16.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 463/11


Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 463/10)

Decizie de acordare a unei autorizații

Numărul de referință al deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării

perioadei de examinare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2021) 7882

9 noiembrie 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol etoxilat

(4-terț-OPnEO)

Nr. CE: -, Nr. CAS:-

Novo Nordisk A/S, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danemarca

REACH/21/11/0

Ca solvent sau detergent pentru inactivarea virusului în fabricarea produselor farmaceutice utilizate în tratamentul afecțiunilor hemoragice rare

4 ianuarie 2033

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul pentru sănătatea umană care decurge din utilizările substanței și nu există substanțe sau tehnologii alternative adecvate.


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizare (europa.eu)