17.1.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 16/4


Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (1): informare privind măsurile adoptate de statele membre în conformitate cu articolele 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 și 22

(2020/C 16/04)

Articolele 5, 6, 8, 9, 10, 17 și 22 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului (denumit în continuare „regulamentul”) prevăd că măsurile luate de statele membre cu privire la punerea în aplicare a regulamentului ar trebui să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În plus, Comisia și statele membre au decis să publice, de asemenea, informații suplimentare privind măsurile impuse de statele membre în temeiul articolului 4 cu scopul de a asigura faptul că exportatorii au acces la informații cuprinzătoare privind controalele aplicabile pe întreg teritoriul UE.

1.   INFORMAȚII TRANSMISE DE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 4 ALINEATUL (5) DIN REGULAMENT (CERINȚA DE AUTORIZARE PENTRU EXPORTUL PRODUSELOR CU DUBLĂ UTILIZARE CARE NU SUNT INCLUSE PE LISTA DIN ANEXA I)

În aplicarea articolului 4 alineatul (5), un stat membru poate extinde aplicarea articolului 4 alineatul (1) la produsele cu dublă utilizare care nu figurează pe listă în cazul în care exportatorul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

Articolul 4 alineatul (6) din regulament solicită statelor membre care, în aplicarea articolului 4 alineatul (5), impun obligația obținerii unei autorizații pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I să informeze, după caz, celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta. Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a măsurilor care au fost luate de statele membre și care au fost notificate Comisiei. Imediat după tabel sunt prezentate măsurile detaliate, astfel cum au fost notificate Comisiei.

Statul membru

A adoptat statul membru o legislație națională care să impună obligații de obținere a unei autorizații în aplicarea articolului 4 alineatul (5)?

BELGIA

Parțial DA

BULGARIA

NU

REPUBLICA CEHĂ

NU

DANEMARCA

NU

GERMANIA

NU

ESTONIA

NU

IRLANDA

DA

GRECIA

NU

SPANIA

NU

FRANȚA

NU

CROAȚIA

NU

ITALIA

NU

CIPRU

NU

LETONIA

NU

LITUANIA

NU

LUXEMBURG

DA

UNGARIA

DA

MALTA

NU

ȚĂRILE DE JOS

NU

AUSTRIA

DA

POLONIA

NU

PORTUGALIA

NU

ROMÂNIA

NU

SLOVENIA

NU

SLOVACIA

NU

FINLANDA

DA

SUEDIA

NU

REGATUL UNIT

DA

1.1.   Belgia

Este necesară o autorizație de export, în Regiunea Flamandă și în Regiunea Valonă, pentru exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe listă în cazul în care un exportator are motive să suspecteze că acele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

[Articolul 5 din Decretul guvernamental flamand din 14 martie 2014 care reglementează exportul, tranzitul și transferul produselor cu dublă utilizare și acordarea de asistență tehnică (Jurnalul Oficial Belgian din 2.5.2014); articolul 4 din Decretul guvernamental valon din 6 februarie 2014 care reglementează exportul, tranzitul și transferul produselor și tehnologiei cu dublă utilizare (Jurnalul Oficial Belgian din 19.2.2014)].

1.2.   Irlanda

Este necesară o autorizație de export pentru exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe listă în cazul în care un exportator are motive să suspecteze că acele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

[Regulamentul 7 din Ordinul din 2009 privind controlul la export (produse cu dublă utilizare) (Instrumentul statutar nr. 443 din 2009)].

1.3.   Luxemburg

Este necesară o autorizație de export pentru exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe listă în cazul în care un exportator are motive să suspecteze că acele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

[Legea din 27 iunie 2018 privind controlul exporturilor, articolul 45 alineatul (1)].

1.4.   Ungaria

Este necesară o autorizație de export pentru exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe listă în cazul în care un exportator are motive să suspecteze că acele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

[Articolul 7 din Decretul guvernamental nr. 13 din 2011 privind autorizarea comerțului exterior cu produse cu dublă utilizare].

1.5.   Austria

Este necesară o autorizație de export pentru exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe listă în cazul în care un exportator are motive să suspecteze că acele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

[Articolul 5 din Primul Regulament din 2011 privind comerțul exterior (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II Nr. 343/2011, publicat la 28 octombrie 2011].

1.6.   Finlanda

Este necesară o autorizație de export pentru exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe listă în cazul în care un exportator are motive să suspecteze că acele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

[Articolul 4 alineatul (4) din Legea nr. 562/1996].

1.7.   Regatul Unit

Este necesară o autorizație de export pentru exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe listă în cazul în care un exportator are motive să suspecteze că acele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

[Articolul 6 alineatele (1) și (2) și articolul 26 din Ordinul din 2008 privind controlul exporturilor (Instrumentul statutar 2008/3231)].

2.    INFORMAȚII TRANSMISE DE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 5 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENT (EXTINDEREA CONTROALELOR SERVICIILOR DE INTERMEDIERE)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) coroborat cu articolul 5 alineatul (4) din regulament, Comisia are obligația de a publica măsurile luate de statele membre în vederea extinderii aplicării articolului 5 alineatul (1) la produsele cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe listă, destinate unor utilizări prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și la produsele cu dublă utilizare destinate unor scopuri și utilizări finale militare prevăzute la articolul 4 alineatul (2).

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a măsurilor care au fost luate de statele membre și care au fost notificate Comisiei. Imediat după tabel sunt prezentate măsurile detaliate, astfel cum au fost notificate Comisiei.

Statul membru

A fost extinsă aplicarea controalelor serviciilor de intermediere prevăzute la articolul 5 alineatul (1), în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)?

BELGIA

NU

BULGARIA

DA

REPUBLICA CEHĂ

DA

DANEMARCA

NU

GERMANIA

NU

ESTONIA

DA

IRLANDA

DA

GRECIA

DA

SPANIA

DA

FRANȚA

NU

CROAȚIA

DA

ITALIA

DA

CIPRU

NU

LETONIA

DA

LITUANIA

NU

LUXEMBURG

DA

UNGARIA

DA

MALTA

NU

ȚĂRILE DE JOS

DA

AUSTRIA

DA

POLONIA

NU

PORTUGALIA

NU

ROMÂNIA

DA

SLOVENIA

NU

SLOVACIA

NU

FINLANDA

DA

SUEDIA

NU

REGATUL UNIT

NU

2.1.   Bulgaria

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I la regulament, atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulament, și cu produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I la regulament atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Articolul 34 alineatul (4) din Legea privind controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare și aferente apărării, Monitorul Oficial nr. 26/29.3.2011, în vigoare din 30.6.2012].

2.2.   Republica Cehă

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare dacă autoritatea competentă informează intermediarul cu privire la faptul că produsele cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I la regulament sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament sau că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulament.

[Articolul 3 din Legea nr. 594/2004 Coll. privind punerea în aplicare a regimului comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (astfel cum a fost modificată)].

2.3.   Estonia

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare care prezintă caracteristicile unor produse strategice datorită utilizării lor finale sau utilizatorului lor final ori din motive de securitate publică sau legate de drepturile omului, deși nu au fost incluse pe lista produselor strategice.

[Articolul 6 alineatul (7) din Legea privind produsele strategice].

2.4.   Irlanda

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament – dacă produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din regulament – și pentru produsele cu dublă utilizare destinate unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulament.

[Secțiunea 8 literele (a) și (b) din Instrumentul statutar nr. 443 din 2009, Ordinul din 2009 privind controlul exporturilor (produse cu dublă utilizare), astfel cum a fost modificat].

2.5.   Grecia

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din regulament.

(Punctul 3.2.3 din „Decizia ministerială nr. 121837/e3/21837/28-9-2009”).

2.6.   Spania

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I la regulament atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăruia (oricăreia) dintre scopurile și utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2) din regulament.

[Articolul 2 alineatul (3) litera (a) punctul 6 și articolul 2 alineatul (3) litera (b) din Decretul regal nr. 679/2014 din 1 august 2014 privind controlul comerțului exterior cu materiale de apărare, alte materiale și produse și tehnologii cu dublă utilizare].

2.7.   Croația

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I la regulament, dacă autoritatea competentă informează intermediarul cu privire la faptul că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2) din regulament.

[Legea privind controlul produselor cu dublă utilizare (OG 80/11 i 68/2013)].

2.8.   Italia

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I la regulament atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) sau la articolul 4 alineatul (2) din regulament;

(Articolul 9 din Decretul legislativ nr. 221/2017 din 15 decembrie 2017, în vigoare de la 1 februarie 2018).

2.9.   Letonia

În conformitate cu Legea letonă privind circulația produselor strategice, sunt controlate toate tranzacțiile de intermediere în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare, indiferent de utilizarea acestora.

[Articolul 5 alineatul (7) din Legea privind circulația produselor strategice din 21 iunie 2007].

2.10.   Luxemburg

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I la regulament atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament și unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulament.

[Legea din 27 iunie 2018 privind controlul exporturilor, articolul 42 alineatul (1)].

2.11.   Ungaria

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I la regulament, atunci când produsele sunt sau pot fi destinate unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulament, și cu produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I la regulament atunci când produsele sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2) din regulament.

[Articolul 17 alineatul (1) din Decretul guvernamental nr. 13 din 2011 privind „autorizarea comerțului exterior cu produse cu dublă utilizare”].

2.12.   Țările de Jos

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament – dacă produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din regulament – și pentru produsele cu dublă utilizare dacă produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulament.

(Legea serviciilor strategice - Wet strategische diensten).

De asemenea, este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere privind 37 de substanțe chimice în cazul în care țara de destinație este Irak, indiferent de destinatarul specific sau de utilizatorul final.

(Decretul privind produsele cu dublă utilizare cu destinația Irak - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

2.13.   Austria

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare dacă autoritatea competentă informează intermediarul că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2) din regulament.

[Articolul 15 alineatul (1) din Legea privind comerțul exterior (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].

2.14.   România

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I la regulament dacă produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2) din regulament.

[Articolul 14 alineatul (2) din Ordonanța de urgență nr. 119 din 23 decembrie 2010 (OUG nr. 119/2010) privind „regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare”].

2.15.   Finlanda

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I la regulament, dacă intermediarul a fost notificat de către autoritatea competentă cu privire la faptul că produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulament, și a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I la regulament dacă intermediarul a fost notificat de către autoritatea competentă cu privire la faptul că produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament

[Articolul 3 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 562/1996].

3.    INFORMAȚII TRANSMISE DE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 5 ALINEATUL (3) DIN REGULAMENT (EXTINDEREA CONTROALELOR SERVICIILOR DE INTERMEDIERE)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) coroborat cu articolul 5 alineatul (4) din regulament, Comisia are obligația de a publica măsurile luate de statele membre în vederea instituirii unei cerințe de autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare, în cazul în care intermediarul are motive să suspecteze că aceste produse sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a măsurilor luate de statele membre și care au fost notificate Comisiei. Imediat după tabel sunt prezentate măsurile detaliate, astfel cum au fost notificate Comisiei.

Statul membru

Au fost extinse controalele serviciilor de intermediere astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (3)?

BELGIA

NU

BULGARIA

DA

REPUBLICA CEHĂ

DA

DANEMARCA

NU

GERMANIA

NU

ESTONIA

DA

IRLANDA

DA

GRECIA

DA

SPANIA

DA

FRANȚA

NU

CROAȚIA

DA

ITALIA

DA

CIPRU

NU

LETONIA

DA

LITUANIA

NU

LUXEMBURG

DA

UNGARIA

DA

MALTA

NU

ȚĂRILE DE JOS

DA

AUSTRIA

DA

POLONIA

NU

PORTUGALIA

NU

ROMÂNIA

DA

SLOVENIA

NU

SLOVACIA

NU

FINLANDA

DA

SUEDIA

NU

REGATUL UNIT

NU

3.1.   Bulgaria

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare dacă intermediarul are motive să suspecteze că produsele sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Articolul 47 din Legea privind controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare și aferente apărării (promulgată, Monitorul Oficial nr. 26/29.3.2011)].

