare înseamnă asigurarea faptului că legislația este necesară și oferă beneficii maxime pentru cetățeni și părțile interesate. Principiul numărului constant, pus pe deplin în aplicare în prezent, se axează pe impactul costurilor propunerilor Comisiei asupra cetățenilor și întreprinderilor. Acesta completează Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), care identifică și elimină în mod sistematic birocrația și costurile inutile. Platforma „Pregătiți pentru viitor”, un grup de experți la nivel înalt, sprijină în continuare Comisia în identificarea potențialului de simplificare și de reducere a sarcinilor. Un grup de părți interesate la nivel înalt poate contribui în continuare la raționalizarea specifică a acquis-ului care afectează cetățenii și întreprinderile. Un test consolidat al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) le va permite întreprinderilor europene să profite de pe urma pieței unice fără a plăti un preț disproporționat. În 2023, Comisia va continua să pună în aplicare principiul numărului constant și va începe să evalueze rezultatele și eficacitatea acestuia.

Agenda pentru o mai bună legiferare este un element-cheie în sprijinirea sustenabilității. Aceasta integrează obiectivele de dezvoltare durabilă în evaluările impactului, luând în considerare impactul semnificativ asupra egalității pentru toți. Includerea analizei prospective strategice în cadrul unei mai bune legiferări și evaluarea viitoare a legislației vor oferi Comisiei instrumentele necesare pentru abordarea oricăror incertitudini viitoare.

4.2Punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației UE 

După ce Uniunea a ajuns la un acord cu privire la inițiativele propuse, este esențial ca acestea să fie puse în aplicare pe deplin și în timp util pentru a aduce schimbările pe teren pe care le­am promis. Comunicarea privind aplicarea dreptului UE prezentată săptămâna trecută evidențiază modul în care Comisia și-a aprofundat și dezvoltat activitatea de asigurare a respectării legislației, unindu-și eforturile cu statele membre, cu autoritățile specializate și cu alte părți interesate. Aplicarea deplină și consecventă a normelor UE sporește securitatea juridică și încrederea cetățenilor și a întreprinderilor în instituțiile naționale și în UE în general, în special în ceea ce privește valorile noastre comune, drepturile fundamentale, statul de drept, cele patru libertăți fundamentale ale UE și funcționarea pieței unice. Aplicarea corespunzătoare a normelor UE maximizează beneficiile concrete pe care politicile UE le aduc în viața de zi cu zi a cetățenilor de pe întreg teritoriul UE. Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a le sprijini în aplicarea corectă a legislației UE, pentru a remedia rapid orice probleme apărute și pentru a acționa în mod decisiv în cazul încălcărilor care împiedică realizarea unor obiective importante de politică ale UE sau care riscă să afecteze valorile și libertățile fundamentale ale UE.

5.Concluzie

De la începutul acestui mandat, Uniunea Europeană și-a demonstrat capacitatea de a-și îndeplini promisiunile privind aspectele care îi interesează cel mai mult pe europeni. Aceasta a reacționat în mod colectiv atunci când s-a confruntat cu crize unice, accelerând în același timp transformarea radicală inițiată în prealabil. Aceasta trebuie să fie forța motrice a activității noastre și în anul care urmează.

Acțiunile-cheie pentru anul următor sunt prezentate în anexele la prezenta Comunicare. Acestea includ o listă de propuneri prioritare aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor pe baza cărora vom continua dialogul cu Parlamentul European și cu Consiliul, cu scopul de a conveni asupra declarației comune privind prioritățile legislative până la sfârșitul acestui an.

Împreună, vom contura o Uniune capabilă să își unească forțele pentru a face față celor mai mari provocări, de la schimbările climatice și pierderea biodiversității până la pandemii și securitatea regională. O Uniune puternică, care își respectă valorile și statul de drept. O Uniune prosperă, întemeiată pe o economie, solidaritate între generații și o piață unică puternice, și care asigură protecție socială fără precedent. O Uniune nedivizată, cu o voce puternică la nivel mondial, care acționează ca un lider global pentru abordarea provocărilor generaționale cu care ne confruntăm.

(1)

 Conferința privind viitorul Europei – Raport privind rezultatul final .

(2)

Comunicarea din iunie 2022 „Transpunerea viziunii în acțiuni concrete”, COM(2022) 404 final.


Strasbourg, 18.10.2022

COM(2022) 548 final

ANEXE

la

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Programul de lucru al Comisiei pentru 2023O Uniune fermă și unităO Uniune fermă și unită


Anexa I: Inițiative noi 1

Inițiativă care răspunde în mod direct sau indirect unei propuneri din cadrul Conferinței privind viitorul Europei

Nr.

Obiectivul de politică

Inițiative

Pactul verde european

1.

Piața energiei electrice

Revizuirea normelor UE privind piața internă a energiei electrice [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 194 din TFUE, T1 2023]

2.

Hidrogen din surse regenerabile

Banca de hidrogen a UE (inițiativă legislativă sau fără caracter legislativ, T3 2023)

3.

Reducerea cantităților de deșeuri

Revizuirea aspectelor legate de deșeurile alimentare și textile din Directiva-cadru a UE privind deșeurile (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolele 191 și 192 din TFUE, T2 2023)

4.

