4.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 312/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul M.10122 — Mayr-Melnhof Karton/Kotkamills)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 312/01)

La 11 iunie 2021, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața internă. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1). Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, în secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro) cu numărul de document 32021M10122. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.