3.2.   Republica Cehă

Dacă un intermediar are motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament, intermediarul informează autoritatea competentă, care poate să decidă impunerea unei cerințe de autorizare.

[Articolul 3 alineatul (4) din Legea nr. 594/2004 Coll. privind „punerea în aplicare a regimului comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare”].

3.3.   Estonia

Dacă un intermediar are motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament, intermediarul trebuie să informeze imediat Comitetul pentru produse strategice (CPS), organele de poliție sau autoritățile de securitate în acest sens. În urma unei astfel de notificări, CPS poate decide impunerea unei cerințe de autorizare.

(Articolul 77 din Legea privind produsele strategice).

3.4.   Irlanda

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare dacă intermediarul are motive să suspecteze că produsele sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Secțiunea 9 din Instrumentul statutar nr. 443 din 2009, Ordinul din 2009 privind controlul exporturilor (produse cu dublă utilizare)].

3.5.   Grecia

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare dacă intermediarul are motive să suspecteze că produsele sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

(Punctul 3.2.2 din „Decizia ministerială nr. 121837/e3/21837/28-9-2009”).

3.6.   Spania

Dacă un intermediar are motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I la regulament și pentru care acesta propune serviciile de intermediere sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăruia (oricăreia) dintre scopurile și utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2), intermediarul trebuie să informeze autoritatea competentă, care va decide dacă aceste servicii de intermediere fac sau nu obiectul autorizării.

[Articolul 2 alineatul (3) litera (c) din Decretul regal nr. 679/2014 din 1 august 2014 privind controlul comerțului exterior cu materiale de apărare, alte materiale și produse și tehnologii cu dublă utilizare].

3.7.   Croația

Dacă un intermediar are motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I la regulament sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2) din regulament, intermediarul trebuie să informeze autoritatea competentă, care poate să decidă impunerea unei cerințe de autorizare.

[Articolul 3 din Legea privind controlul produselor cu dublă utilizare (OG 80/11 i 68/2013)].

3.8.   Italia

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament dacă intermediarul are motive să suspecteze că produsele sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

(Articolul 9 din Decretul legislativ nr. 221/2017 din 15 decembrie 2017, în vigoare de la 1 februarie 2018).

3.9.   Letonia

În conformitate cu Legea letonă privind circulația produselor strategice, sunt controlate toate tranzacțiile de intermediere în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare, indiferent de utilizarea acestora.

[Articolul 5 alineatul (7) din Legea privind circulația produselor strategice din 21 iunie 2007].

3.10.   Luxemburg

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament dacă intermediarul are motive să suspecteze că produsele sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Legea din 27 iunie 2018 privind controlul exporturilor, articolul 42 alineatul (2)].

3.11.   Ungaria

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare dacă intermediarul are motive să suspecteze că produsele sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Articolul 17 alineatul (2) din Decretul guvernamental nr. 13 din 2011 privind „autorizarea comerțului exterior cu produse cu dublă utilizare”].

3.12.   Țările de Jos

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Articolul 4a alineatul (5) din Legea serviciilor strategice - Wet strategische diensten].

3.13.   Austria

Dacă un intermediar are motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament, intermediarul informează autoritatea competentă, care poate să decidă impunerea unei cerințe de autorizare.

[Articolul 5 din Primul Regulament din 2011 privind comerțul exterior (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II Nr. 343/2011, publicat la 28 octombrie 2011].

3.14.   România

Este necesară o autorizare a serviciilor de intermediere cu produse cu dublă utilizare dacă intermediarul are motive să suspecteze că produsele sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Articolul 14 alineatul (3) din Ordonanța de urgență nr. 119 din 23 decembrie 2010 (OUG nr. 119/2010) privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare].

3.15.   Finlanda

Dacă un intermediar are motive să suspecteze că produsele cu dublă utilizare sunt sau pot fi destinate oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament, intermediarul informează autoritatea competentă, care poate să decidă impunerea unei cerințe de autorizare.

[Articolul 3 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (4) din Legea nr. 562/1996].

4.    INFORMAȚII TRANSMISE DE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENT (EXTINDEREA CONTROALELOR PRIVIND TRANZITUL)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) coroborat cu articolul 6 alineatul (4) din regulament, Comisia are obligația de a publica măsurile luate de statele membre pentru a împuternici autoritățile lor competente să impună, în cazuri individuale, o cerință de autorizare a tranzitului specific de produse cu dublă utilizare incluse pe lista din anexa I dacă produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a măsurilor luate de statele membre, astfel cum au fost notificate Comisiei. În continuare sunt prezentate detalii privind măsurile.

Statul membru

Au fost extinse dispozițiile articolului 6 alineatul (1) privind controlul tranzitului, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2)?

BELGIA

Parțial DA

BULGARIA

DA

REPUBLICA CEHĂ

NU

DANEMARCA

NU

GERMANIA

DA

ESTONIA

DA

IRLANDA

DA

GRECIA

DA

SPANIA

NU

FRANȚA

NU

CROAȚIA

DA

ITALIA

DA

CIPRU

NU

LETONIA

NU

LITUANIA

NU

LUXEMBURG

DA

UNGARIA

DA

MALTA

NU

ȚĂRILE DE JOS

NU

AUSTRIA

DA

POLONIA

NU

PORTUGALIA

NU

ROMÂNIA

DA

SLOVENIA

NU

SLOVACIA

NU

FINLANDA

DA

SUEDIA

NU

REGATUL UNIT

DA

4.1.   Belgia

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă, în Regiunea Flamandă și în Regiunea Valonă, atunci când autoritatea informează intermediarul sau când intermediarul are motive rezonabile să suspecteze că produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Articolele 6 și 7 din Decretul guvernamental flamand din 14 martie 2014 care reglementează exportul, tranzitul și transferul produselor cu dublă utilizare și acordarea de asistență tehnică (Jurnalul Oficial belgian din 2.5.2014); articolele 5 și 6 din Decretul guvernamental valon din 6 februarie 2014 care reglementează exportul, tranzitul și transferul produselor și tehnologiei cu dublă utilizare (Jurnalul Oficial belgian din 19.2.2014)].

4.2.   Bulgaria

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Articolele 48-50 din „Legea privind controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare și aferente apărării”, Monitorul Oficial nr. 26/29.3.2011)].

4.3.   Germania

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

(Secțiunea 44 din Regulamentul german privind comerțul exterior și plățile externe - AussenwirtschaftsverordnungAWV).

4.4.   Estonia

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Articolele 3, 6 și 7 din Legea privind produsele strategice (LPS)].

4.5.   Irlanda

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Secțiunea 10 din Instrumentul statutar nr. 443 din 2009, Ordinul din 2009 privind controlul exporturilor (produse cu dublă utilizare)].

4.6.   Grecia

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

(Punctul 3.3.2 din „Decizia ministerială nr. 121837/e3/21837/28-9-2009”).

4.7.   Croația

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă – denumită, de asemenea, autorizație specială de tranzit – atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Legea privind controlul produselor cu dublă utilizare (OG 80/11 i 68/2013)].

4.8.   Italia

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2) din regulament.

(Articolul 7 din Decretul legislativ nr. 221/2017 din 15 decembrie 2017, în vigoare de la 1 februarie 2018).

4.9.   Luxemburg

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Legea din 27 iunie 2018 privind controlul exporturilor, articolul 43 alineatul (1)].

4.10.   Ungaria

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

(Articolul 18 din Decretul guvernamental nr. 13 din 2011 privind autorizarea comerțului exterior cu produse cu dublă utilizare).

4.11.   Austria

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Articolul 15 din Legea privind comerțul exterior din 2011 - Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011).

4.12.   România

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Articolul 15 alineatul (1) din Ordonanța de urgență nr. 119 din 23 decembrie 2010 (OUG nr. 119/2010) „privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare”].

4.13.   Finlanda

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Articolul 3 alineatul (3) din Legea nr. 562/1996].

4.14.   Regatul Unit

Poate fi necesară o autorizație pentru tranzitul de produse cu dublă utilizare incluse pe listă atunci când produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1) din regulament.

[Articolul 8 alineatul (1), articolul 17 și articolul 26 din Ordinul din 2008 privind controlul la export, astfel cum a fost modificat prin Ordinul din 2009 privind controlul la export (modificarea nr. 3) (S.I. 2009/2151)].

5.    INFORMAȚII TRANSMISE DE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 6 ALINEATUL (3) DIN REGULAMENT (EXTINDEREA CONTROALELOR PRIVIND TRANZITUL)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) coroborat cu articolul 6 alineatul (4) din regulament, Comisia are obligația de a publica măsurile luate de statele membre în vederea extinderii aplicării articolului 6 alineatul (1) la produsele cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe listă, destinate unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1), și la produsele cu dublă utilizare destinate unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a măsurilor luate de statele membre, astfel cum au fost notificate Comisiei. În continuare sunt prezentate detalii privind măsurile.

Statul membru

Au fost extinse dispozițiile articolului 6 alineatul (1) privind controlul tranzitului, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3)?

BELGIA

Parțial DA

BULGARIA

NU

REPUBLICA CEHĂ

DA

DANEMARCA

NU

GERMANIA

NU

ESTONIA

DA

IRLANDA

DA

GRECIA

DA

SPANIA

DA

FRANȚA

NU

CROAȚIA

DA

ITALIA

DA

CIPRU

DA

LETONIA

NU

LITUANIA

NU

LUXEMBURG

DA

UNGARIA

DA

MALTA

NU

ȚĂRILE DE JOS

DA

AUSTRIA

DA

POLONIA

NU

PORTUGALIA

NU

ROMÂNIA

DA

SLOVENIA

NU

SLOVACIA

NU

FINLANDA

DA

SUEDIA

NU

REGATUL UNIT

DA

5.1.   Belgia

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritățile competente, în Regiunea Flamandă și în Regiunea Valonă, în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritățile competente, în Regiunea Flamandă și în Regiunea Valonă, în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

[Articolele 6 și 7 din Decretul guvernamental flamand din 14 martie 2014 care reglementează exportul, tranzitul și transferul produselor cu dublă utilizare și acordarea de asistență tehnică (Jurnalul Oficial belgian din 2.5.2014); articolele 5 și 6 din Decretul guvernamental valon din 6 februarie 2014 care reglementează exportul, tranzitul și transferul produselor și tehnologiei cu dublă utilizare (Jurnalul Oficial belgian din 19.2.2014)].

5.2.   Republica Cehă

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

[Articolul 13 litera (b) din Legea nr. 594/2004 Coll. privind „punerea în aplicare a regimului comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare” (1)].

5.3.   Estonia

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

[Articolele 3, 6 și 7 din Legea privind produsele strategice (LPS)].

5.4.   Irlanda

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

[Secțiunea 11 din Instrumentul statutar nr. 443 din 2009, Ordinul din 2009 privind controlul exporturilor (produse cu dublă utilizare)].

5.5.   Grecia

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

(Punctul 3.3.3 din „Decizia ministerială nr. 121837/e3/21837/28-9-2009”).

5.6.   Spania

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

(Articolul 11 din Legea nr. 53/2007).

5.7.   Croația

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

[Legea privind controlul produselor cu dublă utilizare (OG 80/11 i 68/2013)].

5.8.   Italia

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

(Articolul 7 din Decretul legislativ nr. 221/2017 din 15 decembrie 2017, în vigoare de la 1 februarie 2018).

5.9.   Cipru

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

[Articolul 5 alineatul (3) din Ordinul ministerial nr. 312/2009].

5.10.   Luxemburg

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

[Legea din 27 iunie 2018 privind controlul exporturilor, articolul 43 alineatul (2)].

Aceste dispoziții nu se aplică tranzitului de produse cu dublă utilizare expediate fără transbordare sau fără schimbarea mijlocului de transport (nicio transbordare sau schimbare a mijlocului de transport nu se consideră a reprezenta descărcarea produselor, în scopul asigurării mărfii, într-o navă sau într-o aeronavă, cu condiția ca acele produse să fie reîmbarcate pe aceeași navă sau aeronavă) și tranzitului de produse cu dublă utilizare pentru care există deja o autorizație de export generală din Uniunea Europeană.

[Legea din 27 iunie 2018 privind controlul exporturilor, articolul 43 alineatul (3)].

5.11.   Ungaria

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

(Articolul 18 din Decretul guvernamental nr. 13 din 2011 „privind autorizarea comerțului exterior cu produse cu dublă utilizare”).

5.12.   Țările de Jos

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

[Articolul 4a alineatele (1) și (2) din Decretul privind produsele strategice - Besluit strategische goederen].

5.13.   Austria

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

[Articolul 15 din Legea privind comerțul exterior din 2011 (Außenwirtschaftsgesetz 2011), BGBl. I Nr. 26/2011].

5.14.   România

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

[Articolul 15 alineatul (2) din Ordonanța de urgență nr. 119 din 23 decembrie 2010 (OUG nr. 119/2010)].

5.15.   Finlanda

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

[Articolul 3 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 562/1996].

5.16.   Regatul Unit

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale, care nu sunt incluse pe listă, poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări menționate la articolul 4 alineatul (1).

Tranzitul de produse cu dublă utilizare neunionale poate fi interzis de autoritatea competentă în cazul în care produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor scopuri și utilizări finale militare menționate la articolul 4 alineatul (2).

[Articolul 8 alineatul (2), articolul 17 alineatul (3) și articolul 26 din Ordinul din 2008 privind controlul exporturilor, astfel cum a fost modificat prin Ordinul din 2009 privind controlul exporturilor (modificarea nr. 3) (S.I.2009/2151)].

6.    INFORMAȚII TRANSMISE DE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 8 DIN REGULAMENT (EXTINDEREA CONTROALELOR LA PRODUSE NEINCLUSE PE LISTĂ, DIN MOTIVE DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ SAU DIN CONSIDERENTE LEGATE DE DREPTURILE OMULUI)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din regulament, Comisia are obligația de a publica măsurile luate de statele membre în vederea interzicerii sau impunerii unei cerințe de autorizare pentru exportul produselor cu dublă utilizare care nu sunt incluse pe lista din anexa I, din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a măsurilor luate de statele membre, astfel cum au fost notificate Comisiei. În continuare sunt prezentate detalii privind măsurile.

Statul membru

Au fost instituite controale suplimentare pentru produsele neincluse pe listă, din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1)?

BELGIA

NU

BULGARIA

DA

REPUBLICA CEHĂ

DA

DANEMARCA

NU

GERMANIA

DA

ESTONIA

DA

IRLANDA

DA

GRECIA

NU

SPANIA

NU

FRANȚA

DA

CROAȚIA

NU

ITALIA

NU

CIPRU

DA

LETONIA

DA

LITUANIA

NU

LUXEMBURG

DA

UNGARIA

NU

MALTA

NU

ȚĂRILE DE JOS

DA

AUSTRIA

DA

POLONIA

NU

PORTUGALIA

NU

ROMÂNIA

DA

SLOVENIA

NU

SLOVACIA

NU

FINLANDA

NU

SUEDIA

NU

REGATUL UNIT

DA

6.1.   Bulgaria

Exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul autorizării sau interzicerii, printr-un act al Consiliului de Miniștri, din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

[Articolul 34 alineatul (1) paragraful 3 din Legea privind controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare și aferente apărării, Monitorul Oficial nr. 26/29.3.2011].

6.2.   Republica Cehă

Exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul autorizării sau interzicerii, prin Ordonanță a Guvernului, din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

[Articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Legea nr. 594/2004 Coll].

6.3.   Germania

Exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul autorizării sau interzicerii din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

[Secțiunea 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2 privind comerțul exterior și plățile externe (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)].

Această măsură națională se aplică următoarelor produse de pe Lista germană de control al exporturilor:

— 2B909

Mașini de deformare continuă și mașini cu funcții combinate prin rotație și deformare continuă, altele decât cele controlate prin 2B009, 2B109 și 2B209 din cadrul Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului, cu modificările ulterioare, prezentând toate caracteristicile menționate în continuare și componente proiectate special pentru acestea:

(a)

care, în conformitate cu specificațiile tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu unități de comandă numerică, comandă prin calculator sau comandă „play-back”, precum și

(b)

cu o forță de roluire mai mare de 60 kN, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Siria.

— 2B952

Echipamente care pot fi utilizate la manipularea substanțelor biologice altele decât cele controlate prin 2B352 din cadrul Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului, cu modificările ulterioare, dacă țara cumpărătoare sau țara de destinație este Iran, Coreea de Nord sau Siria:

(a)

fermentoare care pot fi utilizate pentru cultivarea „microorganismelor” patogene sau a virusurilor, sau a celor care sunt apte pentru producerea toxinelor, fără propagare de aerosoli și cu o capacitate totală de 10 litri sau mai mare;

(b)

agitatoare pentru fermentoare controlate prin 2B352(a) din cadrul Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului cu modificările ulterioare.

Notă tehnică:

Fermentatoarele includ bioreactoare, chemostate și sisteme în flux continuu.

— 2B993

Echipamente pentru depunerea straturilor suprapuse metalice pentru substraturile non-electronice, după cum urmează, precum și componente și accesorii special proiectate pentru acestea, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Iran:

(a)

echipamente de producție pentru depunerea vaporilor prin metode chimice (CVD);

(b)

echipamente de producție pentru depunerea vaporilor prin metode fizice cu fascicul de electroni (EB-PVD);

(c)

echipamente de producție pentru depunerea prin încălzire inductivă sau cu rezistență.

— 5A902

Sisteme de supraveghere, echipamente și componente pentru TIC (tehnologii ale informației și comunicațiilor) pentru rețelele publice, în cazul în care locul de destinație este situat în afara teritoriului vamal al Uniunii Europene și în afara zonelor enumerate în partea 2 din anexa IIa la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, după cum urmează:

(a)

centre de monitorizare (Instalații de monitorizare a aplicării legii) pentru sisteme de interceptare legală (LI, de exemplu în conformitate cu ETSI ES 201 158, ETSI ES 201 671 sau cu standarde sau specificații echivalente) și componente special concepute pentru acestea;

(b)

sisteme sau dispozitive de reținere de date privind convorbirile telefonice [de exemplu, Interceptare a informațiilor conexe (Intercept Related Information, IRI), în conformitate cu ETSI TS 102 656 sau cu standarde sau specificații echivalente] și componente special concepute pentru acestea.

Notă tehnică:

Datele privind convorbirile includ informațiile de semnalizare, cele de origine și cele de destinație (de exemplu, numerele de telefon, adresele IP sau MAC etc.), data și ora și originea geografică a comunicării.

Notă:

5A902 nu supune controlului sistemele sau dispozitivele care sunt special concepute pentru oricare dintre următoarele scopuri:

(a)

facturare

(b)

funcții de colectare a datelor din cadrul elementelor de rețea (de exemplu, Exchange sau HLR)

(c)

calitatea serviciului rețelei (Calitatea Serviciului - QoS) sau

(d)

gradul de satisfacție a utilizatorilor (Calitatea experienței - QoE)

(e)

operarea în cadrul societăților de telecomunicații (furnizorii de servicii).

— 5A911

Stații de bază pentru radioul digital cu resurse partajate („trunked radio”), în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Sudan sau Sudanul de Sud.

Notă tehnică:

„Radioul cu resurse partajate” este o procedură de radiocomunicații mobile cu abonați mobili cărora le sunt atribuite game de frecvență pentru comunicații. „Radioul digital cu resurse partajate” (de ex. TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilizează modulația digitală.

— 5D902

„Programe informatice”, în cazul în care locul de destinație este situat în afara teritoriului vamal al Uniunii Europene și în afara zonelor enumerate în partea 2 din anexa IIa la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, după cum urmează:

(a)

„programe informatice” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” instalațiilor, funcțiilor sau parametrilor de performanță supuși controlului conform listei 5A902;

(b)

„programe informatice” special concepute sau modificate pentru obținerea unor caracteristici, funcții sau parametri de performanță supuși controlului conform listei 5A902.

— 5D911

„Programe informatice” proiectate sau modificate special pentru „utilizarea” echipamentelor supuse controlului conform listei 5A911, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Sudan sau Sudanul de Sud.

— 5E902

„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea”, „producția” și „utilizarea” instalațiilor, funcțiilor sau caracteristicilor de performanță supuse controlului conform listei 5A902 sau „programe informatice” supuse controlului conform listei 5D902, atunci când locul de destinație se află în afara teritoriului vamal al Uniunii Europene și în afara zonelor enumerate în partea 2 din anexa IIa la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

— 6A908

Sisteme radar de navigare sau supraveghere pentru controlul traficului maritim sau aerian, la care nu se face referire la articolele 6A008 sau 6A108 din cadrul Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului cu modificările ulterioare, și componentele aferente special concepute, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Iran.

— 6D908

„Programe informatice” special dezvoltate sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producerea” sau „utilizarea” echipamentelor descrise la 6A908, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Iran.

— 9A991

Vehicule terestre la care nu se face referire în partea I A din Lista de control la export, după cum urmează:

(a)

remorci și semiremorci platformă cu o sarcină utilă cuprinsă între 25 000 kg și cel mult 70 000 kg sau care prezintă una sau mai multe caracteristici militare și care pot transporta vehiculele controlate la punctul 0006 din partea I A, precum și vehicule de tractare adecvate pentru transportul acestora și care prezintă una sau mai multe caracteristici militare, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Iran, Libia, Myanmar, Coreea de Nord, Pakistan, Somalia sau Siria;

Notă:

Vehiculele de tractare în sensul 9A991.a includ toate vehiculele care au ca funcție primară tractarea;

(b)

alte camioane și vehicule de teren care prezintă una sau mai multe caracteristici militare, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Iran, Libia, Myanmar, Coreea de Nord, Somalia sau Siria.

Nota 1: Caracteristicile militare, conform definiției de la 9A991, includ:

(a)

capacitatea de a traversa vaduri adânci de 1,2 m sau mai mult;

(b)

monturi pentru arme și armament;

(c)

monturi pentru plasă de camuflaj;

(d)

lucarne cu formă rotundă, cu învelitoare rabatabile sau culisante;

(e)

email de tip militar;

(f)

atelaj de remorcare cu pini, cu așa-numita priză „NATO”.

Nota 2: 9A991 nu supune controlului vehiculele terestre atunci când sunt folosite în interes personal.

— 9A992

Camioane, după cum urmează:

(a)

camioane cu tracțiune integrală cu o sarcină utilă de cel puțin 1 000 kg, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Coreea de Nord;

(b)

camioane cu trei sau mai multe axe și greutate brută maximă autorizată de peste 20 000 kg, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Iran sau Siria.

— 9A993

Elicoptere, sisteme de transmisie a puterii la elicoptere, motoarele cu turbine cu gaz și generatoare de putere auxiliare (sisteme APU) pentru elicoptere, precum și componente special concepute pentru acestea, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Coreea de Nord, Somalia sau Siria.

— 9A994

Generatoare de putere răcite cu aer (motoare aeronautice) cu o capacitate cilindrică de cel puțin 100 cm3 sau de cel mult 600 cm3, care pot fi utilizate la „vehicule aeriene” fără pilot, și componente special concepute pentru acestea, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Iran.

— 9E991

„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea” sau „producția” echipamentelor supuse controlului conform 9A993, în cazul în care țara cumpărătoare sau țara de destinație este Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Coreea de Nord sau Siria.

— 9E992

„Tehnologie” conform Notei generale privind tehnologia, alta decât cea controlată de 9E101b din cadrul Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului, astfel cum a fost modificat, pentru „producția” de „vehicule aeriene fără pilot” („UAV”) în cazul în care locul de destinație se află în afara teritoriului vamal al Uniunii Europene și în afara zonelor enumerate în partea 2 din anexa IIa la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

Continuă să se aplice cerința privind autorizarea la export, prevăzută la secțiunea 5 litera (d) din AWV pentru produsele care nu sunt incluse pe listă, în secțiunea 9 din AWV.

În temeiul secțiunii 6 din Legea privind comerțul și plățile externe (Aussenwirtschaftsgesetz - AWG), tranzacțiile, acțiunile și tranzacțiile juridice pot fi restricționate sau pot fi impuse obligații de a acționa, printr-un act administrativ, pentru a evita un pericol specific unui caz individual la adresa intereselor Republicii Federale Germania, cum ar fi interesele de securitate fundamentale, coexistența pașnică între popoare, relațiile externe ale Republicii Federale Germania, siguranța sau ordinea publică a Republicii Federale Germania.

6.4.   Estonia

Exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul unei autorizări sau interziceri, prin hotărâre a Comitetului pentru produse strategice, din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

[Articolul 2 alineatul (11) și articolul 6 alineatul (2) din Legea privind produsele strategice].

6.5.   Irlanda

Exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul unei autorizări sau interziceri din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

[Secțiunea 12 alineatul (2) din Instrumentul statutar nr. 443 din 2009, Ordinul din 2009 privind controlul exporturilor (produse cu dublă utilizare), astfel cum a fost modificat].

6.6.   Franța

Exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul unei autorizări sau interziceri din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului. (Decretul nr. 2010-292).

S-au adoptat controale naționale la exporturile de produse cu dublă utilizare astfel cum se prevede în următoarele ordine: Ordinul ministerial din 31 iulie 2014 privind exportul de anumite elicoptere și piese de schimb pentru acestea către țări terțe (publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze la 8 august 2014) și Ordinul ministerial din 31 iulie 2014 privind exportul de gaze lacrimogene și agenți pentru restabilirea ordinii publice către țări terțe (publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze la 8 august 2014).

6.7.   Cipru

Exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul unei autorizări sau interziceri de către Ministerul Energiei, Comerțului, Industriei și Turismului, din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

[Articolul 5 alineatul (3) și articolul 10 litera (c) din Ordinul ministerial nr. 312/2009].

6.8.   Letonia

Exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul unei autorizări sau interziceri de către Comitetul pentru controlul produselor strategice, din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

(Regulamentul nr. 645 al Cabinetului Miniștrilor din 25 septembrie 2007, „Regulament privind Lista națională a produselor și serviciilor strategice”, emis în conformitate cu „Legea privind manipularea produselor strategice”, articolul 3 partea 1).

Controalele naționale la exporturile de produse cu dublă utilizare se aplică Listei naționale a produselor și serviciilor strategice (anexa la Regulamentul nr. 645), disponibilă pe următorul site web:

https://likumi.lv/doc.php?id=163892.

6.9.   Luxemburg

Exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul unei autorizări sau interziceri din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

Exportatorul care știe sau suspectează că exportul în cauză sau aceste produse afectează sau pot afecta securitatea națională sau străină a Marelui Ducat al Luxemburgului ori apărarea drepturilor omului trebuie să informeze miniștrii responsabili de comerțul exterior și afacerile externe, care informează exportatorul sau pe reprezentantul său autorizat dacă este sau nu necesară solicitarea autorizației.

[Legea din 27 iunie 2018, articolul 45 alineatul (2)].

6.10.   Țările de Jos

Exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul unei autorizări sau interziceri de către Ministrul Afacerilor Externe, din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

(Articolul 4 din Decretul privind produsele strategice - Besluit strategische goederen).

Au fost adoptate controale naționale în legătură cu exportul de produse destinate represiunii interne și pentru serviciile de intermediere către Siria și în legătură cu exportul de produse destinate represiunii interne către Egipt și Ucraina.

(Decretul privind produsele cu dublă utilizare - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).

Au fost impuse cerințe de autorizare pentru exportul a 37 de substanțe chimice către Irak, indiferent de destinatarul specific sau de utilizatorul final.

(Decretul privind produsele cu dublă utilizare cu destinația Irak - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

6.11.   Austria

Exportul sau tranzitul de produse cu dublă utilizare care neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul unei autorizări sau interziceri din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

[Articolul 20 din Legea privind comerțul exterior din 2011 (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)].

6.12.   România

Exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul unei autorizări sau interziceri din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

[Articolul 7 din Ordonanța de urgență nr. 119 din 23 decembrie 2010 (OUG nr. 119/2010) privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare].

6.13.   Regatul Unit

Exportul de produse cu dublă utilizare neincluse pe lista din anexa I la regulament poate să facă obiectul unei autorizări sau interziceri din motive de siguranță publică sau din considerente legate de drepturile omului.

(Ordinul din 2008 privind controlul la export).

Lista produselor cu dublă utilizare controlate a Regatului Unit este stabilită în Programul 3 din cadrul Ordinului din 2008 privind controlul la export (S.I. 2008/3231) astfel cum a fost modificat prin Ordinul din 2010 privind controlul la export (modificarea nr. 2) (S.I. 2010/2007) și prin Ordinul din 2019 privind controlul la export (modificarea nr. 2) (S.I. 2019/1159), după cum urmează:

 

PROGRAMUL 3

Program menționat la articolele 2 și 4 din Ordinul din 2008 privind controlul exporturilor PRODUSE, SOFTWARE ȘI TEHNOLOGIE CU DUBLĂ UTILIZARE CONTROLATE ÎN REGATUL UNIT

Notă: În prezentul program, termenii definiți sunt scriși între ghilimele.

Definiții

În prezentul program:

„dezvoltarea” înseamnă toate etapele prealabile „producției” (de exemplu, proiectare, cercetare în vederea definirii proiectului, analiza proiectului, conceptele de proiectare, execuția și testarea de prototipuri, schemele pentru producția pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare în produse, proiectul de configurare, proiectele de integrare, planurile generale);

„materialele energetice” înseamnă substanțe sau amestecuri care reacționează chimic pentru eliberarea energiei necesare scopului urmărit; „explozivii”, „încărcăturile pirotehnice” și „încărcăturile de propulsie” sunt subclase ale materialelor energetice;

„semnăturile de explozivi” reprezintă trăsăturile caracteristice ale explozivilor, indiferent de forma acestora înainte de inițiere, detectate cu ajutorul unor tehnologii care includ, fără limitare, spectrometria de mobilitate ionică, chemiluminescența, fluorescența, tehnicile nucleare, acustice sau electromagnetice;

„explozivii” înseamnă substanțe sau amestecuri de substanțe solide, lichide sau gazoase care, utilizate ca încărcături primare, auxiliare sau principale în focoase, la demolări sau la alte aplicații, sunt necesare pentru detonare;

„dispozitivele explozive improvizate” reprezintă dispozitive fabricate sau destinate amplasării improvizate, care conțin substanțe chimice distructive, letale, toxice, „pirotehnice” sau incendiare, în scopul distrugerii, desfigurării sau hărțuirii; acestea pot conține elemente de uz militar, dar în mod normal sunt concepute din componente nemilitare;

„vehiculul mai ușor decât aerul” înseamnă baloane sau dirijabile care utilizează, pentru a se ridica, aer cald sau alte gaze mai ușoare decât aerul, cum ar fi heliul sau hidrogenul;

„anterior separat” înseamnă aplicarea oricărui procedeu cu scopul creșterii concentrației izotopului supus controlului;

„producția” înseamnă toate etapele de producție [de exemplu, tehnologia de producție, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspecția, testarea, asigurarea calității];

„încărcăturile de propulsie” înseamnă substanțe sau amestecuri care reacționează chimic pentru a produce volume mari de gaze fierbinți la viteze controlate pentru a realiza un lucru mecanic;

„încărcăturile pirotehnice” înseamnă amestecuri de combustibili și oxidanți solizi sau lichizi care atunci când sunt aprinse dezvoltă o reacție chimică energetică cu o viteză controlată pentru a produce timpi de întârziere specifici sau cantități determinate de căldură, zgomot, fum, radiații în spectrul vizibil sau infraroșu; substanțele piroforice sunt o subclasă de produse pirotehnice care nu conțin oxidanți, dar care se aprind spontan în contact cu aerul;

„necesar”, atunci când se aplică „tehnologiei”, desemnează numai acea parte a „tehnologiei” care este esențială pentru atingerea sau depășirea parametrilor, caracteristicilor sau funcțiunilor legate de performanțele supuse controlului. Această „tehnologie”„necesară” poate fi aplicată diferitelor produse, iar destinația de utilizare a „tehnologiei” nu este relevantă pentru a fi sau a nu fi considerată „necesară”;

„tehnologia” înseamnă „informațiile” specifice necesare pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” de produse sau de „programe informatice”;

Notă tehnică:

„Informațiile” pot lua următoarele forme, dar fără a se limita la acestea: scheme, planuri, diagrame, modele, formule, tabele, „codul sursă”, proiecte și specificații tehnice, manuale și instrucțiuni scrise sau înregistrate pe alte suporturi sau dispozitive (de exemplu, discuri, benzi, memorii numai pentru citire);

„codul sursă” (sau limbajul sursă) este o exprimare adecvată a unuia sau mai multor procese, care poate fi transformată de către un sistem de programare într-o formă executabilă de către o mașină.

„utilizarea” reprezintă exploatarea, instalarea (de exemplu, instalarea la amplasament), întreținerea, verificarea, repararea, revizia generală și recondiționarea;

„vaccinuri” reprezintă produse medicinale preparate sub forma unei formule farmaceutice care face obiectul unei autorizații eliberate de către autoritățile de reglementare fie din țara producătoare, fie din țara utilizatoare, sau pentru care există autorizații de comercializare sau de testare clinică din partea acestor autorități, având ca scop stimularea unui răspuns imunitar de protecție la oameni sau animale în vederea prevenirii unei boli la persoanele/animalele cărora le sunt administrate.

Produse și tehnologii în domeniul explozivilor

PL8001

Exportul sau „transferul prin mijloace electronice” al următoarelor produse sau „tehnologii” este interzis către orice destinație exceptând următoarele: „teritoriul vamal”, Australia, Noua Zeelandă, Canada, Norvegia, Elveția, Statele Unite ale Americii și Japonia:

(a)

echipamente și dispozitive, altele decât cele indicate în Programul 2 sau la 1A004.d, 1A005, 1A006, 1A007, 1A008, 3A229, 3A232 sau 5A001.h din anexa I la „Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare”, pentru detectarea sau utilizarea în combinații cu „explozivi” sau pentru neutralizarea sau protejarea împotriva „dispozitivelor explozive improvizate”, după cum urmează, precum și componentele lor special concepute:

1.

echipamentele electronice concepute pentru a detecta „explozivii” sau „semnăturile de explozivi”;

NB: A se vedea, de asemenea, 1A004.d. din anexa I la „Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare”.

Notă: PL8001.a.1. nu supune controlului echipamente care necesită judecata efectuată de operator pentru a determina prezența unor „explozivi” sau „semnăturile de explozivi”.

2.

echipamente electronice de bruiaj concepute special pentru a preveni detonarea de la distanță prin comandă radio a „dispozitivelor explozive improvizate”;

NB: a se vedea, de asemenea, 5A001.h din anexa I la „Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare”;

3.

echipamente și dispozitive concepute special pentru a declanșa explozii cu mijloace electrice sau neelectrice, (de exemplu, seturi de aprindere, detonatoare și inițiatoare);

NB: a se vedea, de asemenea, 1A007, 1A008, 3A229 și 3A232 din anexa I la „Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare”.

Notă: PL8001 a.3 nu supune controlului:

(a)

echipamentele și dispozitivele concepute special pentru o anumită utilizare comercială constând în punerea în funcțiune sau acționarea prin mijloace explozive a altor echipamente sau dispozitive a căror funcțiune nu este inițierea sau declanșarea exploziilor;

(b)

echipamentele controlate prin presiune concepute special pentru aplicațiile de prospecțiuni petroliere și care nu pot funcționa la presiunea atmosferică, precum și

(c)

fitilurile de detonare.

4.

echipamente și dispozitive, inclusiv, dar fără a se limita la: scuturi și căști, concepute special pentru evacuarea „dispozitivelor explozive improvizate”;

N.B.: A se vedea, de asemenea, 1A005, 1A006 și 5A001.h. din anexa I la „Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare”. Notă: PL8001.a.4 nu supune controlului scuturile pirotehnice, echipamentele de manipulare mecanică care permit manevrarea sau expunerea „dispozitivelor explozive improvizate”, containerele concepute pentru păstrarea „dispozitivelor explozive improvizate” sau obiectele suspectate că ar fi astfel de dispozitive sau alte echipamente concepute special pentru protecția împotriva „dispozitivelor explozive improvizate” sau obiecte suspectate că ar fi astfel de dispozitive.

