11.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 428/12


Actualizarea anuală pe 2020 a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aplicați acestora

(2020/C 428/10)

1.1.   

Tabel cu sumele care reprezintă salariile lunare de bază pentru fiecare grad și treaptă ale grupelor de funcții AD și AST menționate la articolul 66 din Statutul funcționarilor, aplicabile începând cu 1 iulie 2020:

1.7.2020

TREAPTA

GRADUL

1

2

3

4

5

16

19 127,29

19 931,05

20 768,57

20 768,57

20 768,57

15

16 905,33

17 615,72

18 355,95

18 866,64

19 127,29

14

14 941,46

15 569,34

16 223,58

16 674,95

16 905,33

13

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 737,88

14 941,46

12

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 025,81

13 205,78

11

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 512,64

11 671,70

10

9 117,48

9 500,59

9 899,84

10 175,25

10 315,83

9

8 058,32

8 396,94

8 749,80

8 993,22

9 117,48

8

7 122,21

7 421,49

7 733,35

7 948,51

8 058,32

7

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 025,15

7 122,21

6

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 209,06

6 294,84

5

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 487,78

5 563,58

4

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 850,27

4 917,29

3

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 286,82

4 346,06

2

3 394,97

3 537,62

3 686,28

3 788,84

3 841,17

1

3 000,59

3 126,66

3 258,05

3 348,71

3 394,97

2.   

Tabel cu sumele care reprezintă salariile lunare de bază pentru fiecare grad și treaptă ale grupelor de funcții AST/SC menționate la articolul 66 din Statutul funcționarilor, aplicabile începând cu 1 iulie 2020:

1.7.2020

TREAPTA

GRADUL

1

2

3

4

5

6

4 878,26

5 083,26

5 296,86

5 444,21

5 519,44

5

4 311,57

4 492,75

4 682,20

4 811,78

4 878,26

4

3 810,72

3 970,83

4 137,70

4 252,82

4 311,57

3

3 368,02

3 509,55

3 657,05

3 758,77

3 810,72

2

2 976,76

3 101,86

3 232,22

3 322,13

3 368,02

1

2 630,97

2 741,53

2 856,74

2 936,19

2 976,76

3.   

Tabel cu coeficienții corectori aplicabili remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, menționați la articolul 64 din Statutul funcționarilor, care conține:

coeficienții corectori aplicabili de la 1 iulie 2020 remunerațiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți, menționați la articolul 64 din Statutul funcționarilor (indicați în coloana 2 a tabelului de mai jos);

coeficienții corectori aplicabili de la 1 ianuarie 2021 transferurilor efectuate de către funcționari și ceilalți agenți în temeiul articolului 17 alineatul (3) din anexa VII la Statutul funcționarilor (indicați în coloana 3 a tabelului de mai jos);

coeficienții corectori aplicabili de la 1 iulie 2020 pensiilor, în temeiul articolului 20 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor (indicați în coloana 4 a tabelului de mai jos).

1

2

3

4

Țara/locul

Remunerație

Transfer

Pensie

 

1.7.2020

1.1.2021

1.7.2020

Bulgaria

59,1

56,6

 

Cehia

85,2

71,8

 

Danemarca

131,3

132,8

132,8

Germania

101,9

101,2

101,2

Bonn

95,8

 

 

Karlsruhe

98

 

 

Munchen

113,9

 

 

Estonia

82,3

85,1

 

Irlanda

129

120,7

120,7

Grecia

81,4

79,1

 

Spania

94,2

90,7

 

Franța

120,5

110,3

110,3

Croația

75,8

66,8

 

Italia

95

96,2

 

Varese

90,7

 

 

Cipru

78,2

81,2

 

Letonia

77,5

72,3

 

Lituania

76,6

68,7

 

Ungaria

71,9

60,0

 

Malta

94,7

97,9

 

Țările de Jos

113,9

111,6

111,6

Austria

107,9

109,9

109,9

Polonia

70,9

61,1

 

Portugalia

91,1

87,2

 

România

66,6

57,0

 

Slovenia

86,1

82,2

 

Slovacia

80,6

74,3

 

Finlanda

118,4

120,3

120,3

Suedia

124,3

113,2

113,2

Regatul Unit

 

119,2

119,2

 

 

 

 

4.1.   

Valoarea indemnizației pentru concediul pentru creșterea copilului menționate la articolul 42a al doilea paragraf din Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2020 – 1 030,72 EUR.

4.2.   

Valoarea indemnizației pentru concediul pentru creșterea copilului menționate la articolul 42a al treilea paragraf din Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2020 – 1 374,30 EUR.

5.1.   

Valoarea de bază a alocației pentru locuință menționate la articolul 1 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2020 – 192,78 EUR.

5.2.   

Valoarea alocației pentru copilul aflat în întreținere menționate la articolul 2 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2020 – 421,24 EUR.

5.3.   

Valoarea alocației școlare menționate la articolul 3 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2020 – 285,81 EUR.

