Strasbourg, 19.10.2021

COM(2021) 645 final

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Programul de lucru al Comisiei pentru 2022


Împreună pentru o Europă mai puternică

1.Împreună pentru o Europă mai puternică 

„[...] Cred că tocmai atunci când este pus la încercare, spiritul – sufletul – își arată întreaga sa splendoare.” – președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Discursul privind starea Uniunii, 15 septembrie 2021

Uniunea noastră iese dintr-o perioadă de criză fără precedent. În fața unei serii de evenimente globale perturbatoare, am arătat că, acționând împreună, uniți și însuflețiți de mari ambiții, putem face față celor mai dificile provocări și ne putem onora angajamentele asumate față de cetățenii europeni.

Comisia Europeană a reacționat rapid la provocări, de la combaterea pandemiei de COVID-19 la abordarea efectelor schimbărilor climatice și ale crizei naturale și de la asigurarea faptului că o lume din ce în ce mai digitală este în slujba cetățenilor până la confruntarea cu o nouă realitate geopolitică globală. Am pus astfel temelia pentru un viitor mai bun. Toate acestea au fost realizate în conformitate cu agenda noastră îndrăzneață și transformatoare, în cadrul celor șase obiective ambițioase emblematice.

Programul de lucru din acest an ne va permite să menținem această dinamică și să luăm următoarele măsuri în cadrul acestui proces, acordând o atenție deosebită tinerei generații, grație propunerii ca 2022 să fie Anul european al tineretului 1 .

În ultimul an, Comisia a prezentat pachetul inovator intitulat „Pregătiți pentru 55”, menit să îndeplinească, într-un mod sustenabil din punct de vedere economic și echitabil din punct de vedere social, obiectivele convenite în cadrul Legii climei, care este una revoluționară. Recentul raport privind încălzirea globală elaborat de Grupul interguvernamental al ONU privind schimbările climatice confirmă că nu avem timp de pierdut – viitoarele COP 26 de la Glasgow și COP 15 de la Kunming vor fi momente cruciale în acest sens, reflectând legătura intrinsecă dintre criza climatică și cea a biodiversității. Recentele creșteri ale prețurilor la energie confirmă, de asemenea, necesitatea unei tranziții către o energie curată și a reducerii dependenței UE de combustibilii fosili.

Am prezentat, de asemenea, viziunea noastră îndrăzneață privind o Europă centrată pe om și autonomă din punct de vedere digital, până în 2030, cu o Busolă pentru dimensiunea digitală care să transforme această ambiție în realitate. Aceasta include propunerea privind normele pentru un internet sigur și securizat și pentru o identitate digitală comună în Europa. Am adoptat planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale și am propus o serie de obiective sociale pentru 2030, aprobate de liderii UE în cadrul Summitului social de la Porto. Pentru a consolida și mai mult egalitatea în cadrul Uniunii Europene, am propus măsuri de intensificare a luptei împotriva rasismului și a discriminării bazate pe gen și pe orientarea sexuală, intensificându-ne, în același timp, eforturile pentru a le permite cetățenilor cu handicap să se implice pe deplin în societate. De asemenea, am luat măsuri ferme pentru a susține și a consolida statul de drept, pentru a proteja valorile fundamentale ale Uniunii noastre și pentru a consolida reziliența democratică, astfel cum se prevede în Planul de acțiune pentru democrația europeană.

Toate acestea au fost realizate în contextul pandemiei, care a necesitat acțiuni de o amploare fără precedent, atât pentru a proteja sănătatea cetățenilor, cât și pentru a reduce la minimum impactul socioeconomic în sens larg. În total, Comisia a adoptat peste 2 326 de măsuri ca răspuns imediat. Datorită strategiei noastre de vaccinare, care s-a bucurat de succes, Uniunea a putut asigura 4,6 miliarde de doze de vaccinuri împotriva COVID-19, fiind astfel atins obiectivul de vaccinare completă a 70 % din populația adultă a UE până la sfârșitul verii. UE a fost, de asemenea, forța motrice a răspunsului global la pandemia de COVID-19 și unul dintre principalii contribuitori la mecanismul COVAX.

Pentru a ne asigura că, în cazul unor eventuale viitoare pandemii, vom fi mai bine pregătiți, ne-am accelerat eforturile de instituire a unei veritabile uniuni europene a sănătății. Am luat măsuri pentru a sprijini redeschiderea Europei în condiții de siguranță, inclusiv prin instituirea certificatului digital al UE privind COVID, aprobat în timp record, pe care îl utilizează acum milioane de persoane.

Am abordat consecințele sociale și economice ale pandemiei, împreună cu statele membre, printr-o serie de programe și de instrumente ambițioase și cuprinzătoare. Capacitatea combinată a bugetului pe termen lung al Uniunii și a NextGenerationEU va pune la dispoziție 2 018 mii de miliarde EUR pentru a stimula economia și a reconstrui o Europă post-COVID-19 mai verde, mai echitabilă, mai digitală și mai rezilientă. Activarea clauzei derogatorii generale din Pactul de stabilitate și de creștere și a cadrului temporar privind ajutoarele de stat le-a permis statelor membre să sprijine economia cu 6,6 % din PIB în 2020 și cu 7,1 % din PIB în 2021. Aceste măsuri au contribuit la menținerea stabilității și la asigurarea unei puternice redresări economice. Ne vom asigura că bugetul UE va fi cheltuit în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, asigurând protejarea deplină a intereselor financiare ale UE. În plus, până în prezent am mobilizat 21 de miliarde EUR din fondurile de care dispune politica de coeziune pentru a oferi sprijin de urgență sectorului medical și pentru a proteja locurile de muncă; în plus, cele 50 de miliarde EUR din cadrul REACT-EU au acționat ca o punte către instrumentele de redresare.

Acțiunile noastre de redresare a Europei dau deja rezultate. În centrul instrumentului NextGenerationEU, care dispune de un buget de peste 800 de miliarde EUR, Mecanismul de redresare și reziliență ne oferă acum ocazia de a deschide calea către o redresare susținută și favorabilă incluziunii. Impactul transformator al mecanismului va continua să se propage și să crească în anii următori, pe măsură ce se vor pune în aplicare reformele și se vor realiza investițiile, cu respectarea deplină a valorilor și a drepturilor fundamentale ale UE.

Am învățat multe în ultimul an și jumătate, inclusiv faptul că nu este suficient să ne redresăm în urma unei crize de o asemenea amploare, ci trebuie să ieșim din criză mai puternici și mai rezilienți, plasându-ne economiile pe o traiectorie de creștere susținută. Trebuie să punem în aplicare măsurile asupra cărora am convenit în ultimul an. De asemenea, în anii următori va trebui să promovăm investiții publice și private suplimentare în întreaga Uniune pentru ca dubla tranziție verde și digitală să se bucure de succes.

Comisia și-a respectat angajamentul de a consolida rolul de lider mondial al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește măsurile de combatere a pandemiei, acțiunile climatice și biodiversitatea, prin promovarea unei agende comerciale puternice, deschise și echitabile și prin menținerea ordinii mondiale bazate pe norme. Am consolidat angajamentul UE față de Balcanii de Vest și am întărit parteneriatele cu vecinii noștri din est și sud, prin intermediul unor planuri economice și de investiții ambițioase, procedând întocmai și cu Africa.

În plus, am stabilit o nouă agendă UE-SUA pentru o schimbare globală, am continuat să punem în aplicare o politică nuanțată și solidă față de China, ne-am consolidat abordarea față de Rusia, am elaborat o agendă constructivă și realistă împreună cu Turcia și am prezentat strategii pentru a spori eficacitatea cooperării multilaterale și a acțiunilor umanitare.

În acest spirit ne prezentăm astăzi programul de lucru pentru 2022. Acest program demonstrează hotărârea noastră de a ieși din pandemie mai puternici decât eram înainte, de a accelera dubla tranziție verde și digitală și de a construi o societate mai echitabilă, mai rezilientă și mai solidară, în conformitate cu Agenda 2030 a ONU și cu Acordul de la Paris. Solicităm Parlamentului European și Consiliului să ajungă rapid la un acord cu privire la principalele propuneri legislative. Împreună, putem să ne asigurăm că cetățenii, întreprinderile și părțile interesate pot beneficia de eforturile noastre combinate. În paralel, vom prezenta propuneri în conformitate cu angajamentele pe care ni le-am asumat, astfel cum se prevede la punctele și anexele următoare 2 la prezentul program de lucru.

2.Transpunerea în realitate a celor șase obiective ambițioase emblematice

2.1.Pactul verde european

Comisia va înainta pe calea sa către transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Vom propune un cadru de reglementare pentru certificarea eliminării dioxidului de carbon, pentru a intensifica implementarea eliminării durabile a dioxidului de carbon și pentru a crea un nou model de afaceri care să recompenseze administratorii de terenuri care aplică astfel de practici. Vom revizui standardele privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele și vom institui un cadru legislativ pentru măsurarea armonizată a emisiilor generate de transporturi și de logistică în vederea sprijinirii tranziției către o mobilitate cu emisii zero. De asemenea, vom revizui normele UE privind gazele fluorurate cu efect de seră pentru a reduce și mai mult emisiile acestora și pentru a asigura respectarea angajamentelor internaționale.

Obligațiunile verzi vor juca un rol din ce în ce mai important în finanțarea necesară pentru decarbonizarea societății noastre, ca parte a Planului de investiții pentru o Europă durabilă.

Vom da curs planului de acțiune privind reducerea la zero a poluării, inclusiv în domeniul gestionării integrate a apei, pentru a aborda problema poluanților din apele de suprafață și din apele subterane, precum și în domeniul calității aerului înconjurător, în vederea alinierii standardelor la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. În plus, vom propune măsuri de restricționare a adăugării de microplastice în produse și de reducere a eliberării acestora în mediu. Vom aborda provocările legate de sustenabilitate ale materialelor plastice biodegradabile și compostabile și vom identifica domeniile în care acestea ar putea fi benefice pentru mediu. De asemenea, vom revizui legislația privind clasificarea, etichetarea și ambalarea și vom lucra în continuare la revizuirea punctuală a Regulamentului REACH pentru o mai bună protecție a sănătății umane și a naturii.

Pe lângă inițiativele noastre referitoare la politica privind produsele sustenabile, vom consolida drepturile consumatorilor de a repara produsele la prețuri echitabile. Se va prelungi astfel durata de viață utilă a bunurilor, contribuind așadar la realizarea obiectivelor economiei circulare.

Tranziția către o energie curată este cea mai bună garanție împotriva șocurilor generate de creșterea prețurilor precum cel cu care se confruntă Uniunea în prezent. Creșterea prețurilor la energie a subliniat, încă o dată, necesitatea de a accelera utilizarea surselor regenerabile de energie. În sprijinul obiectivului privind energia din surse regenerabile stabilit în iulie 2021, Comisia va lucra la elaborarea de bune practici pentru autorizarea surselor regenerabile de energie și va publica o comunicare privind energia solară, care se va concentra pe aplicații specifice și va aborda barierele existente.