(a)

încărcături explozive cu tăiere liniară altele decât cele enumerate în lista de la 1A008 din anexa I la „Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare”;

(b)

„tehnologii”„necesare” pentru „utilizarea” produselor de la PL8001.a și PL8001.b.

NB: A se vedea articolul 18 din acest ordin (Ordinul din 2008 privind controlul la export) pentru excepții de la controalele asupra „tehnologiilor”.

Materiale, produse chimice, microorganisme și toxine

PL9002

Exportul următoarelor produse este interzis către orice destinație:

„materiale energetice”, după cum urmează, și amestecuri conținând unul sau mai multe dintre următoarele produse:

(a)

nitroceluloză (care conține mai mult de 12,5 % azot);

(b)

nitroglicol;

(c)

pentaeritritol tetranitrat (PETN);

(d)

clorură de picril;

(e)

trinitrofenilmetilnitramină (tetril);

(f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

Notă: PL9002 nu supune controlului „încărcăturile de propulsie” cu bază simplă, dublă sau triplă.

PL9003

Exportul următoarelor produse este interzis către orice destinație:

„Vaccinuri” pentru protecție contra:

(a)

bacilului antraxului;

(b)

toxinei botulinice.

PL9004

Exportul următoarelor produse este interzis către orice destinație:

Americiu-241, -242m sau -243 „anterior separat”, sub orice formă.

Notă: PL9004 nu supune controlului produsele cu un conținut de americiu de 10 grame sau mai puțin.

Telecomunicații și tehnologii asociate

PL9005

Exportul sau „transferul prin mijloace electronice” al următoarelor produse sau „tehnologii” este interzis către orice destinații din Iran:

(a)

echipamente de comunicații cu propagare troposferică care utilizează tehnici de modulație analogică sau digitală și componente special concepute pentru acestea;

(b)

tehnologie pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor specificate la PL9005.a.

NB: A se vedea articolul 18 din acest ordin (Ordinul din 2008 privind controlul la export) pentru excepții de la controalele asupra „tehnologiilor”.

Echipamente de detecție

PL9006

Exportul de echipamente „electrostatice” pentru detectarea „explozivilor”, altele decât echipamentele de detecție menționate la PL8001.a.1 din programul 2 sau la 1A004.d din anexa I la „Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare” este interzis către orice destinație din Afganistan sau Irak.

Notă tehnică:

„Electrostatic” înseamnă care utilizează o încărcătură generată electrostatic.

Nave și programe informatice și tehnologii aferente

PL9008

Exportul sau „transferul prin mijloace electronice” al următoarelor produse, „programe informatice” sau „tehnologii” este interzis către orice destinație din Iran:

(a)

„nave”, ambarcațiuni gonflabile și „vehicule submersibile”, precum și echipamente și componente conexe, după cum urmează, altele decât cele menționate în programul 2 anexat la acest ordin (Ordinul din 2008 privind controlul la export) sau în anexa I la „Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare”:

1.

„nave” maritime (de suprafață sau subacvatice), ambarcațiuni gonflabile și „vehicule submersibile”;

2.

echipamente și componente concepute pentru „nave”, ambarcațiuni gonflabile și „vehicule submersibile”, după cum urmează:

(a)

structuri și componente pentru corpuri de navă și chilă;

(b)

motoare cu propulsie concepute sau modificate pentru utilizări în marină și componente special concepute pentru acestea;

(c)

radare marine, echipamente de tip sonar și de măsurare a vitezei, precum și componente special concepute pentru acestea;

3.

„programe informatice” concepute pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor menționate la PL9008.a;

4.

„tehnologii” concepute pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor sau a „programelor informatice” menționate la PL9008.a sau PL9008.b.

NB: A se vedea articolul 18 din acest ordin (Ordinul din 2008 privind controlul la export) pentru excepții de la controalele asupra „tehnologiilor”.

Notă tehnică:

„Vehiculele submersibile” includ vehiculele cu pilot, fără pilot, remorcate sau neremorcate.

Aeronave și tehnologii asociate

PL9009

Exportul sau „transferul prin mijloace electronice” al următoarelor produse sau „tehnologii” este interzis către orice destinație din Iran:

(a)

„aeronave”, „vehicule mai ușoare decât aerul” și parașute dirijabile, precum și echipamente și componente aferente, după cum urmează, altele decât cele menționate în programul 2 anexat la acest ordin (Ordinul din 2008 privind controlul la export) sau în anexa I la „Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare”:

1.

„aeronave”, „vehicule mai ușoare decât aerul” și parașute dirijabile;

2.

echipamente și componente concepute pentru „aeronave” și „vehicule mai ușoare decât aerul”, după cum urmează:

(a)

structurile și componentele celulelor aeronavelor;

(b)

motoarele de aviație și generatoarele de putere auxiliare (APU), precum și componentele special concepute pentru acestea;

(c)

echipamentele de avionică și de navigație și componentele special concepute pentru acestea;

(d)

trenurile de aterizare și componentele special concepute pentru acestea și pneurile pentru aeronave;

(e)

elicele și rotoarele;

(f)

sistemele de transmisie, cutiile de viteze și componentele special concepute pentru acestea;

(g)

sistemele de recuperare a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV);

(h)

neutilizat;

(i)

„tehnologie” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor specificate la PL9009.a.

N.B.: A se vedea articolul 18 din acest ordin (Ordinul din 2008 privind controlul la export) pentru excepții de la controalele asupra „tehnologiilor”.

Notă:PL9009.c nu supune controlului datele tehnice, schemele sau documentațiile destinate activităților de întreținere legate direct de calibrare, îndepărtare sau înlocuire a produselor defecte sau inutilizabile, care sunt necesare pentru navigabilitatea și funcționarea în siguranță a „aeronavelor” civile.

Armele de foc

N.B. Armele de foc militare și muniția sunt controlate de ML1, ML2 și ML3 din programul 2.

PL9010

În cazul în care nu se aplică „Regulamentul privind armele de foc”, exportul de „arme de foc”, de „piese” și „componente esențiale” ale acestora și de „muniție”, după cum urmează, este interzis către orice destinație din afara Uniunii Europene:

N.B.: A se vedea, de asemenea, „Regulamentul privind armele de foc” pentru exportul de „arme de foc” către state care nu sunt membre ale UE.

(a)

„arme de foc” altele decât cele specificate în ML1 sau ML2 din programul 2;

Notă:PL9010.a. include „armele de foc” dinainte de anul 1938, „armele de foc” cu țeavă lisă de după 1937 care nu sunt complet automate sau special concepute pentru utilizări militare și „armele de foc” de după 1937 care utilizează „muniție” încasetată „cu percutare excentrică” (de exemplu, cu percuție pe ramă) și care nu sunt de tip numai cu tragere automată.

(b)

„piese” (inclusiv amortizoare de zgomot sau surdine) sau „componente esențiale” special concepute pentru „armele de foc” menționate la PL9010.a. de mai sus;

(c)

„muniție” special concepută pentru „armele de foc” menționate la PL9010.a. de mai sus;

(d)

„programe informatice” concepute pentru „dezvoltarea” sau „producția” de „arme de foc” cu țeavă lisă de tip semiautomat sau cu dispozitiv pneumatic de armare fabricate în 1938 sau ulterior;

(e)

„tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „producția” de „arme de foc” cu țeavă lisă de tip semiautomat sau cu dispozitiv pneumatic de armare fabricate în 1938 sau ulterior.

N.B.: A se vedea articolul 18 din acest ordin (Ordinul din 2008 privind controlul la export) pentru excepții de la controalele asupra „tehnologiilor”.

Notă: PL9010 nu supune controlului:

1.

„armele de foc” fabricate înainte de anul 1890 și reproduceri ale acestora;

2.

„piese” (inclusiv amortizoare de zgomot sau surdine), „componente esențiale” sau „muniție”, special concepute pentru „armele de foc” menționate la nota 1 de mai sus;

3.

„armele de foc” pentru care se aplică „Regulamentul privind dezactivarea” și care au fost dezactivate și marcate în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în anexele I și II la Regulamentul privind dezactivarea;

4.

„armele de foc” pentru care nu se aplică „Regulamentul privind dezactivarea” și care poartă un marcaj și sunt certificate ca neavând capacitatea de a descărca un foc, un glonț sau alt proiectil în conformitate cu secțiunea 8 din Legea privind armele de foc (modificare) din 1988.

PL9011

În cazul în care nu se aplică „Regulamentul privind armele de foc”, exportul de „arme de foc”, de dispozitive, de „componente esențiale”, de amortizoare de zgomot sau surdine și de „muniție”, după cum urmează, este interzis către orice destinație din interiorul Uniunii Europene:

N.B.: A se vedea, de asemenea, Regulamentul privind armele de foc și PL9010 pentru exportul de „arme de foc” către state care nu sunt membre ale UE.

(a)

„arme de foc” altele decât cele specificate în ML1 sau ML2 din programul 2;

Notă:PL9011.a. include „armele de foc” dinainte de anul 1938, „armele de foc” cu țeavă lisă de după 1937 care nu sunt complet automate sau special concepute pentru utilizări militare și „armele de foc” de după 1937 care utilizează „muniție” încasetată „cu percutare excentrică” (de exemplu, cu percuție pe ramă) și care nu sunt de tip numai cu tragere automată.

(b)

„piese” (inclusiv amortizoare de zgomot sau surdine) sau „componente esențiale” special concepute pentru „armele de foc” menționate la PL9011.a. de mai sus;

(c)

„muniție” special concepută pentru „armele de foc” menționate la PL9011.a. de mai sus;

(d)

„programe informatice” conceput pentru „dezvoltarea” sau „producția” de „arme de foc” cu țeavă lisă de tip semiautomat sau cu dispozitiv pneumatic de armare fabricate în 1938 sau ulterior;

(e)

„tehnologie” pentru „dezvoltarea” sau „producția” de „arme de foc” cu țeavă lisă de tip semiautomat sau cu dispozitiv pneumatic de armare fabricate în 1938 sau ulterior;

N.B.: A se vedea articolul 18 din acest ordin (Ordinul din 2008 privind controlul la export) pentru excepții de la controalele asupra „tehnologiilor”.

(f)

dispozitive pentru a expulza gloanțe oarbe, substanțe iritante, alte substanțe active sau muniție pirotehnică de semnalizare și care pot fi transformate într-o „armă de foc”;

(g)

dispozitive de spectacol sau pentru aplicații acustice, care pot fi transformate într-o „armă de foc”;

Notă:PL9011 nu supune controlului:

1.

„armele de foc” fabricate înainte de anul 1890;

2.

„piese” (inclusiv amortizoare de zgomot sau surdine), „componente esențiale” sau „muniție”, special concepute pentru „armele de foc” menționate la nota 1 de mai sus;

3.

„armele de foc” pentru care se aplică „Regulamentul privind dezactivarea” și care au fost dezactivate și marcate în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în anexele I și II la Regulamentul privind dezactivarea.

Nave submersibile și produse, programe informatice și tehnologii aferente

PL9012

Exportul sau „transferul prin mijloace electronice” al următoarelor produse, „programe informatice” sau „tehnologii” este interzis către orice destinație din Rusia:

(a)

„vehicule submersibile”, precum și sisteme, echipamente și componente aferente, după cum urmează, altele decât cele menționate în programul 2 anexat la acest ordin sau în anexa I la „Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare”:

1.

