15.10.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 418/4


NOTIFICARE DE CĂTRE BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ A RETRAGERII NOTIFICĂRII CU PRIVIRE LA IMPUNEREA DE SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIEI DE A MENȚINE REZERVE MINIME OBLIGATORII

(2021/C 418/04)

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană prevede că, printre altele, atunci când o instituție nu își îndeplinește, în tot sau în parte, obligația de a constitui rezervele minime obligatorii ce i-au fost impuse în conformitate cu acel regulament și cu regulamentele sau deciziile Băncii Centrale Europene (BCE) aferente, BCE îi poate impune sancțiuni. Anumite elemente ale politicii privind sancțiunile au fost publicate în Notificarea de către Banca Centrală Europeană cu privire la impunerea de sancțiuni pentru neîndeplinirea obligației de a menține rezerve minime obligatorii (1). Aceste elemente a fost transferate în Decizia (UE) 2021/1815 a Băncii Centrale Europene (BCE/2021/45) (2).

Prin urmare, Notificarea (2000/C 39/04) este retrasă de la 3 noiembrie 2021.


(1)  JO C 39, 11.2.2000, p. 3.

(2)  Decizia (UE) 2021/1815 a Băncii Centrale Europene din 7 octombrie 2021 privind metodologia aplicată pentru calcularea sancțiunilor pentru neîndeplinirea cerințelor de constituire a rezervelor minime obligatorii și a cerințelor aferente privind rezervele minime obligatorii (BCE/2021/45) (JO L 367, 15.10.2021, p. 4).