Tehnici genomice noi

Norme privind plantele produse prin anumite tehnici genomice noi [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T2 2023, răspunde Deciziei (UE) 2019/1904 a Consiliului, adoptate în temeiul articolului 241 din TFUE, „prin care se solicită Comisiei să prezinte un studiu privind statutul noilor tehnici genomice în dreptul Uniunii și o propunere, dacă este cazul, având în vedere rezultatele studiului”]

5.

Bunăstarea animalelor

Revizuirea legislației UE privind bunăstarea animalelor (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolele 43 și 114 din TFUE, T3 2023)

6.

Sisteme alimentare sustenabile

Cadrul legislativ pentru sisteme alimentare sustenabile (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T3 2023)

7.

Soluri sănătoase

Inițiativa privind protejarea, gestionarea durabilă și refacerea solurilor din UE (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 192 alineatul (1) din TFUE, T2 2023)

8.

Pachetul privind crearea unui transport de marfă verde

a)Transportul internațional de mărfuri și de persoane – creșterea ponderii traficului feroviar (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 91 din TFUE, T2 2023)

9.

b)Revizuirea Directivei privind greutățile și dimensiunile (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 91 din TFUE, T2 2023)

10.

c)Revizuirea Directivei privind transportul combinat [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 91 și articolul 100 alineatul (2) din TFUE, T2 2023]

11.

Transportul durabil

Inițiativa privind înverzirea flotelor societăților comerciale (inițiativă legislativă sau fără caracter legislativ, T3 2023)

O Europă pregătită pentru era digitală

12.

Materiile prime critice

Legea europeană privind materiile prime critice (inițiativă legislativă și fără caracter legislativ care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T1 2023)

13.

Ajutor pentru IMM-uri

Revizuirea Directivei privind întârzierea în efectuarea plăților (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T3 2023)

14.

Lumile virtuale

Inițiativa privind luminile virtuale, cum ar fi metaversul (inițiativă fără caracter legislativ, T2 2023)

15.

Pachetul privind acordarea de licențe pentru brevete

a)Acordarea obligatorie de licențe pentru brevete (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T2 2023)

16.

b)Brevete esențiale pentru standarde (inițiativă legislativă și fără caracter legislativ care include o evaluare a impactului, T2 2023)

17.

Sănătatea publică

Depistarea și înregistrarea azbestului din clădiri [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T2 2023, răspunde rezoluției P9_TA(2021)0427 adoptate în temeiul articolului 225 din TFUE „Protecția lucrătorilor împotriva azbestului”]

18.

Piața unică

30 de ani de la înființarea pieței unice (inițiativă fără caracter legislativ, T1 2023)

19.

Gestionarea spectrului pentru deceniul digital

Noul program pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPP 2.0) (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T3 2023)

20.

Digitalizarea dreptului societăților comerciale

Directiva privind extinderea și îmbunătățirea în continuare a utilizării instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 50 alineatele (1) și (2) din TFUE, T1 2023]

21.

Pachetul privind mobilitatea

a)Un spațiu european comun al datelor privind mobilitatea (inițiativă fără caracter legislativ, T2 2023)

22.

b)Cadrul de reglementare al UE privind hiperbucla (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 91 din TFUE, T3 2023)

23.

Combaterea pirateriei

Recomandare privind pirateria conținutului în direct [inițiativă fără caracter legislativ, T2 2023, răspunde rezoluției P9_TA(2021)0236 adoptate în temeiul articolului 225 din TFUE „Provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital”]

O economie în serviciul cetățenilor

24.

Cadrul financiar multianual

Revizuirea funcționării cadrului financiar multianual, care poate include o evaluare (inițiativă fără caracter legislativ și/sau legislativă, articolele 312 și 295 din TFUE, T2 2023)

25.

Guvernanța economică

Revizuirea guvernanței economice (inițiativă legislativă sau fără caracter legislativ, T1 2023)

26.

Resurse proprii

Al doilea set de noi resurse proprii (inițiativă legislativă, articolele 311 și 322 din TFUE, T3 2023)

27.

Impozitarea societăților comerciale

Întreprinderile din Europa: cadrul pentru impozitarea veniturilor (BEFIT) (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 115 din TFUE, T3 2023)

28.

Accesul la date în serviciile financiare

a)Cadrul privind finanțarea deschisă (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T2 2023)

29.

b)Revizuirea normelor UE privind serviciile de plată (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T2 2023)

30.

Consolidarea rolului monedei euro

a)Moneda euro digitală (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 133 din TFUE, T2 2023)

31.

b)Domeniul de aplicare și efectele statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor și monedelor euro (inițiativă legislativă, articolul 133 din TFUE, T2 2023)

32.

Pachetul privind investițiile de retail

Îmbunătățirea cadrului privind investițiile de retail (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T1 2023)

33.

Pachetul privind economia socială

a)Recomandarea Consiliului privind dezvoltarea condițiilor-cadru ale economiei sociale (inițiativă fără caracter legislativ, T2 2023)

34.

b)Inițiativa legislativă privind activitățile transfrontaliere ale asociațiilor [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T2 2023, răspunde rezoluției P9_TA(2022)0044 adoptate în temeiul articolului 225 din TFUE „Un statut pentru asociațiile și organizațiile non-profit transfrontaliere europene”]

35.