„vehicule submersibile” și componente special concepute pentru acestea;

2.

drage submarine și componente special concepute pentru acestea;

3.

sisteme, echipamente și componente pentru a fi utilizate împreună cu „vehiculele submersibile” și dragele submarine, după cum urmează:

(a)

sisteme și echipamente acustice marine, după cum urmează:

i.

echipamente de tip sonar;

ii.

echipamente de înregistrare a vitezei;

iii.

altimetre subacvatice;

(b)

echipamente de navigație special concepute pentru „vehiculele submersibile”;

(c)

sisteme și echipamente acustice concepute pentru determinarea poziției „vehiculelor submersibile”, inclusiv prin intermediul navelor de suprafață;

(d)

motoare de propulsie sau elice de manevră pentru „vehiculele submersibile”;

(e)

cabluri ombilicale și conectoarele aferente, special concepute sau modificate pentru „vehiculele submersibile”;

(f)

vinciuri ombilicale, vinciuri de remorcare și vinciuri de ridicare;

(g)

ancoraje și sisteme de ancorare, pentru „vehiculele submersibile”;

(h)

sisteme de iluminare special concepute sau modificate pentru utilizare subacvatică;

(i)

sisteme de vizionare subacvatică;

(j)

sisteme de comunicații subacvatice;

(k)

senzori de presiune special concepuți pentru utilizare subacvatică;

(l)

sisteme de lansare și recuperare și echipamente pentru desfășurarea „vehiculelor submersibile” și componente special concepute pentru acestea;

(m)

instrumente de excavare de șanțuri și de dragare hidraulică cu jet de apă, special concepute sau modificate pentru utilizarea pe „vehicule submersibile”;

(n)

sisteme și echipamente de control special concepute sau modificate pentru a dirija de la distanță „vehiculele submersibile”;

(o)

manipulatori articulați, comandați de la distanță, special concepuți sau modificați pentru utilizarea pe „vehicule submersibile”;

(p)

sisteme de detectare a cablurilor submarine;

(q)

echipamente de tăiere, de fixare și de manipulare a cablurilor, special concepute sau modificate pentru utilizarea pe „vehicule submersibile”;

(r)

sisteme și echipamente de gestionare a telecomunicațiilor submarine;

(s)

instrumente special concepute sau modificate pentru a fi utilizate de „vehiculele submersibile” sau manipulatori articulați;

(t)

spumă sintactică;

(u)

incinte presurizate, special concepute sau modificate pentru utilizarea pe „vehicule submersibile”;

(v)

senzori de mediu biologici, chimici sau fizici, concepuți sau modificați pentru utilizare subacvatică;

(b)

sisteme de propulsie reglabile în azimut, pentru utilizarea pe navele de suprafață cu elice cu diametrul mai mare de 2 m;

(c)

„programe informatice” concepute pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor menționate la PL9012.a. și PL9012.b.

(d)

„tehnologii” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor sau a „programelor informatice” menționate la PL9012.a., PL9012.b. sau PL9012.c.

N.B.: A se vedea articolul 18 din acest ordin (Ordinul din 2008 privind controlul la export) pentru excepții de la controalele asupra „tehnologiilor”.

Notă tehnică:

„Vehiculele submersibile” includ vehiculele cu pilot, fără pilot, remorcate sau neremorcate.

7.    INFORMAȚII TRANSMISE DE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 9 ALINEATUL (4) LITERA (b) DIN REGULAMENT (AUTORIZAȚII GENERALE NAȚIONALE DE EXPORT)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) litera (b) din regulament, Comisia are obligația de a publica măsurile luate de statele membre în legătură cu autorizațiile generale naționale de export emise sau modificate.

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a măsurilor luate de statele membre, astfel cum au fost notificate Comisiei. În continuare sunt prezentate detalii privind măsurile.

Statul membru

Statul dumneavoastră membru a emis sau a modificat autorizații generale naționale de export, în conformitate cu articolul 9?

BELGIA

NU

BULGARIA

NU

REPUBLICA CEHĂ

NU

DANEMARCA

NU

GERMANIA

DA

ESTONIA

NU

IRLANDA

NU

GRECIA

DA

SPANIA

NU

FRANȚA

DA

CROAȚIA

DA (dar NEUTILIZATE)

ITALIA

DA

CIPRU

NU

LETONIA

NU

LITUANIA

NU

LUXEMBURG

NU

UNGARIA

NU

MALTA

NU

ȚĂRILE DE JOS

DA

AUSTRIA

DA

POLONIA

NU

PORTUGALIA

NU

ROMÂNIA

NU

SLOVENIA

NU

SLOVACIA

NU

FINLANDA

DA (dar NEUTILIZATE)

SUEDIA

NU

REGATUL UNIT

DA

7.1.   Germania

În Germania există cinci autorizații generale naționale de export în vigoare:

1.

autorizația generală nr. 12 pentru exportul anumitor produse cu dublă utilizare, sub un anumit plafon;

2.

autorizația generală nr. 13 pentru exportul anumitor produse cu dublă utilizare, în anumite circumstanțe;

3.

autorizația generală nr. 14 pentru supape și pompe;

4.

autorizația generală nr. 16 pentru telecomunicații și securitatea datelor;

5.

autorizația generală nr. 17 pentru schimbătoare de frecvență.

7.2.   Grecia

O autorizație generală națională de export se aplică exportului de anumite produse cu dublă utilizare către următoarele destinații: Argentina, Croația, Republica Coreea, Federația Rusă, Ucraina, Turcia și Africa de Sud.

(Decizia ministerială nr. 125263/e3/25263/6-2-2007).

7.3.   Franța

În Franța există șapte autorizații generale naționale de export în vigoare:

1.

Autorizația generală națională de export pentru produse industriale, astfel cum este definită în Decretul din 18 iulie 2002 privind exportul de produse industriale supuse controlului strategic în Comunitatea Europeană [publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze nr. 176 din 30 iulie 2002 (text 11), modificat prin Decretul din 21 iunie 2004 privind extinderea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze din 31 iulie 2004 (text 5)];

2.

Autorizația generală națională de export pentru produse chimice, astfel cum este definită în Decretul din 18 iulie 2002 privind exportul de produse chimice cu dublă utilizare [publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze nr. 176 din 30 iulie 2002 (text 12), modificat prin Decretul din 21 iunie 2004 privind extinderea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze din 31 iulie 2004 (text 6)];

3.

Autorizația generală națională de export pentru grafit, astfel cum este definită în Decretul din 18 iulie 2002 privind exportul de grafit de calitate nucleară [publicat în Jurnalul Oficial Al Republicii Franceze nr. 176 din 30 iulie 2002 (text 13), modificat prin Decretul din 21 iunie 2004 privind extinderea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze din 31 iulie 2004 (text 7)];

4.

Autorizația generală națională de export pentru produse biologice, astfel cum este definită în Decretul din 14 mai 2007, modificat prin Decretul din 18 martie 2010 privind exportul anumitor elemente genetice și a anumitor organisme modificate genetic (astfel cum a fost publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze din 20 martie 2010);

5.

Autorizația generală națională de export pentru anumite produse cu dublă utilizare destinate forțelor armate franceze din țări terțe (Ordinul ministerial din 31 iulie 2014, publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze din 8 august 2014);

6.

Autorizația generală națională de export sau transfer în cadrul UE a anumitor produse cu dublă utilizare destinate expozițiilor sau târgurilor (Ordinul ministerial din 31 iulie 2014 publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze din 8 august 2014);

7.

Autorizația generală națională de export pentru exportul de produse cu dublă utilizare pentru repararea aeronavelor civile, denumită, de asemenea, autorizație generală națională pentru „echipamente aeronautice” [Ordinul ministerial din 14 ianuarie 2019 publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze din 18 ianuarie 2019) (text 19)].

Produsele specifice care fac obiectul autorizațiilor sunt stabilite în decretele relevante.

7.4.   Croația

În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din regulament, o autorizație generală națională de export pentru produse cu dublă utilizare poate fi emisă de Ministerul Afacerilor Externe și Europene [Legea privind controlul produselor cu dublă utilizare (OG 80/11 i 68/2013)].

7.5.   Italia

O autorizație generală națională de export se aplică exportului de anumite produse cu dublă utilizare către următoarele destinații: Antarctica (bazele italiene), Argentina, Republica Coreea, Turcia.

(Decretul din 4 august 2003 publicat în Jurnalul Oficial nr. 202 din 1 septembrie 2003).

7.6.   Țările de Jos

În Țările de Jos există două autorizații generale naționale de export în vigoare:

1.

O autorizație generală națională de export se aplică exportului de anumite produse cu dublă utilizare către toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Elveția (care sunt deja incluse în partea 3 a anexei II la regulament);

Afganistan, Birmania/Myanmar, Irak, Iran, Libia, Liban, Coreea de Nord, Pakistan, Sudan, Somalia și Siria.

(Autorizație națională generală NL002 - Nationale Algemene uitvoervergunning NL002)

2.

O autorizație generală națională de export pentru exportul de produse pentru securitatea informațiilor către toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

țările care sunt supuse unui embargo asupra armelor, conform articolului 4 alineatul (2);

Afganistan, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Bangladesh, Burundi, China (inclusiv Taiwan, Hong Kong și Macao), Cuba, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, Etiopia, Gambia, Guineea(-Conakry), Guineea-Bissau, India, Yemen, Kazahstan, Kuweit, Laos, Ucraina, Uzbekistan, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Arabia Saudită, Elveția, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Turcia, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Vietnam.

[Autorizația generală națională NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging)].

7.7.   Austria

În Austria există patru autorizații generale naționale de export în vigoare:

1.

AT001 pentru anumite produse cu dublă utilizare în cazul în care sunt reexportate în țara de origine fără modificări sau în cazul în care articole de aceeași calitate și în aceeași cantitate sunt exportate în țara de origine sau în situația în care tehnologia este reexportată cu adăugări minore, toate acestea în termen de trei luni de la importul în Uniunea Europeană;

2.

AT002 pentru exportul anumitor produse cu dublă utilizare, sub un anumit plafon valoric;

3.

AT003 pentru supapele și pompele specificate la rubricile 2B350g și 2B350i către anumite destinații;

4.

AT004 pentru schimbătoarele de frecvență specificate în lista 3A225 și programele informatice și tehnologiile aferente.

Detaliile acestor autorizații sunt stabilite la articolele 3 - 3c din prima ordonanță privind comerțul exterior, BGBl. II nr. 343/2011 din 28 octombrie 2011, astfel cum a fost modificată prin ordonanța BGBl. II nr. 430/2015 din 17 decembrie 2015. Condițiile de utilizare a acestora (cerințele de înregistrare și notificare) pot fi găsite la articolul 16 din aceeași ordonanță.

7.8.   Finlanda

În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din regulament, o autorizație generală națională de export pentru produse cu dublă utilizare poate fi emisă de Ministerul Afacerilor Externe în temeiul secțiunii 3, paragraful 1 din Legea nr. 562/1996 privind controlul asupra produselor cu dublă utilizare (astfel cum a fost modificată).

7.9.   Regatul Unit

În Regatul Unit există 15 autorizații generale naționale (OGEL) în vigoare:

1.

OGEL (substanțe chimice)

2.

OGEL (dezvoltare criptografică)

3.

OGEL (export după expunerea la târguri și expoziții: produse cu dublă utilizare)

4.

OGEL (export după reparare/înlocuire în garanție: produse cu dublă utilizare)

5.

OGEL (export pentru reparare/înlocuire în garanție: produse cu dublă utilizare)

6.

OGEL (produse cu dublă utilizare: regiunea administrativă specială Hong Kong)

7.

OGEL (transporturi cu valoare redusă)

8.

OGEL (produse cu dublă utilizare pentru prospecții de PETROL și GAZE)

9.

OGEL (tehnologii pentru produse cu dublă utilizare)

10.

OGEL (Turcia)

11.

OGEL (X)

12.

OGEL (produse utilizate în scopuri militare și produse cu dublă utilizare: forțe armate ale Regatului Unit mobilizate în destinații supuse embargoului)

13.

OGEL (produse utilizate în scopuri militare și produse cu dublă utilizare: forțe armate ale Regatului Unit mobilizate în destinații nesupuse embargoului)

14.

OGEL (exporturi de produse neletale utilizate în scopuri militare și de produse cu dublă utilizare: către misiunile diplomatice sau posturile consulare).

15.

OGEL (produse pentru securitatea informațiilor)

16.

OGEL (PCB și componente pentru produsele cu dublă utilizare)

Toate autorizațiile generale naționale din Regatul Unit pentru produsele cu dublă utilizare, inclusiv listele de articole și destinații autorizate și termenii și condițiile asociate fiecăruia/fiecăreia, sunt disponibile pentru vizualizare și descărcare pe site-ul cu adresa: https://www.gov.uk/dual-use-open-general-export-licences-explained.

