2.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CI 182/1


Informare din partea Comisiei cu privire la neaplicarea anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) 2020/698 de către Franța

Pandemia de COVID-19

[Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor (JO L 165, 27.5.2020, p. 10)]

(2020/C 182 I/01)

Notificare transmisă de: Franța

În conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE) 2020/698, Republica Franceză a informat Comisia, la 28 mai 2020, că a decis să nu aplice anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2020/698.

Dispozițiile Regulamentului (UE) 2020/698 pe care Franța a decis să nu le aplice:

articolul 5 alineatul (1) privind termenele pentru inspecțiile tehnice periodice ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora în temeiul Directivei 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1);

articolul 5 alineatul (2) privind valabilitatea certificatelor de inspecție tehnică în temeiul Directivei 2014/45/UE.


(1)  Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (JO L 127, 29.4.2014, p. 51).