Vom mobiliza resurse pentru a asigura o tranziție verde echitabilă și justă pe plan social și internațional: pe lângă Fondul pentru o tranziție justă și Fondul pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, aflate în stadiu de propunere, legat de extinderea comercializării carbonului la transporturi și locuințe, vom dubla finanțarea externă pentru biodiversitate și vom contribui în mod semnificativ la finanțarea combaterii schimbărilor climatice pentru țările mai puțin dezvoltate și pentru țările cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice.

Vom continua să facem eforturi pentru o agricultură mai verde și mai durabilă și să punem în aplicare acțiunile prevăzute în strategia „De la fermă la consumator”. În 2022, Comisia va colabora cu statele membre pentru a conveni asupra unor planuri strategice naționale ambițioase care să permită îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune și ale Pactului verde. De asemenea, Comisia va propune, printre alte inițiative, noi norme privind utilizarea durabilă a pesticidelor pentru a atinge obiectivul de reducere cu 50 % stabilit în strategia privind biodiversitatea și în strategia „De la fermă la consumator” și pentru a revizui standardele de comercializare. În paralel, Comisia va urmări să extindă practicile agricole durabile prin promovarea sechestrării carbonului în solurile agricole, prin redefinirea unor modalități durabile de utilizare a terenurilor agricole, precum și în domeniul pisciculturii și al produselor obținute din acvacultură, îmbunătățind totodată monitorizarea, la nivel de fermă, a indicatorilor de durabilitate.

2.2.O Europă pregătită pentru era digitală

Pandemia a fost un catalizator pentru accelerarea digitalizării Europei și a lumii. Comisia își va continua drumul către deceniul digital pentru a realiza transformarea digitală a UE până în 2030. Suntem hotărâți să deschidem calea în cursa mondială pentru o tehnologie fiabilă, sigură și centrată pe factorul uman. De asemenea, vom depune eforturi pentru a ajunge la un acord cu privire la propunerile noastre privind un internet sigur și securizat, o identitate digitală europeană și o inteligență artificială demnă de încredere, și pentru a le pune în aplicare.

Piața unică rămâne în centrul unei economii europene inovatoare, prospere și orientate spre viitor. Pentru a contribui la o redresare rezilientă și la dubla tranziție, este nevoie de o politică puternică și eficace în domeniul concurenței și de asigurarea respectării normelor în această privință. În acest context, Comisia a lansat o revizuire a politicii în domeniul concurenței pentru a se asigura că diferitele instrumente sunt adecvate scopului. De asemenea, vom prezenta un instrument pentru situații de urgență al pieței unice pentru a contribui la prevenirea unor perturbări viitoare.

În ciuda numeroaselor provocări și perturbări, Europa a făcut față crizei în mare parte datorită competențelor sale inovatoare, a bazei sale industriale puternice și a lanțurilor sale de aprovizionare, care sunt diversificate și competitive. Cu toate acestea, în câteva sectoare strategice, Europa s-a dovedit a fi vulnerabilă din cauza dependenței ridicate de un număr foarte limitat de furnizori din afara UE, în special în ceea ce privește materiile prime. Acest lucru este evident în special în ceea ce privește semiconductorii. Aprovizionarea cu aceste cipuri de care depind soluțiile digitale ale Europei a devenit o preocupare reală pentru industria UE, dat fiind că există cazuri în care producția este încetinită. În acest context, vom adopta un Act european privind cipurile care să promoveze un ecosistem european de cipuri de ultimă generație pentru a ne stimula capacitatea de inovare și securitatea aprovizionării și pentru a dezvolta noi piețe pentru tehnologii europene inovatoare.

Având în vedere că economia și societatea se bazează tot mai mult pe soluții digitale, trebuie să ne asigurăm că ne putem apăra într-o lume din ce în ce mai expusă la piratarea produselor conectate și a serviciilor asociate. În acest scop, vom propune un Act european privind reziliența cibernetică, care să stabilească standarde comune de securitate cibernetică pentru produse. De asemenea, vom începe să construim un sistem global de comunicații spațiale securizate al UE, care să le ofere statelor membre conectivitate în bandă largă la nivelul UE, acolo unde în prezent nu există, și comunicații securizate și independente.

Întrucât sectorul energetic va avea cea mai mare contribuție la îndeplinirea obiectivului climatic al UE de reducere a emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030, Comisia va propune un plan de acțiune pentru o transformare digitală accelerată a sectorului, care este necesară pentru a asigura trecerea la surse regenerabile de energie, la o mobilitate conectată, la clădiri inteligente și la un sistem energetic mai integrat, centrat pe consumatori. Problemele mari de aprovizionare cu energie cu care s-au confruntat SUA și UE în ultimul an demonstrează necesitatea unei energii reziliente și sigure din punct de vedere cibernetic.

Pentru ca cetățenii europeni să beneficieze pe deplin de tehnologia digitală, este esențial ca aceștia să aibă cunoștințe digitale solide. Această necesitate a fost întărită de faptul că învățământul la distanță a devenit norma în timpul pandemiei de COVID-19. În plus, acesta este unul dintre obiectivele-cheie înscrise în Busola pentru dimensiunea digitală. Pentru a remedia lacunele în materie de competențe și cunoștințe, vom propune măsuri de facilitare și de promovare a competențelor digitale în școli și în instituțiile de învățământ superior.

Cercetarea și inovarea vor juca un rol esențial în răspunsul la provocările cu care ne confruntăm în prezent. Acestea vor contribui la redresarea Europei, pe baza creșterii economice care poate impulsiona tranziția verde și cea digitală. Acest lucru va fi esențial pentru o creștere economică echitabilă în beneficiul tuturor regiunilor și cetățenilor, inclusiv al zonelor rurale. Este important să ne asigurăm că Europa rămâne la frontierele științei și în avangarda noilor valuri de inovare.

Soluțiile digitale pot contribui, de asemenea, la sprijinirea unei mobilități mai integrate și mai durabile. Vom propune o inițiativă privind serviciile digitale de mobilitate multimodală pentru a remedia lacunele pieței în ceea ce privește utilizarea combinată a diferitelor moduri de transport, inclusiv a transportului feroviar.

2.3.O economie în serviciul cetățenilor

Acum, când activitatea economică își revine treptat la nivelurile de dinainte de pandemie, trebuie să reflectăm asupra consecințelor crizei asupra economiei noastre. Acesta este motivul pentru care Comisia relansează dezbaterea publică privind regulile politicii fiscal-bugetare și cadrul de guvernanță economică. Comisia va lua în considerare toate opiniile exprimate în cursul dezbaterii publice. În primul trimestru al anului 2022, Comisia va oferi orientări pentru politica fiscal-bugetară pentru perioada următoare, cu scopul de a facilita coordonarea politicilor fiscal-bugetare și pregătirea programelor de stabilitate și de convergență ale statelor membre. Orientările vor ține seama de situația economică la nivel mondial, de situația specifică a fiecărui stat membru și de discuția privind cadrul de guvernanță economică. Comisia va oferi orientări cu privire la posibilele modificări ale cadrului de guvernanță economică, obiectivul urmărit fiind acela de a ajunge la un consens larg cu privire la calea de urmat în timp util pentru 2023. SURE, Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență, s-a dovedit a fi un instrument de mare succes, iar Comisia va examina cu atenție lecțiile învățate.

Pentru a se asigura că europenii au acces la locuri de muncă de calitate, la condiții de muncă echitabile și la o vastă protecție socială și că se pot bucura de o viață mai echilibrată, Comisia va monitoriza punerea în aplicare a planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale.

Șocul pandemiei a scos la iveală importanța unor plase de siguranță socială puternice. Vom propune o recomandare privind venitul minim pentru a sprijini politicile statelor membre.

De asemenea, Comisia va prezenta o comunicare menită să consolideze dialogul social la nivelul UE și la nivel național pentru a sprijini rolul-cheie al partenerilor sociali în promovarea unei redresări economice și sociale, care să fie echitabilă și bazată pe coeziune, precum și a tranziției verzi, digitale și a pieței forței de muncă.

De asemenea, vom prezenta o propunere de îmbunătățire a protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, care va ține seama de rezultatele consultării cu partenerii sociali. Suntem de acord cu Parlamentul European, care, în raportul adoptat recent în temeiul articolului 225 din TFUE, arată că problema azbestului este extrem de îngrijorătoare.

Sectorul financiar joacă un rol esențial în redresarea economică. În timpul pandemiei, numărul tranzacțiilor digitale a crescut, iar Comisia va prezenta o inițiativă privind plățile instant pentru a încuraja acceptarea deplină a acestor plăți în UE.

În plus, criza sanitară a reconfirmat necesitatea unor piețe europene de capital pe deplin dezvoltate. Redresarea necesită investiții masive, care nu pot fi acoperite numai de fondurile publice și de împrumuturile bancare tradiționale. Comisia va lua măsuri în ceea ce privește procedurile de insolvență, prin sporirea convergenței și eliminarea discrepanțelor, pentru a spori eficiența, a facilita investițiile transfrontaliere și a reduce sarcina administrativă. Cerințele de cotare la bursă vor fi simplificate pentru ca piețele publice de capital să fie mai atractive pentru întreprinderile din UE și pentru a facilita accesul întreprinderilor mici și mijlocii la capital.

La 8 octombrie, 136 de jurisdicții din întreaga lume, printre care și statele membre ale UE, membrii G20 și membrii OCDE, au ajuns la un acord istoric privind reforma fiscală mondială, stabilind un nivel minim de impozitare efectivă în lume (pilonul 2) și o realocare a drepturilor de impozitare (pilonul 1). De când a început acest proces, în 2016, Comisia a sprijinit cu fermitate acest efort internațional. De asemenea, Comisia va depune eforturi pentru a demonstra poziția de lider a UE în ceea ce privește echitatea fiscală la nivel mondial, prin asigurarea punerii în aplicare rapide și coerente a acordului sus-menționat la nivelul întregii Uniuni.

2.4.O Europă mai puternică pe scena internațională

Schimbările geopolitice actuale au subliniat faptul că, într-o lume aflată în schimbare rapidă, Europa trebuie să își consolideze influența și să își apere valorile și interesele.

Prin noua noastră strategie intitulată „Portalul mondial” (Global Gateway), care va fi strâns coordonată cu inițiativa „Build Back Better World” (B3W), vom consolida eforturile Uniunii Europene de a construi parteneriate în materie de conectivitate care să promoveze conectivitatea digitală și verde sigură cu parteneri din întreaga lume.

Crizele umanitare din diferite colțuri ale lumii au evidențiat decalajul dintre nevoi și resursele disponibile. Diferitele crize mondiale au confirmat faptul că trebuie să ne consolidăm parteneriatele cu aliații; în acest context, vom prezenta o nouă declarație comună UE­NATO și vom încerca să intensificăm eforturile de instituire a unei veritabile uniuni europene a apărării.

Comisia va pregăti un pachet de măsuri în domeniul apărării, care va include o foaie de parcurs privind tehnologiile de securitate și apărare pentru stimularea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării și pentru reducerea dependențelor strategice ale UE în ceea ce privește tehnologiile critice și lanțurile valorice din sectoarele securității și apărării.

