3.11.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 370/33


OFICIUL UNIUNII EUROPENE PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Publicarea conturilor finale pentru exercițiul financiar 2019

(2020/C 370/33)

Versiunea completă a conturilor finale poate fi consultată la următoarea adresă:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/annual_accounts/annual_accounts_2019_en.pdf