11.5.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 183/20


Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(2021/C 183/05)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (1).

COMUNICAREA UNEI MODIFICĂRI STANDARD CARE VIZEAZĂ DOCUMENTUL UNIC

„PUISSEGUIN SAINT-EMILION”

PDO-FR-A0992-AM03

Data comunicării: 9.3.2021

DESCRIEREA ȘI JUSTIFICAREA MODIFICĂRII APROBATE

1.   Arealul geografic

A fost modificat textul aferent arealului geografic; în prezent acesta nu se mai referă la secțiunile cadastrale. În plus, se face trimitere la codul geografic oficial.

Această modificare de redactare nu are niciun impact asupra arealului geografic.

Ea implică o modificare a punctului 1.6 din documentul unic.

2.   Zona situată în imediata vecinătate

Zona situată în imediata vecinătate a fost corectată, deoarece exista o omisiune. Atunci când comuna Puisseguin a fuzionat cu comuna Monbadon, partea corespunzătoare acesteia din urmă nu a fost adăugată la zona situată în imediata vecinătate. În plus, se face trimitere la codul geografic oficial.

Această modificare implică o modificare a punctului 1.9 din documentul unic.

3.   Circulația între antrepozitarii autorizați

În capitolul I secțiunea IX punctul 5, se elimină litera (b), care se referă la data introducerii în circulație a vinurilor între antrepozitarii autorizați.

Această modificare nu implică nicio modificare a documentului unic.

4.   Referiri la structura de control

A fost revizuită formularea referirii la structura de control, în vederea armonizării ei cu formularea din alte caiete de sarcini. Modificarea este doar de redactare. Ea nu implică nicio modificare a documentului unic.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea (denumirile)

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Tipul de indicație geografică

DOP – Denumire de origine protejată

3.   Categorii de produse vitivinicole

1.

Vin

4.   Descrierea vinului (vinurilor)

Aceste vinuri roșii, obținute în principal din soiul Merlot N, sunt puternice și rotunde, au o culoare intensă și arome intense de fructe roșii, care dezvoltă un buchet complex odată cu învechirea.

Elevajul în butoaie, practicat adesea, poate aduce note de prăjit și vanilate, care îmbogățesc paleta aromatică și structura vinurilor.

Vinurile prezintă:

o tărie alcoolică naturală minimă în volume de 11 %;

o tărie alcoolică totală în volume de 13,5 %, după îmbogățire;

un conținut de acid malic mai mic sau egal cu 0,30 g/l;

un conținut de zaharuri fermentabile (glucoză și fructoză) de cel mult 3 g/l.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (în % din volum):

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % din volum):

 

Aciditatea totală minimă:

în miliechivalenți pe litru

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru):

13,26

Cantitatea totală maximă de dioxid de sulf (în miligrame pe litru)

140

5.   Practici vitivinicole

5.1.   Practici oenologice specifice

Îmbogățirea

Practică enologică specifică

Tehnicile de îmbogățire prin concentrarea mustului de struguri sunt autorizate în limita unui nivel de concentrație de 15 %.

După îmbogățire, vinurile nu depășesc o tărie alcoolică totală în volume de 13,5 %.

Conducerea viței-de-vie

Practică de cultivare

Vița-de-vie prezintă o densitate minimă de plantare de 5 500 de butuci pe hectar.

Distanța dintre rânduri nu poate fi mai mare de 2 metri, iar distanța dintre butucii de pe același rând nu poate fi mai mică de 0,50 metri.

Tăierea este obligatorie. Aceasta se realizează cel mai târziu în stadiul de frunze desfăcute (stadiul 9 pe scara Lorentz).

Vița-de-vie este tăiată utilizând următoarele tehnici care favorizează repartizarea frunzișului pe un singur plan și aerisirea lui, limitând în același timp numărul ciorchinilor:

tăiere Guyot simplă sau dublă;

tăiere scurtă în „cordon de Royat” sau în evantai;

tăiere lungă.

Fiecare butuc trebuie să aibă maximum 12 ochi.

În toate cazurile, se interzice suprapunerea coardelor de rod.

Irigarea

Irigația în perioada de vegetație a viței-de-vie nu poate fi autorizată decât în caz de secetă persistentă și atunci când aceasta perturbă buna dezvoltare din punct de vedere fiziologic a viței-de-vie și maturarea corectă a strugurelui.

5.2.   Randamente maxime

Vin roșu

65 de hectolitri la hectar

6.   Arealul geografic delimitat

Recoltarea strugurilor, vinificarea, elaborarea și elevajul vinurilor au loc în acea parte a comunei Puisseguin din departamentul Gironde (pe baza codului geografic oficial din 26 februarie 2020) care corespunde teritoriului acestei comune, astfel cum era definit înainte de fuzionarea ei cu comuna Monbadon la 1 ianuarie 1989 (ordinul prefectului din 10 noiembrie 1988).

7.   Soiurile de struguri de vin principale

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N – Malbec

Merlot N

8.   Descrierea legăturii (legăturilor)

Arealul geografic al denumirii de origine controlate „Puisseguin Saint-Emilion” este limitat la o parte a comunei Puisseguin, care corespunde acestei comune, astfel cum era definită înainte de fuzionarea ei cu comuna Monbadon în 1989. Această zonă este situată în nord-estul departamentului Gironde, la 48 de kilometri nord-est de Bordeaux și la 10 kilometri nord-est de Saint-Emilion, în regiunea naturală Libournais.