Anul viitor, vom prezenta o serie de noi inițiative, concentrându-ne, în același timp, pe punerea în aplicare a acțiunilor anterioare. Vom propune un regulament consolidat privind legea de blocare pentru a proteja mai bine operatorii din UE, indiferent dacă este vorba de persoane fizice sau de întreprinderi, prin descurajarea și contracararea în continuare a aplicării extrateritoriale a sancțiunilor de către țările terțe. Acest lucru va consolida și mai mult reziliența și autonomia strategică deschisă a UE.

Vom continua tranziția energetică mondială, precum și promovarea securității aprovizionării, a tehnologiilor curate și a piețelor deschise. Aceasta va face parte din noua strategie privind angajamentul internațional în domeniul energiei, care va analiza noi oportunități de implementare a unui sistem energetic nepoluant și de promovare a eficienței energetice și a tehnologiilor sigure și durabile, trecând treptat de la utilizarea combustibililor fosili la soluții energetice verzi și promovând o tranziție justă.

Vom revizui Agenda din 2016 privind guvernanța internațională a oceanelor prezentând o comunicare comună care va stabili un plan de acțiune privind guvernanța internațională a oceanelor, pentru a face față principalelor amenințări, cum ar fi poluarea, impactul schimbărilor climatice și pierderea biodiversității. Vom transmite astfel un mesaj puternic că UE este lider în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor la nivel mondial, astfel cum se prevede în obiectivele de dezvoltare durabilă incluse în Agenda 2030.

Regiunea Golfului este un partener-cheie pentru UE. Pentru a consolida cooperarea și a crea un cadru pentru dialogul nostru politic, vom prezenta o comunicare comună care va stabili un parteneriat strategic cu Golful.

2.5.Promovarea modului nostru de viață european

Tinerii trebuie să își poată modela viitorul; ei sunt cei care conduc dezbaterea în cadrul Conferinței privind viitorul Europei. Uniunea noastră are nevoie de un suflu și de o viziune de care ei să se poată atașa. Vom lansa o nouă inițiativă ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – Orientare - Învățare - Specializare - Reușită), menită să îi ajute pe tinerii europeni defavorizați care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare. Datorită acestei inițiative, acești tineri vor putea dobândi experiență profesională în străinătate, beneficiind de sprijinul social necesar. Obiectivul final este integrarea lor în sistemul de educație, de formare profesională sau găsirea unui loc de muncă de calitate.

Pentru a răspunde provocărilor noi și vechi, pentru a aborda deficitele demografice și cele de pe piața forței de muncă, precum și pentru a ne asuma responsabilități la nivel mondial, este extrem de important să găsim, la nivel european, un teren comun cu privire la modul de gestionare a migrației și a azilului. Evenimentele recente, inclusiv cele din Belarus și Afganistan, demonstrează faptul că trebuie să ajungem rapid la un acord cu privire la propunerile legislative care nu au fost încă adoptate în temeiul noului Pact privind migrația și azilul. Pactul, prezentat de Comisie în urmă cu un an, conține toate elementele necesare pentru un sistem echilibrat și uman, care să funcționeze pentru toate statele membre. Vom continua să colaborăm cu Parlamentul European și cu statele membre pentru a consolida în continuare încrederea și pentru a institui o politică europeană durabilă de gestionare a migrației.

Comisia va continua să lucreze la construirea unei veritabile uniuni a securității și va raporta periodic cu privire la progresele înregistrate în domeniul securității, inclusiv cu privire la negocierile în curs privind principalele dosare legislative, în special în ceea ce privește cele patru priorități strategice: un mediu de securitate adaptat exigențelor viitorului, găsirea unor soluții pentru a face față amenințărilor în continuă evoluție, protejarea cetățenilor europeni împotriva terorismului și a criminalității organizate și un ecosistem european solid în materie de securitate. Activitatea continuă în domeniul securității cibernetice rămâne un element esențial al uniunii securității. În același timp, activitatea privind combaterea traficului de persoane își urmează cursul; vom lua noi măsuri pentru a îmbunătăți schimbul securizat de informații esențiale cu țările terțe pentru persoanele care asigură securitatea în prima linie, alături de o actualizare a normelor privind informațiile prealabile referitoare la pasageri.

Răspunsul la pandemie a demonstrat încă o dată că știința și educația sunt neprețuite nu numai pentru promovarea modului nostru de viață, ci și pentru menținerea sănătății noastre. Școlile și universitățile noastre se adaptează la revoluția digitală, însă criza a scos în evidență problema echității în educație, unii elevi fiind afectați mai mult decât alții. Dorim să asigurăm viitorul următoarei generații de oameni de știință și de cercetători europeni și să menținem statutul de lider mondial al universităților europene, stimulându-le, în același timp, activitatea de cooperare. În acest scop, vom prezenta strategia UE pentru universități și vom propune modalități pentru o cooperare transnațională mai profundă și durabilă în învățământul superior, care vor fi elaborate odată cu inițiativele de îmbunătățire a digitalizării în școli și în învățământul superior pentru a asigura coerența.

În urma învățămintelor desprinse din criza provocată de pandemia de COVID-19, vom prezenta o nouă strategie europeană privind serviciile de îngrijire care să vizeze atât îngrijitorii, cât și persoanele care beneficiază de îngrijire, de la îngrijirea copiilor la îngrijirea pe termen lung. Strategia va stabili un cadru pentru reformele de politică menite să orienteze dezvoltarea unor servicii de îngrijire pe termen lung care să fie durabile și care să asigure un acces mai bun și mai abordabil la servicii de calitate pentru toți. Aceasta va aborda, de asemenea, educația și îngrijirea copiilor, acordând o atenție deosebită copiilor cu handicap și celor care provin din grupuri defavorizate. În plus, strategia va contribui la eliminarea disparităților de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, va spori capacitarea femeilor și va contribui la egalitatea de gen, inclusiv prin revizuirea obiectivelor de la Barcelona.

Continuăm să lucrăm la o uniune europeană a sănătății puternică și vom propune un nou cadru pentru un sector farmaceutic dinamic al UE, pentru a asigura accesul tuturor cetățenilor UE la medicamente de înaltă calitate la prețuri accesibile, pentru a stimula inovarea și pentru a spori securitatea aprovizionării. Acest nou cadru va oferi un mediu de reglementare simplificat și eficient datorită digitalizării inovatoare și, prin urmare, va deveni o inițiativă emblematică pentru reducerea sarcinii administrative. De asemenea, vom prezenta o revizuire a legislației privind medicamentele pentru copii și pentru persoanele care suferă de boli rare, pentru a remedia deficiențele și pentru a ne asigura că medicamentele și tratamentele inovatoare sunt ușor accesibile. Ambele inițiative dau curs strategiei farmaceutice pentru Europa și vor contribui la autonomia strategică deschisă în sectorul medical, bazându-se pe experiența dobândită în timpul pandemiei pentru a sprijini un sistem farmaceutic adaptat exigențelor viitorului și rezistent la crize. Aceste inițiative vor fi susținute de propunerea de creare a unui veritabil spațiu european al datelor medicale, cu o guvernanță demnă de încredere pentru a asigura securitatea și protecția datelor. Acest lucru va da un nou impuls cercetării în domeniul medicamentelor revoluționare și le va permite cetățenilor să exercite un control mai mare asupra propriilor date medicale.

O recomandare privind screeningul pentru depistarea cancerului, care se înscrie în planul european de combatere a cancerului și ține seama de cele mai recente dovezi științifice disponibile, va consolida acțiunile de screening și diagnosticare precoce a cancerului, datorită cărora pot fi salvate vieți.

2.6.Un nou elan pentru democrația europeană

Acum, când Conferința privind viitorul Europei este în plină desfășurare, toți europenii sunt invitați să își exprime punctul de vedere cu privire la modul în care ne putem contura viitorul comun. Conferința este un exercițiu democratic fără precedent, deschis și favorabil incluziunii, care dispune de o platformă digitală multilingvă. Vom asculta cu atenție ideile prezentate și contribuțiile aduse și suntem pregătiți să dăm curs elementelor asupra cărora se va conveni în cadrul conferinței. Pentru a ne asigura că profităm la maximum de această oportunitate, punem în practică instrumente noi și inovatoare în vederea transformării modului în care colaborăm cu cetățenii noștri. Ne vom asigura astfel că tinerii pot conduce dezbaterile.

Inițiativa cetățenească europeană le permite deja cetățenilor să contribuie la modelarea Uniunii noastre, solicitându-i Comisiei să propună noi legi. În prezent, există unsprezece astfel de inițiative care permit exprimarea sprijinului, urmând ca în curând acestea să fie completate cu alte trei inițiative.

Menținerea libertății și a pluralismului mass-mediei reprezintă unul din fundamentele sistemelor noastre democratice. Vom lua măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți transparența, responsabilitatea și independența în ceea ce privește acțiunile care afectează libertatea și pluralismul mass-mediei prin prezentarea unei Legi europene privind libertatea mass-mediei.

Statul de drept este esențial pentru identitatea și valorile noastre ca europeni. Aceasta este, de asemenea, o condiție prealabilă pentru funcționarea eficace a UE, bazată pe încredere reciprocă. Raportul din 2021 privind statul de drept a arătat că există evoluții pozitive în statele membre, dar și cazuri de regres, precum și apariția unor noi motive de îngrijorare. Comisia își va continua activitatea în calitate de gardian al tratatelor pentru a se asigura că provocările la adresa statului de drept sunt identificate și abordate, inclusiv prin formularea de recomandări specifice adresate statelor membre în raportul din 2022 privind statul de drept. De asemenea, Comisia va lua măsurile necesare pentru a susține supremația dreptului UE și se va baza pe toate instrumentele de care dispune pentru a asigura o abordare coerentă și eficace, inclusiv în vederea protejării banilor contribuabililor din UE.

Comisia va continua să lucreze la instituirea unui cadru juridic comun pentru transferul eficient al procedurilor penale între statele membre, pentru a intensifica lupta împotriva criminalității transfrontaliere. De asemenea, vom evalua modul în care se poate realiza convergența între statele membre în ceea ce privește arestarea preventivă și condițiile de detenție, ca parte a îmbunătățirii cooperării transfrontaliere în materie penală.

Comisia își va continua activitatea pentru a se asigura că Uniunea egalității devine o realitate pentru toți. Toți cetățenii ar trebui să se simtă în siguranță, fără să se teamă de discriminare sau de violență pe motive de orientare sexuală, identitate de gen, exprimare de gen, caracteristici sexuale, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap sau vârstă. Organismele de promovare a egalității joacă un rol esențial în garantarea acestor drepturi; vom propune măsuri de consolidare a rolului și a independenței acestora. Vom prezenta măsuri de îmbunătățire a recunoașterii filiației între statele membre și de consolidare a cooperării judiciare privind protecția adulților vulnerabili în situații transfrontaliere. Măsurile pe care le vom propune pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor vor fi completate, anul viitor, cu o inițiativă menită să sprijine statele membre în îmbunătățirea prevenirii și în luarea de măsuri pentru combaterea practicilor dăunătoare împotriva femeilor și a fetelor. 

Ne vom strădui să realizăm progrese în ceea ce privește conceperea noului Organism interinstituțional de etică al UE, inclusiv prin continuarea colaborării strânse cu celelalte instituții pentru a găsi terenul comun necesar cu privire la domeniul de aplicare, rolul și competențele acestui viitor organism. Acesta trebuie să respecte particularitățile fiecărei instituții, precum și diferitele responsabilități și obligații instituționale și democratice care îi revin în temeiul tratatelor. Raportul din proprie inițiativă al Parlamentului European reprezintă o contribuție importantă la discuțiile în curs.

Comisia va prezenta, de asemenea, o inițiativă privind exodul creierelor și atenuarea provocărilor asociate cu declinul populației, în care va analiza diferiții factori determinanți, consecințele pe termen lung și posibilele soluții pentru stoparea sau chiar inversarea exodului de creiere.

3.O mai bună legiferare, punere în aplicare și asigurare a respectării legislației UE

3.1.O mai bună legiferare

Agenda noastră pentru o mai bună legiferare asigură faptul că deciziile politice sunt luate pe baza celor mai bune date disponibile, ținând seama de impactul pe care îl vor avea acestea pe teren și de opiniile persoanelor și ale întreprinderilor care ar putea fi afectate. Această abordare contribuie la asigurarea faptului că reglementarea este orientată, ușor de aplicat și nu adaugă sarcini de reglementare inutile. Comunicarea din 2021 intitulată „O mai bună legiferare: unirea forțelor pentru îmbunătățirea legislației” stabilește principalele modalități de îmbunătățire a calității legislației și de maximizare a beneficiilor acesteia.

Pentru a reduce la minimum sarcina legată de îndeplinirea obiectivelor de politică ale UE, Comisia va pune pe deplin în aplicare principiul numărului constant în cadrul prezentului program de lucru al Comisiei. Acest lucru va garanta că, atunci când introducem noi sarcini, încercăm în mod sistematic și proactiv să reducem sarcinile impuse de legislația existentă. Costurile preconizate ale respectării legislației UE vor fi cuantificate într-un mod mai transparent, acolo unde acest lucru este fezabil și proporțional, și vor fi prezentate în mod sistematic în evaluările impactului. Costurile administrative vor fi compensate. În cea mai mare măsură posibilă, se vor lua și alte măsuri în vederea compensării costurilor de ajustare. Principiul numărului constant va completa Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), care identifică și elimină în mod sistematic birocrația și costurile inutile.

O mai bună legiferare este, de asemenea, esențială pentru sprijinirea sustenabilității și a transformării digitale. Obiectivele ambițioase ale Comisiei în materie de înverzire și digitalizare și dimensiunile lor sociale și echitabile, împreună cu accentul pus pe obiectivele de dezvoltare durabilă și pe principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” și pe principiul „digital în mod implicit”, vor ocupa un loc mai important în evaluările, evaluările impactului și consultările pe care le vom efectua. Egalitatea pentru toți, inclusiv egalitatea de gen, precum și implicațiile externe ale politicilor interne vor fi luate în considerare în toate etapele procesului de elaborare a politicilor. Evaluările impactului teritorial și evaluarea adaptabilității la zonele rurale vor fi consolidate, astfel încât să se țină seama mai mult de nevoile și particularitățile diferitelor teritorii ale UE. Se va acorda o atenție deosebită impactului asupra tinerei generații. Integrarea previziunilor în procesul de elaborare a politicilor va consolida, de asemenea, adaptarea viitoare a reglementărilor noastre.

3.2.Punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației UE

Adoptarea unei legislații ambițioase și inovatoare este doar începutul: punerea în aplicare corespunzătoare este esențială pentru protejarea drepturilor cetățenilor și ale întreprinderilor din Uniune. Comisia va continua să colaboreze cu statele membre și să le sprijine pentru a asigura punerea în aplicare rapidă și deplină a normelor UE noi și a celor existente și nu va ezita să asigure respectarea legislației UE prin lansarea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, atunci când este necesar. Realizarea acestui demers este o condiție prealabilă pentru îndeplinirea obiectivelor noastre de politică în domenii precum buna funcționare a pieței unice, trecerea Europei la era digitală, realizarea Pactului verde european și punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Cazurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor reprezintă, de asemenea, o parte esențială a setului de instrumente de care dispune Comisia pentru a apăra drepturile fundamentale și valorile pe care se întemeiază Uniunea.

4.Concluzie

În ultimul an și jumătate, Uniunea noastră și cetățenii săi au dat dovadă de curaj, tenacitate și unitate în fața unor provocări fără precedent. Lumea de astăzi este în continuare marcată de incertitudini, de evenimente perturbatoare și de tensiuni geopolitice tot mai mari, combinate cu schimbările climatice și cu criza naturală. Însă, prin valorificarea oportunităților pe care le scot la lumină aceste provocări și pornind de la bazele pe care le-am pus, putem realiza transformarea societății de care are nevoie Europa și pe care o merită cetățenii.

Prezentul program de lucru stabilește acțiuni specifice pentru a continua realizarea obiectivelor ambițioase stabilite de Comisie la începutul mandatului său și pentru a orienta în continuare Uniunea către o redresare durabilă. Acesta enumeră, de asemenea, principalele propuneri legislative care ar trebui să aibă prioritate în procesul legislativ pentru a asigura punerea în aplicare rapidă pe teren. Vom folosi această listă ca bază pentru dialogul nostru cu Parlamentul European și cu Consiliul, cu scopul de a conveni asupra unei declarații comune privind prioritățile legislative până la sfârșitul anului, în conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare 3 .

Am demonstrat că, acționând împreună, suntem mai în măsură să facem față provocărilor generaționale și să protejăm viețile și mijloacele de subzistență.

Această unitate, de care avem nevoie mai mult decât oricând, nu ar trebui să fie însă în detrimentul obiectivelor noastre ambițioase. Vom avea nevoie de ambele elemente dacă vrem să construim în continuare o Uniune rezilientă pentru un viitor prosper.

(1)

   De asemenea, vom prezenta un plan de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE. 

(2)

 Poziția unei inițiative în anexele la prezentul program nu modifică responsabilitățile menționate în scrisorile de misiune trimise fiecărui membru al colegiului de către președinta von der Leyen.

(3)

JO L 123, 12.5.2016, p. 1.


Strasbourg, 19.10.2021

COM(2021) 645 final

ANEXE

la

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

Programul de lucru al Comisiei pentru 2022Împreună pentru o Europă mai puternică
Anexa I: Inițiative noi 1

Nr.

Obiectivul de politică

Inițiative

Pactul verde european

1.

Pachetul referitor la „reducerea la zero a poluării”

a)Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T2 2022)

b)Gestionarea integrată a apei – liste revizuite ale poluanților din apele de suprafață și din apele subterane (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 192 din TFUE, T3 2021)

c)Revizuirea Directivei privind calitatea aerului înconjurător (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 192 din TFUE, T3 2022)

2. 

Pachetul de măsuri privind clima

a)Revizuirea normelor UE privind gazele fluorurate cu efect de seră [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 192 alineatul (1) din TFUE, T2 2022]

b)Cadrul UE pentru măsurarea armonizată a emisiilor generate de transporturi și de logistică [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 91 și articolul 100 alineatul (2) din TFUE, T4 2022]

c)Revizuirea standardelor privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 192 alineatul (1) din TFUE, T4 2022]

d)Certificarea eliminării dioxidului de carbon [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 192 alineatul (1) din TFUE, T4 2022]

3.

Economia circulară

Inițiativa privind dreptul la reparare (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T3 2022)

4.

Pachetul privind materialele plastice

a)Cadrul de politică pentru materialele plastice biologice, biodegradabile și compostabile (inițiativă fără caracter legislativ, T2 2022)

b)Restricții privind microplasticele (inițiativă fără caracter legislativ, T4 2022)

c)Măsuri de reducere a eliberării de microplastice în mediu (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T4 2022)

5.

Biodiversitatea și Strategia „De la fermă la consumator”

Utilizarea durabilă a pesticidelor – revizuirea normelor UE [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 192 alineatul (1) din TFUE, T1 2022]

O Europă pregătită pentru era digitală

6..

Reziliența cibernetică

Actul european privind reziliența cibernetică (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T3 2022)

7.

Semiconductorii

Actul european privind cipurile (inițiativă cu sau fără caracter legislativ, T2 2022)

8.

Securitatea și apărarea

Foaie de parcurs privind tehnologiile de securitate și de apărare (inițiativă fără caracter legislativ, T1 2022)

9.

O activitate spațială inovatoare și durabilă

a)Construirea unui sistem global de comunicații spațiale securizate al UE (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 189 din TFUE, T2 2022)

b)Strategia UE pentru managementul traficului spațial (inițiativă fără caracter legislativ, T2 2022)

10.

Componenta digitală în educație și competențe

a)Recomandare privind îmbunătățirea ofertei de cursuri de dezvoltare a competențelor digitale în educație și formare (inițiativă fără caracter legislativ, T3 2022)

b)Recomandare privind factorii care favorizează educația digitală (inițiativă fără caracter legislativ, T3 2022)

11.

Piața unică

Instrumentul pentru situații de urgență al pieței unice (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T1 2022)

12..

Mobilitatea digitală multimodală

Servicii de mobilitate digitală multimodală (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 91 din TFUE, T4 2022)

O economie în serviciul cetățenilor

13.

Protecția lucrătorilor

Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 153 alineatul (2) din TFUE, T3 2022]

14.

Întreprinderile mici și mijlocii

Facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la capital (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T3 2022)

15.

Plățile instant

Inițiativa privind plățile instant în UE (inițiativă cu sau fără caracter legislativ, T2 2022)

16.

Aprofundarea uniunii piețelor de capital

Inițiativa referitoare la armonizarea anumitor aspecte de drept material privind procedurile de insolvență (inițiativă cu sau fără caracter legislativ, T3 2022)

17.

Echitatea fiscală

Propunere referitoare la punerea în aplicare a Acordului global al OCDE privind realocarea drepturilor de impozitare (inițiativă legislativă, articolul 115 din TFUE)

18.

Venitul minim

Recomandare privind venitul minim (inițiativă fără caracter legislativ, T3 2022)

19.

Regiunile ultraperiferice

Parteneriatul strategic reînnoit cu regiunile ultraperiferice (inițiativă fără caracter legislativ, T2 2022)

O Europă mai puternică pe plan internațional

20.

Legea de blocare

Modificarea Legii de blocare (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T2 2022)

21.

Angajamentul internațional în domeniul energiei

Noua strategie privind angajamentul internațional în domeniul energiei (inițiativă fără caracter legislativ, T1 2022)

22.

Guvernanța internațională a oceanelor

Comunicare comună privind guvernanța internațională a oceanelor (inițiativă fără caracter legislativ, T2 2022)

23.

Un parteneriat cu regiunea Golfului

Comunicare comună privind un parteneriat cu regiunea Golfului (inițiativă fără caracter legislativ, T2 2022)

Promovarea modului nostru de viață european

24.