Promovarea unor stagii mai bune

Consolidarea cadrului de calitate pentru stagii (inițiativă fără caracter legislativ și/sau legislativă, T2 2023)

36.

Utilizarea competitivă și eficientă a capacității aeroportuare

Revizuirea Regulamentului privind alocarea sloturilor orare pe aeroporturile comunitare [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 100 alineatul (2) din TFUE, T3 2023]

O Europă mai puternică pe plan internațional

37.

Dimensiunea de securitate și apărare a activităților spațiale

Comunicare comună privind o strategie spațială a UE pentru securitate și apărare (inițiativă fără caracter legislativ, T2 2023)

38.

Relațiile cu America Latină și zona Caraibilor

Comunicare comună privind o nouă agendă pentru America Latină și zona Caraibilor (inițiativă fără caracter legislativ, T2 2023)

39.

Securitatea maritimă

Comunicare comună privind actualizarea strategiei de securitate maritimă a UE (inițiativă fără caracter legislativ, T1 2023)

40.

Buna guvernanță

Stabilirea unui cadru de sancțiuni care vizează corupția (propunere legislativă, T2 2023)

Promovarea modului nostru de viață european

41.

Sănătatea mintală

O abordare cuprinzătoare a sănătății mintale (inițiativă fără caracter legislativ, T2 2023)

42.

Migrația legală

Recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe (inițiativă fără caracter legislativ și/sau legislativă, T3 2023)

43.

Un spațiu Schengen rezilient

Digitalizarea documentelor de călătorie și facilitarea călătoriilor [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) din TFUE, T3 2023]

44.

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor

Revizuirea Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 82 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1) din TFUE, T3 2023]

45.

Securitatea cibernetică

Academia de competențe în materie de securitate cibernetică [inițiativă fără caracter legislativ, T3 2023 ] 

46.

Mobilitatea în scopul învățării

Recomandarea Consiliului privind actualizarea cadrului de mobilitate în scopul învățării (inițiativă fără caracter legislativ, articolele 165, 166 și 292 din TFUE, T3 2023)

47.

Pachetul referitor la prevenție

a)Revizuirea Recomandării Consiliului privind mediile fără fum de tutun (inițiativă fără caracter legislativ, articolele 153, 168 și 292 din TFUE, T3 2023)

48.

b)Recomandarea Consiliului privind tipurile de cancer care pot fi prevenite prin vaccinare (inițiativă fără caracter legislativ, articolele 168 și 292 din TFUE, T3 2023)

Un nou elan pentru democrația europeană

49.

Pachetul privind apărarea democrației

Pachetul privind apărarea democrației, care include o inițiativă privind protejarea sferei democratice a UE împotriva influențelor străine disimulate (inițiativă legislativă și fără caracter legislativ, articolul 114 din TFUE, T2 2023)

50.

Pachetul anticorupție

Actualizarea cadrului legislativ anticorupție [inițiativă legislativă, articolul 83 alineatul (1) din TFUE, T3 2023]

51.

Drepturile persoanelor cu handicap 

Cardul european pentru dizabilitate (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T4 2023)Anexa II: Inițiative REFIT 2

Inițiativă care răspunde în mod direct sau indirect unei propuneri din cadrul Conferinței privind viitorul Europei

Nr.

Titlul

Obiectivul/potențialul de simplificare (scurtă explicație a obiectivului de reducere a sarcinii și de simplificare)

Pactul verde european

1.

Revizuirea REACH: modificări specifice ale Regulamentului (CE) CE/1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice

Această revizuire specifică, anunțată în Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice și în Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, are scopul de a asigura avantajele competitive europene și inovarea prin promovarea substanțelor chimice sustenabile, simplificarea și raționalizarea procesului de reglementare, reducerea sarcinii administrative și protejarea sănătății umane și a mediului.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T4 2023)

2.

Revizuirea normelor UE – îmbunătățirea accesului la datele privind substanțele chimice, precum și a disponibilității, a schimbului și a reutilizării acestor date pentru evaluări ale siguranței din punct de vedere chimic

Această inițiativă, anunțată în Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice și în Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, va îmbunătăți accesul la datele privind substanțele chimice prin eliminarea obstacolelor tehnice și administrative din calea reutilizării datelor și prin extinderea conceptelor de date deschise și transparență, în conformitate cu principiul conform căruia datele ar trebui să fie ușor de găsit, interoperabile, sigure, partajate și reutilizabile.

Inițiativa va consolida utilizarea tuturor datelor disponibile și va spori transparența. Aceasta le va permite autorităților UE și naționale, atunci când este necesar, să comande testarea și monitorizarea substanțelor chimice ca parte a cadrului de reglementare. Inițiativa va permite colectarea, utilizarea și schimbul de informații existente într-un mod mai eficient, cu scopul de a raționaliza fluxurile de date între agenții, Comisie, statele membre și industrie.

(inițiativă legislativă, articolul 114 din TFUE, T4 2023)

3.

