19.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 136/6


COMUNICAREA COMISIEI

(2021/C 136/05)

Capitalele europene ale culturii 2025 sunt Chemnitz (Germania) și Nova Gorica (Slovenia).