Strategia europeană privind serviciile de îngrijire

Strategia europeană privind serviciile de îngrijire – Comunicare referitoare la o strategie europeană privind serviciile de îngrijire, însoțită de revizuirea obiectivelor de la Barcelona și de o propunere de recomandare a Consiliului privind îngrijirea pe termen lung (inițiativă fără caracter legislativ, T3 2022)

25.

Informații prealabile referitoare la pasageri

Obligația transportatorilor de a comunica informațiile prealabile referitoare la pasageri (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T2 2022)

26.

Accesul reciproc la informații legate de securitate

Cadrul pentru accesul reciproc la informații legate de securitate pentru ofițerii din prima linie între UE și principalele țări terțe pentru a contracara amenințările comune la adresa securității (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, T4 2022)

27.

Screeningul pentru depistarea cancerului

Actualizarea Recomandării privind screeningul pentru depistarea cancerului (inițiativă fără caracter legislativ, T3 2022)

28.

Pachetul în domeniul educației

a)Strategia europeană pentru universități (inițiativă fără caracter legislativ, T1 2022)

b)Crearea de punți pentru o cooperare europeană eficace în domeniul învățământului superior (inițiativă fără caracter legislativ, T1 2022)

Un nou elan pentru democrația europeană

29.

Libertatea mass-mediei

Legea europeană privind libertatea mass-mediei (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T3 2022)

30.

Transferul procedurilor penale

Inițiativă privind transferul de proceduri penale [inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 82 alineatul (1) din TFUE, T3 2022]

31.

Recunoașterea filiației între statele membre

Recunoașterea filiației între statele membre (inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 81 alineatul (3) din TFUE, T3 2022)

32.

Organisme de promovare a egalității

Consolidarea rolului și a independenței organismelor de promovare a egalității (inițiativă legislativă, articolele 19 și 157 din TFUE, T3 2022)Anexa II: Inițiative REFIT 2

Nr.

Titlul

Obiectivul/potențialul de simplificare (scurtă explicație a obiectivului de reducere a sarcinii și de simplificare)

Pactul verde european

1.

Revizuirea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale

În urma evaluării directivei, au fost identificate unele domenii în care sunt necesare îmbunătățiri: o mai bună contracarare a problemelor restante și a celor emergente în materie de poluare, precum și îmbunătățirea guvernanței sectorului prin corelarea sa cu obiectivele Pactului verde european. Se va ține seama și de considerațiile în materie de sănătate publică (o mai bună prevenire a pandemiilor prin supravegherea apelor reziduale).

Se vor depune eforturi deosebite pentru a îmbunătăți monitorizarea și raportarea (trecerea la raportarea semiautomată). Statele membre și operatorii din stațiile de epurare – privați sau publici – vor beneficia de aceste îmbunătățiri. S-ar putea să fie necesare mai multe eforturi în ceea ce privește transparența, deoarece se consideră că aceasta este un motor pentru o mai bună performanță a sectorului.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 192 din TFUE, T2 2022)

2.

Revizuire – Restricționarea utilizării substanțelor periculoase în echipamentele electronice

Revizuirea va consolida și va simplifica legislația pentru a oferi o mai bună protecție a cetățenilor și a mediului împotriva substanțelor chimice periculoase, printre altele prin luarea în calcul a tranziției către un proces bazat pe principiul „o substanță, o evaluare” și prin asigurarea unei mai mari transparențe în ierarhizarea priorităților în domeniul gestionării substanțelor chimice, precum și prin încurajarea inovării în vederea dezvoltării unor alternative sigure și durabile, astfel cum se subliniază în Pactul verde european.

Revizuirea va urmări reducerea sarcinii administrative în ceea ce privește procesul de acordare a unor exceptări.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T4 2022)

3.

GreenData4All – Revizuirea Directivei de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) și a Directivei privind accesul publicului la informațiile despre mediu

Inițiativa se întemeiază pe Strategia europeană privind datele și constă în revizuirea atât a Directivei de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în UE (INSPIRE), cât și a Directivei privind accesul publicului la informațiile despre mediu, în urma evaluării acestora în 2021. Scopul inițiativei este de a moderniza regimul datelor în funcție de oportunitățile tehnologice și de inovare, permițându-le autorităților publice, întreprinderilor și cetățenilor din UE să sprijine mai ușor tranziția către o economie mai verde și mai neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și să reducă sarcina administrativă. Se preconizează că inițiativa va acoperi serviciile de date reutilizabile pe scară largă pentru a contribui la colectarea, partajarea, prelucrarea și analizarea unor volume mari de date relevante pentru asigurarea conformității cu legislația de mediu și cu acțiunile prioritare prezentate în cadrul Pactului verde european. Inițiativa vizează raționalizarea raportării și reducerea sarcinii administrative printr-o mai bună reutilizare a datelor existente, prin generarea automată de rapoarte cu ajutorul extragerii de date, precum și prin colectarea de informații comerciale.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 192 din TFUE, T4 2022)

4.

Propunere orizontală de realocare către agențiile UE a activității tehnice și științifice a UE privind substanțele chimice

Inițiativa vizează raționalizarea, prin realocarea către agențiile UE, a responsabilităților legate de furnizarea de lucrări științifice și tehnice privind substanțele chimice, responsabilități care sunt în prezent dispersate între diverși actori (comitete științifice, consultanți, servicii ale Comisiei), pornind de la principiul „o substanță, o evaluare”.

Prezenta propunere va reduce sarcina impusă părților interesate, deoarece va centraliza în cadrul agențiilor UE activitățile științifice și tehnice privind substanțele chimice. Propunerea va reduce, de asemenea, sarcina impusă instituțiilor UE (Comisia și agențiile), întrucât utilizarea expertizei agențiilor pentru evaluarea siguranței substanțelor chimice, în loc să se recurgă la comitete ad-hoc și la consultanți, va conduce la sinergii și la câștiguri în materie de eficiență.

(propunere legislativă, articolul 114 din TFUE, T4 2022)

5.

Revizuirea Regulamentului privind punerea la dispoziție și introducerea pe piață a detergenților

Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 648/2004 va aborda deficiențele identificate în urma evaluării și va adapta cerințele de reglementare pentru detergenți la evoluțiile recente și la nevoile socioeconomice. Aceasta se va înscrie în linia strategiei UE pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice.

Una din principalele probleme evidențiate în evaluare rezidă în faptul că noțiunile și definițiile utilizate în Regulamentul privind detergenții nu sunt întotdeauna în concordanță și coerente cu sensul pe care l-au dobândit în timp și în practică. Rezultă astfel o lipsă de claritate: nu se știe dacă anumite produse disponibile pe piață (de exemplu, produsele de curățare microbiene) intră sau nu sub incidența regulamentului.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T4 2022)

6.

Revizuirea Directivei privind vehiculele scoase din uz și a Directivei privind omologarea de tip a autovehiculelor

Revizuirea va promova o abordare mai circulară prin corelarea aspectelor legate de proiectare cu tratarea la sfârșitul ciclului de viață, analizând posibilitatea de a adopta norme privind conținutul obligatoriu de materiale reciclate pentru anumite materiale utilizate în componente și îmbunătățind eficiența reciclării. Fuzionarea celor două directive într-un singur instrument, care să acopere întregul ciclu de viață al sectorului autovehiculelor, le-ar oferi claritate juridică operatorilor economici și administrațiilor, spre deosebire de situația actuală, care este caracterizată de o abordare fragmentată: autoturismele intră sub incidența Directivei 2005/64/CE în momentul introducerii lor pe piață, în timp ce autoturismele scoase din uz intră sub incidența Directivei 2000/53/CE. Prin urmare, trecerea la utilizarea de instrumente online și de soluții digitale ar contribui la reducerea sarcinilor administrative care pot fi evitate, în special cele legate de obligațiile de raportare sau de alte proceduri, cum ar fi sistemele de înmatriculare sau de radiere a vehiculelor și sistemele de notificare. În acest sens, revizuirea directivei va urmări îmbunătățirea fezabilității operaționale și a punerii în aplicare a directivei și va optimiza sarcina administrativă printr-o mai bună valorificare a soluțiilor digitale și prin întărirea coerenței cu alte politici și acte legislative sectoriale pe baza unei abordări din perspectiva ciclului de viață.

(propunere legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 și/sau articolul 192 din TFUE, T4 2022)

7.

Revizuirea legislației privind comercializarea semințelor și a altor materiale de reproducere a plantelor și materiale forestiere de reproducere

Această inițiativă vizează revizuirea legislației privind materialele de reproducere a plantelor și materialele forestiere de reproducere pentru a o alinia la obiectivele de politică ale Pactului verde european și la Strategia „De la fermă la consumator”, la strategiile UE în materie de biodiversitate și de adaptare la schimbările climatice, precum și la Strategia digitală europeană și la noua Strategie a UE pentru păduri. Scopul inițiativei este să elimine barierele din calea pieței interne și să sprijine evoluțiile tehnice, crearea unor sisteme agroalimentare și a unor păduri durabile și reziliente la schimbările climatice, precum și conservarea biodiversității și a resurselor genetice vegetale și forestiere. Inițiativa va simplifica procedurile și va reduce sarcina impusă autorităților competente și industriei UE a materialelor de reproducere a plantelor.

[inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 43 alineatul (2), articolul 114 și articolul 192 alineatul (1) din TFUE, T4 2022]

O Europă pregătită pentru era digitală

8.

Revizuirea Regulamentului de exceptare pe categorii aplicabil acordurilor verticale și revizuirea Orientărilor privind restricțiile verticale

Această inițiativă vizează revizuirea normelor privind acordurile dintre părțile care își desfășoară activitatea la diferite niveluri în cadrul aceluiași lanț economic de aprovizionare, pentru a răspunde nevoilor întreprinderilor în conformitate cu normele în materie de concurență. Aceasta va contribui la reducerea sarcinii prin punerea la dispoziția părților interesate a unor orientări actualizate pentru un mediu de afaceri remodelat, în special datorită dezvoltării comerțului electronic.

(inițiativă fără caracter legislativ care include o evaluare a impactului, articolul 103 din TFUE și Regulamentul 19/65/CEE, T2 2022)

9.

Revizuirea Regulamentului de exceptare pe categorii aplicabil acordurilor orizontale și revizuirea Orientărilor privind restricțiile orizontale

Scopul inițiativei este de a revizui regulamentele de exceptare pe categorii ale Comisiei privind acordurile de cercetare și dezvoltare și acordurile de specializare, precum și orientările privind restricțiile orizontale aferente. Scopul revizuirii este să se asigure că întreprinderile dispun de orientări clare cu privire la acordurile de cooperare orizontală pe care le pot încheia fără a risca să încalce legislația în materie de concurență. Aceasta intenționează și să simplifice supravegherea administrativă a acordurilor de cooperare orizontală de către Comisie, autoritățile naționale din domeniul concurenței și instanțele naționale.

(inițiativă fără caracter legislativ care include o evaluare a impactului, articolul 103 din TFUE și Regulamentul 19/65/CEE, T4 2022)

10.

Revizuirea anumitor aspecte procedurale ale controlului concentrărilor economice în UE

Această inițiativă vizează îmbunătățirea procedurilor de control al concentrărilor economice în UE, fără a afecta punerea în aplicare eficace a normelor. Obiectivul inițiativei este de a face astfel încât controlul concentrărilor economice în UE să fie mai eficient și mai puțin împovărător în acele cazuri care nu sunt susceptibile să pună probleme de concurență și de a permite Comisiei să aloce mai multe resurse acelor cazuri în care este necesară o investigație detaliată. În acest scop, inițiativa va analiza opțiunile disponibile în vederea unei simplificări sporite a procedurii atât în cazurile de concentrări economice care fac obiectul unei proceduri simplificate, cât și, atunci când este posibil, în cazurile de concentrări economice care nu fac obiectul unei proceduri simplificate.

[inițiativă fără caracter legislativ care include o evaluare a impactului, Regulamentul (CE) nr. 802/2004 al Comisiei și Comunicarea Comisiei privind procedura simplificată, T2 2022]

11.

Revizuirea Comunicării privind definirea pieței

Inițiativa urmărește să asigure faptul că în cadrul comunicării sunt furnizate orientări actualizate cu privire la principiile și la cele mai bune practici în materie de definire a pieței pe care Comisia le aplică în cazurile de încălcare a normelor antitrust și de concentrări economice, inclusiv cu privire la evoluțiile recente ale metodologiilor și ale pieței, cum ar fi cele asociate digitalizării economiei.

O comunicare actualizată va reduce sarcinile pentru întreprinderi prin creșterea securității juridice și prin furnizarea unor orientări mai actualizate cu privire la abordarea Comisiei în materie de definire a pieței, inclusiv în domenii care nu fac obiectul prezentei comunicări, cum ar fi piețele digitale. În lipsa unor orientări sau a unor orientări actualizate, întreprinderile ar trebui, în cazul aspectelor legate de fuziuni și de antitrust, să aloce resurse interne suplimentare pentru a analiza un număr mare de decizii ale Comisiei, de hotărâri judecătorești și de publicații privind definirea pieței pentru a determina definiția pe care ar putea să o dea Comisia pieței (piețelor) relevantă (relevante) și elementele de care ar ține seama. O comunicare actualizată va reduce și mai mult sarcinile impuse întreprinderilor și va spori beneficiile pentru Comisie și pentru autoritățile de concurență din statele membre, întrucât nu va mai exista o necesitate atât de presantă de a explica principiile de bază ale definirii pieței pe care se bazează în vederea aplicării legislației UE în materie de concurență. Această comunicare va reprezenta (dacă va fi cazul) și un instrument de referință pentru autoritățile de concurență din statele membre care nu dispun de propriile orientări privind definirea pieței în aplicarea legislației naționale.

(inițiativă fără caracter legislativ, T4 2022)

12.

Propunere pentru o strategie de interoperabilitate a administrațiilor UE

Această inițiativă va evalua actualul Cadru european de interoperabilitate și va analiza sprijinul pe care acest cadru îl acordă pentru instituirea unor servicii publice digitale interoperabile. Ea va cuprinde și propunerea privind strategia de interoperabilitate a administrațiilor publice ale UE, care a fost anunțată în Comunicarea Comisiei intitulată „Conturarea viitorului digital al Europei”. Scopul inițiativei este să stabilească o guvernanță comună în materie de interoperabilitate la nivelul UE pentru a asigura o coordonare transfrontalieră, pentru a sprijini inovarea în sectorul public și pentru a defini specificațiile comune minime pentru fluxurile și serviciile de date securizate și fără frontiere din sectorul public. Inițiativa:

va institui o guvernanță comună în materie de interoperabilitate cu statele membre, guvernanță care va avea mandatul de a coordona dezvoltarea interoperabilității între administrațiile publice din UE;

·se va asigura că propunerile de politici ale UE sunt interoperabile, adaptate mediului digital și concepute astfel încât să fie interoperabile încă de la început și că promovează sinergiile necesare pentru punerea lor în aplicare;

va furniza specificații și standarde deschise comune minime în materie de interoperabilitate pentru punerea în aplicare a politicilor și a programelor UE;

·va sprijini și va promova dezvoltarea și reutilizarea de către administrațiile publice din întreaga UE a unor soluții și specificații deschise comune în materie de interoperabilitate, care să fie axate pe factorul uman;

·va consolida inovarea și cooperarea internațională prin învățarea reciprocă și prin cooperarea între administrațiile publice.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolele 114, 172, 188 și/sau articolul 197 din TFUE, T2 2022)

13.

Revizuirea orientărilor privind ajutoarele de stat pentru rețelele în bandă largă

Obiectivul acestei inițiative este să revizuiască normele privind ajutoarele de stat aplicabile sectorului comunicațiilor în bandă largă pentru a le actualiza în conformitate cu evoluția tehnologică și socioeconomică și să țină seama de noile obiective ale UE în materie de conectivitate, precum și de alte evoluții recente în materie de politici. În Comunicarea din 2020 intitulată „Conturarea viitorului digital al Europei”, conectivitatea la nivel de gigabit este considerată a fi piatra de temelie fundamentală a transformării digitale, o componentă vitală pentru valorificarea potențialului de creștere digitală al Europei. Acest lucru este confirmat de observațiile formulate recent de Comisie în Comunicarea intitulată „Busola pentru dimensiunea digitală 2030”. În cadrul comunicării, Comisia recunoaște evoluția rapidă a cererilor de capacitate a rețelei și necesitatea de a garanta investiții durabile în rețele care să fie capabile să ofere viteze de ordinul gigabiților pentru a sprijini economia europeană a datelor după 2025. Pandemia de COVID-19 a subliniat rolul esențial al rețelelor în bandă largă pentru cetățeni, întreprinderi și instituții publice, precum și pentru redresarea în urma crizei și pentru promovarea rezilienței UE.

Este necesară o modificare specifică a normelor actuale pentru a alinia cadrul privind ajutoarele de stat aplicabil sectorului comunicațiilor în bandă largă la evoluția tehnologică, socioeconomică și de politică.

(inițiativă fără caracter legislativ, T2 2022)

14.

Revizuirea Directivei privind desenele și modelele industriale

Revizuirea preconizată a Directivei privind desenele și modelele industriale și a Regulamentului privind desenele sau modelele industriale comunitare vine în urma unei evaluări a legislației actuale a UE privind protecția desenelor și a modelelor industriale. Scopul revizuirii este acela de a permite adaptarea cadrului la era digitală și de a spori securitatea juridică și previzibilitatea, în beneficiul creatorilor individuali, al sectoarelor care utilizează intensiv desene sau modele și al întreprinderilor mici și mijlocii. Revizuirea în cauză va explora și posibilitatea de a stabili condiții de concurență echitabile, de a mări eficiența și de a reduce costurile, facilitând astfel accesul la protecția desenelor și a modelelor industriale.

Simplificarea procedurilor și reducerea sarcinii administrative (inclusiv a taxelor care trebuie plătite) se numără printre principalele obiective ale reformei. Simplificarea procedurilor și creșterea interoperabilității sistemelor de protecție în UE grație unei armonizări sporite vor permite reducerea costurilor și a sarcinilor administrative, atât pentru utilizatori, cât și pentru administrațiile publice vizate de protecția desenelor și a modelelor industriale.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T2 2022)

15.

Revizuirea Regulamentului privind desenele sau modelele industriale comunitare

16.

Revizuirea legislației privind certificatele suplimentare de protecție

Chiar dacă legislația UE privind certificatele suplimentare de protecție (CSP) este adecvată scopului, caracterul său fragmentat (CSP-urile sunt administrate și aplicate la nivel național) îi afectează eficacitatea și eficiența. Crearea unei proceduri de acordare unificate în ceea ce privește aceste certificate și a unui CSP unitar ar consolida piața unică a produselor farmaceutice și agrochimice și ar permite adaptarea acestor certificate în vederea sprijinirii dublei tranziții digitale și verzi.

Astfel se va realiza o reducere semnificativă a costurilor/a sarcinii și o mai mare securitate juridică pentru solicitanții de CSP, inclusiv pentru IMM-uri și pentru întreprinderile nou-înființate, întrucât, în locul celor 27 de proceduri naționale actuale, va fi disponibil un mecanism centralizat de acordare. Noua (noile) propunere (propuneri) ar putea înlocui/modifica regulamentele privind CSP existente pentru produsele farmaceutice și pentru produsele de protecție a plantelor.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolele 114 și 118 din TFUE, T4 2022)

O economie în serviciul cetățenilor

17.

Revizuirea cadrului legislativ privind statisticile europene referitoare la populație

Uniunea trebuie să dispună de statistici privind dimensiunea populației și privind caracteristicile demografice, sociale, cele în materie de ocupare a forței de muncă, de locuințe, de educație și de migrație, pentru a-și putea îndeplini sarcinile care îi revin. Aceste statistici trebuie să se bazeze pe un temei juridic revizuit, modern și cuprinzător care să le garanteze calitatea, exhaustivitatea și fiabilitatea. Inițiativa vizează crearea unui cadru juridic revizuit, bazat pe standarde internaționale, în ceea ce privește statisticile demografice, care să integreze, într-un temei juridic unic, statistici anuale privind populația și migrația și statistici decenale bazate pe recensământul populației și al locuințelor, precum și date demografice regionale și georeferențiale, care fac în prezent obiectul unor regulamente separate.

Temeiul juridic unic revizuit pentru statisticile demografice vizează reducerea sarcinii administrative impuse administrațiilor statelor membre (în principal institutelor naționale de statistică) prin încurajarea utilizării unor definiții statistice armonizate și pertinente în toate domeniile statisticilor demografice și prin evitarea dublării eforturilor în domenii conexe. Inițiativa va facilita utilizarea din ce în ce mai frecventă de către administrațiile statelor membre a surselor de date administrative pentru compilarea statisticilor demografice. Această abordare va fi mai eficace din punctul de vedere al costurilor și, în timp, va reduce sarcinile legate de resurse pentru administrațiile statelor membre, permițând, în paralel, elaborarea unor statistici mai frecvente și mai detaliate care să răspundă nevoilor utilizatorilor. Înlocuirea sau modificarea legislației relevante existente (două regulamente ale Consiliului și ale Parlamentului European vor fi abrogate, iar unul va fi modificat) printr-un regulament-cadru unic va conduce la simplificarea legislației UE.

[inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 338 alineatul (1) din TFUE, T2 2022]

18.

Revizuirea Directivei privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar

Evaluarea Directivei 2007/59/CE a arătat că există o marjă semnificativă pentru simplificare și pentru îmbunătățirea în continuare a eficacității directivei. Într-adevăr, anumite dispoziții ale directivei sunt depășite, limbajul folosit este uneori ambiguu, iar domeniul său de aplicare ar putea necesita ajustări.

Revizuirea va antrena, de asemenea, îmbunătățirea mobilității mecanicilor de locomotivă atât între întreprinderi, cât și între statele membre. Responsabilitățile și repartizarea sarcinilor între actorii implicați în sistemul de certificare vor fi revizuite pentru a reduce sarcina administrativă a tuturor actorilor implicați în sistemul respectiv. În ceea ce privește valoarea adăugată, revizuirea directivei va spori eficacitatea sistemului de certificare la nivelul UE prin crearea unui cadru cu adevărat armonizat. Acest lucru va oferi mai multă claritate statelor membre și părților interesate implicate și va reduce duplicarea costurilor și a eforturilor.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 91 din TFUE, T4 2022)

19.

Revizuirea legislației vamale a Uniunii

Codul vamal al Uniunii trebuie să facă față unor situații pentru care nu a fost conceput, în special în domeniul comerțului electronic. Revizuirea legislației vamale a Uniunii va urmări îmbunătățirea controlului comerțului electronic în beneficiul contribuabililor (colectarea taxelor și a impozitelor) și al cetățenilor (protecția împotriva produselor neconforme). Aceasta va facilita exercitarea sarcinilor de respectare a legislației de către autoritățile naționale și va îmbunătăți condițiile de concurență echitabile pentru operatorii economici, în special grație noilor actori, cum ar fi platformele. În alte domenii, revizuirea va prevedea o mai bună alocare a sarcinilor și un schimb de informații mai eficace între autoritățile vamale și cele sectoriale, astfel încât autoritățile vamale și Comisia să fie în măsură să utilizeze mai mult datele vamale electronice în vederea unor controale mai eficiente ale riscurilor financiare și nefinanciare, reducând astfel sarcina asupra operatorilor economici. Și în alte domenii vor fi prevăzute anumite simplificări pentru actorii economici.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolele 33, 114 și 207 din TFUE, T4 2022)

20.

TVA-ul în era digitală: revizuirea Directivei privind TVA și a Regulamentului Consiliului privind cooperarea administrativă în materie de TVA

Această inițiativă vizează modernizarea normelor actuale în materie de TVA, ținând seama de oportunitățile oferite de tehnologiile digitale. Planul de acțiune al Comisiei pentru o impozitare echitabilă și simplă a subliniat necesitatea de a reflecta asupra modului în care autoritățile fiscale pot utiliza tehnologia pentru a combate frauda fiscală și pentru a aduce beneficii întreprinderilor. De asemenea, planul își propune să examineze dacă normele actuale în materie de TVA sunt adaptate comerțului în era digitală. Planul de acțiune a anunțat o propunere legislativă pentru 2022 intitulată „TVA în era digitală”, care va viza 1) obligațiile de raportare în materie de TVA și facturarea electronică 2) tratamentul în materie de TVA aplicat economiei platformelor și 3) înregistrarea unică în scopuri de TVA în UE. Se preconizează că pachetul va armoniza și va promova furnizarea de servicii transfrontaliere pe piața unică, va contribui la îmbunătățirea colectării impozitelor și va asigura astfel venituri sustenabile pe parcursul redresării după pandemia de COVID-19.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 113 din TFUE, T3 2022)

Promovarea modului nostru de viață european

21.

Revizuirea legislației în domeniul farmaceutic

Revizuirea cadrului juridic general în domeniul farmaceutic urmărește să asigure accesul la medicamente de calitate, sigure, eficace și la prețuri accesibile în UE. Scopul său este să stimuleze inovarea, și anume în domeniile în care există nevoi medicale nesatisfăcute (incluzând antimicrobienele), și să sporească securitatea aprovizionării, adaptându-se, totodată, noilor evoluții științifice și tehnologice și reducând, în măsura posibilului, sarcina de reglementare. Prin învățămintele desprinse în urma pandemiei de COVID-19, revizuirea sus-menționată va sprijini un sistem farmaceutic adaptat exigențelor viitorului și rezistent la crize.

Inițiativa va simplifica legislația și va crea un mediu de reglementare eficient, printre altele, prin reducerea sarcinii administrative și prin digitalizarea proceselor și a procedurilor, ceea ce ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra autorităților de reglementare și a întreprinderilor.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolele 114 și 168 din TFUE, T4 2022)

22.

Revizuirea legislației UE privind medicamentele pentru copii și pentru tratarea bolilor rare

Această inițiativă va aborda o serie de deficiențe în funcționarea cadrului existent detectate cu ocazia unei evaluări recente a regulamentelor privind medicamentele pentru boli rare și cele pentru copii. Inițiativa va avea ca scop sprijinirea dezvoltării de produse în domenii în care există un număr semnificativ de nevoi nesatisfăcute pentru pacienți și asigurarea accesului la produsele respective în timp util. De asemenea, inițiativa va asigura faptul că legislația este adaptată pentru a ține pasul cu dezvoltarea tehnologică și științifică. În fine, aceasta va raționaliza și va simplifica procedurile existente

legate de evaluarea și de autorizarea medicamentelor pentru boli rare și a medicamentelor pentru copii, reducând astfel sarcina atât pentru întreprinderi, cât și pentru autoritățile de reglementare.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolele 114 și 168 din TFUE, T4 2022)

Un nou elan pentru democrația europeană

23.

Revizuirea acquis-ului privind drepturile victimelor

Continuarea lucrărilor privind drepturile victimelor ar trebui să aibă un caracter cuprinzător și să se concentreze pe furnizarea unui acces mai eficace la drepturile victimelor, inclusiv dreptul la despăgubiri, și pe facilitarea accesului la justiție pentru victimele tuturor tipurilor de infracțiuni, inclusiv pentru victimele violenței pe criterii de gen. În urma evaluării Directivei privind drepturile victimelor, până la sfârșitul anului 2022 ar putea fi propusă o revizuire a directivei sau un alt instrument legislativ. Eventuala revizuire a Directivei privind drepturile victimelor ar trebui avută în vedere nu numai pentru victimele violenței pe criterii de gen, ci pentru victimele tuturor tipurilor de infracțiuni. În urma examinării Directivei privind drepturile victimelor și a discuțiilor în curs cu părțile interesate, inclusiv a discuțiilor purtate în cadrul actualei și al viitoarelor președinții, precum și pe platforma pentru drepturile victimelor, ar trebui să se poată stabili în mod mai clar dacă este oportună o astfel de revizuire.

O posibilă revizuire ar avea ca scop îmbunătățirea accesului victimelor la justiție. În special, o astfel de revizuire ar putea include dispoziții suplimentare care să consolideze protecția fizică a victimelor prin stabilirea unor standarde minime privind emiterea și funcționarea ordinelor de protecție, inclusiv a ordinelor de interdicție de urgență. O altă completare posibilă ar putea include consolidarea drepturilor victimelor de a dispune de informații cu privire la despăgubirile de care pot beneficia din partea statului. Cu toate acestea, rămâne să se precizeze și să se decidă dacă revizuirea Directivei privind drepturile victimelor va fi necesară și dacă va fi instrumentul cel mai proporțional pentru atingerea obiectivului de consolidare a protecției fizice a victimelor și a drepturilor victimelor la informații cu privire la despăgubirile care li se cuvin.

[inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 82 alineatul (2) din TFUE, T4 2022]

24.

Revizuirea Directivei privind pachetele de servicii de călătorie – Adaptarea la contextul crizei provocate de COVID-19

După cum s-a anunțat în Noua agendă din 2020 privind consumatorii și în raportul din 2021 referitor la aplicarea Directivei privind pachetele de servicii de călătorie, Comisia va evalua dacă directiva asigură în orice moment o protecție solidă și cuprinzătoare a consumatorilor, inclusiv protecție în caz de insolvabilitate și învățămintele desprinse în urma pandemiei de COVID-19. Evaluarea va ține seama de acțiunile relevante ale Strategiei pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă. Prin prisma acestei evaluări, s-ar putea ca la sfârșitul anului 2022 să fie prezentată o propunere de revizuire a directivei.

Revizuirea va examina, de asemenea, posibilitatea de a simplifica sau de a raționaliza normele și definițiile privind serviciile de călătorie asociate și diferențierea acestora de pachete, pentru ca industria, consumatorii și autoritățile de asigurare a respectării legii să poată determina cu mai multă ușurință normele care se aplică unei anumite combinații de servicii. Comisia va examina posibilitatea de a simplifica cerințele în materie de informare, menținând totodată același nivel de protecție a consumatorilor, de a clarifica anumite alte norme (de exemplu, cele privind voucherele voluntare) și de a alinia într-o măsură și mai mare Directiva privind pachetele de servicii de călătorie la regulamentele privind drepturile pasagerilor.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 114 din TFUE, T4 2022)

25.

Revizuirea Directivei privind permisele de conducere

Comisia va efectua revizuirea actualei Directive 2006/126/CE privind permisele de conducere, cu scopul de a îmbunătăți siguranța rutieră și de a facilita libera circulație. Această nouă inițiativă va ține seama de noile provocări în materie de mobilitate, în special în domeniul digital, și va contribui la îndeplinirea obiectivelor Uniunii stabilite în Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă din 2020.

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 91 din TFUE, T4 2022)

26.

Revizuirea Directivei de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră

Revizuirea Directivei (UE) 2015/413 ar ajuta statele membre să desfășoare în mod mai eficace investigații referitoare la încălcările normelor de circulație comise de conducătorii auto nerezidenți și să aplice mai bine sancțiunile impuse pentru aceste infracțiuni, prin simplificarea procedurilor de asistență și recunoaștere reciprocă, cu scopul de a îmbunătăți siguranța rutieră. Revizuirea sus-menționată vizează reducerea sarcinii administrative prin simplificarea și digitalizarea procedurilor (de exemplu, îmbunătățirea schimbului electronic de informații). Revizuirea ar consolida tratamentul egal al conducătorilor auto europeni, indiferent de țara în care este înmatriculat vehiculul lor. Aceasta ar contribui, de asemenea, la o mai bună protecție a drepturilor fundamentale ale presupușilor infractori. 

(inițiativă legislativă care include o evaluare a impactului, articolul 91 din TFUE, T4 2022)Anexa III: Propuneri prioritare aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor

Nr.

Titlul integral

Referințe

Pactul verde european

1.

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei (UE) 2015/1814 în ceea ce privește cantitatea de certificate care urmează să fie plasate în rezerva pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră până în 2030

COM(2021)571 final 
2021/0202 (COD) 
14.7.2021

2.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice

COM(2021)568 final 
2021/0206 (COD) 
14.7.2021

3.

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește notificarea compensării legate de o măsură globală bazată pe piață pentru operatorii de aeronave cu sediul în Uniune

COM(2021)567 final 
2021/0204 (COD) 
14.7.2021

4.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui mecanism de ajustare la frontieră în funcție de carbon

COM(2021)564 final 
2021/0214 (COD) 
14.7.2021

5.

