1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/15


Comunicare a Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2019/C 39/09)

Stat membru

Finlanda

Ruta vizată

Pori-Helsinki

Perioada de valabilitate a contractului

1 august 2019-23 decembrie 2022

Termenul-limită de depunere a ofertelor

61 de zile de la data publicării prezentei invitații

Adresa la care se pot obține, în mod gratuit, textul invitației de participare la licitație, precum și orice informații și/sau documente pertinente referitoare la procedura publică de ofertare și la obligația de serviciu public

Informații suplimentare:

City of Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 447019228

Fax +358 26349417

E-mail: tarjous@pori.fi

Site internet:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot