24.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 64/7


Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(2021/C 64/06)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (1).

COMUNICARE PRIVIND APROBAREA UNEI MODIFICĂRI STANDARD

„TAURASI”

PDO-IT-A0237-AM04

Data comunicării: 16.11.2020

DESCRIEREA ȘI MOTIVELE MODIFICĂRII APROBATE

1.   Eliminarea adjectivului „rosso” (roșu) de după denumirea taurasi

Este vorba despre o adaptare formală în conformitate cu normele în vigoare și cu denumirea produsului.

Modificarea vizează articolele 1 și 6 din caietul de sarcini și punctul 4 din documentul unic.

2.   Introducerea posibilității de a efectua irigații de urgență

Având în vedere schimbările climatice actuale și condițiile tot mai accentuate de stres hidric și termic pentru plante, se acceptă această posibilitate pentru a se asigura buna desfășurare a proceselor fiziologice.

Modificarea vizează articolul 4 din caietul de sarcini și nu vizează documentul unic.

3.   Introducerea mențiunii „vigna”

În denumirea vinurilor cu DOP Taurasi se admite utilizarea de indicații toponimice referitoare la „Vigna” (plantație viticolă), cu scopul de a caracteriza mai bine vinul prin referire la proveniența exclusivă a strugurilor din anumite plantații viticole, în conformitate cu normele în vigoare.

Modificarea vizează articolul 7 din caietul de sarcini și nu vizează documentul unic.

4.   Legătura cu arealul geografic – adaptarea formală a caietului de sarcini

Textul caietului de sarcini și al documentului unic a fost adaptat, iar conținutul lor a fost armonizat.

Este vorba despre o adaptare formală, care nu aduce atingere legăturii menționate la articolul 93 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Modificarea vizează articolul 9 din caietul de sarcini și punctul 8 din documentul unic.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea produsului

Taurasi

2.   Tipul indicației geografice

DOP – Denumire de origine protejată

3.   Categorii de produse vitivinicole

1.

Vin

4.   Descrierea vinului/vinurilor

Taurasi

Culoare: roșu rubiniu intens spre granat fin, dobândind reflexii portocalii pe măsura învechirii

Miros: caracteristic, eteric, plăcut, mai mult sau mai puțin intens

Gust: sec, corpolent, armonios, echilibrat, cu un gust rezidual persistent

Tăria alcoolică totală minimă în volume: 12,00 %

Limita minimă a extractului fără zahăr: 22 g/l

Parametrii analitici care nu sunt indicați în tabelul de mai jos sunt conformi cu limitele prevăzute de legislația națională și de legislația UE.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume):

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume):

 

Aciditatea totală minimă:

5,0 grame per litru, exprimată în acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru):

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru):

 

Taurasi Riserva

Culoare: roșu rubiniu intens spre granat fin, dobândind reflexii portocalii pe măsura învechirii

Miros: caracteristic, eteric, plăcut, mai mult sau mai puțin intens

Gust: sec, corpolent, armonios, echilibrat, cu un gust rezidual persistent

Tăria alcoolică totală minimă în volume: 12,50 %

Limita minimă a extractului fără zahăr: 22 g/l

Parametrii analitici care nu sunt indicați în tabelul de mai jos sunt conformi cu limitele prevăzute de legislația națională și de legislația UE.

Caracteristici analitice generale

Tăria alcoolică totală maximă (% în volume):

 

Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume):

 

Aciditatea totală minimă:

5,0 grame per litru, exprimată în acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru):

 

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru):

 

5.   Practici oenologice

(a)   Practici oenologice specifice

Taurasi și Taurasi Riserva – perioada minimă de învechire

Practică oenologică specifică

Vinul cu denumirea de origine controlată și garantată „Taurasi” trebuie supus unei perioade de învechire obligatorie de cel puțin trei ani, dintre care cel puțin unul în butoaie de lemn.

Vinul cu denumirea de origine controlată și garantată „Taurasi” de tip „Riserva” trebuie supus unei perioade de învechire obligatorie de cel puțin patru ani, dintre care cel puțin optsprezece luni în butoaie de lemn.

(b)   Randamente maxime

Taurasi și Taurasi Riserva

10 000 kg de struguri la hectar

6.   Arealul geografic delimitat

Arealul de producție cuprinde întregul teritoriu administrativ al comunelor Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemileto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle și Venticano, toate situate în provincia Avellino.

7.   Soiurile de struguri de vin principale

Aglianico N. – Ellenica

Aglianico N. – Ellenico

Aglianico N. – Glianica

Aglianico N. – Glianico

8.   Descrierea legăturii/legăturilor

„Taurasi” și „Taurasi Riserva” DOP – Vin

Factori naturali:

 

Arealul delimitat care corespunde DOP Taurasi este format din dealuri și zone submontane situate de-a lungul râului Calore, care fac parte din lanțul meridional al Apeninilor. Zona respectivă se situează pe podișul Irpinia și se caracterizează printr-o puternică eterogenitate pedologică și microclimatică; în anumite zone de dealuri înalte, podgoriile alternează cu păduri (de castani și fagi) și cu livezi (de piersici, nuci și smochini). Clima se caracterizează prin variații puternice ale temperaturii diurne; iernile sunt atât de reci încât ninsorile, deși neobișnuite la aceste latitudini, sunt totuși frecvente în toată Irpinia.

 

Compoziția diversificată a solurilor include cantități semnificative de material piroclastic, provenit din erupțiile vulcanice din antichitate. Această zonă de dealuri înalte este plină de vii luxuriante din soiul Aglianico, care datează din timpuri străvechi, fiind probabil originar din Grecia, de unde și vechea sa denumire, „Ellenico” (elen); acest soi a fost introdus în Italia aproximativ în secolele VII-VI î.H, găsindu-și habitatul ideal în zonele reci din Apeninii meridionali, în special în Campania și în această regiune a Irpiniei.

Factori istorici și umani:

 

Străvechea și răspândita cultură a viței-de-vie în întreaga regiune a determinat dezvoltarea unui sistem de conducere tipic, cunoscut sub denumirea de „Alberata Taurasina” sau „Antico sistema taurasino”, care datează din epoca etruscilor.

 

În secolul al XIX-lea, regiunea a rămas o vreme indemnă de filoxeră, care distrugea în acele timpuri podgoriile din Europa; prin urmare, producția epocii, estimată la peste 1 milion de hectolitri, a permis răspândirea și creșterea comerțului cu vinuri din Irpinia către nordul Italiei și restul Europei, astfel încât calea ferată care trece prin localitatea Taurasi a fost denumită „Ferrovia del vino” (calea ferată a vinului).

 

În 1879, grație voinței ferme a lui Francesco De Sanctis, deschiderea Institutului Agrar din Avellino, specializat în oenologie, a permis păstrarea și ameliorarea, prin studii experimentale cu privire la tehnicile oenologice, a potențialităților soiului Aglianico.

 

Aceasta a făcut posibilă dezvoltarea sectorului vitivinicol prin crearea de noi plantații viticole care, cu timpul, vor înlocui sistemul tradițional de conducere „alberata taurasina” cu sisteme mai raționale de conducere pe spalier, cu tăiere de tip Guyot și „cordon de Royat”, reducând astfel randamentul, dar sporind calitatea vinurilor produse.

 

DOP Taurasi este o denumire legată de soiul de struguri Aglianico. Vinul cu denumirea Taurasi, cu tipurile sale Taurasi și Taurasi Riserva, este structurat, elegant, auster, dar echilibrat, taninos, închis în perioada tinereții, adaptat la o învechire foarte îndelungată, cu un nivel ridicat de mineralitate, cu un bun conținut de alcool, corpolență și plinătate, care se echilibrează în sticlă.

 

Factorii naturali descriși anterior și tradiția viticolă milenară sunt legați de evoluția socială și economică a acestei regiuni din provincia Avellino care continuă în prezent, prin cele mai bune metode de cultură și tehnologice, să promoveze vinurile cu DOP Taurasi pe piețele naționale și internaționale.

9.   Alte condițiile esențiale (ambalarea, etichetarea, alte cerințe)

Taurasi și Taurasi Riserva – DOP

Cadrul juridic:

În legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Dispoziții suplimentare privind etichetarea

Descrierea condiției:

Vinurile cu DOP Taurasi trebuie să fie prezentate pentru consum în sticle sau în alte recipiente de sticlă cu o capacitate de maximum 5 litri; sticlele trebuie să aibă o formă „bordeleză” sau „burgundă”, să fie confecționate din sticlă închisă la culoare și să fie închise cu dop de plută.

Link către caietul de sarcini al produsului

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16175


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.