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind restructurarea cadrului Uniunii de impozitare a produselor energetice și a energiei electrice (reformare)

COM(2021)563 final 
2021/0213 (CNS) 
14.7.2021

6.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind utilizarea combustibililor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE

COM(2021)562 final 
2021/0210 (COD) 
14.7.2021

7.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru un transport aerian durabil

COM(2021)561 final 
2021/0205 (COD) 
14.7.2021

8.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului

COM(2021)559 final 
2021/0223 (COD) 
14.7.2021

9.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește promovarea energiei din surse regenerabile și de abrogare a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului

COM(2021)557 final 
2021/0218 (COD) 
14.7.2021

10.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2019/631 în ceea ce privește consolidarea standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, în conformitate cu obiectivele climatice mai ambițioase ale Uniunii

COM(2021)556 final 
2021/0197 (COD) 
14.7.2021

11.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2018/842 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris

COM(2021)555 final 
2021/0200 (COD) 
14.7.2021

12.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2018/841 în ceea ce privește domeniul de aplicare, simplificarea normelor de conformitate, stabilirea obiectivelor statelor membre pentru 2030 și angajamentul de a atinge în mod colectiv obiectivul de neutralitate climatică până în 2035 în sectorul exploatării terenurilor, al silviculturii și al agriculturii și a Regulamentului (UE) 2018/1999 în ceea ce privește îmbunătățirea monitorizării, a raportării, a urmăririi progreselor și a revizuirii

COM(2021)554 final 
2021/0201 (COD) 
14.7.2021

13.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește contribuția sectorului aviației la obiectivul Uniunii de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii și de punere în aplicare în mod corespunzător a unei măsuri globale bazate pe piață

COM(2021)552 final 
2021/0207 (COD) 
14.7.2021

14.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii, a Deciziei (UE) 2015/1814 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a Regulamentului (UE) 2015/757

COM(2021)551 final 
2021/0211 (COD) 
14.7.2021

15.

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 (Revizuirea Regulamentului TEN-E)

COM(2020)824 final 
2020/0360 (COD) 
15.12.2020

16.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1139 în ceea ce privește capacitatea Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației de a acționa în calitate de organism de evaluare a performanței în cadrul cerului unic european

COM(2020)577 final 
2020/0264 (COD) 
22.9.2020

17.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1005/2008 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controlul pescuitului

COM(2018)368 final 
2018/0193 (COD) 
30.5.2018

18.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind punerea în aplicare a cerului unic european (reformare)

COM(2013)410 final 
2013/0186 (COD) 
11.6.2013 

COM(2020)579 final 
22.9.2020

19.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora

COM(2013)130 final 
2013/0072 (COD) 
13.3.2013

20.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene

COM(2011)827 final 
2011/0391 (COD) 
1.12.2011

O Europă pregătită pentru era digitală

21.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2014/53/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio

COM(2021)547 final 
2021/0291(COD) 
23.9.2021

22.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 în ceea ce privește instituirea unui cadru pentru identitatea digitală europeană

COM(2021)281 final 
2021/0136 (COD) 
3.6.2021

23.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind subvențiile străine care denaturează piața internă

COM(2021)223 final 
2021/0114 (COD) 
5.5.2021

24.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (Legea privind inteligența artificială) și de modificare a anumitor acte legislative ale Uniunii

COM(2021)206 final 
2021/0106 (COD) 
21.4.2021

25.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind produsele asimilate mașinilor

COM(2021)202 final 
2021/0105 (COD) 
21.4.2021

26.

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa

COM(2021)87 final 
2021/0048 (NLE) 
23.2.2021

27.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale)

COM(2020)842 final 
2020/0374 (COD) 
15.12.2020

28.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE

COM(2020)825 final 
2020/0361 (COD) 
15.12.2020

29.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148

COM(2020)823 final 
2020/0359 (COD) 
16.12.2020

30.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor)

COM(2020)767 final 
2020/0340 (COD) 
25.11.2020

31.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivelor 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, 2015/2366/UE și 2016/2341/UE

COM(2020)596 final 
2020/0268 (COD) 
24.9.2020

32.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind reziliența operațională digitală pentru sectorul financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 (DORA)

COM(2020)595 final 
2020/0266 (COD) 
24.9.2020

33.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite

COM(2020)594 final 
2020/0267 (COD) 
24.9.2020

34.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei 2019/1937/UE (MICA)

COM(2020)593 final 
2020/0265 (COD) 
24.9.2020

35.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

COM(2019)208 final 
2019/0101 (COD) 
14.6.2019

36.

Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice)

COM(2017)10 final 
2017/0003 (COD) 
10.1.2017

O economie în serviciul cetățenilor

37.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/138/CE în ceea ce privește proporționalitatea, calitatea supravegherii, raportarea, măsurile de garantare pe termen lung, instrumentele macroprudențiale, riscurile în materie de durabilitate, supravegherea la nivel de grup și supravegherea transfrontalieră

COM(2021)581 final 
2021/0295 (COD) 
22.9.2021

38.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția întreprinderilor de asigurare și de reasigurare și de modificare a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 și a Regulamentelor (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 648/2012

COM(2021)582 final 
2021/096 (COD) 
22.9.2021

39.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

COM(2021)579 final 
2021/0297 (COD) 
22.9.2021

40.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și de abrogare a Directivei (UE) 2015/849

COM(2021)423 final 
2021/0250 (COD) 
20.7.2021

41.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive (reformare)

COM(2021)422 final 
2021/0241 (COD) 
20.7.2021

42.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010

COM(2021)421 final 
2021/0240 (COD) 
22.7.2021

43.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

COM(2021)420 final 
2021/0239 (COD) 
20.7.2021

44.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind obligațiunile verzi europene

COM(2021)391 final 
2021/0191 (COD) 
6.7.2021

45.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 în ceea ce privește raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea

COM(2021)189 final 
2021/0104 (COD) 
21.4.2021

46.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană

COM(2020)682 final 
2020/0310 (COD) 
28.10.2020

47.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Mediului aferent ghișeului unic al Uniunii Europene pentru vămi și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013

COM(2020)673 final 
2020/0306 (COD) 
28.10.2020

48.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale

COM(2018)135 final 
2018/0063A (COD) 
2018/0063B (COD) 
14.3.2018

49.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

COM(2016)815 final 
2016/0397 (COD) 
14.12.2016

50.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor

COM(2015)586 final 
2015/0270 (COD) 
24.11.2015

O Europă mai puternică pe plan internațional

51.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe

COM(2012)124 final 
2012/0060 (COD) 
21.3.2012

Promovarea modului nostru de viață european

52.

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind instituirea unui cadru de măsuri vizând asigurarea furnizării de contramăsuri medicale necesare în situații de criză în eventualitatea unei urgențe de sănătate publică la nivelul Uniunii

COM(2021)577 final 
2021/0294 (NLE) 
16.9.2021

53.

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind instituirea și funcționarea unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1053/2013

COM(2021)278 final 
2021/0140 (CNS) 
2.6.2021

54.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe

COM(2021)96 final 
2021/0046 (COD) 
2.3.2021

55.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind reziliența entităților critice

COM(2020)829 final 
2020/0365 (COD) 
16.12.2020

56.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare

COM(2020)796 final 
2020/0349 (COD) 
9.12.2020

57.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, în ceea ce privește introducerea de semnalări de către Europol

COM(2020)791 final 
2020/0350 (COD) 
9.12.2020

58.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE

COM(2020)727 final 
2020/0322 (COD) 
11.11.2020

59.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor

COM(2020)726 final 
2020/0320 (COD) 
11.11.2020

60.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora

COM(2020)725 final 
2020/0321 (COD) 
11.11.2020

61.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind abordarea situațiilor de criză și de forță majoră în domeniul migrației și azilului

COM(2020)613 final 
2020/0277 (COD) 
23.9.2020

62.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de introducere a unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 și (UE) 2019/817

COM(2020)612 final 
2020/0278 (COD) 
23.9.2020

63.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind gestionarea situației legate de azil și migrație și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului și a Propunerii de regulament (UE) XXX/XXX [Fondul pentru azil și migrație]

COM(2020)610 final 
2020/0279 (COD) 
23.9.2020

64.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare)

COM(2018)634 final 
2018/0329 (COD) 
12.9.2018

65.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

COM(2016)468 final 
2016/0225 (COD) 
13.7.2016

66.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE

COM(2016)467 final 
2016/0224 (COD) 
13.7.2016 

COM(2020)611 final 
23.9.2020

67.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

COM(2016)466 final 
2016/0223 (COD) 
13.7.2016

68.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare)

COM(2016)465 final 
2016/0222 (COD) 
13.7.2016

69.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a [Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid], al identificării unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii (reformare)

COM(2016)272 final 
2016/0132 (COD) 
4.5.2016 

COM(2020)614 final 
23.9.2020

Un nou elan pentru democrația europeană

70.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind creditele de consum

COM(2021)347 final 
2021/0171 (COD) 
30.6.2021

71.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind siguranța generală a produselor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului

COM(2021)346 final 
2021/0170 (COD) 
30.6.2021

72.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii

COM(2021)93 final 
2021/0050 (COD) 
4.3.2021

73.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale

COM(2018)226 final 
2018/0107 (COD) 18.4.2018

74.

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală

COM(2018)225 final 
2018/0108 (COD) 18.4.2018

75.

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe

COM(2012)614 final 
2012/0299 (COD) 
14.11.2012

76.

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală

COM(2008)426 final 
2008/0140 (CNS) 
2.7.2008Anexa IV: Propuneri retrase 3

Nr.

Referințe

Titlul

Motivele retragerii

O economie în serviciul cetățenilor

1.

COM(2020)446 final 
2020/0109 (APP)

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

Caducă deoarece Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului privind cadrul financiar multianual 2014-2020 nu se mai aplică de la sfârșitul anului 2020

2.

COM(2020)404 final 
2020/0106 (COD)

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

Caducă în contextul cadrului financiar multianual (2021-2027)/al Acordului NextGenerationEU

O Europă mai puternică pe plan internațional

3.

COM(2020)461 final 
2020/0110 (COD)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar

Caducă în contextul cadrului financiar multianual (2021-2027)/al Acordului NextGenerationEU

4.

COM(2020)407 final 
2020/0107 (COD)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1601 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD

Caducă în contextul cadrului financiar multianual (2021-2027)/al Acordului NextGenerationEU

5.

COM(2019)125 final 
2019/0070 (COD)

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

Caducă – conținut înlocuit de COM(2020)220 de modificare a Deciziei 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

Promovarea modului nostru de viață european

6.

COM(2014)340 final 
2014/0173 (COD)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește instituirea unui inspector de garanții procedurale

Caducă – conținut înlocuit de Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2223 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind OLAF, adoptat în decembrie 2020Anexa V: Lista abrogărilor avute în vedere

Nr.

Domeniul de politică

Titlul

Motivele abrogării

1.

Energie

REGULAMENTUL (CE) NR. 106/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 ianuarie 2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou

Regulamentul menționat se referă la Acordul UE-SUA privind etichetarea ENERGY STAR, care a expirat în 2018.

(1)    În prezenta anexă, Comisia furnizează informații suplimentare, în măsura în care acestea sunt disponibile, referitoare la inițiativele incluse în programul său de lucru, în conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Aceste informații, inserate între paranteze în dreptul fiecărei inițiative, sunt oferite doar cu titlu orientativ și pot suferi modificări în cursul procesului pregătitor, în special în funcție de rezultatul unei eventuale evaluări a impactului.
(2)    În prezenta anexă se menționează cele mai importante revizuiri, evaluări și verificări ale adecvării pe care le va efectua Comisia în 2022 în cadrul REFIT.
(3)    Prezenta listă include propunerile legislative aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor pe care Comisia intenționează să le retragă în termen de șase luni.