Revizuirea pachetului privind inspecția tehnică auto

Revizuirea pachetului, anunțată în Strategia pentru o mobilitate durabilă și inteligentă cu scopul de a asigura conformitatea vehiculelor cu standardele privind emisiile și siguranța pe întreaga durată a ciclului lor de viață (acțiunea 7), implică revizuirea a trei directive: Directiva 2014/45/CE privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor; Directiva 2014/47/CE privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale; și Directiva 1999/37/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2014/46/CE, privind documentele de înmatriculare pentru vehicule.

Aceasta are ca obiective specifice asigurarea funcționării componentelor electronice de siguranță moderne, a sistemelor avansate de asistență la volan și a funcțiilor automatizate pe întreaga durată de viață a vehiculelor, efectuarea de încercări semnificative privind emisiile în cadrul inspecțiilor vehiculelor, îmbunătățirea stocării electronice și a schimbului de informații de identificare/stare a vehiculelor, relevante pentru inspecția tehnică auto, între statele membre ale UE și facilitarea digitalizării documentelor și certificatelor administrative.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 91 din TFUE, T3 2023)

O Europă pregătită pentru era digitală

4.

Revizuirea Regulamentului privind etichetarea produselor textile

Comisia va revizui Regulamentul privind etichetarea produselor textile pentru a introduce specificații privind etichetarea fizică și digitală a textilelor, inclusiv parametri de sustenabilitate și circularitate pe baza cerințelor din propunerea de Regulament privind proiectarea ecologică pentru produsele sustenabile. 

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T4 2023)

5.

Revizuirea normelor UE privind serviciile de informații fluviale armonizate

Normele UE privind serviciile de informații fluviale armonizate stabilesc un cadru de interoperabilitate pentru serviciile de informații digitale în sectorul transportului pe căile navigabile interioare din UE. Această inițiativă va aborda deficiențele identificate în cadrul actual, va simplifica procesul de stabilire a standardelor tehnice și va ține seama de noile evoluții în domeniul digitalizării. Inițiativa este inclusă în strategia pentru o mobilitate durabilă și inteligentă (acțiunea 43).

Se preconizează că utilizarea armonizată la nivelul UE a serviciilor de informații fluviale va reduce costurile (economii de timp, costurile tranzacțiilor, sarcina administrativă și costurile tracasante) pentru societățile de transport prin creșterea eficienței operațiunilor, de exemplu, printr-o mai bună planificare a resurselor, costuri de manipulare mai mici, administrare mai rapidă, acuratețea datelor, accesul și schimbul de informații în timp real.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 91 din TFUE, T3 2023)

O economie în serviciul cetățenilor

6.

Revizuirea cadrului de reglementare a drepturilor pasagerilor

Revizuirea urmărește să asigure reziliența în situații de criză a cadrului privind drepturile pasagerilor, propunând, dacă este cazul, modificări ale normelor existente pentru a institui un sistem adecvat de protecție financiară pentru a proteja pasagerii din transportul aerian împotriva riscului unei crize de lichidități sau a unei insolvabilități în ceea ce privește rambursarea biletelor și, dacă este necesar, repatrierea acestora. Aceasta va include, de asemenea, opțiuni pentru biletele multimodale, norme comerciale privind rambursarea în cazul rezervării prin intermediul unui vânzător intermediar de bilete, precum și norme privind dreptul la rambursare în cazul anulării unui serviciu de transport de către pasageri în circumstanțe extraordinare. Un alt scop al revizuirii este de a facilita o mai bună aplicare a drepturilor pasagerilor. Inițiativa a fost anunțată în Strategia pentru o mobilitate durabilă și inteligentă (acțiunile 63 și 64).

[inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 91 și articolul 100 alineatul (2) din TFUE, T2 2023]

Promovarea modului nostru de viață european

7.

Revizuirea cadrului de modificare pentru medicamente

Revizuirea cadrului de modificare pentru medicamente a fost anunțată în Strategia farmaceutică pentru Europa. Modificările, complementare celor efectuate în contextul revizuirii legislației în domeniul farmaceutic, ar putea reduce sarcina administrativă în acest sector și ar putea elibera resurse care sunt absorbite în prezent de numărul mare de modificări. Această inițiativă vizează revizuirea normelor actuale de stabilire a procedurilor privind modificările unei autorizații de introducere pe piață a medicamentelor de uz uman, efectuate după autorizarea acestora. Scopul este creșterea eficienței gestionării ciclului de viață al medicamentelor.

(inițiativă fără caracter legislativ, T4 2023)

Un nou elan pentru democrația europeană

8.

Revizuirea cadrului privind soluționarea alternativă a litigiilor și a cadrului privind soluționarea online a litigiilor pentru a îmbunătăți aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorilor

Un cadru solid privind soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) va permite soluționarea extrajudiciară rapidă și necostisitoare a litigiilor dintre consumatori și întreprinderi. Creșterea numărului de achiziții online în timpul pandemiei a arătat că este nevoie de o simplificare globală, în special în ceea ce privește litigiile transfrontaliere și măsurile eficiente din punctul de vedere al costurilor, de exemplu, prin utilizarea mai intensivă a instrumentelor digitale și a mecanismelor de soluționare alternativă colectivă a litigiilor. Inițiativa vizează modernizarea cadrului SAL în vederea dezvoltării rapide a piețelor și a publicității online, precum și pentru a asigura accesul consumatorilor la sisteme de soluționare a litigiilor echitabile, neutre și eficiente.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T2 2023)

Anexa III: Propuneri prioritare aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor

Nr.