5.4.   

Valoarea alocației școlare menționate la articolul 3 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2020 – 102,90 EUR.

5.5.   

Valoarea minimă a indemnizației de expatriere menționate la articolul 69 din Statutul funcționarilor și la articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din anexa VII la acesta, aplicabilă de la 1 iulie 2020 – 571,35 EUR.

5.6.   

Valoarea indemnizației de expatriere menționate la articolul 134 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabilă de la 1 iulie 2020 – 410,74 EUR.

6.1.   

Valoarea indemnizației pentru distanța parcursă în kilometri menționate la articolul 7 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2020:

0 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

0-200 km

0,2125 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

201-1 000 km

0,3543 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

1 001 -2 000 km

0,2125 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

2 001 -3 000 km

0,0708 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

3 001 -4 000 km

0,0342 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

4 001 -10 000 km

0 EUR pentru fiecare km pentru distanțe de peste

10 000 km

6.2.   

Suma forfetară suplimentară care se adaugă indemnizației pentru distanța parcursă în kilometri menționate la articolul 7 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 iulie 2020:

106,25 EUR, în cazul în care distanța geografică dintre locurile la care se face referire la alineatul (1) este între 600 km și 1 200 km;

212,50 EUR, în cazul în care distanța geografică dintre locurile la care se face referire la alineatul (1) este mai mare de 1 200 km.

7.1.   

Valoarea indemnizației pentru distanța parcursă în kilometri menționate la articolul 8 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 ianuarie 2021:

0 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

0-200 km

0,4285 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

201-1 000 km

0,7141 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

1 001 -2 000 km

0,4285 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

2 001 -3 000 km

0,1427 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

3 001 -4 000 km

0,0689 EUR pentru fiecare km pentru distanțe cuprinse între

4 001 -10 000 km

0 EUR pentru fiecare km pentru distanțe de peste

10 000 km

7.2.   

Suma forfetară suplimentară care se adaugă indemnizației pentru distanța parcursă în kilometri menționate la articolul 8 alineatul (2) din anexa VII la Statutul funcționarilor, aplicabilă de la 1 ianuarie 2021:

214,21 EUR, în cazul în care distanța geografică dintre locul de repartizare și locul de origine este între 600 km și 1 200 km;

428,39 EUR, în cazul în care distanța geografică dintre locul de repartizare și locul de origine este de peste 1 200 km.

8.   

Valoarea diurnei menționate la articolul 10 alineatul (1) din anexa VII la Statutul funcționarilor aplicabilă de la 1 iulie 2020:

44,28 EUR pentru funcționarul care are dreptul la alocația pentru locuință;

35,71 EUR pentru funcționarul care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

9.   

Limita inferioară a indemnizației de instalare menționate la articolul 24 alineatul (3) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabilă de la 1 iulie 2020:

1 260,50 EUR pentru agentul care are dreptul la alocația pentru locuință;

749,49 EUR pentru agentul care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

10.1.   

Limita inferioară și limita superioară a indemnizației de șomaj menționate la articolul 28a alineatul (3) al doilea paragraf din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabile de la 1 iulie 2020:

1 511,73 EUR (limita inferioară);

3 023,45 EUR (limita superioară).

10.2.   

Valoarea alocației standard menționate la articolul 28a alineatul (7) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabilă de la 1 iulie 2020 – 1 374,30 EUR.

11.   

Tabel cu valorile baremelor salariilor de bază menționate la articolul 93 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabile de la 1 iulie 2020:

GRUPA DE FUNCȚII

1.7.2020

TREAPTA

 

GRADUL

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 593,66

6 730,78

6 870,74

7 013,62

7 159,49

7 308,37

7 460,34

 

17

5 827,65

5 948,83

6 072,54

6 198,83

6 327,74

6 459,32

6 593,66

 

16

5 150,62

5 257,72

5 367,07

5 478,68

5 592,63

5 708,93

5 827,65

 

15

4 552,24

4 646,91

4 743,55

4 842,20

4 942,90

5 045,68

5 150,62

 

14

4 023,40

4 107,07

4 192,48

4 279,67

4 368,69

4 459,50

4 552,24

 

13

3 555,98

3 629,93

3 705,41

3 782,48

3 861,13

3 941,43

4 023,40

III

12

4 552,18

4 646,84

4 743,48

4 842,11

4 942,80

5 045,58

5 150,51

 

11

4 023,37

4 107,02

4 192,42

4 279,60

4 368,60

4 459,44

4 552,18

 

10

3 555,97

3 629,91

3 705,39

3 782,45

3 861,10

3 941,40

4 023,37

 

9

3 142,88

3 208,23

3 274,95

3 343,06

3 412,58

3 483,53

3 555,97

 

8

2 777,78

2 835,54

2 894,51

2 954,69

3 016,15

3 078,86

3 142,88

II

7

3 142,81

3 208,18

3 274,90

3 343,00

3 412,56

3 483,53

3 555,98

 