La confluența a două râuri, Isle și Dordogne, solurile viticole ale parcelelor delimitate, cu denumire de origine controlată, sunt în principal calcaroase și argilo-calcaroase.

Clima, la fel ca cea din întregul departament Gironde, situat în apropierea Oceanului Atlantic, este oceanică temperată, cu diferențe moderate de temperatură care favorizează cultivarea viței-de-vie. Situarea arealului geografic, în nord-estul departamentului Gironde, conferă climei nuanțe continentale, care pot fi observate prin intermediul temperaturilor mai ridicate înregistrate vara și toamna, care favorizează coacerea strugurilor. Clima oceanică, imprevizibilă, însoțită în unii ani de câteva depresiuni atmosferice care aduc ploaie în timpul toamnei sau, dimpotrivă, de toamne târzii calde și foarte însorite, este la originea unui efect important al anului de recoltă.

Soiul Merlot N a găsit un teren propice pe aceste situri. Acest soi își exprimă potențialul în mod special pe solurile cu textură argiloasă, răcoroase și umede; în aceste condiții strugurii ajung la maturitate deplină.

Celelalte soiuri sunt rezervate solurilor mai calde, nisipos-pietroase sau argilo-nisipoase, precum și solurilor argilo-calcaroase cu expunere bună.

Clima oceanică cu tendință continentală (veri calde, toamne lungi și blânde, ierni blânde și în general uscate) favorizează coacerea lentă a strugurilor.

Arealul parcelat delimitat include parcelele care, fie datorită texturii solului, fie datorită topografiei (situate pe vârf de deal sau în pantă), au o capacitate bună de drenare. Sunt excluse parcelele cu soluri predominant hidromorfe sau cu soluri dezvoltate pe argile și lehm care sunt impermeabile la mică adâncime. De asemenea, sunt excluse parcelele situate pe fundul văilor, cu soluri prezentând semne de hidromorfie și expuse riscului de îngheț de primăvară.

Aceste parcele precis delimitate permit dezvoltarea optimă a soiurilor de viță-de-vie locale, selecționate de-a lungul secolelor pentru calitățile lor legate de conservare și de învechire, care răspund nevoii de transportare către locuri îndepărtate a acestor produse.

Pentru a asigura o recoltă suficientă, densitatea de plantare este ridicată, dar fără supraîncărcarea butucilor de viță-de-vie pe aceste soluri cu potențial de producție cunoscut; astfel se garantează coacerea optimă a fructelor și concentrația adecvată. Generalizarea utilizării spalierului, combinată cu o metodă strictă de tăiere și cu interzicerea suprapunerii coardelor de rod, asigură o distribuție adecvată a ciorchinilor și o suprafață foliară suficientă pentru fotosinteză, în vederea atingerii maturității depline.

Recoltele trebuie să fie sănătoase și, prin urmare, sortarea este obligatorie; scopul este de a elimina boabele care nu sunt suficient de mature, boabele deteriorate sau bolnave.

Vinurile sunt supuse elevajului cel puțin până în primăvara anului următor recoltării; această perioadă de elevaj este necesară pentru stabilizarea și maturarea vinurilor și pentru ca acestea să își atingă întregul potențial înainte de a fi introduse pe piață.

Vinurile cu denumirea „Puisseguin Saint-Emilion” sunt vinuri roșii, obținute în principal din soiul Merlot N, sunt puternice și rotunde, au o culoare intensă și arome intense de fructe roșii, care dezvoltă un buchet complex odată cu învechirea.

În amestecuri, soiurile Cabernet franc N și Cabernet-sauvignon N oferă prospețime și structură, sporind astfel potențialul de învechire al vinurilor și complexitatea lor aromatică.

Elevajul în butoaie, practicat adesea, poate aduce note de prăjit și vanilate, care îmbogățesc paleta aromatică și structura vinurilor.

9.   Alte condiții esențiale (ambalarea, etichetarea, alte cerințe)

Unitatea geografică mai mare

Cadrul juridic:

Legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Dispoziții suplimentare referitoare la etichetare

Descrierea condiției:

Pe eticheta vinurilor care beneficiază de denumirea de origine controlată poate figura denumirea unității geografice mai mari „Vin de Bordeaux” sau „Grand Vin de Bordeaux”. Dimensiunile caracterelor cu care este înscrisă unitatea geografică mai mare nu depășesc, nici în înălțime, nici în lățime, două treimi din dimensiunea caracterelor care formează denumirea de origine controlată.

Zona situată în imediata vecinătate

Cadrul juridic:

Legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Derogare privind producerea în arealul geografic delimitat

Descrierea condiției:

Zona situată în imediata vecinătate, definită prin derogare pentru vinificarea, elaborarea și elevajul vinurilor, este constituită din teritoriul următoarelor comune din departamentul Gironde, pe baza codului geografic oficial din 26 februarie 2020: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, o parte din comuna Puisseguin (care corespunde teritoriului vechii comune, înaintea fuziunii cu comuna Monbadon în data de 1 ianuarie 1989) și Libourne, pentru partea din teritoriul său limitată la sud de pârâul Capelle și de prelungirea până la drumul comunal nr. 28, până în Dordogne și până la calea ferată Bordeaux–Bergerac.

Link către caietul de sarcini

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.