Titlul integral

Referințe

Pactul verde european

1.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor și de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2115

COM(2022)305 final
2022/0196 (COD)

22.6.2022

2.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind refacerea naturii

COM(2022)304 final
2022/0195 (COD)

22.6.2022

3.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) și a Directivei 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri

COM(2022)156 final
2022/0104 (COD)

5.4.2022

4.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009

COM(2022)151 final
2022/0100 (COD)

5.4.2022

5.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014

COM(2022)150 final
2022/0099 (COD)

5.4.2022

6.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011

COM(2022)144 final
2022/0094 (COD)

30.3.2022

7.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivelor 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi printr-o mai bună protecție împotriva practicilor neloiale și o mai bună informare

COM(2022)143 final
2022/0092 (COD)

30.3.2022

8.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru produsele sustenabile și de abrogare a Directivei 2009/125/CE

COM(2022)142 final
2022/0095 (COD)

30.3.2022

9.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind indicațiile geografice ale Uniunii Europene pentru vin, băuturi spirtoase și produse agricole, precum și privind sistemele de calitate pentru produsele agricole, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013, (UE) 2017/1001 și (UE) 2019/787 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012

COM(2022)134 final
2022/0089 (COD)

31.3.2022

10.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

COM(2021)813 final
2021/0419 (COD)

14.12.2021

11.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1153 și a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013

COM(2021)812 final 
2021/0420 (COD) 
14.12.2021

12.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/942

COM(2021)805 final 
2021/0423 (COD) 
15.12.2021

13.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind piețele interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale și hidrogenului (reformare)

COM(2021)804 final 
2021/0424 (COD) 
15.12.2021

14.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind normele comune pentru piețele interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale și hidrogenului

COM(2021)803 final 
2021/0425 (COD) 
15.12.2021

15.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind performanța energetică a clădirilor (reformare)

COM(2021)802 final 
2021/0426 (COD) 
15.12.2021

16.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind expedierile de deșeuri și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1257/2013 și (UE) 2020/1056

COM(2021)709 final 
2021/0367 (COD) 
17.11.2021

17.

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei (UE) 2015/1814 în ceea ce privește cantitatea de certificate care urmează să fie plasate în rezerva pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră până în 2030

COM(2021)571 final
2021/0202 (COD)

14.7.2021

18.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice

COM(2021)568 final
2021/0206 (COD)

14.7.2021

19.

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește notificarea compensării legate de o măsură globală bazată pe piață pentru operatorii de aeronave cu sediul în Uniune

COM(2021)567 final
2021/0204 (COD)

14.7.2021

20.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon

COM(2021)564 final
2021/0214 (COD)

14.7.2021

21.

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind restructurarea cadrului Uniunii de impozitare a produselor energetice și a energiei electrice (reformare)

COM(2021)563 final
2021/0213 (CNS)

14.7.2021

22.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind utilizarea combustibililor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE

COM(2021)562 final
2021/0210 (COD)

14.7.2021

23.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru un transport aerian durabil

COM(2021)561 final
2021/0205 (COD)

14.7.2021

24.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului

COM(2021)559 final
2021/0223 (COD)

14.7.2021

25.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind eficiența energetică (reformare)

COM(2021)558 final 
2021/0203 (COD) 
14.7.2021

26.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește promovarea energiei din surse regenerabile și de abrogare a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului

COM(2021)557 final
2021/0218 (COD)

14.7.2021

27.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2019/631 în ceea ce privește consolidarea standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, în conformitate cu obiectivele climatice mai ambițioase ale Uniunii

COM(2021)556 final
2021/0197 (COD)

14.7.2021

28.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2018/842 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris

COM(2021)555 final
2021/0200 (COD)

14.7.2021

29.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2018/841 în ceea ce privește domeniul de aplicare, simplificarea normelor de conformitate, stabilirea obiectivelor statelor membre pentru 2030 și angajamentul de a atinge în mod colectiv obiectivul de neutralitate climatică până în 2035 în sectorul exploatării terenurilor, al silviculturii și al agriculturii și a Regulamentului (UE) 2018/1999 în ceea ce privește îmbunătățirea monitorizării, a raportării, a urmăririi progreselor și a revizuirii

COM(2021)554 final
2021/0201 (COD)

14.7.2021

30.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește contribuția sectorului aviației la obiectivul Uniunii de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii și de punere în aplicare în mod corespunzător a unei măsuri globale bazate pe piață

COM(2021)552 final
2021/0207 (COD)

14.7.2021

31.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii, a Deciziei (UE) 2015/1814 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a Regulamentului (UE) 2015/757

COM(2021)551 final
2021/0211 (COD)

14.7.2021

32.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind punerea în aplicare a cerului unic european (reformare)

COM(2020)579 final
22.9.2020

COM(2013)410 final
2013/0186 (COD)

11.6.2013

33.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1139 în ceea ce privește capacitatea Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației de a acționa în calitate de organism de evaluare a performanței în cadrul cerului unic european

COM(2020)577 final
2020/0264 (COD)

22.9.2020

34.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului

COM(2018)368 final
2018/0193 (COD)

30.5.2018

35.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora

COM(2013)130 final
2013/0072 (COD)

13.3.2013

O Europă pregătită pentru era digitală

36.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind adaptarea normelor în materie de răspundere civilă extracontractuală la inteligența artificială (Directiva privind răspunderea în materie de IA)

COM(2022)496 final

2022/0303(COD)

28.9.2022

37.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind răspunderea pentru produsele cu defecte

COM(2022)495 final

2022/0302 (COD)

28.9.2022

38.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui instrument pentru situații de urgență al pieței unice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2679/98 al Consiliului

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 și (UE) nr. 305/2011 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața unică

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE privind unele proceduri de urgență pentru evaluarea conformității, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței în contextul unei situații de urgență pe piața unică

COM(2022)459 final
2022/0278 (COD)

19.9.2022

COM(2022)461 final

2022/0279 (COD)

19.9.2022

COM(2022)462 final

2022/0280 (COD)

19.9.2022

39.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind cerințele orizontale în materie de securitate cibernetică pentru produsele cu elemente digitale și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020

COM(2022)454 final
2022/0272 (COD)

15.9.2022

40.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Actului privind consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun

COM(2022)349 final

2022/0219(COD)

19.7.2022

41.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind norme armonizate pentru un acces echitabil la date și o utilizare corectă a acestora (Legea privind datele)

COM(2022)68 final
2022/0047 (COD)

23.2.2022

42.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea securizată pentru perioada 2023-2027

COM(2022)57 final
2022/0039 (COD)

15.2.2022

43.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european al semiconductorilor (Actul privind cipurile)

COM(2022)46 final
2022/0032 (COD)

8.2.2022

44.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme

COM(2021)762 final
2021/0414 (COD)

9.12.2021

45.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 în ceea ce privește instituirea unui cadru pentru identitatea digitală europeană

COM(2021)281 final
2021/0136 (COD)

3.6.2021

46.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (Legea privind inteligența artificială) și de modificare a anumitor acte legislative ale Uniunii

COM(2021)206 final
2021/0106 (COD)

21.4.2021

47.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice)

COM(2017)10 final
2017/0003 (COD)

10.1.2017

O economie în serviciul cetățenilor

48.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă

COM(2022)489 final
2022/0298 (COD)

28.9.2022

49.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind interzicerea produselor obținute prin muncă forțată pe piața Uniunii

COM(2022)453 final
2022/0269 (COD)

14.9.2022

50.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii [reformare]

COM(2022)223 final
2022/0162 (COD)

16.5.2022

51.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

COM(2022)184 final
2022/0125 (COD)
 
22.4.2022

52.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 în ceea ce privește disciplina în materie de decontare, furnizarea transfrontalieră de servicii, cooperarea în materie de supraveghere, furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar și cerințele pentru depozitarii centrali de titluri de valoare din țările terțe

COM(2022)120 final
2022/0074 (COD)

16.3.2022

53.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937

COM(2022)71 final
2022/0051 (COD)

23.2.2022

54.

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor multinaționale în Uniune

COM(2021)823 final
2021/0433 (CNS)

22.12.2021

55.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 549/2013 și de abrogare a 11 acte juridice ale Uniunii în domeniul conturilor naționale

COM(2021)776 final
2021/0407 (COD)

10.12.2021

56.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protejarea Uniunii și a statelor membre ale acesteia împotriva constrângerilor economice exercitate de țările terțe

COM(2021)775 final
2021/0406 (COD)

8.12.2021

57.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 în ceea ce privește sporirea transparenței datelor de piață, eliminarea obstacolelor din calea instituirii unui sistem centralizat de raportare, optimizarea obligațiilor de tranzacționare și interzicerea primirii de plăți pentru transmiterea ordinelor clienților

COM(2021)727 final 
2021/0385 (COD) 
25.11.2021

58.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare

COM(2021)726 final 
2021/0384(COD) 
25.11.2021

59.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului, relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate

COM(2021)723 final 
2021/0378 (COD) 
25.11.2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a anumitor regulamente în ceea ce privește instituirea și funcționarea punctului unic de acces european

COM(2021)724 final 
2021/0379 (COD) 
25.11.2021

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a anumitor directive în ceea ce privește instituirea și funcționarea punctului unic de acces european

COM(2021)725 final 
2021/0380 (COD) 
25.11.2021

60.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce privește sfera activelor și investițiilor eligibile, structura portofoliului și cerințele de diversificare, împrumutul de numerar și alte reguli ale fondurilor și în ceea ce privește cerințele referitoare la autorizarea, politicile de investiții și condițiile de funcționare ale fondurilor europene de investiții pe termen lung

COM(2021)722 final 
2021/0377 (COD) 
25.11.2021

61.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivelor 2011/61/UE și 2009/65/CE în ceea ce privește dispozițiile privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de depozitar și de custodie și inițierea de împrumuturi de către fondurile de investiții alternative (DAFIA, OPCVM)

COM(2021)721 final 
2021/0376 (COD) 
25.11.2021

62.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește cerințele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și în ceea ce privește pragul minim al modelelor interne

COM(2021)664 final 
2021/0342 (COD) 
27.10.2021

63.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește competențele de supraveghere, sancțiunile, sucursalele entităților din țări terțe și riscurile de mediu, sociale și de guvernanță, precum și de modificare a Directivei 2014/59/UE

COM(2021)663 final 
2021/0341 (COD) 
27.10.2021

64.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția întreprinderilor de asigurare și de reasigurare și de modificare a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 și a Regulamentelor (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 648/2012

COM(2021)582 final
2021/0296 (COD)

22.9.2021

65.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/138/CE în ceea ce privește proporționalitatea, calitatea supravegherii, raportarea, măsurile de garantare pe termen lung, instrumentele macroprudențiale, riscurile în materie de durabilitate, supravegherea la nivel de grup și supravegherea transfrontalieră

COM(2021)581 final
2021/0295 (COD)

22.9.2021

66.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

COM(2021)579 final
2021/0297 (COD)

22.9.2021

67.

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei (UE, Euratom) 2020/2053 privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene

COM(2021)570 final
2021/0430 (CNS)

22.12.2021

68.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și de abrogare a Directivei (UE) 2015/849

COM(2021)423 final
2021/0250 (COD)

20.7.2021

69.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010

COM(2021)421 final
2021/0240 (COD)

20.7.2021

70.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

COM(2021)420 final
2021/0239 (COD)

20.7.2021

71.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind obligațiunile verzi europene

COM(2021)391 final
2021/0191 (COD)

6.7.2021

72.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

COM(2016)815 final
2016/0397 (COD)

13.12.2016

73.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor

COM(2015)586 final
2015/0270 (COD)

24.11.2015

O Europă mai puternică pe plan internațional

74.

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Insulelor Feroe, pe de altă parte, privind participarea Insulelor Feroe la programele Uniunii

COM(2022)65 final 
2022/0045 (NLE) 
24.2.2022

Promovarea modului nostru de viață european

75.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (CE) nr. 810/2009 și (UE) 2017/2226 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1683/95, (CE) nr. 333/2002, (CE) nr. 693/2003 și (CE) nr. 694/2003 ale Consiliului și a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen în ceea ce privește digitalizarea procedurii în materie de vize

COM(2022)658 final
2022/0132 (COD)

27.4.2022

76.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru (reformare)

COM(2022)655 final
2022/0131 (COD)

27.4.2022

77.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung (reformare)

COM(2022)650 final
2022/0134 (COD)

27.4.2022

78.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind recuperarea și confiscarea activelor

COM(2022)245 final
2022/0167 (COD)

25.5.2022

79.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor de prevenire și combatere a abuzului sexual asupra copiilor

COM(2022)209 final
2022/0155 (COD)

11.5.2022

80.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI referitor la spațiul european al datelor privind sănătatea

COM(2022)197 final
2022/0140 (COD)

3.5.2022

81.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1806 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kuweit, Qatar)

COM(2022)189 final
2022/0135 (COD)

27.4.2022

82.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Agenția pentru Droguri a Uniunii Europene

COM(2022)18 final
2022/0009 (COD)

12.1.2022

83.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane

COM(2021)891 final 
2021/0428 (COD)

14.12.2021

84.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind abordarea situațiilor de instrumentalizare în domeniul migrației și azilului

COM(2021)890 final
2021/0427 (COD)

14.12.2021

85.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind schimbul automatizat de date în scopul cooperării polițienești („Prüm II”), de modificare a Deciziilor 2008/615/JAI și 2008/616/JAI ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) 2018/1726, 2019/817 și 2019/818 ale Parlamentului European și ale Consiliului

COM(2021)784 final
2021/0410 (COD)

8.12.2021

86.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind schimbul de informații dintre autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre și de abrogare a Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului

COM(2021)782 final 
2021/0411 (COD)

8.12.2021

87.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare)

COM(2020)614 final
23.9.2020

COM(2016)272 final
2016/0132 (COD)

4.5.2016

88.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind abordarea situațiilor de criză și de forță majoră în domeniul migrației și azilului

COM(2020)613 final
2020/0277 (COD)

23.9.2020

89.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de introducere a unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 și (UE) 2019/817

COM(2020)612 final
2020/0278 (COD)

23.9.2020

90.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE

COM(2020)611 final
23.9.2020

COM(2016)467 final
2016/0224 (COD)

13.7.2016

91.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind gestionarea situației legate de azil și migrație și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului și a Propunerii de regulament (UE) XXX/XXX [Fondul pentru azil și migrație]

COM(2020)610 final
2020/0279 (COD)

23.9.2020

92.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare)

COM(2018)634 final
2018/0329 (COD)

12.9.2018

93.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

COM(2016)468 final
2016/0225 (COD)

13.7.2016

94.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

COM(2016)466 final
2016/0223 (COD)

13.7.2016

95.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare)

COM(2016)465 final
2016/0222 (COD)

13.7.2016Un nou elan pentru democrația europeană

96.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unui cadru comun pentru serviciile mass-media în cadrul pieței interne (Legea europeană privind libertatea mass-mediei) și de modificare a Directivei 2010/13/UE

COM(2022)457 final
2022/0277(COD)

16.9.2022

97.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind protecția persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive („Acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice”)

COM(2022)177 final
2022/0117 (COD)

27.4.2022

98.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

COM(2022)105 final
2022/0066 (COD)

8.3.2022

99.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și de înlocuire a Directivei 2008/99/CE

COM(2021)851 final
2021/0422 (COD)

15.12.2021

100.