8.    INFORMAȚII TRANSMISE DE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 9 ALINEATUL (6) LITERELE (A) ȘI (B) ȘI ARTICOLUL 10 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENT (AUTORITĂȚILE NAȚIONALE ÎMPUTERNICITE SĂ ACORDE AUTORIZAȚII DE EXPORT ÎN STATELE MEMBRE, AUTORITĂȚI NAȚIONALE ÎMPUTERNICITE SĂ INTERZICĂ TRANZITUL DE PRODUSE NECOMUNITARE CU DUBLĂ UTILIZARE ȘI, RESPECTIV, AUTORITĂȚI NAȚIONALE ÎMPUTERNICITE SĂ ACORDE AUTORIZAȚII DE PRESTARE DE SERVICII DE INTERMEDIERE)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (6) litera (a) din regulament, Comisia are obligația de a publica lista autorităților împuternicite să acorde autorizații de export pentru produse cu dublă utilizare.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (6) litera (b) din regulament, Comisia are obligația de a publica lista autorităților împuternicite să interzică tranzitul de produse necomunitare cu dublă utilizare.

În conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din regulament, Comisia are obligația de a publica lista autorităților împuternicite să acorde autorizații de prestare a serviciilor de intermediere.

8.1.   Belgia

Pentru Regiunea Bruxelles-Capitală (localitățile cu codurile poștale 1000-1299)

Service Public Régional de Bruxelles Brussels International -

Cellule licences - Cel vergunningen

Dl Cataldo ALU

City-Center

Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Bruxelles

BELGIA

Telefon +32 2 8003727

Fax +32 2 8003824

Email: calu@sprb.brussels

Site web: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit

Pentru Regiunea Valonă (localitățile cu codurile poștale 1300-1499 și 4000-7999)

Service public de Wallonie

Direction Générale de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche

Direction des Licences d'Armes

Dl Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

BELGIA

Telefon +32 81 649751

Fax +32 81649759/60

Email: licences.dgo6@spw.wallonie.be

Site web: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

Pentru Regiunea Flamandă (localitățile cu codurile poștale 1500-3999 și 8000-9999)

Departamentul Afacerilor Externe flamand

Unitatea pentru controlul produselor strategice

Dl Michael Peeters

Havenlaan 88, bus 80

1000 Bruxelles

BELGIA

Telefon +32 499 58 99 34

Email: csg@buza.vlaanderen

Site web: www.fdfa.be/csg

8.2.   Bulgaria

Comitetul interministerial pentru controlul la export și neproliferarea armelor de distrugere în masă de pe lângă Ministerul Economiei

1000 Sofia

8 Slavyanska Str.

BULGARIA

Telefon +359 29407771, +359 29407786

Fax +359 29880727

Email: ivan.penchev@mi.government.bg și n.grahovska@mi.government.bg

Site web: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg

8.3.   Republica Cehă

Ministerul Industriei și Oficiul de Acordare a Autorizațiilor pentru Comerț

Na Františku 32 110 15 Praga 1

REPUBLICA CEHĂ

Telefon +420 224907638

Fax +420 224214558 sau +420 224221811

Email: leitgeb@mpo.cz sau dual@mpo.cz

Site web: www.mpo.cz

8.4.   Danemarca

Autoritatea Operațională Daneză

„Exportcontrols”

Langelinie Allé 17

2100 Copenhaga

DANEMARCA

Telefon +45 35291000

Fax +45 35466632

Email: eksportkontrol@erst.dk

Site web: în limba engleză: www.exportcontrols.dk; în limba daneză: www.eksportkontrol.dk

8.5.   Germania

Oficiul Federal pentru Economie și Control la Export (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn

GERMANIA

Telefon +49 6196908-0

Fax +49 6196908-1800

Email: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Site web: http://www.ausfuhrkontrolle.info

8.6.   Estonia

Comitetul pentru produse strategice, Ministerul Afacerilor Externe, Islandi väljak 1 15049 Tallinn

ESTONIA

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

Email: stratkom@vm.ee

Site web: în limba engleză: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;

în limba estonă: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

8.7.   Irlanda

Unitatea de Acordare a Autorizațiilor și de Control în Domeniul Comerțului

Departamentul pentru ocuparea forței de muncă, întreprinderi și inovare

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

IRLANDA

Persoane de contact: David Martin, Niamh Guihen

Tel. +353 16312328, +353 16312287

Email: david.martin@dbei.gov.ie - niamh.guihen@dbei.gov.ie -

exportcontrol@dbei.gov.ie

Site web: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/

8.8.   Grecia

Ministerul Dezvoltării și Competitivității

Direcția Generală pentru Politică Economică Internațională

Direcția Regimuri de Import-Export și Instrumente de Apărare Comercială

Serviciul Regimuri și Proceduri la Export

Kornarou 1 str

105 63 Atena

GRECIA

Persoană de contact: O. Papageorgiou

Telefon +30 2103286047/56/22/21

Fax +30 2103286094

Email: opapageorgiou@mnec.gr

8.9.   Spania

Secretariatul General pentru Comerț Exterior (Secretaría General de Comercio Exterior), Departamentul Vamal (Agencia Tributaria - Aduanas) și Ministerul de Externe (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) sunt autoritățile împuternicite să acorde autorizații și să decidă interzicerea tranzitului de produse necomunitare cu dublă utilizare.

Persoană de contact la Oficiul de Acordare a Autorizațiilor: Dl Ramón Muro Martínez. Director General Adjunct

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid

SPANIA

Telefon +34 913492587

Fax +34 913492470

Email: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Site web: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx

8.10.   Franța

Ministère de l'Économie et des Finances

Direction Générale des Enterprises

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès – BP 80001

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

FRANȚA

Telefon +33 1 79 84 34 19

Email: doublusage@finances.gouv.fr

Site web: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage

8.11.   Croația

Ministerul Afacerilor Externe și Europene

Direcția pentru afaceri economice și coordonare în materie de dezvoltare

Divizia pentru controlul exporturilor

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Croația

Telefon +385 1 4598 135, 137, 110

Fax +385 1 6474 553

Email: kontrola.izvoza@mvep.hr

Site web: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/

8.12.   Italia

Ministerul Dezvoltării Economice

Direcția Generală Politici Comerciale Internaționale

Serviciul pentru controlul exporturilor

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Telefon +39 0659932439

Fax +39 0659932103

Email: polcom4@mise.gov.it;massimo.cipolletti@mise.gov.it

Site web: http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use

8.13.   Cipru

Ministerul Energiei, Comerțului, Industriei și Turismului, 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia

CIPRU

Telefon +357 22867100, 22867332, 22867197

Fax +357 22375120, 22375443

Email: perm.sec@mcit.gov.cy ; pevgeniou@mcit.gov.cy ; xxenopoulos@mcit.gov.cy

Site web: http://www.mcit.gov.cy/ts

8.14.   Letonia

Comitetul pentru controlul produselor strategice

Președintele Comitetului: dl Andris Pelšs

Secretar executiv: dl Renārs Danelsons

Ministerul Afacerilor Externe

3, K. Valdemara street

Riga, LV-1395

LETONIA

Telefon +371 67016426

Email: renars.danelsons@mfa.gov.lv

Site web: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV

8.15.   Lituania

Autoritățile împuternicite să acorde autorizații de export pentru produsele cu dublă utilizare și autoritățile împuternicite să acorde autorizații de prestare a serviciilor de intermediere:

Ministerul Economiei și Inovării al Republicii Lituania

Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2 LT-01104 Vilnius

LITUANIA

Date de contact:

Unitatea pentru politica de export

Departamentul de dezvoltare economică

Telefon +370 70664680

Email: vienaslangelis@eimin.lt

Site web: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

Autoritatea împuternicită să interzică tranzitul de produse necomunitare cu dublă utilizare:

Direcția Vămilor din subordinea Ministerului Finanțelor Republicii Lituania

A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Vilnius

LITUANIA

Date de contact:

Serviciul pentru infracțiuni vamale

Telefon +370 52616960

Email: budetmd@lrmuitine.lt

8.16.   Luxemburg

1)

Ministrul responsabil cu comerțul exterior

2)

Ministrul responsabil cu afacerile externe

Adresa poștală:

Ministère de l’Economie

Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

19-21 Boulevard Royal

L-2449 Luxemburg

Telefon +352 22 61 62

Email: oceit@eco.etat.lu

8.17.   Ungaria

Biroul Guvernamental din Budapesta - Capitală

Departamentul pentru Comerț, Industria Apărării, Controlul Exporturilor și Testarea Metalelor Prețioase

Serviciul pentru controlul exporturilor

Németvölgyi ùt 37-39.

1124 Budapesta

UNGARIA

Telefon +36 14585577

Fax +36 14585869

Email: exportcontrol@bfkh.gov.hu

Site web: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

8.18.   Malta

Departamentul pentru Comerț, dl Brian Montebello - Servicii comerciale

MALTA

Telefon +356 25690214

Fax +356 21240516

Email: brian.montebello@gov.mt

Site web: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx

8.19.   Țările de Jos

Ministerul Afacerilor Externe

Direcția Generală Relații Internaționale

Departamentul Politici comerciale și guvernanță economică

CP 20061 2500 EB Haga

ȚĂRILE DE JOS

Telefon +31 703485954

Autoritatea Vamală Olandeză/Biroul Central pentru Import-Export CP 30003 9700 RD Groningen,

ȚĂRILE DE JOS

Telefon +31 881512400

Fax +31 881513182

Email: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl

Site web: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

8.20.   Austria

Ministerul Federal al Afacerilor Digitale și Economice

Unitatea pentru administrarea comerțului exterior

Stubenring 1 1010 Viena

AUSTRIA

Telefon +43 171100802335

Fax +43 171100808366

Email: POST.III2_19@bmdw.gv.at

Site web: http://www.bmdw.gv.at/pawa

8.21.   Polonia

Ministerul Antreprenoriatului și Tehnologiei

Departamentul pentru comerț cu bunuri strategice și siguranță tehnică

Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Varșovia

POLONIA

Telefon +48 22 262 96 65

Fax +48 22 2629140

Email: SekretariatDOT@mpit.gov.pl

Site web: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

8.22.   Portugalia

Autoridade Tributária e Aduaneira

Autoritatea fiscală și vamală

R. da Alfândega, 5

1049-006 Lisabona

PORTUGALIA

Director: Luísa Nobre; Responsabil pentru eliberarea de autorizații: Maria Oliveira

Telefon +351 218813843

Fax +351 218813986

Email: dsl@at.gov..pt

Site web: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

8.23.   România

Ministerul Afacerilor Externe

Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX

Str. Polonă nr. 8, sector 1

010501, București

ROMÂNIA

Telefon +40 374306950

Fax +40 374306924

Email: dancex@mae.ro ; dan.marian@mae.ro

Site web: www.ancex.ro

8.24.   Slovenia

Ministerul Dezvoltării Economice și Tehnologiei

Kotnikova ulica 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIA

Telefon +386 14003564

Fax +386 14003283

Email: gp.mgrt@gov.si

Site web: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelovanje/

8.25.   Slovacia

În sensul articolului 9 alineatul (6) litera (a) și al articolului 10 alineatul (4) din regulament:

Ministerul Economiei al Republicii Slovace

Departamentul pentru măsuri în domeniul comerțului

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

SLOVACIA

Telefon +421 248547019

Fax +421 243423915

Email: jan.krocka@economy.gov.sk

Site web: www.economy.gov.sk

În sensul articolului 9 alineatul (6) litera (b) din regulament:

Biroul Infracțiuni al Administrației Financiare

Departamentul Droguri și Materiale Periculoase

Unitatea de Coordonare

Bajkalská 24

824 97 Bratislava

SLOVACIA

Telefon +421 258251221

Email: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

8.26.   Finlanda

Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei

Serviciul pentru controlul exporturilor

Eteläesplanadi 4

FI - 00130 HELSINKI

Adresa poștală:

CP 176

FI-00023 GOVERNMENT

FINLANDA

Telefon +358 295 350 000

Email: vientivalvonta.um@formin.fi

Site web: http://formin.finland.fi/vientivalvonta

8.27.   Suedia

1.

Inspectoratul pentru produse strategice (ISP) Inspektionen för strategiska produkter

Adresa pentru vizite:

Gullfossgatan 6, Kista

SE-164 90 Stockholm

SUEDIA

Telefon +46 84063100

Fax +46 84203100

Email: registrator@isp.se.

Site web: http://www.isp.se/

ISP este împuternicită să acorde autorizații în toate cazurile, cu excepția celor menționate la punctul 2 de mai jos.

2.

Autoritatea Națională Suedeză pentru Protecția împotriva Radiațiilor (Strålsäkerhetsmyndigheten), Secția pentru neproliferare nucleară și siguranță.

Solna strandväg 96

SE-171 16 Stockholm

SUEDIA

Telefon +46 87994000

Fax +46 87994010

Email: registrator@ssm.se

Site web: http://www.ssm.se

Autoritatea Națională Suedeză pentru Protecția împotriva Radiațiilor este împuternicită să acorde autorizații și interdicții de tranzit pentru produsele specificate în anexa 1, categoria 0, la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

8.28.   Regatul Unit

Departamentul de Comerț Internațional (Department for International Trade) (DIT)

Serviciul comun pentru controlul exporturilor (Export Control Joint Unit) (ECJU)

3 Whitehall Place

London SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Telefon +44 207 215 4594

Email: eco.help@trade.gov.uk

Site web: https://www.gov.uk/export-control-licence

9.    INFORMAȚII TRANSMISE DE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 17 DIN REGULAMENT (BIROURI VAMALE SPECIAL ÎMPUTERNICITE)

Articolul 17 prevede obligația statelor membre de a informa Comisia în cazul în care optează pentru posibilitatea de a îndeplini formalitățile vamale pentru exportul produselor cu dublă utilizare numai la birourile vamale împuternicite în acest sens.

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a măsurilor luate de statele membre, astfel cum au fost notificate Comisiei. În continuare sunt prezentate detalii privind măsurile.

Statul membru

Au fost desemnate anumite birouri vamale, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), în care pot fi îndeplinite formalitățile vamale pentru exportul de produse cu dublă utilizare?

BELGIA

NU

BULGARIA

DA

REPUBLICA CEHĂ

NU

DANEMARCA

NU

GERMANIA

NU

ESTONIA

DA

IRLANDA

NU

GRECIA

NU

SPANIA

NU

FRANȚA

NU

CROAȚIA

NU

ITALIA

NU

CIPRU

NU

LETONIA

DA

LITUANIA

DA

LUXEMBURG

NU

UNGARIA

NU

MALTA

NU

ȚĂRILE DE JOS

NU

AUSTRIA

NU

POLONIA

DA

PORTUGALIA

NU

ROMÂNIA

DA

SLOVENIA

NU

SLOVACIA

NU

FINLANDA

NU

SUEDIA

NU

REGATUL UNIT

NU

9.1.   Bulgaria

Punctele vamale teritoriale din Republica Bulgaria pentru produse strategice au fost aprobate de către directorul general al agenției vamale, în temeiul Ordinului nr. 55/32-11385 al Ministerului de Finanțe din 14 ianuarie 2016 (Jurnalul Oficial 9/2016). Lista birourilor vamale din Bulgaria prin care produsele și tehnologiile cu dublă utilizare pot să părăsească sau să intre pe teritoriul vamal al UE este disponibilă pe următorul site web:

http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html

9.2.   Estonia

Lista birourilor vamale din Estonia prin care produsele și tehnologiile cu dublă utilizare pot să părăsească sau să intre pe teritoriul vamal al UE este disponibilă pe următorul site web:

http://www.emta.ee/index.php?id=24795

9.3.   Letonia

Lista birourilor vamale din Letonia prin care produsele și tehnologiile cu dublă utilizare pot să părăsească sau să intre pe teritoriul vamal al UE este disponibilă pe următorul site web:

https://www.vid.gov.lv/lv/muitas-kontroles-un-robezkontroles-punkti

9.4.   Lituania

Lista birourilor vamale din Lituania prin care produsele și tehnologiile cu dublă utilizare pot să părăsească sau să intre pe teritoriul vamal al UE este disponibilă pe următorul site web:

https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en

9.5.   Polonia

Lista birourilor vamale din Polonia prin care produsele și tehnologiile cu dublă utilizare pot să părăsească sau să intre pe teritoriul vamal al UE este disponibilă pe următorul site web: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1

9.6.   România

Lista birourilor vamale din România prin care produsele și tehnologiile cu dublă utilizare pot să părăsească sau să intre pe teritoriul vamal al UE este disponibilă pe următorul site web: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice

10.    INFORMAȚII TRANSMISE DE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 22 ALINEATUL (5) DIN REGULAMENT (TRANSFERURI INTRACOMUNITARE)

Articolul 22 alineatul (5) prevede că statele membre care impun obligația obținerii unei autorizații pentru transferul de pe teritoriul propriu către alt stat membru al produselor cu dublă utilizare neincluse în anexa IV la regulament (anexa IV enumeră produsele care nu beneficiază de libera circulație pe piața unică) trebuie să informeze Comisia, care, la rândul său, trebuie să publice aceste informații în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a măsurilor luate de statele membre, astfel cum au fost notificate Comisiei. În continuare sunt prezentate detalii privind măsurile.

Statul membru

Au fost luate măsuri specifice de extindere a controalelor transferurilor în interiorul UE, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2)?

BELGIA

NU

BULGARIA

DA

REPUBLICA CEHĂ

DA

DANEMARCA

NU

GERMANIA

DA

ESTONIA

DA

IRLANDA

NU

GRECIA

DA

SPANIA

NU

FRANȚA

NU

CROAȚIA

NU

ITALIA

NU

CIPRU

NU

LETONIA

NU

LITUANIA

NU

LUXEMBURG

DA

UNGARIA

DA

MALTA

NU

ȚĂRILE DE JOS

DA

AUSTRIA

NU

POLONIA

NU

PORTUGALIA

NU

ROMÂNIA

NU

SLOVENIA

NU

SLOVACIA

DA

FINLANDA

NU

SUEDIA

NU

REGATUL UNIT

DA

10.1.   Bulgaria

Bulgaria a extins controalele în ceea ce privește transferurile în interiorul UE, astfel cum se prevede la articolul 22 alineatul (2) din regulament și a introdus cerința furnizării unor informații suplimentare autorităților competente în ceea ce privește anumite transferuri în interiorul UE, potrivit prevederilor articolului 22 alineatul (9) din regulament.

[Articolul 51, alineatele (8) și (9) din Legea privind controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare și aferente apărării, Monitorul Oficial nr. 26/29.3.2011, în vigoare din 30.6.2012).

10.2.   Republica Cehă

Legea nr. 594/2004 Coll. prevede extinderea controalelor în ceea ce privește transferurile în interiorul UE din Republica Cehă, astfel cum se stipulează la articolul 22 alineatul (2) din regulament.

10.3.   Germania

Secțiunea 11 din Regulamentul privind comerțul exterior și plățile externe din 2 august 2013 (Aussenwirtschaftsverordnung – AWV) prevede extinderea controalelor în ceea ce privește transferurile în interiorul UE din Germania, astfel cum se stipulează la articolul 22 alineatul (2) din regulament.

10.4.   Estonia

Articolul 3 alineatul (6) din Legea privind produsele strategice prevede extinderea controalelor pentru transferurile în interiorul UE, astfel cum se stipulează la articolul 22 alineatul (2) din regulament.

10.5.   Grecia

Secțiunea 3.4 din Decizia ministerială nr. 121837/E3/21837 din 28 septembrie 2009 prevede extinderea controalelor în ceea ce privește transferurile în interiorul UE din Grecia, astfel cum se stipulează la articolul 22 alineatul (2) din regulament.

10.6.   Luxemburg

Poate fi impusă o cerință de autorizare pentru transferul de produse cu dublă utilizare, altele decât cele incluse pe lista din anexa IV la regulament, de pe teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului către alt stat membru în cazurile prevăzute în articolul 22 alineatul (2) din regulament.

(Legea din 27 iunie 2018 privind controlul exporturilor, articolul 44).

10.7.   Ungaria

Articolul 16 din Decretul guvernamental nr. 13 din 2011 „privind autorizarea comerțului exterior cu produse cu dublă utilizare” adoptă cerința obținerii unei autorizații pentru produsele cu dublă utilizare incluse pe listă, destinate transferurilor în interiorul UE, dacă sunt aplicabile condițiile prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din regulament.

10.8.   Țările de Jos

În cazuri individuale legate de produsele cu dublă utilizare, poate fi impusă o cerință de autorizare pentru transferurile în interiorul UE.

[Articolul 4a alineatul (3) din Decretul privind produsele strategice (Besluit strategische goederen)].

10.9.   Slovacia

Articolul 23 alineatul (2) din Legea nr. 39/2011 Coll. prevede extinderea controalelor în ceea ce privește transferurile în interiorul UE din Republica Slovacă, astfel cum se stipulează la articolul 22 alineatul (2) din regulament.

10.10.   Regatul Unit

Articolul 7 din Ordinul din 2008 privind controlul la export prevede extinderea controalelor în ceea ce privește transferurile în interiorul UE din Regatul Unit, astfel cum se stipulează la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

11.    INFORMAȚII TRANSMISE DE STATELE MEMBRE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 22 ALINEATUL (9) DIN REGULAMENT (TRANSFERURI INTRACOMUNITARE)

Articolul 22 alineatul (9) prevede că un stat membru poate solicita ca, pentru transferul de pe teritoriul propriu către alt stat membru de produse prevăzute în anexa I partea 2 categoria 5 și care nu sunt prevăzute în anexa IV la regulament, să fie furnizate autorităților sale competente informații suplimentare cu privire la aceste produse.

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a măsurilor luate de statele membre, astfel cum au fost notificate Comisiei. În continuare sunt prezentate detalii privind măsurile.

Statul membru

Au fost luate măsuri specifice de extindere a controalelor transferurilor în interiorul UE, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2)?

BELGIA

NU

BULGARIA

DA

REPUBLICA CEHĂ

NU

DANEMARCA

NU

GERMANIA

NU

ESTONIA

NU

IRLANDA

NU

GRECIA

NU

SPANIA

NU

FRANȚA

NU

CROAȚIA

NU

ITALIA

NU

CIPRU

NU

LETONIA

NU

LITUANIA

NU

LUXEMBURG

DA

UNGARIA

NU

MALTA

NU

ȚĂRILE DE JOS

NU

AUSTRIA

NU

POLONIA

NU

PORTUGALIA

NU

ROMÂNIA

NU

SLOVENIA

NU

SLOVACIA

NU

FINLANDA

NU

SUEDIA

NU

REGATUL UNIT

NU

11.1.   Bulgaria

Pentru transferul de pe teritoriul Republicii Bulgaria pe teritoriul altui stat membru de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I partea 2 categoria 5 și care nu sunt prevăzute în anexa IV la regulament, Comitetul interministerial poate să solicite, de la persoana care efectuează transferul, informații suplimentare privind produsele în cauză.

[Articolul 51 alineatul (9) din Legea privind controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare și aferente apărării, Monitorul Oficial nr. 26/29.3.2011, în vigoare din 30.6.2012).

11.2.   Luxemburg

Pentru transferul de pe teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului pe teritoriul altui stat membru de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I partea 2 categoria 5 și care nu sunt prevăzute în anexa IV la regulament, vor fi furnizate următoarele informații suplimentare în cadrul cererii de autorizație:

1.

indicarea referinței comerciale a produsului, descrierea sa generală și caracteristicile sale;

2.

prezentarea serviciilor de criptologie care urmează să fie prestate;

3.

prezentarea punerii în aplicare a algoritmilor;

4.

prezentarea normelor sau a standardelor de securitate;

5.

prezentarea tipului de date vizate de serviciul în cauză;

6.

documentul referitor la specificațiile tehnice ale produsului (în 12 puncte)

[Regulamentul Marelui Ducat din 14 decembrie 2018, articolul 10 alineatul (1) primul paragraf subparagraful 2° și al doilea paragraf subparagraful 4° și anexa 15].


(1)  JO L 134, 29.5.2009, p. 1.