6

2 777,65

2 835,41

2 894,39

2 954,59

3 016,04

3 078,77

3 142,81

 

5

2 454,90

2 505,95

2 558,08

2 611,30

2 665,59

2 721,04

2 777,65

 

4

2 169,66

2 214,79

2 260,86

2 307,89

2 355,88

2 404,89

2 454,90

I

3

2 672,85

2 728,32

2 784,96

2 842,75

2 901,74

2 961,96

3 023,45

 

2

2 362,91

2 411,95

2 462,01

2 513,11

2 565,27

2 618,52

2 672,85

 

1

2 088,92

2 132,29

2 176,53

2 221,70

2 267,81

2 314,88

2 362,91

12.   

Limita inferioară a indemnizației de instalare menționate la articolul 94 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabilă de la 1 iulie 2020:

948,12 EUR pentru agentul care are dreptul la alocația pentru locuință;

562,13 EUR pentru agentul care nu are dreptul la alocația pentru locuință.

13.1.   

Limita inferioară și limita superioară a indemnizației de șomaj menționate la articolul 96 alineatul (3) al doilea paragraf din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabile de la 1 iulie 2020:

1 133,79 EUR (limita inferioară);

2 267,56 EUR (limita superioară).

13.2.   

Valoarea alocației standard menționate la articolul 96 alineatul (7) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabilă de la 1 iulie 2020, este de 1 030,72 EUR.

13.3.   

Limita inferioară și limita superioară a indemnizației de șomaj menționate la articolul 136 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabile de la 1 iulie 2020:

997,48 EUR (limita inferioară);

2 347,04 EUR (limita superioară).

14.   

Valoarea indemnizațiilor pentru munca neîntreruptă sau în schimburi prevăzute la articolul 1 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului (1):

432,05 EUR;

652,12 EUR;

713,01 EUR;

972,07 EUR.

15.   

Coeficientul aplicabil de la 1 iulie 2020 valorilor menționate la articolul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului (2) – 6,2368.

16.   

Tabel cu valorile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din anexa XIII la Statutul funcționarilor, aplicabile de la 1 iulie 2020:

1.7.2020

TREAPTA

GRADUL

1

2

3

4

5

6

7

8

16

19 127,29

19 931,05

20 768,57

20 768,57

20 768,57

20 768,57

 

 

15

16 905,33

17 615,72

18 355,95

18 866,64

19 127,29

19 931,05

 

 

14

14 941,46

15 569,34

16 223,58

16 674,95

16 905,33

17 615,72

18 355,95

19 127,29

13

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 737,88

14 941,46

 

 

 

12

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 025,81

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 941,46

11

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 512,64

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 205,78

10

9 117,48

9 500,59

9 899,84

10 175,25

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 671,70

9

8 058,32

8 396,94

8 749,80

8 993,22

9 117,48

 

 

 

8

7 122,21

7 421,49

7 733,35

7 948,51

8 058,32

8 396,94

8 749,80

9 117,48

7

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 025,15

7 122,21

7 421,49

7 733,35

8 058,32

6

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 209,06

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 122,21

5

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 487,78

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 294,84

4

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 850,27

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 563,58

3

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 286,82

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 917,29

2

3 394,97

3 537,62

3 686,28

3 788,84

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 346,06

1

3 000,59

3 126,66

3 258,05

3 348,71

3 394,97

 

 

 

17.   

Valoarea, aplicabilă de la 1 iulie 2020, a indemnizației fixe menționate la fostul articol 4a din anexa VII la Statutul funcționarilor, în vigoare înainte de 1 mai 2004, care este utilizată pentru aplicarea articolului 18 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor:

149,05 EUR pe lună pentru funcționarii cu gradul C4 sau C5;

228,53 EUR pe lună pentru funcționarii cu gradul C1, C2 sau C3.

18.   

Tabel cu valorile baremelor salariilor de bază menționate la articolul 133 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, aplicabile de la 1 iulie 2020:

Grad

1

2

3

4

5

6

7

Salariu de bază – normă întreagă

1 900,13

2 213,65

2 400,04

2 602,16

2 821,28

3 058,88

3 316,47

Grad

8

9

10

11

12

13

14

Salariu de bază – normă întreagă

3 595,78

3 898,57

4 226,86

4 582,80

4 968,73

5 387,14

5 840,80

Grad

15

16

17

18

19

 

 

Salariu de bază – normă întreagă

6 332,66

6 865,95

7 444,14

8 070,99

8 750,68

 

 


(1)  Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului din 9 februarie 1976 de stabilire a categoriilor de beneficiari care au dreptul la indemnizații pentru muncă neîntreruptă sau în schimburi, a condițiilor de acordare și a cuantumului acestor indemnizații (JO L 38, 13.2.1976, p. 1). Regulament completat prin Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 1307/87 (JO L 124, 13.5.1987, p. 6).

(2)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).