O Europă mai favorabilă incluziunii și mai protectoare: includerea discursului de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură în lista infracțiunilor incriminate de UE

COM(2021)777 final
9.12.2021

101.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal

COM(2021)767 final
2021/0399 (COD)

1.12.2021

102.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/8/CE a Consiliului, a Deciziilor-cadru 2002/465/JAI, 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI și 2009/948/JAI ale Consiliului și a Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește digitalizarea cooperării judiciare

COM(2021)760 final
2021/0395 (COD)

1.12.2021

103.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind digitalizarea cooperării judiciare și a accesului la justiție în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă, comercială și penală și de modificare a anumitor acte din domeniul cooperării judiciare

COM(2021)759 final
2021/0394 (COD)

1.12.2021

104.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații digitale în cazurile de terorism

COM(2021)757 final
2021/0393 (COD)

1.12.2021

105.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unei platforme de colaborare pentru sprijinirea funcționării echipelor comune de anchetă și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726

COM(2021)756 final
2021/0391 (COD)

1.12.2021

106.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (reformare)

COM(2021)734 final 2021/0375 (COD)
25.11.2021

107.

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de stabilire a dispozițiilor detaliate de exercitare a dreptului de a vota și de a candida la alegerile locale de către cetățenii Uniunii care își au reședința într-un stat membru a cărui cetățenie nu o dețin (reformare)

COM(2021)733 final
2021/0373 (CNS)

25.11.2021

108.

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de stabilire a dispozițiilor detaliate de exercitare a dreptului de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European de către cetățenii Uniunii care își au reședința într-un stat membru și care nu sunt resortisanți ai acestuia (reformare)

COM(2021)732 final
2021/0372 (CNS)
 
25.11.2021

109.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică

COM(2021)731 final
2021/0381 (COD)

25.11.2021

110.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind creditele de consum

COM(2021)347 final
2021/0171 (COD)

30.6.2021

111.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind siguranța generală a produselor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului

COM(2021)346 final
2021/0170 (COD)

30.6.2021

112.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii

COM(2021)93 final
2021/0050 (COD)

4.3.2021

113.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale

COM(2018)226 final
2018/0107 (COD)

17.4.2018

114.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală

COM(2018)225 final
2018/0108 (COD)

17.4.2018

115.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe

COM(2018)96 final
2018/0044 (COD)

12.3.2018

116.

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

COM(2008)426 final
2008/0140 (CNS)

2.7.2008Anexa IV: Propuneri retrase 3

Nr.

Referințe

Titlul

Motivele retragerii

O Europă pregătită pentru era digitală

1.

COM(2019)208 final 2019/0101 (COD)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

Caducă având în vedere hotărârile C-177/19, C-178/19 și C-179/19 ale Curții de Justiție privind omologarea de tip a autovehiculelor [Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei – Emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) – Stabilirea, pentru emisiile de oxizi de azot, a unor valori de nedepășire (NTE) în timpul încercărilor în condiții reale de condus (RDE)].Anexa V: Lista abrogărilor avute în vedere

Nr.

Domeniul de politică

Titlul

Motivele abrogării

1.

Transport

Directiva 89/629/CEE a Consiliului privind limitarea emisiilor sonore produse de avioanele civile subsonice cu reacție

Directiva 89/629/CEE a Consiliului din 4 decembrie 1989 privind limitarea emisiilor sonore produse de avioanele civile subsonice cu reacție a devenit redundantă după adoptarea și transpunerea în dreptul intern de către statele membre a Directivei 2006/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind reglementarea exploatării avioanelor care intră sub incidența părții a II-a, capitolul 3, volumul 1 din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională, a doua ediție (1988) (versiune codificată), care prevede o abordare mai extinsă și mai strictă.

(1)    În prezenta anexă, Comisia furnizează informații suplimentare, în măsura în care acestea sunt disponibile, referitoare la inițiativele incluse în programul său de lucru, în conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Aceste informații, inserate între paranteze în dreptul fiecărei inițiative, sunt oferite doar cu titlu orientativ și pot suferi modificări în cursul procesului pregătitor, în special în funcție de rezultatul unei eventuale evaluări a impactului.
(2)    În prezenta anexă se menționează cele mai importante revizuiri pe care le va efectua Comisia în 2023 în cadrul REFIT.
(3)    Prezenta listă include propunerile legislative aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor pe care Comisia intenționează să le retragă în termen de șase luni.